Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1401
Copyright (C) HIX
2003-11-26
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Teurgia a tudomaany asztalaan. III. resz. (mind)  284 sor     (cikkei)

+ - Teurgia a tudomaany asztalaan. III. resz. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! /-A harmadik rész-/

A Tudás mindenkié!!! Én legfeljebb csak annak használatában, és a 
használatra való buzdításban lehetek megint valamiféle első. Jelenleg a 
Tudás fordított használata zajlik, ezért a szakadék szélén is még mindig 
a szakadék felé araszolunk. Én a Tudás egyenes használatáról 
beszéltem és beszélek. A halottnak a testtől térben és/vagy időben 
bármekkora távolságra történő feltámasztásáról már sokat írtam, most 
csak összefoglalom. Mint látni fogjuk, a procedúra érdemi „szakmai” 
vonatkozásain felül az egész kérdés ergonómiai, etikai és konfliktus-
megelőzési vonzatain lesz az értelemszerű hangsúly. Jöjjön előbb a 
rövid szakmai összefoglaló betét: 
Egy halott szelleme nem más, mint egy nagyonis eleven holostrukturális 
fény-minta, amelynek fény-spektruma természetesen az 
érzékeléseinken kívülre esik. A fény-minta ugyanolyan szemcsés-
térszerkezeti felépítésű, mint ahogy az élő szervezet sejtjei és szövetei 
is tulajdonképpen azok. Ez a fényminta feltölthető ún. óddal, azaz 
protoplazmával, ami a víznek egy biokompatibilis halmazállapota. 
A testi halál nem más, mint az ember mindenkori Lucifer iránti aurális 
donorságának a végső állomása, amely vagy egy idős ember 
pislákolásának kihunyását jelenti, vagy történhet váratlanul is. Az aura 
külső rétegei az élet során folyamatosan élettel töltik Lucifert, ám azok 
a halálunkkor Lucifer nagy aurájába cuppannak át örökre; - az 
emberáldozatnak hajdan ez volt a célja, hogy Lucifer is éledezzen. A 
friss „halottban” ezt a veszteséget kell pótolni mihamarabb. A testtől 
időben és térben egyaránt távoli feltámasztás abból indul ki, hogy a 
szellemek a bármelyik életkoruknak megfelelő kinézetben meg tudnak 
jelenni egy rövid időre, akár egészen fiatal kinézetben és kondícióban 
is. Ehhez engedéllyel és energiával kell rendelkezniük, amely odaát 
megszerezhető. Ha az alatt a „látogatási” idő alatt felkészülten várják, 
és a következő három dolgot is megkapja, akkor az itt-léteinek mind a 
gyakorisága, mind az időintervalluma megnövekszik. Végül a szünet-
intervallumok „összeérnek”, és a „halott” feltámadt: Tehát a három 
szükséges dolog, amivel felkészülten kell várni: 
-	Testi szerelem. 
-	Természetes aurájú növényi étek. 
-	Merülő fürdő, nyári tó-part, kád, uszoda, bármi. 

Az erről szóló írásaimban megemlékeztem arról, hogy Lucifer az ilyen 
folyamatokban nő létére elvben férfi-testet lophat magának, amit miért 
hagyna ki a gyakorlatban. Éppen ezért szükség van minimum egy olyan 
személyre a Földön, aki felelősséget vállal az Isten előtt, hogy ennek 
a „férfinek” a disznóságait azonmód konzultálja, ellensúlyozza. A 
Jelenések Könyvének és az Iszlám Szunnáknak az Antikrisztuskája 
azért elkerülhetetlen végidős jelenség, mert az Isten a Feltámadást is 
megígérte, tehát ez a kockázatos Rés a Lucónak is kinyílik. Azonban 
mivel Lucóka az embereken keresztül szabadon megnyilvánulva egyre 
több ponton defenzívába kényszerül, így itt van az az alkalmas helyzet 
és időpont, hogy ne ijedjünk meg a személyes fellépésétől sem. Én egy 
ilyen esetről tudok, amikoris a Lucóka a feltámasztott Hiram építész-
mesterként építette Salamon templomát. Ám az őt feltámasztó lévita 
főpapok és Salamon elunták a baromságait: nagyon helyesen eltették 
láb alól, és kitalálták illetve elterjesztették azt az azóta is 
szabadkőműves alapmeseként ismert mesét, hogy úgymond a tudására 
irigy kőműves segédek verték szét a fejét a kőműves szerszámokkal, 
miközben útját állták a kijáratoknál. A mester úgymond mindig 
visszaszaladt, és egy másik kijáraton át akart menekülni, de ott is 
mindig fejbe verték az irigy segédek. Még olyan ködösítő elemeket is 
belevittek a mesébe, hogy a gyilkosokat üldözték, és azokat az üldözőik 
bajvívás közben ölték meg, mert nem adták meg magukat; - pedig 
Salamon parancsa szerint törekedniük kellett volna élve elfogni őket. Az 
utolsónak meghalt menekülő gyilkost pedig állítólag egy oroszlán ölte 
meg, és már lakmározott is belőle, így nem tudták elfogni és 
kihallgatni…… bla……bla……..bla….  
Tehát kell egy ember a Földön, aki Isten és a Történelem előtt kész 
felvállalni a felelősséget, hogy ha Lucókának megint szórakozhatnékja 
támad, akkor azt akár menet közben, akár utólag, de kész lesz 
ellensúlyozni. Szerintem nem vagyok egyedül, aki ezt vállalni tudom. Itt 
van pl. a kedvenc sorozatom, a Herkules, amelynek pár hónapja lett 
vége a TV-2-n. Szerintem annak forgatókönyvírója és rendezője is olyan 
emberek, akik jó eséllyel volnának képesek Lucókát ellensúlyozni; - 
tehát bizonyára semmiképpen sem vagyok egyedül a képességemben, 
legfeljebb az ajánlkozásomban.….. Ezt a felelősséget tehát én is 
felvállalom, íme hivatalosan és nyíltan eladminisztrálom; - és keserves 
szégyenben dögöljek meg, ha elbuknék egy olyan semmi nyavalyás 
hitvány kis Lucó-pasival szemben, aki a rendelkezésére álló idő alatt 
sem tanult meg a bőrében megférni, ám ezen a Résen át a legelsők 
egyikeként jönne át a mi világunkba. Ennek az egész 
eshetőségnek/esedékességnek van egy gyenge pontja az én 
nézőpontomból: nevezetesen, ha engem közel sem engednek egy 
olyan szituációhoz, ahol a Lucóka „beérkezik”, és később sem hívank 
meg, nem kérnek fel közreműködésre, akkor a felelősség 
értelemszerűen az(-ok-)é, aki(-k-)nek ezt sikerült nélkülem elvégeznie, (-
ük-) és engem onnan tartósan elszeparálni. Ekkor ugyanis 
természetesen „ürüléket sem ér” a felelősség-vállalásom. Annak az 
illető „szervezőnek” ugyanúgy fel kell vállalnia a felelősséget, és 
méghozzá ugyanígy, ahogy én most, azaz: keserves szégyenben 
pusztuljak el, ha a Lucóka face-to-face nem hogy űberelni tudna engem, 
hanem egyáltalán meg tudná közelíteni az érvelési kultúrája az 
enyémet. Az pedig olyan helyre van kötve, amiben megbízom, és 
amilyen kapcsolási rajzban fel is vállalom a felelősséget. 

A másik gond a feltámasztásokban résztvevő személyek karmikus 
vonzata: Ugyanis noha az ilyen feltámasztás nem is annyira meredek, 
mint amilyen jeleneteket a Private Gold-ban láthatunk, mindenesetre 
nem áll tőle fényévnyi távolságra, ami egy ilyen feltámasztáson zajlik. 
Főleg a folyamat beüzemelésénél. (-*A UPC pornó-csatornája.-) Még jó, 
hogy tele vagyunk olyan karmájú emberekkel, akiken egy ilyen 
procedúrában való részvétel karmikusan már semmit sem rongálhat, 
sőt, csakis javíthat. Gondolom mindenki ért mindent………. 

A harmadik gond az, hogy az ilyen visszatérők nem eshetnek neki a 
saját egykori gyilkosaiknak!!! Ebben a kérdésben az önmérséklet az ő 
felelősségük. Sőt, mivel a halál-küszöböt mindkét irányban megjárták, 
így ők az Evolúcióban egy teljesen új képességi minőséget képviselnek. 
Ha tehát a feltámadásuk megtörténik, akkor onnantól kezdve a teljes 
ciklus okán már hálásak is lehetnek az egykori gyötrőiknek: de csak így, 
csak ebben a felállásban, ha tényleg ugyanazok segítenek nekik 
visszatérni, akik oda terelték őket. Addig a korábban már emlegetett 
tükör-láncok ugyanúgy szabad kezet kapnak a halál-daráló mindenkori 
őrei felett, ahogy ez utóbbiak is a szellemek hajdani földi személyei 
felett anno szabad kezet kaptak, (-és kapnak illetve gyakorolnak is e 
sorok születéseinek időszakáéban is-) …..ugyebár aminek a 
következtében az egyszerű tömegek akár hirtelen, akár fokozatosan és 
gyötrelmek között, de eltávoztak a mi Dimenziónkból. A legelső 
visszatérők tehát ebből az egyetlen egy szempontból erősen 
kontrollálandók, különösen a Kis Huncut VIP-Vendégünk, akiről írtam. Az 
odaátról való tülekedés kapuihoz tehát ezt az elvet kell delegálni, és a 
mostani turpisságok élharcosai pedig a Lucóka-pasin kívül senkitől ne 
féljenek!!! Ő persze szövetségesként mutatkozna be az 
esedékes „harcokban”, és a NASA úgynevezett „idegen civilizációs” 
rejtélyes segítői ha egyáltalán léteznek, akkor azok ilyen emberek 
lehetnek. Ám a mindenkinek mindenkivel való mihamarabbi 
szövetségébe a velük való kibékülés is belefér…..  A halál-daráló őrei 
pedig gyszerűen fordítsák meg a tevékenységük trendjét, és akkor a 
teurgista csapások alól felszabadulva azonnal ajnározásban lesz 
részük. Ez így logikus. A visszatérő emberek pedig szerintem sivatagot 
fognak revitalizálni, hogy legyen nekik Lebensraum, de ne a Mein Kampf-
ból. Végülis majd csak közlik, hogy mit kell tenniük ideát….. Nagyon 
kihangsúlyozandó, hogy teljesen logikus, hogy a tükörláncok mindaddig 
igazságosan bánthatják a halál-daráló őreit, amíg azok a feltámadás 
őreivé nem avanzsálnak át önként. Azaz ha meg méltóztattak 
kaparintani a Teremtő Terve szerint a kp.-emisszió exkluzív 
privilégiumait, (-és azon keresztül minden privilégiumot-) akkor 
ugyanazon Terv nyomdokain bátran tovább haladva, új momentumokat 
felvéve a szokásjogukba rövidesen 
-	nem a halált, a megbetegedést és az ellehetetlenülést kell 
kp.-emissziós apropóként, fedezetként kezelniük, mint manapság, 
-	hanem a születést, a feltámadást, és a kreativitással a 
fegyelem jegyében párosuló szorgalmat. A többi alternatív gazdasági 
modell a www.extra.hu/absztimm honlapon olvasható. 

A keleti vallások szereplői a reinkarnációban bízva halnak meg, az 
életüket pedig a Körforgást hirdető közmegegyezésben élik le. 
Az egyiptomi gyökerű, másképp ábrahámita eredetű világvallások 
szereplői a Feltámadás ígéretében bíznak, túlnyomórészt ilyen tartalmú 
igehirdetésben temetkeznek/-zünk. Nyilván más régiókban is 
gyülekezünk Odaát. 
A halottak szellemei amikor a reinkarnációhoz felkészülnek, az szinte 
egy második halállal ér fel náluk: ugyanis a szellemtestüknek súlya van, 
azzal együtt nem tudnak felemelkedni. Úgyhogy új testben bízva 
kénytelenek levetni a szellemtestüket, és a lélekrész már képes 
felemelkedni felsőbb régiókba. A keleti vallások lelkészei számára a 
halottak lelki üdvéért való ima éppen erről szól, hogy ezt tegyék is meg 
mihamarabb. Az ábrahámita vallások hasonló lelkészi közreműködése 
-	átsiklik ezeken a szempontokon, ha a lelkész Hit-alapú papi 
rend tagja, 
-	és vérmes teurgiába fordul, ha az illető lelkész egy Tudás-
alapú papi rend tagja. 

Én a magam részéről ki merem jelenteni, hogy a mi közegünkben a 
keleti típusú lelkészi közreműködés noha nem bűn, nem tiltott, 
mindenesetre inkább inadekvát, semmint szükségszerű, vagy éppen 
kötelezően választott kategória volna. 
Ha tehát a logikai egyenleteket teurgista nézőpontból vizsgáljuk át, 
azaz beleltározzuk, hogy az elmúlt történelmi időszak halál-darálója 
milyen többségi és kisebbségi szempontok alapján paszírozta át a 
csontokat, a húst és a lelkeket Odaátra, akkor bizony a halál-daráló 
mindenkori őrei mostanában igencsak bajban volnának, ha nem 
váltanák át a sínváltót az általuk követett szokásjog minden egyes 
pontján. A matematikai arányok miatt volnának bajban, és én csak 
súgtam a megoldás tekintetében. Most is csak ugyanazt tudom 
mondani, mint a legutóbbi sorozatomban is: nevezetesen, hogy ennek 
a jól időzített váltó-átállításnak igenis megvan a maga méltósága, ha 
végre megtörténik. Ám ami a fő tényező: bizony az említett daráló-
őröknek nem volna egy virtuális molekulányi joguk se álmélkodni se 
méltatlankodni, 
-	ha a tükörláncok esetleg némelyiküket kigyötrik a testükből, 
mert ez utóbbiak a mindenkori esedékességük felismerésének éppen 
híján vannak; 
-	avagy a spontán öngyulladás éri utol őket, a hamujukat pedig 
elfújja a szél, és elmossa az eső; 
-	az emléküket pedig éppen a saját híveik fogják lesajnálni úgy 
adminisztratívan, mint demonstratívan. 

Maradjanak meg ezek a gondolatjelek csak összehasonlítási alapnak, 
és aki nem ért a jó szóból, az a rosszból se fog, de legalább az ő 
példájukon szörnyülködve talán méltóztat végre történni valami……. 
A középkorban tiltott boszorkány-szombatok elsötétített világában 
mindenki mindenkivel gyakorolta a Private Gold*-ot…. (-A *UPC 
pornócsatornája.-) A boszorkányszombat minden bizonnyal arról szólt, 
hogy ott valójában többen estek egymás karjaiba, mint ahányan 
elkezdték a szertartást. Talán jóval többen…. Ha a folyamatot beindítják 
a karmájuk javítására ilyen módon rászoruló embertársaink, akkor a 
szellemek egy idő után akár párosával is visszatérhetnek, illetve új 
ember-párok állhatnak össze. 

Most pedig jöjjön egy igazán Tudás-alapú epizód. Nem biztos, hogy a 
kellő kifejezéseket használom, de aki jobbat tud, az fogalmazza át 
nyugodta, de lehetőleg törekedjen az eredeti szellemiség megőrzésére. 
A kulturális közéletünket elárasztja az a brit-kelta adat, hogy November 
elején Shamhain-kor a halottak és élők világa átjárhatóvá válik. Ez 
bizonyára egy olyan adat, hogy van egy bizonyos földrajzi szélességű 
tartomány, amelynek „epicentrumában” ez a feltámasztósdi játszma a 
lehető legkönnyebben gyakorolható, míg a tartomány szélei felé egyre 
nehezebben. Végül a számomra még ismeretlen tartományon kívül talán 
kétséges a siker, illetve annak az a fajta erőfeszítési vagy áldozati 
státusza, amelyre azt mondhatjuk, hogy megérte/megéri… Ez az 
epicentrum bizonyára naponta egy fokot mászik Kelet felé; - de honnan 
veszem ezt a hipotézist? Ugyebár Jézus nem november elejét 
választotta ki a feltámadása időpontjául, hanem a korabeli zsidó 
Húsvétot. Ez utóbbi kiszámításának a matematikájából nem biztos, 
hogy ötöst kapnék a rabbi-iskolában, ahová be sem jutok 
növendéknek….. Ám a zsidó Húsvét az nagyjából március-áprilisi 
kategória…. Nem véletlen, hogy az ún. Széder-estén éppen akkor rakják 
ki Illésnek a poharat, mert hogy ama „epicentrum-matematikailag” pont 
akkor lehet a legnagyobb esélye, hogy átnyúl a próféta a Másik 
Dimenzióból, és fel is hörpinti a bort…. Jézus tehát a zsidó Húsvétot, és 
Jeruzsálemet választotta ki a Feltámadás demonstrálásához. Az 
mellesleg nagyjából a mi Kárpát-medencei hosszúsági fokunk közelében 
van. (-Az É-D-i meridiánok mint pl. a Greenwich-i Meridián a hosszúsági 
körök, a K-Ny-iak pedig a szélességi körök, pl. az Egyenlítő.-) Jézus 
feltámadásának hosszúsági köre a Shamhain-Greenwich-től, mint brit 
epicentrumtól nagyjából 1/3-ad glóbusznyi távolságra van, azaz ha ez 
az epicentrum naponta egy fokot mászik kelet felé, akkor november 
elejére megint beérkezik Greenwich-be, a saját Shamhain-jébe. Nálunk  
Magyarországon tehát szintén valamikor húsvét környékén várható a mi 
Shamhain-ünk, amely a hosszúsági fok mentén kimondottan Jézusi. A 
tartomány szélei számomra ismeretlenek, ám az Epicentruma pont 
mostanában kúszik felénk. Nyáron Oroszország felett kúszik át, és hadd 
ne ecseteljem, hogy ez mit jelenthet a mostani időszakban, avagy a 
következő évek hasonló időszakaiban. Ugyebár az év 365 napos, de a 
kör szög-mérésének fokai csak 360 egységre vannak felosztva. Ha 
minden szökőévben hozzáteszünk egy napot az évhez, akkor a 
mindenkori 365 nap és a 360 egyezményes fok egységnyi különbsége 4 
évenként 20 egység, amihez hozzátéve a szökőév 5 egységét kijön az 
ismerős szám, a nagyjából 24 óra, azaz kb. egy földrajzi fok. Ha egy év 
valójában 365 egész egynegyed nap, akkor egy nap is valójában 
valamicskével több, mint 24 óra, legalábbis matematikailag. A körpályák 
matematikáját meghagyom a csillagászoknak, nekem druida 
szempontból csak annyi a lényeg, hogy a számomra ismeretlenül széles 
tartománnyal együtt mozgó epicentrum kúszik felénk, és íme 
beharangoztam hozzá a Feltámadás egyéb szakmai kellékeit is. 
Darwin állítólag úgy fejezte be a Fajok Eredete c. művét, hogy a 
hipotéziseinek teljessége és igazsága tekintetében Istent nevezte meg 
a dolgok nála is autentikusabb tudójaként. Ám a korabeli pápának nem 
volt türelme addig elolvasni ezt a művét, hanem a közepénél kiátkozta 
az öreg evolúcionistát. Hát én sem mondhatok mást a magam részéről, 
mint hogy csak hangosan gondolkoztam, és lehet, hogy csak egy 
univerzális tényező tréfálta meg a tudatomat….. Ha így volt, nos 
mindenki tudatával ez történik, (-nézzük csak meg a politikusokat-); - 
ám a hipotézisek közt érett fejjel való mazsolázásban nem feltétlenül 
kell megszégyenülni. 
A sorozatnak nincs még vége. A benne felsorolt érvek hatékony 
megfogantatása tekintetében én nem célpont, csak tolmács lehettem. A 
tolmács pedig teljesen másképp „dolgozik”, mint ahogy a célpont-
személyek indikálhatják a téma érdemi valóság-tartalmát. Az igazi 
visszaigazolás ugyanis náluk, „rajtuk” történik. 
Mindenesetre meglehetősen sok, és egyre növekvő számú illetve 
jelentőségű adat mutat arra, hogy a Föld tudatossági evolúciójának a 
teurgia bizony időről időre, (-amúgy ciklikusan-) igencsak a részét 
képezi. Miért pont a hiteles Végidők maradnának ki ebből a 
játszmából….”?”
Lucifer kétféle értelemszerű választási lehetősége valamelyest 
hátráltathatja, késleltetheti az ide vonatkozó felismeréseket, de persze 
nem odázhatja el a végtelenségig. Az értelemszerű kétféle luciferi 
választás: 
-	Erőltetheti a feltámasztást, hogy férfi-testet szerezhessen 
magának, mert bízik abban, hogy megint pont ő fogja felkínálni a 
királyságokat Jézusnak, ha őt imádja Isten helyett. 
-	Ellenkezőleg, éppen sikkaszthatja a sorozatos feltámasztás 
beindulását, mert tudja, hogy az emberiség saját tudatossági 
evolúciójában neki már vagy csak a meghunyászkodás / megtérés 
marad, vagy a megszégyenülést kockáztatja. 

Lucifer uralmának napjai tehát vagy így, vagy úgy, de meg vannak 
számlálva. 

A tippem szerint pedig a szellemek az elkövetkező hónapokban 
megnyilvánulnak: vagy feltámadva, vagy igazságosan garázdálkodva……
 
TOMI az egyipTOMI  PhD / - azaz Pánikmentes heveny Druida

Folyt. Köv. Az utolsó rész következik.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS