Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 852
Copyright (C) HIX
2001-05-30
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Itt a helye: vonosugar (mind)  31 sor     (cikkei)
2 Wilinek (mind)  5 sor     (cikkei)
3 Foleg Agi protezsalasara. (mind)  59 sor     (cikkei)
4 Koszonom Julianna! (mind)  27 sor     (cikkei)
5 A 3-as H-Kulcs. (mind)  171 sor     (cikkei)

+ - Itt a helye: vonosugar (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista!
Azért teszem közzé ezt a tudományos hírt, mert ez is egyfajta
spirál-technikáról szól, úgy gondolom itt a helye.

Vonósugár:
/Nat ure/ Egy skóciai egyetemen olyan lézersugarat hoztak létre, ami
úgy tud mozgatni dolgokat, hogy azokhoz fizikailag semmi nem ér hozzá.
A Star Trek televíziós sorozatban ezekkel a sugárnyalábokkal hatalmas
űrhajókat vontattak, a valóságban azonban egyenlőre csak
mikroszkópikus méretben tudják alkalmazni a technológiát.
A spirálisan tekeredő lézersugár akár egyetlen fehérjét is meg tud
tartani, és odébb mozdítani. A tudósok már régóta használnak ilyen
lézereket, mellyel molekulákat lehetett mozgatni, de eddig nem tudták
tetszés szerint elforgatni azokat.
A tudósok még csak most kezdik felismerni, hogy milyen lehetőségek
rejlenek ebben a technológiában. Például kitünően lehet majd használni
élő sejtek módosítására, vagy mikroszkópikus készülékek létrehozására.
Ha már nem csak mikroszkópikus szinten képesek dolgokat mozgatni,
akkor a motorokban, keverőgépekben és más forgó készülékben is tudják
majd alkalmazni a különleges lézernyalábot.

   Véleményem szerint ez egy nagyon lényeges előrelépés, melyet a
   közös célunk érdekében tartottam fontosnak közzétenni.
   Elvezethet akár a teleportációhoz is, amit a Tamás /is/nagyon
   szeretne már kivitelezni. De lehet, hogy ehhez még a
   lézersugárra sincs szükség??? Hmm...Csak hangosan gondolkoztam.

      Mindenkinek a legeslegjobbakat:
              Molnárné Lászlófi Julianna

             mailto:
+ - Wilinek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Willi! 

Megkaptad-e a spirál-csomagot valamelyik fiókodba? 

Tamás
+ - Foleg Agi protezsalasara. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Ágnes! 

Korábban keletkezett a listán egyfajta feszültség, amit 
csak most, a 3-as és a 4-es H-Kulcsok birtokában tudok 
feloldani. Sőt, nem csak feloldani, hanem a gyenge 
hátrányodról a tartós és erős javadra fordítani. Ugyebár 
többször is figyelmeztetted a listát, hogy senki se 
kísérletezzen látó jelenléte nélkül a spirálal. Én csak 
annyit írtam, hogy a kísérletezők ne vigyék túlzásba a 
spirál hatásának feszegetését a kísérleteik közben. Ha a te 
figyelmeztetésedet és az enyémet házasítjuk, akkor az jön 
ki belőle, hogy a spirál szélsőséges helyzetekben való 
alkalmazása felé esetleg fokozatosan, de mégis csak 
közelítő ÉLŐ EMBERES kísérleteknél legyenek jelen a látók. 
Júlianna is ráharapott erre a gondolatra, és mivel én sem 
írtam hülyeséget, te sem írtál hülyeséget, így lám a kettő 
összeházasítható. Habár én egyelőre csak jegyességet 
ajánlhatok…… 
De ugyanakkor a bőrödön érezted azt a feszültséget, hogy 
akár anyagi, akár önmegvalósításbeli kibontakozási 
feszültségekből eredően többször is nyomatékosan jelezted, 
hogy a látók jelenlétét nagyon fontosnak tartod. Egyszer a 
Júlianna is bedobta, hogy ő is egyetért ezzel a 
gondolattal. Én meg csöndben voltam, ami feszültséget 
hagyhatott hátra. Nos, én nem tudok egyelőre ilyen 
kísérleteket finanszírozni, de a lelkiismeretemet is nyomta 
már, hogy egy para-lista nyilván szívesen fogadná, és 
ELSŐSEGÉLY-ELJÁRÁS lehetne belőle. Nekem, mint az 
alternatív gazdasági modellek kutatójának eltökélt 
szándékom az olyan alternatív modellekért való lobbizás, 
amiben a hasonló mentalitást utólag mindig 
megfinanszírozzák. Eredetileg a kitűntetések 
intézményrendszere szolgálta ezt, de túl sok a lopós 
kókler, aki az ilyesmit kész a saját neve alatt 
intézményesíteni. Ha pedig én kopogtatok, hogy ugyan már 
hadd jöjjek, elvégre én indítottam el ezt az egészet, akkor 
ráadásul ugyebár én leszek az első számú „közellenség”. Ha 
ez csak az én „nyomorom” volna, esküszöm kussolnék…., de 
hát a nagy horderejű találmányok feltalálói még keservesebb 
terheket hordanak a vállukon ugyanezen analóg minta szabad 
pöffeszkedése miatt. Ezért kell egy olyan gazdasági reflex, 
amely garantálja az ilyen kreatív magatartási minták 
garantált díjazását jogdíjjal; - a tolvaj-mentalitású kétes 
dicsőség sunyi learatóit pedig szintén az eredeti 
kreativitásra sarkallja. 
Tehát ugyebár e levélig lezáratlan maradt a listán az a 
feszültség, hogy a 3-as H-Kulcs nevében te bizony 
együttműködnél…… Rajtad bizony nem múlna…… Én is tanúsítom, 
hogy a szélsőséges dolgok kipróbálásában nagyonis 
kellenél……, sőt az egyszerű kísérletezgetéseknél „sem 
zavarnál” senkit…. De látod, nem tudsz mást tenni, mint a 
pénzek forrásait nem csak a 3-as H-Kulcs nevében 
masszírozod, amit rutinosan és ösztönösen teszel. Hanem 
bizony alighanem nem tudod elkerülni, hogy be ne kapcsolnád 
a 4-es H-Kulcs kiegészítő alkalmazását is, méghozzá úgy (-
vagy „úgyabbul”-) ahogy a napi HIX hírlevelekben le van 
írva. 

Dr(-uida-) Tom
+ - Koszonom Julianna! (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Júlianna! 

Majd az egekig ugrottam az Iby Duba féle betéted miatt 
örömömben, mert megérteni vélek valami igazán fontosat. 
Jézus azt mondta, a híres hegyi beszédében, hogy „Boldogok 
a szelídek, mert ők örökségül bírják a Földet”. Sőt, 
hirdette, hogy Ő csak kiegészíti, de nem törli el az 
Ószövetség passzusait. Ehhez képest Hurták prof. szerint 
az „igaziakat” a tűzszekerek viszik el az akárhányadik 
dimenzióba….. Hm! Nézzük csak, mi van akkor, ha csak úgy 
játszásképpen összeházasítjuk a kettő próféciát. Ugyebár a 
kevélyek és gonosztevők után csak a hamu marad hátra, amit 
az itt maradottak felszabadultan taposhatnak. A hátramaradt 
szelídek pedig boldogok lesznek, mert ők örökségül bírják a 
földet. A testükből hirtelen kiégetett kevély és gonosztevő 
lelkek pedig úgy fogják megélni az akárhanyadik dimenzióba 
való távozást, ahogy azt Hurták prof. hirdeti. Tehát a 
magasztosság illúzióját tőlük sem veszi el az Isten. Így 
aztán előfordulhat, hogy Hurtáknak és nekem egyszerre van 
igazunk. Csak hát ennél több közünk egyelőre ne nagyon 
legyen egymáshoz mindaddig, amíg ordítva idézi a Bibliát. 
Én csak egyszer láttam Iby Dubát előadni, de tényleg volt 
benne valami „Hurtákos”…. Azt az egyet nem kétlem, hogy 
őszintén kereste a H-Kulcsokat, és hogy a jelentőségükkel 
mindigis tisztában volt. 

Még egyszer köszi a betétedet.  Tamás
+ - A 3-as H-Kulcs. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A 3-as H-Kulcs! 
(-Ez az írás a megelőző hét cikk figyelembe vétele nélkül 
csak részlegesen érthető és hasznosítható.-)

Ez a Kulcs olyan egyszerű, hogy még hulla részegen is 
alkalmazható; - sőt, csak akkor alkalmazandó igazán. Csak 
ennyiből áll: „Mindenek kulcsa az EGYÜTTMŰKÖDÉS!!
Ági ezt a Kulcsot alkalmazta ösztönösen, amikor kiderült a 
listán, hogy „az ellenérdekek (-névtelenül és arctalanul-) 
lehet, hogy megint egymásra találtak……”, ti. amikoris Ági 
mindenkit részlegesen pártfogolt. Egy másodpercig sem 
kételkedem Ági „látó” képességeiben, és bár a vele való 
személyes egyetértési kvóciensünkben még kiaknázatlan 
távlatok rejlenek, lám örömmel tanúsíthatom, hogy ez a 
Kulcs transzcendensen benne van a növelt tudatosságú 
emberek ösztöneinkben. 
Én egyféleképpen szoktam képviselni ezt a kulcsot, illetve 
kétféleképpen szoktam „erőltetni”. 
E kulcsot úgy szoktam képviselni, hogy a „mozaikosdizásra” 
és a „támpontosdira” szólítom fel az embereket a levelező 
listákon, tehát az agytröszt-effektust provokálom 
jóhiszeműen. Ezenközben természetesen értékes mozaikokat 
kell felmutatnom, különben úgy néznék ki, mintha azt 
mondanám, hogy add ide amid van, aztán nem is ismertük 
egymást. Ha egyszer a szükséges ismeretek és fokozott 
affinitási vonzatok EGÉSZE több emberben RÉSZLETEKBEN 
együtt áll csak rendelkezésre, akkor ha azok az emberek nem 
működnek együtt, akkor a szükséges Tudás is ugyanúgy 
hozzáférhetetlen marad, mint ha eleve nem is létezne a 
VÁLASZ az adott KIHÍVÁSRA. Ezért röhej a megátalkodott 
harcos szkeptikusok kéretlen „közreműködése” a Tudomány 
legújabb fejezeteiben, illetve a pártok is ugyanezen ok 
miatt érdemelnék meg, hogy egy velük azonos nevű kis 
létszámú „emlékbizottság” meghagyásával felszámolnák őket. 
Az alapkulcs kiegészítő kulcsocskái : Ha valaki veszekszik 
velem, akkor azt szoktam mondani, hogy „nekem is ciki, hogy 
a viszonyunk most mélyponton van. De miközben civódunk, 
tudjál róla, hogy én mára már sok olyan emberrel 
kimondottan szövetségesi viszonyban állok, akikkel pedig 
eredetileg jobban össze voltam veszve, mint most veled…” 
Mellesleg ez igaz is. Ez a kisegítő kulcsocska (-vehetjük 
típus-mondatnak is-) valójában amolyan határeset a 3-as és 
a 4-es Kulcs között. Ugyanis a 4-essel arra kényszerítem a 
célszemélyt, hogy hagyjon fel a kártékony, roncsoló 
magatartásmintáinak az erőltetésével, míg a 3-assal a velem 
való együttműködésre „kényszerítem”; - pontosabban ugyanúgy 
mondhatnám azt is, hogy önmagamat kényszerítem a vele való 
együttműködésre. 
A másik kiegészítő kulcsocska szerint közlöm a 
célszeméllyel, hogy ha nem működik együtt velem, akkor 
azért tudjon arról, hogy én időközben minden szemlélő előtt 
világossá tettem, hogy a kettőnk együttműködésének hiánya 
énrajtam nem múlott, ez csakis az ő döntése, amivel 
egyelőre nem tudok mit kezdeni. De ne ringassa magát abban 
az illúzióban, hogy majd megeteti az érintett vagy 
érdeklődő szemlélőkkel, (-vagy akár önmagával-) hogy 
miattam nem működtünk együtt…… E kiegészítő kulcsocska 
alkalmazásával rendkívül hosszú „szünet”-jelet pakolhatunk 
az ugyebár nem általunk választott vetélytárs 
anyagcseréjére : ugyanis vagy mégis együtt fog működni 
velünk, vagy nem akar majd emlékezni semmire…; Ez utóbbi 
magatartása azonban a stressz pszichofiziológiai 
érvényesülési hídján át egy kínos stimulus-hiányt ’döf ’az 
illető anyagcseréjébe. Ez azért van így, mert minél jobban 
emlékeztetem a kettő kiegészítő kulcsocska erejével a 3-as 
H-Kulcsra, (-tulajdonképpen a személyiségét és a 
homeosztázisát egyaránt-) annál inkább önmaga 
homeosztázisát fogja roncsolni minden divergens 
absztrakcióval, amelyeket a 3-as Kulcsot alkalmazó 
személyre szór…(-Homeosztázis: az élő szervezet ideális 
biofizikai és biokémiai egyensúlya.-)
E Kulcsnak egyedüli gyenge pontját az képezi, hogy 
egyeseknek van pénzük, másoknak nincs. Ha pedig azok, 
akiknek van, NEM hajlandóak együttműködni azokkal, akiknek 
csak Tudásuk van….; - akkor a 4-es Kulcs mintája szerint 
kénytelen vagyok lebegtetni az alternatív fizetőeszköz know-
how-jának köztudatba hozatalát. Sőt, ha magáról a 
Bioszféráról van szó, akkor a 4-es H-Kulcs összehasonlítási 
segéd-mintájául magukat a rejtélyes öngyulladásokat fogom 
emlegetni. 
Mivel ez a 3-as H-Kulcs egyszerű volt, ezért ebbe a részbe 
dolgozom bele azon témák rövid felsorolását, aholis már 
használták e Kulcsokat, tehát az azok ellen zajló minden 
esetleges további állásfoglalás egyrészt felesleges, (-
ugyebár eső után köpönyeg-), másrészt mindenkire nézve 
nagyon kockázatos a tűrhetetlen szintekre hirtelen felfutó 
autóimmun típusú stressz-teher miatt. 

Tudomásom van róla, hogy amikor az APEH-ban nagy volt a 
vezetői fluktuáció, akkor többen használták ellenük a H-
Kulcsokat. Egyszerűen részlegesen viszont-zsarolták őket, 
ugyanis az APEH akkora volumenű eleve való zsaroláson van 
túl, hogy őket már viszontzsarolni is csak részlegesen 
lehet. Tehát az APEH-et protezsálni a H-Kulcsokkal egyenlő 
a rokkantnyugdíjjal és a korai halállal. Ugyanez áll a 
komunizmus felesleges szapulására is, amit Marx és Lenin 
szintén a H-Kulcsokkal csiholtak. Ugyebár láthatjuk, hogy a 
komcsi versenytárs nélküli kapcsik milyenek, és hogy csak 
az erős komcsi versenytársakkal civódó kapcsik voltak 
valóban valamelyest szimpatikusak…. Használtuk már a H-
Kulcsokat a miniállam gondolatiság reklámozására is. 
Ugyebár minden menő jóléti államnak van minimum egy 
miniállama: Az USÁ-nak Hawai, és egyéb fél-spanyol 
szigetecskék, Portugáliának Makaó, a briteknek Trinidad, a 
német nyelvterületnek Lichtenstein, a Spanyoloknak Andorra, 
az Olaszoknak néhány városuk kimondottan városállam, a 
franciáknak és a hollandoknak Luxemburg. A poszt-komcsi 
országokra is ráférne a miniállam gondolatiság. Konkrétan a 
Vajdaság miniállam státuszáért használták, (-tuk-) a 
Kulcsokat. Ezt a Gondolatot leszólni szintén kockázatos, 
főleg megátalkodottan. Használtam még a Kulcsokat a férfi-
nő együttműködés általános erősítésére, e hangulat 
minél „tömegesebb” tudatosítására. Az „ellenállók” 
szabályszerűen összeomlottak, egy cseppet sem túlzok. 
Továbbá a katonai intelligencia békés célok felé való 
kreatív és tudatos átfordítása is beleértendő még ebbe 
a „csomagba”. 
Itt a listán láthattátok, hogy a Kulcsokat hogyan 
használtam a feltalálók és találmányaik destruktív 
manipulálásának önkéntes feladására. Azt mondtam, hogy ha a 
keresztény és egyéb Tudás-alapú papi rendek esetleg 
kikoptak volna a BEFOLYÁSOLÁS-ból, és valóban csak a Lévita 
Rend maradt volna talpon ebben az értelemben, akkor bizony 
csak ők azok, akik ha nem segítenek látványosan a 
feltalálókon, nem teszik ezt az arculatuk nyílt részévé, 
akkor a kommunikációs és cselekvési doktrínák látens ámde 
evidens tartományának vektora bizony őrájuk mutatna : 
nevezetesen hogy ők a jegelők, és ők a test víztartalmának 
öngyulladásos „éghetőségére” irányuló vakmerő 
gondolatkísérlet aktív alanyai. A lévitucokhoz stressz-
teher könnyítő asszociációként a szcientológusokat tudom 
asszociálni, akiknek a ’86-ban meghalt alapítójuk, Ron 
Hubbard bár zseni volt, de a követői ma jóformán mást sem 
tesznek, mint a lévitucokat majmolják; - miközben 
köztudott, hogy egymást vetélytársaknak deklarálják. Ha a 
tömeges házasítással sikeresen foglalkozó (-az erről szóló 
média-híradásokat megvásárló-) Mun-szekta kijelentené 
önmagáról, hogy nem csak Hit-alapúak, hanem Tudás-alapúak 
is, akkor ez a kritikám rögtön őket is kiemelten célozná. 
Így azonban egyelőre csak Hit-alapú bizonyítványt állítanak 
ki önmagukról (-ami persze messze nem lebecsülendő-), de 
végülis bármely szervezet szabadon fejlődhet a Tudás 
Horizontja felé. 
Legvégül a Királynő-legitimizmus az az alapelv, amire 
használták, használtuk, ergo amin kockázatos volna 
gúnyolódni. Nem abban az értelemben gondoljuk, hogy 
mihamarabb vesszen az aktuális kormány, és szégyenüljenek 
meg a politikusok. Hanem abban az értelemben, hogy ha már 
ők sem bírják mindazt, ami a kezeik közt „megvalósul”, 
akkor tudják, hogy hogyan tudnak (-ha akarnak-) olcsón, 
bölcsen és megünnepelten kimászni a slamasztikából. De 
végülis bárki bármilyen alternatíván fáradozhat e Kulcsok 
segítségével: lám szabad a pálya! Egyébként a Királynő-
legitimizmus az Aranykor Kulcsa : lásd a történelmi 
referenciákat a www.extra.hu/aranykor honlapon. 
A Kulcsokat úgy lehet használni, hogy az ember megtanulja 
őket, majd felismeri a legközelebbi esetet, amikor 
használhatja. Lehet, hogy sokáig nem lesz ilyen eset, 
illetve lehet, hogy később is csak „elnyújtottan” 
jelentkeznek az ilyen kedvező alkalmak. De ha felbukkannak, 
és mi felismerjük, illetve használjuk is azokat, akkor az 
ilyen alkalmak sűrűsödni fognak. Legvégül pedig majd azzá 
válunk a hierarchiában, akik mi magunk tényleg vagyunk. 
Ahogy Saint Exupery írta egy cetlire, mielőtt végleg 
eltávozott az Égbe: „Emberek! Ne annak szenteljük a 
fáradozásainkat, akik vagyunk, hanem akikké válhatnánk!” Az 
összes H-Kulcs ezt a gondolatiságot szolgálja alázattal. 

A legutolsó mondat szellemiségében a lehető 
legeslegjobbakat mindenkinek!  
Dr(-uida-) Tom

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS