Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1399
Copyright (C) HIX
2003-11-24
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Teurgia a tudomaany asztalaan. I. resz (mind)  274 sor     (cikkei)

+ - Teurgia a tudomaany asztalaan. I. resz (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Rejtélyes halál-esetek, teurgia, feltámadás. 4 részes sorozat:

Kedves Lista! /-Az első rész-/

Egy magyar 23 éves kosárlabdázó meghalt a semmiből a 
semmiért……….. Izraelben csecsemők rángógörcsben vannak, és kis 
részük meghalt. Ugyan felfüggesztették egy kóser agyon-ellenőrzött 
bébi-tápszer forgalmazását, amely állítólag B vitamin-hiányos volt…….; - 
de kérdem én, be fogja-e mondani a TV azt is, ha mindezek ellenére a 
keserves statisztika mégsem a kedvező, hanem a még kedvezőtlenebb 
irányba folytatja a zarándoklatát….. 

MegoszTOM egy hipotézisemet, és akinek rálátása van a fejleményekre, 
az exkluzív részletekre is, az tartsa logikai evidenciában, emelje be az 
összehasonlító adat-halmazába, ha akarja, illetve természetesen 
tegyen kedvére, ahogy eddig is szabadon cselekedett…… 

Nem először írok az eltávozottak egyakaratúsági tükör-láncba 
szerveződéseiről, és az evilágra való visszahatási igyekezetük fizikai 
küszöb-értékének immár odaátról való hajkurászásáról, illetve a 
módszereik kifinomulásáról; - amely jelenségnek a Jelek tömkelege 
szerint külön evolúciója van, ami ráadásul mostanában lépett az 
exponenciális szakaszba…… Bizony minden jel szerint él és működik egy 
őr-szoftver az emberiség fölött, amely azt az alapelvet működteti, 
hogy „aki a következő generációkat egy belátásra elvárható logikai 
lépés-távolságon belül is veszélyezteti, a következő generációknak az ő 
gyermekei kipusztulásával kell kezdődnie.” A hipotézisem szerint ezt a 
mechanizmust működtetik ama teurgisztikus tükörláncok; - tehát a 
hollywood-i horror-mesék nem mindegyike teljesen alaptalan…. 
Gondoljunk csak bele, hogy a közelmúlt halál-darálójának alján és 
csúcsán milyen szereplők, illetve milyen trendek, és főleg  MILYEN  
MINTÁK  uralkodtak…..; - itt semmiféle földi lehurrogási modell nem 
számít. Itt már egy új mechanizmus merőben új érvényesülési 
útvonaláról van szó, ahogy az eltávozottak szellemei ráébrednek a 
saját speciális cselekvőképességükre. Amint ez a ma még keskenyen 
pislákoló gyanú egyre jobban beigazolódik, azonnal az is kiderül, hogy 
logikailag csakis egyetlen kiút létezik: a csúcsokon a tevékenység és a 
felfogás megfordítható elemeit valóban meg is kell fordítani, méghozzá 
sürgősen. Ekkor az említett rejtélyes halál-eseteknek el kell apadniuk 
az én logikai hipotéziseim szerint. 

Most pedig kérem egyre lassabban és egyre figyelmesebben olvasni, 
nem tilos többször is átolvasni némely kardinális részletet. Ugyanis arra 
nyújtok példát, hogy a logikai egyenletek hogyan futnak át kettő vagy 
akár több témán is, miközben őrzik a saját jogfolytonosságuk és 
következetességük speciális fonalát. Tehát a közlésnek ez a módja 
azért szokatlan, mert nem egy témát „vesézek ki”, „járok körbe”, stb., 
hanem csak a logikai folytonosságot követem, miközben az több témát 
is úgy szúr át, mint Ámor nyila a szíveket. 
Folytassuk onnan, hogy: „Aki a következő generációkat egy belátásra 
elvárható logikai lépés-távolságon belül is veszélyezteti, a következő 
generációknak az ő gyermekei kipusztulásával kell kezdődnie.”
Nem hinném, hogy én szabadítottam volna rá ezt az alapelvet a világra, 
de kétségtelen tény, hogy mivel a Fennmaradást stabil adatként 
kezelem a logikai egyenleteimben, így ez a mindenkori párhuzamos 
alapelv kibukott nálam, és azon kevesek között vagyok, akik 
megemlékeztek erről az elvről. Különben is, rengeteg Eliphas Lévi könyv 
elfogyott a közelmúltban, amit el is olvastak az emberek. 
Ami a rejtélyes haláleseteket illeti, tehát tudományosan vizsgálandónak 
vélem a szülők viselkedési és cselekvési mintáit, illetve ami a fő: azok 
ismétlődési hűségét a gyermekeiken. Ez tisztán elvi és statisztikai 
kérdés, ám annak következményei fizikaiak. 
Nem én találtam ki, én csak Malakiás ószövetségi prófétánál olvastam, 
hogy a kevély gonosztevők írmagostól távoznak a Földről. Azt, hogy ez 
milyen sorrendben lehetséges*, az valahogy kimaradt a 
kanonizációból…. *Nevezetesen: együtt, vagy éppen előbb a szülők, 
aztán a gyerekek, vagy netán fordítva. 
Teurgia alatt némelyek azt értik, hogy az ilyen láncokat egy mágus 
megszervezi, uralja, sőt, akár másnak is a rendelkezésére bocsáthatja, 
korlátlan uralommal parancsol nekik, stb…. Holott kérem szépen egy 
nagy frászt!!!! Ennek sokkal inkább az ellenkezőjével indul a folyamat, 
később esetleg finomodik a következő minta szerint, nevezetesen: Az 
egymás közötti szövetségesi kötelezettségek, a teendők és alá-fölé 
rendeltségek az időben, és egyéb fontos paraméterekben 
matematikailag kő-keményen meg- és fel- vannak osztva, váltogatva 
vannak a tükör-lánc szereplőinek közös egysége és a földi tolmácsaik 
között. Ebben a műfajban itt a Földön élő emberként csak úgy lehet 
naggyá válni, hogy a ’mindenkinek mindenkivel’* való szövetsége iránti 
elkötelezettség elvére való periodikus koncentrálást és annak 
folyamatos evidenciában tartását vállaljuk a Teremtő felé. (-*Mindenki, 
azaz: Teremtő, Lucifer, illetve az egész emberiség bármely 
érdekcsoportja.-) 
Tehát a meglévő szövetségeket leltározzuk, evidenciában tartjuk, és az 
újak lehetőségére folyamatosan erős tekintettel vagyunk. Az újabb 
szövetségesi lehetőségeket nem működtetjük mások ellen, csakis 
kreatív célokért, a szorgalommal párosítva. Ha pedig ezeket a 
szövetségeket támadás éri, akkor csakis a 10-es Hermész Kulcs kliséje 
szerint képezhetünk néha kivételt a mások elleni szövetségek átfogó 
tilalma ellen; - ekkor a viszonzás/büntetés esedékes időpontját 
mesterségesen késleltetjük, annak megérdemelt szintjét pedig 
mesterségesen csökkentjük, de nem hagyjuk magunkat, mint a birka a 
vágóhídon. 
De még a 10-es H-Kulcs szerinti „visszavágó” alatt és után is tudnunk 
kell visszatalálni a mindenkori átfogó és teljes szövetség-kereső 
alapelvekhez, különben elvész a teurgia átjárója mindkét világ szereplői 
számára: mert a Teremtő betemeti a kommunikációs lukakat, és 
alaposan megnézi, mikor nyitja ki újra. Ettől függetlenül a következő 
generációkra logikailag kezet emelő egyének saját következő 
generációja teurgisztikus visszacsatolás alá eshet; - és ez volna az én 
hipotézisem, amelyet az ilyen rejtélyes halálesetek kivizsgálási 
csomagjához fel tudok ajánlani. Ha korábban a gyermekágyi halálnak 
bármiféle valóban igazságtalan statisztikai trendjét kapjuk 
eredményként a szülők esetleg korrekt magatartásmintáinak a 
bensőséges és hiteles átvizsgálásakor, akkor még mindig szóba jöhet 
az a mindenkori matematikai felosztási alapelv is, hogy a Teremtő hagy 
ugyanannyi normális esetet elveszejteni Lucifernek, mint amennyi 
figyelmeztetési kvótát Ő maga rövidesen tervez igénybe venni. Éppen 
ez az oka annak, hogy én a rejtélyes halál-esetek ellen egy druida-
szakmai lázadást jelentek be, és a friss halott feltámasztásának 
praktikáit a saját felelősségemre közkinccsé teszem. Ugyanis ezt a 
megosztási lehetőséget én magam is csak így tudom logikailag 
tisztázni, hogy az áldozatokkal és célpontokkal együtt lázadok. Tehát 
nem kárörvendek a magyar kosárlabdázó vagy az izraeli csecsemők 
szüleinek esetleges teurgikus figyelmeztetése okán. Nem így járok el 
még akkor sem, ha az ok logikailag így, azokban a kedvezőtlen háttér-
okokban megbizonyosodva tisztázódna, amiket leírtam: nevezetesen a 
következő generációkra kezet emelő emberek a saját gyermekeiket 
temetik elsőnek…… 
Nem kárörvendek, hanem egyre jobban ki fog teljesedni logikailag, hogy 
nem csak imitálom a druida-szakmai lázadást, hanem teljes 
mellszélességgel művelni is fogom; - méghozzá tartósan és hitelesen. 
Az első logikai lehetőség, hogy amennyiben a gyermek érett, akkor 
megtagadja a szülei értékrendjét. Ez semmivel sem jelenthet nagyobb 
megrázkódtatást, mint amikor a sok-generációs fogorvos család 
csemetéje felcseperedvén bejelenti, hogy ő bizony tengerész lesz…. 
Apám sokszoros díjnyertes művészet-történet és magyar-tanár, a 
bátyám is anno művésznek készült, (-az is lett-) amikor én szépen 
felcsaptam pilóta-növendéknek….. Tehát ezt a nem-követést nem 
feltétlenül kell úgy felfogni szülők és gyermekek közt, hogy a gyermekek 
lesajnálják a szüleiket, vagy netán konfrontálódnak velük. Egyszerűen 
olyan világban élünk, ahol a gyermekek tömegesen más 
foglalkozásokat, és más működési alapelveket választanak, mint a 
szüleik; - elvégre a világ változik, és benne a következő generációknak 
a bőrükön kell érezniük a saját szerepüket. Egy ilyen érett gyermek 
önmaga „szülőjévé” válik, függetleníti önmagát a teurgisztikus 
visszacsatolás vészterhes kockázatától. 
Itt tipikus tévedésként kell bejelentenem azt a megfigyelésemet, hogy 
a „célpont-személyek” hiába hiszik azt, hogy ha a többi ember előtt 
ügyesen letagadják a pusztító turpiságaikat, akkor az Univerzum előtt 
is sikeresen letagadták volna. Ekkor jön a Föld önvédelmi 
mechanizmusa, ugyanis a halottak szellemeinek egyakaratúsági 
tükörlánca felismeri és gyakorolja azt a saját képességét (-méghozzá 
egyre és egyre magasabb szinteken-), hogy képes lehet olyanná 
formálni a Világot, amelybe már lehetséges és érdemes lesz visszatérni 
a Feltámadás ígéretében. Főleg az olyan  PUSZTÍTÓ  MINTÁK  
működtetőinek számára páholyból látható tevékenységét fogja 
ellensúlyozni, akár az illető egészségének roncsolása árán is, amilyen 
mintába ő belepusztult. Ő a saját élet-filmjét már teljesen másképp 
nézegeti, mint mi, és elemez. Elemez, dönt, cselekszik…; - és hát valljuk 
be őszintén, hogy a közelmúlt történelme mást sem csinált, mint hizlalta 
ezt a „hadsereget”…. 

Aki „tudományos” okokból húzza a száját az ilyen érvelési menetek 
olvasásakor, az kicsit többször emlékezzen meg arról is, hogy az 
Univerzumban a Fennmaradás alapelve mindenek előtt való, és az 
Univerzum azt az embert (-adatot-) kezeli stabil adatként, aki maga is 
hűen stabil adatként kezeli a Fennmaradást a saját működésében. 
Sehol nem lennénk, ha ez a Múltban nem így lett volna mindigis, és 
sehol nem lenne Jövőnk, ha ez a jövőben is nem ugyanígy lenne 
mindigis. Ennek az elvnek a földi hierarchiák tetején, legfelül mutatkozik 
némi inszúfficienciája, azaz esedékessége. No és arról se feledkezzünk 
meg, hogy a Tudomány határai ugyebár  TÁGULNAK…..; - ezért a Tudásé 
az elsőbbség……… 
A Biblia legeslegelső alapvető próféciai vonulatát az az alap-prófécia 
képezi, hogy Ábrahám utódai által nyer Áldást a Föld valamennyi 
nemzetsége. Utána összezavarodnak a Bibliában az első-szülöttségi 
viszonyok, azaz az áldás-prófécia öröklési jogfolytonosságának 
pedigréje. Ha az arabság az Iszlámmal megnyeri a létszám-
önreprodukciós monopoly-t, akkor majd döngethetik a mellüket. Ám 
egyelőre ez a meccs még nincs lefújva, és bár sok a gól meg az öngól a 
sápadt-arcú kultúrákban, de a helyzet nem reménytelen. Mivel Ábrahám 
rekesztette be (-és helyettesítette be állatáldozattal-) az emberáldozat 
intézményrendszerét a Földön, így egész Eurázsia logikailag az ő 
fogadott gyermeke, de akár még biológiailag sem kizárt az örökség. 
Némi áldás-komponens ugyanis hébe-hóba kiárad Eurázsiából más 
földrészekre. Ám a logikailag teljes ábrahámita leltárban miért pont a 
zsidóságról feledkezzünk meg. Megint logikai egyenletet közlök, amit 
persze bizonyos próba-ideig lehet hipotézis státuszú fogadtatásban is 
részesíteni. No és lehet negligálni is, de nem biztos hogy érdemes, főleg 
nem kötelező…. Ugyebár Lucifer logikailag több ponton is keservesen 
lebukott. Nem csak a létében, hanem abban az igyekezetében is, hogy 
összpontosít a zsidóságra. Pontosabban mondva mindenkire 
összpontosít valamilyen klisé szerint, de a zsidóságra egy egészen 
korai kezdetű és hosszas folytonosságú exkluzív klisé szerint 
összpontosít. 
Annyi filoszemitizmust persze bármikor előrántok a mellényzsebemből 
összehasonlítási alapként, hogy az én logikai egyenlet-rendszerekkel 
dúsan átszőtt hipotéziseimben ha a Lucóka ugyanazokkal a kliséket 
amelyekkel ma a zsidóságra összpontosít, nos azokat egy másik népre 
összpontosítaná, akkor akár annak a másik népnek, akár az egész 
emberiségnek sokkal csehebbül állna a szénája, mint ahogy most áll 
akár zsidóságnak, akár az emberiségnek a széna-kazla. Igen, ez az 
összehasonlítás a legstabilabb filoszemitizmus; - aki esetleg nem 
tudná… Tehát ebben a logikai körítésben illetve ilyen kiegészítő 
adatokkal nagyonis a helyén van a hajdani prófécia mai állása. Ha a 
Lucóka összpontosít a zsidóságra, ám ők az egész emberiség helyett 
kiforrják az absztrakt immun-esszenciákat, akkor ez a fajta 
kiforrottságuk az egész emberiség fölé szét-terülhet védőernyőként. A 
zsidó világuralom tehát ilyen végkifejletet IS nyerhet; - és ne feledjük, 
hogy az uralkodást és a szolgálatot mennyire hajszálvékony határ 
választja el és köti össze mondjuk egy kis falu közösségi vezetőinek 
munkásságában. Szintúgy közepes szinteken és nagyban is…. Mire 
tehát befut ama Világuralmi Mumus, addigra pont meg is javulhat az 
univerzális visszacsatolások epicentrumában. Ez az Áldás valódi logikai 
képlete, amely napvilágra való kerülésének már itt van az optimális 
időpontja és körülményei. 
A szellem-világ (-benne az egyakaratúsági tükör-láncok harmadik isteni 
ereje és szerepe-) két dolog iránt viseltetik várakozással:
A/	Az egyik Lucifer megtérése…., amire várhatunk, így hát marad 
a második lehetőség, mint egyetlen kiút. Erről a pontról csak a logikai 
teljesség miatt emlékeztem meg. 
B/	A másik a zsidóságban a vezető szerep a kisebbségi 
söpredékről átcsúszhatna végre a tisztességes többséghez, azok 
értékrendjének fémjelzéseként. A kisebbséget tehát semmiféle 
kisebbség-védelmi mechanizmus ne védhesse többé, ha az a 
söpredéknek a saját hányadékában való ön-álcázó csúszó-mászásáról 
szól. Most a zsidóságon belüli kisebbségről, amely a legkisebb arányt 
képvisel a más népekkel való összehasonlításban. 
Még mindig a B-pont belső logikai mechanizmusában mozogva (-annak 
szűz területét kitölteni igyekezvén-) mondom, hogy a zsidóságban a 
lehető legkisebb a söpredék belső aránya, éppen ezért logikus az 
egész emberiség nézőpontjából, hogy ott kell annak lenullázódnia is, 
illetve a teurgisztikus visszacsatolás is ott fogja lenullázni azt, nem 
pedig egy olyan népben, ahol jóval nagyobb a söpredék belső aránya. 
Tudjuk, fő a Fennmaradás alapelve és annak stabil-adat státusza a 
logikai egyenletek egyenlőségjelei után….. Akinek más, működő ötlete 
van, elő vele!!! 
Továbbá fontos megemlékezni arról a kétségtelen tényről is, hogy amíg 
más népek legalul parkoltatják a saját söpredéküket, addig a zsidóság 
saját söpredéke magát a zsidóságot parkoltatja alul önmagához 
képest. Ez egyfajta szenvedély-betegségként is felfogható….. Márpedig 
a Lucifer kontra teurgikus tükörláncok belső erőviszonyának 
mostanában ez a modell felel meg egyre kevésbé… Ha ez kívülről 
látszik, akkor a zsidóságban belülről ordítania kell….!!!! Nem beszélve a 
tükörláncok páholyáról: ugyanis akit ezen a világon nem 
sikerült „megnevelni”, hogy ő úgymond nem a zsidóság miatt szenved 
és tart az élete az pusztulás felé, azokat a tömegeket már kész 
haditervekkel fogadják ama tükör-láncok odaát. Ekkor semmi más nem 
történik, mint hogy előbb az egyik fél élt vissza a másik gyenge 
pontjaival, majd pedig megfordul a „vae victis”….
Folytatva a belső söpredék önkéntes lenullázódási, avagy az univerzális 
lenulláztatási ergonómiájának az elemzését, nos, azé a népé az igazi 
dicsőség, ahol ez végre lezajlik: mert onnan jön az Áldás. Az Áldás, 
amely az Átok minimalizálása, majd a minimalizált Átkok beteljesedése. 
Ha pedig ez egy logikai egyenlet, akkor az egyenlőségjel után lám ott 
van a Szeretet és a Fennmaradás is kettő tuti-stabil adatként; - 
remélem, hogy lassan, figyelmesen és gondolkodva olvasunk…. Az 
ember ezt a könyörtelen (-„fennmaradásos”-) logikai menetrendet csak 
egyféleképpen képes mesterségesen befolyásolni: betartja a 
Parancsolatokat, mert azok nem ellene, hanem érte születtek. A be nem 
tartásukkal is befolyásolja a menetrendet; - de ekkor meg aztán 
pisloghat, amikor a rejtélyes halálesetekre vonatkozóan nincs más 
koherens magyarázat se Égen, se Földön, mint amit fentebb 
olvashattunk. 
Szólítgattam mindenkit, hogy ne vitázzon velem, legalábbis ne 
megátalkodottan, hanem jobban jár, ha átáll hozzám. Mivel a lényegi 
konglomerátumokból semmiféle átállást nem regisztráltak a beléptető 
rendszereim, így én magam állok át Mindenkihez. Elpártolok az 
Univerzális donor-akceptor modelltől, ettől a „mengelés” darálótól, a 
Lucifer-fényszobrot a mi haldoklásunkban elveszett élettel töltögető 
feltöltési mechanizmustól, és fellázadok ellene. A következő részben a 
friss halott feltámasztásának titkait magyarázom meg, méghozzá 
hangsúlyozottan azon okból, hogy a következő generációk frissiben 
feltámaszthatók legyenek: még akkor is, amennyiben esetleg a saját 
szüleiktől öröklődő minták (-virtuózan megkomponált és csúcsra járatott-
) kalodájában lelik rejtélyes halálukat. Ugyanis a feltámadt halott 
megtekintette az életfilmjét, és merőben új késztetésekkel tér vissza. 
A mindenkinek mindenkivel való egyakaratúsága oltárán áldozok, és 
ezen alapelv kiteljesedési útvonala pedig legyen random, de 
mihamarabb fusson be az Egyetlen Célba. 

Folyt köv.: 

TOMI az egyipTOMI  PhD / - azaz Pánikmentes heveny Druida

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS