Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 849
Copyright (C) HIX
2001-05-27
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Talalmanyi konkretumok. (mind)  136 sor     (cikkei)
2 7-es 'es 6-os H-Kulcsok. (mind)  186 sor     (cikkei)

+ - Talalmanyi konkretumok. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Dr. Willi! 

Ezt a nyíltnak szánt levelet neked címzem, de szorosan 
másodsorban mindenkinek írom, aki hasonlóan (-lukas-) 
cipőben jár a találmányaival. Most az alternatív gazdasági 
modellek kutatója szól belőlem hozzátok. Willi nagyon 
mélyen megihletett engem, hogy közzé tenné a találmányait; -
 és az ő gesztusa által bennem kiváltott ihlet sokkal 
inkább tartozik Willire, vagy rátok feltalálókra, semmint 
rám. A találmányaitok internetes szabad elérésének ötlete 
lám nem az én agyamból pattant ki, mert hogy akkor 
minimum „gyanús” volna; - hanem Dr. Willi szlovákiai magyar 
feltaláló agyából. Elképzelhető, hogy régebben sokan 
ugyanezt gondoltátok, de én a gazdasági kutató Dr. Willitől 
szembesültem ezzel a mentalitással legelőször, tehát nem 
érhet a vád, hogy önmagam gondolataival 
csikicsukiznék „mások bőrére”. A „HIX-en” és 
a „Pszichotronon” archivált leveleimből a találmányok 
iránti elkötelezettségemnek is látszódnia kell. 
Valóban kellene egy nyílt honlap, amit azonban szerény 
meggyőződésem (-na jó, a „mániám”-) szerint a H-Kulcsokkal 
kellene alaposan körbevédeni. Ez nyilván az én reszortom, 
de nem ragaszkodom hozzá. Most csak hangosan gondolkodom, 
de a majdan megvalósítandó honlapnak ezen levél tartalmánál 
nyilván „részletgazdagabb” védelmi rendszerrel kell 
rendelkeznie; - de most egyelőre csak a szellemiségnél 
tartunk. Ennek az volna a fő lényege, hogy ha pl. én is 
belekonyíthatnék a szerkesztésébe, akkor a ti 
beleegyezésetek erejéből magamra veszek egy átkot, hogy ha 
nem a legmagasztosabb moralitás és legkifinomultabb 
igazságosság nevében járok el a Willitől jövő, és 
más „Willi-féle” anyagokkal, akkor égjek meg. IGEN, ÉGJEK 
MEG!!! A korábbi levelezésekben már megbeszéltük, hogy a 
víz, (-a „hákettőóó”-) néha bizony jobban „ég” mint a 
benzin, tehát legyek „gyúlékony”, ha nem vagyok korrekt. 
Utána a H-Kulcsokból megírok egy amolyan „mélylélektani 
kapcsolási rajzot”, aminek az a lényege, hogy aki akár 
háborús ambíciókhoz, akár az igazi feltalálót kisemmiző 
fondorlatokra akarja használni az ott olvasottakat, az 
osztozik velem az égetés átkának kockázatában; - amit 
ugyebár magamra vontam, tehát immár önmagamról jogom van 
előre virtuálisan kiosztani egy olyan absztrakt 
felségterületre, amelybe aki „belép”, az magára vessen. 
Igen magára vessen, ha valóban lehetnek fizikai vonzatai az 
immár közös „gondolatkísérletünknek”, amelybe ő is belép, 
ha rákattint a „Tovább” gombra. Utána a gondolatkísérlet az 
övé is: akkor is ha megússza, vagy ha éppen megég, az 
egyaránt az övé lesz. De a csodálkozási jogáról és 
a „micsoda igazságtalanság” lelki hullámhosszáról le kell 
mondania az esetleges spontán megégés másodperceire 
vonatkozóan, és majd csakis akkor kattinthat tovább.  Pfű, 
de mélylélektani, nem igaz”?” Az oldal alján lévő „Tovább” 
gomb csak annyi idő után engedné tovább a kíváncsi 
kattintgatót, amennyi idő tényleg kell a töprengő 
elolvasáshoz. (-Hadd legyen egy kicsit jó az Internet-
szolgáltatónak is, aki a vonal-időt kiszámlázza.-) Továbbá 
ott lenne az is, hogy ha valaki lefordít onnan anyagokat 
más nyelvekre, és nem adja tovább a megbízóinak az 
ugyancsak lefordított „figyelmeztetéseket” is, akkor a 
fordító is égjen meg. Utána az égés kockázata már a 
külföldi felhasználóé. A 7 „db” H-Kulcs szellemiségének a 
figyelmeztető lapokba való belefoglalására, annak magas 
színvonalára garanciát vállalhatok, ha úgy alakul, hogy nem 
kerül elő egy még alkalmasabb valaki. Apropó! Ami a 
külföldi felhasználást illeti, a honlapok 
interaktivitásának kifinomultsága azt is elbírja, hogy 
egyes találmányokból külföldi felhasználókat akár 
részlegesen, akár eleve kirekesszünk. Sok feltaláló azt 
mondja, hogy ő a legelső körben csak a magyar emberek 
jólétét akarja kiszolgálva látni a találmányának gazdasági 
érvényesülésével kapcsolatban. Ennek a kiszolgálására is 
vannak trükkös ötleteim. 
Ez az oldal tartalmazná azt is, hogy aki használja a 
találmányokat, az ugyancsak erős lelkiismereti és erkölcsi 
kötelezettséget vállal arra, hogy amint üzletileg is felfut 
az alkalmazással, azonnal tisztességes jogdíjat vállal az 
igazi feltaláló felé. (-Ennek megerősítésére további komoly 
ötleteim vannak, de a hely és idő hiánya egyelőre nagyobb 
úr.-) Tehát ha az üzleti tevékenysége azonnal nem bírná el 
a jogdíjat, akkor magától a feltalálótól kap legitim 
haladékot és jókívánságokat a honlapon, hogy majd csak 
akkor fizessen, amikor majd végre felfutott, de akkor 
TÉNYLEG fizessen, …….. mer ugyebár a víz az gyúlékony…. 
Tudom, hogy vad, amit írok, na de az idők sem kevésbé 
vadak, amiket élünk, úgyhogy nem kérem, hanem minimum 
elvárom az olvasók elnézését. Figyelem! Az átkot előbb 
magamra vontam, tehát önmagamról osztogatom, nem eleve 
másokra szitkozódom. De erre a részletre vonatkozóan is 
bármilyen megjegyzést szívesen megszívlelek, csak történjen 
már valami a találmányok frontján, mert ez „tök égőőőő”, 
ami van….
Szerintem kezdjünk meg játszadozni ezzel a gondolattal, és 
írjuk meg a listán, hogy mit kellene belevenni ebbe a 
honlapba. Nyitó találmányi csomagnak ott vannak Willi 
találmányai, amiket felajánlott, illetve az ismerősömtől is 
feltesszük a vízzel hajtott autó anyagait is. Hadd 
szereljék sufniban az emberek a kocsijaikat, az energia-
lobbi pedig olvasgassa az alternatív gazdasági modelljeimet 
a www.extra.hu/absztimm honlapon. A „művelődés” (-ugyebár 
és nemdebár-) változatlanul nem tilos kategória. Én is 
felteszek majd minden mozaikot, amit a teleportációval 
kapcsolatban figyelemreméltó %-arányban megfejtettem, de 
még nem volt erőm és alkalmam feltenni. Van egy eszméletlen 
egyszerű mágikus trükköm is, csak egy kvarc karóra kell 
hozzá, amelyik minden órában pontosan csipog. Nekem 
szenzációsan működik. Ha másnak nem működik, akkor 
természetesen kizártunk egy felesleges próbakört; - de ami 
másnak működik, azt én mindigis szívesen kipróbáltam. 
Gondolom ez a fajta kíváncsiság másokat is jellemez, és én 
szívesen továbbadom mindazt, ami nekem tartósan és igazán 
jól működik. Továbbá kifigyeltem magam körül egy fokozott 
Tér-Idő Affinitási Konstellációs (-TIAK-) hullámzást, amely 
alatt az elektromos készülékeim hol tönkrementek, 
majd „meggyógyultak” műszerész és szerviz nélkül. Ugyanezt 
a rém egyszerű trükköt gondolom alkalmazhatónak a 
hol „termelő”, hol meg „nem termelő” energia-kütyü 
végleges „megszelídítésére” is. Felőlem akár le is 
plombálhatják, mert a TIAK az egy „plomba-független” 
kategória. Ha meglesz ez a honlap, akkor felteszem ezt 
a „Titkot” is. Ha ez a TIAK-os trükköm tényleg működik, 
akkor Endrének és az általa türelmetlen szavakkal illetett 
feltalálóknak egyszerre lesz igazuk :)), és ebben most 
semmi gúny sincs, csak a sok ember által sokféleképpen 
áhított tények egyszerre való célba érkezése lebeg a küszöb 
fölött. 
Továbbá tekintettel kívánok lenni Endre azon jogos 
megjegyzésére is, hogy a trükkös szegény emberek a nagy 
semmivel a kezükben nehogy „lefejhessék” a hiszékeny 
gazdagokat. Ezzel az általam is maximálisan és őszintén 
helyeselt szemponttal majd csak az 5-ös H-Kulcshoz 
rendelten tudok hatékonyan foglalkozni, ami 
ugyebár „visszaszámlálás” alatt van. 
A labdát feldobtam, hadd pattogjon….., szerva itt, csere 
ott. 

Dr(-uida-) Tom
+ - 7-es 'es 6-os H-Kulcsok. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A 6-os Számú H-Kulcs! 
(-Ez az írás a megelőző négy  cikk figyelembe vétele nélkül 
csak részlegesen érthető és hasznosítható.-)

Eredetileg az 5-től visszafelé akartam közölni őket, de 
rájöttem, hogy így nem biztos, hogy az okozott haszon és 
kár egymáshoz viszonyított aránya később az „ars poeticá”-m 
szerint alakulna. Ezért a 6-ossal kezdem a „visszaszámláló” 
kifejtést, de előre kell bocsátanom, hogy a Kulcsok a 
sajátságos idő-tudatossági logikájuk miatt meglehetősen 
egybefolynak. Ugyanakkor a számozott kulcsok szerinti 
megtanulásuk hihetetlenül leegyszerűsíti és mégis rendkívül 
összpontosítottá teszi a kommunikációt, amit aztán 
láthatóan nagyon nagy hatások követnek.  Ezt a hatást csak 
az összes kulcs elolvasásának idejére tudom garantálni. Nem 
viccölök, konkrét példákból tudom, hogy mit beszélek. 
A legutóbbi részben feldolgoztam a Tudás-alapú papi rendek 
történelmét, és azt állítottam róluk, hogy a Hermész-
kulcsok segítségével pénzt tudtak magukhoz vonzani. Ez azt 
jelenti, hogy voltak BEGYŰJTŐ ciklusaik. De azt is jelenti, 
hogy kellett lenniük KIOSZTÓ ciklusaiknak is. (-Ugyebár a 
jegelt találmányok okán a pénz hiányán siránkoztunk a 
listán.-) 
Mózes sok iratot elégetett a pusztában, de az Ószövetségben 
ennek a ki-be-ki-begyűjtő szellemiségnek a nyoma gyönyörűen 
benne van. Az alkalmazás távlatai szinte tetszőlegesek, ha 
úgy tetszik, akkor az ellentétes ciklusok fázisai és 
frekvenciája tetszőleges, de az a populáció kipusztul, 
amelyik papi rendjei nem alkalmazzák ezt a „pulzálást.” 
Természetesen ha csak az egyik irányba (-akármelyikbe-) 
alkalmazzák, abba is belepusztulna, sőt a papi rendet is 
magával rántaná a saját végpusztulásába, illetve a felelős 
papi rend taszítaná a populációt önmaga előtt és önmagával 
együtt a szakadékba. 
Mindig voltak Aranykorok, amelyeknek a Kulcsait a „modern” 
közgazdaság-tudomány még távolról sem ugatja. Márpedig az 
Aranykorok kb. 500 éves periodicitással mindigis nyakon 
löttyintették a populációkat. Ugyan mi más lehetett volna a 
rejtélyes ok, mint hogy a Tisztelt Tudás-alapú Papi Rendek 
méltóztattak fejükhöz kapni, és a BEGYŰJTŐ ciklusuk 
zárásaképpen megkezdtek egy KIOSZTÓ ciklust. Ez pedig azt 
jelenti, hogy az ilyen papi rendeknek begyűjtő-kiosztó-
begyűjtő-kiosztó ciklusok szerint KELL pulzálniuk a 
történelem távlataiban. 
A 6-os H-Kulcs nem más, mint a 7-esnek a 
társadalomtudományi változata, illetve a 7-es a 6-osnak a 
természettudományi hangsúlyozottságú változata, de végülis 
ez is multidiszciplináris kulcs. 
Nos, egyelőre csak előkészítem a 6-os H-Kulcs kényes 
katarzisát : Ha tehát pl. a 6-os H-Kulcs szerint egy Tudás-
alapú papi rend megkezdi a kiosztó ciklusát, akkor ott a 
legmélyebb és legtágabb igazságosság szerint nincs helye 
annak a magatartás-mintának, amit La Fontaine írt a „Teve 
és a patkány” c. meséjében : amikoris az elkódorgott teve 
lelógó kantárját egy patkuc a szájába veszi, és közben azt 
gondolja, hogy gyertek ide patkuc-testvéreim, lássátok 
szemeitekkel, milyen erős vagyok, lám nekem engedelmeskedik 
ez a behemót teve. Tehát itt a teve van a Tudás-alapú papi 
rendek hasonlati szerepében, és mi a feltalálók vagyunk a 
jelképes patkucok, akik gyülekezünk a lelógó kantár körül. 
Namármost, a Tisztelt Papi Rendek megkapják a nekik járó 
tiszteletet, tehát nem szórakozhatnánk velük büntetlenül. 
Igenám, de ha a Tisztelt Tudás-alapú Rendek nem 
méltóztatnak észrevenni, hogy már így is késésben 
méltóztatnak lenni a KIOSZTÓ ciklusuk megkezdésében, akkor 
azért az egyik legfürgébb patkuc csak úgy 
figyelmeztetésképpen beleharaphat a teve lábába, hogy hé 
pubikám, nem én parancsolom a KIOSZTÓ ciklust, hanem az 
IDŐ, az IDŐ, az IDŐ, az IDŐ, az IDŐ, az IDŐ……… !!!! Jól 
látod dromedárkám, hogy én csak egy patkuc vagyok, de 
ismétlem nem én figyelmeztetlek téged, hanem az idő 
figyelmeztet MINDKETTŐNKET! Kantárod hűséges hordozója 
vagyok, és hagyjuk, hogy ki vezeti a másikat. 
Ha a patkucok (-pl. feltalálók-) tudják, hogy merre van a 
víz, akkor köthetnek jó üzletet a tevékkel (-pl. lévitucok, 
de akármelyik Tudás-alapú rend.-). Ha azonban a dromedár 
teve nem tudja, hogy hol a víz, és derogál neki, hogy a 
patkucok vezessék el inni, nos lehet akármennyi víz a 
púpjában, a sivatagban bizony szomjan döglik. Úgyhogy 
Kedves Teve-tesók, örüljetek, hogy a kantárotok lelóg a 
homokba, és sose bánkódjatok, hogy mi patkucok tudjuk, hogy 
hol van a VÍZ, a VÍZ, a VÍZ, a VÍZ, a VÍZ, a VÍZ…!!! 
És ha magatoktól nem tudjátok, hogy hol a víz, akkor ne 
tegyetek úgy, mint ha igenis tudnátok. Jó-jó, O.K.! A 
púpotokban tényleg sok a víz, ellenben a sivatag nagyon 
száraz, és a Száraz Sivatag + Hosszú Idő = Tuti Teve-Halál 
képlete alap-evidencia volt és marad. 
Ha tehát pl. elvben a 6-os H-Kulcs szerint hiába 
noszogattuk meg a Tudás-alapú papi rendeket, hogy 
méltóztassanak végre megkezdeni a KIOSZTÓ ciklusukat, 
amikor végülis megkezdték azt, sőt tényleg folytatni is 
akarják, akkor az annak minősül a Tisztelt Nyilvánosság 
előtt, mint ha önmaguktól kezdték volna el. Akkor nektek 
hajdan szenvedőknek is falaznotok kell, bőszen emlegetve: 
lám maguktól megkezdték, legyen övék a dicsőség…. 
halleluja! De ha ezt olvasva azt mondják a tevék, hogy 
gyenge a patkuc-társadalom, el kell őket taposni, akkor 
majd nem lesz aki a kantárjukat a szájában hordja hű 
társként, szinte pótolhatatlan szolgaként; - és akkor majd 
a kantár lelógva marad, a teve megbotlik benne, és 
összecsuklik. Ott fog az összegabalyodott kantárjának 
gúzsában haldokolni a sivatagban, és végül nem lesz ereje 
ellenkezni, hogy a patkucok kirágják a púpját, hogy 
kilefetyeljék belőle a maradék vizet….., a sivatag kellős 
közepén. De az is lehet, hogy a patkucok teve nélkül mennek 
el inni : azaz bedobom a köztudatba az alternatív 
pénzcsinálás know-how-ját: az Új Pénz körüli Új 
Közmegegyezés magjait elhintem, és akkor a lévitucok pénze 
nélkül is megcsináljuk a találmányokat. Olyan cseles ez a 6-
os H-Kulcs, hogy csak a 4-es H-Kulcs szellemiségében 
magyarázható; - de hát majd a 4-hez is megérkezik a 
visszaszámlálás, hacsak le nem moderál a Tisztelt Cenzúra. 

Maguk a 7-es és 6-os H-Kulcsok :  A 7-es H-Kulcs arról 
szólt, hogy ami működik, forog, „menetel”, stb. az egyik 
irányba, annak valójában működnie kell, tudnia kell forogni 
vagy „menetelni” az ellenkező irányba is. Csak azért tud az 
egyik tetszőleges irányban „megnyilvánulni”, mert annak az 
ellenkezője is ugyanúgy lehetséges. Ismétlem, ez alól kevés 
számban van kivétel. 
A 6-os H-Kulcs pedig arról a kiegészítésről szól, hogy ha 
túl sokáig meneteltünk az egyik irányban, és gondjaink 
támadtak a tovább meneteléssel, (-főleg ha azok be is 
sűrűsödtek-) akkor tudnunk, mernünk, akarnunk kell 
megfordulni, és immár visszafelé haladni. Pl. begyűjtés 
helyett kiosztani. (-Ld. fentebb a továbbgondolt La 
Fontaine mesét.-) Mindegy, hogy a patkucok pofátlankodnak 
oda a kantárhoz, vagy a dromedárok édesgetik a kósza 
patkucokat a kantárjukhoz megbotlás-gátló „készülék” 
gyanánt, vagy kíséretnek. 
Nem azért kell az ellenkező irányba fordulnunk, mert azok 
az alant ficánkoló patkucok úgymond „legyőztek” 
vagy „megszóltak” bennünket, hanem azért, mert a TÉR és az 
IDŐ, mint a létezésünk kettő alapvető keretszempontja 
parancsolják ezt nekünk. (-Hm! Lesz-e hát „heppy-end” a 
jegelt találmányok „frontján”, és a Bioszféra kilátásaiban.-
) 
A 6-os és 7-es Kulcsok közös szellemisége miatt érvényesül 
a mágiában az a kötelezettség, hogy amit valójában akarunk, 
akkor egy megelőző mesterséges szakaszban vagy alá kell 
vetnünk magunkat egy teljesen ellenkező folyamatnak, vagy 
nekünk kell valami ellenkezőt kreálnunk, és azt szabály 
szerűen elszenvednünk. Pl. Illésnek ezért kellett a szabad 
ég alatt egyedül kiabálnia, hogy „Tűz! Parancsolom, hogy 
maradj fenn az Égben, és NE bocsáttass le!” Ezzel a 
tűzlebocsátás problémakörét máris félig uralta, elvégre 
a „nem lebocsátás” immár „engedelmeskedett neki”, és ő 
hagyta magát „láthatatlanul beleőrülni” abba a hitbe, hogy 
mindkét irányban engedelmeskedik neki a tűzecske. Amikor 
aztán egyszer fordítva mondta, jött is a Tűz…. 
Még korábban Izraelnek a kivonulás égi protekciójáért el 
kellett előzőleg szenvednie az egyiptomi papok tudásával 
támogatott rabszolgaságot. A magyar nép is alighanem egy 
ilyen fordított ciklusú valaminek van most a 
fordulópontján. (-Vagy a végpusztulásnak,…… nyilván majd 
úgyis meglátjuk.-) 
A többi Kulcs már nem lesz ennyire atavisztikus és 
archaikus, sőt kimondottan modern köntösben fognak 
tündökölni. 
A többi kulcsok bölcsessége már nem a tudományok és a 
művészeti koncepciók határán fog „megnyilvánulni”, mint ez 
a kettő H-Kulcs. (-A 6-os és a 7-es.-) Azok már mélyen 
benne lesznek a Tudományban. Persze zavarónak tűnhet majd 
eldönteni, hogy természettudományos vagy 
társadalomtudományos Kulcsokról lesz-e szó, ezért megsúgom, 
hogy mindkettő felségterületén hasznosítható Univerzális 
Tudás-Kulcsokról lesz szó. 
Egyébként magának a Lucókának kellene végre az ellenkező 
irányba menetelnie, de ha Őriherongysága ezt magától nem 
teszi meg, akkor ezt sajnos az igazi Tudás-alapú papi 
rendeknek kell megtenniük helyette. Azért hangsúlyozom, 
hogy az „igaziaknak”, ugyanis ha időközben visszasüllyedtek 
a Hit-alapú papi rendek szintjére, akkor félre kell 
állniuk, ha valaki a megint a H-Kulcsokkal közelít a 
rozsdás kapuhoz… 
      Remélem kellő számban akad köztetek, akinek a 
hasznára lesz a fenti sorok kényes katarzisa. Most csak a 
keretszempontok masszírozására alkalmas kulcsokba 
nyerhettetek betekintést, a többit azonban már a saját 
kezetekbe vehetitek, hogy a reteszeket nyitogathassátok 
velük a Sorsotok körül. De közben mindig tudnotok kell 
róla, hogy a keretszempontok megmasszírozatlansága miatt a 
további Kulcsok csak csökkentett hatékonysággal tudnának 
működni. 

Dr(-uida-) Tom

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS