Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1167
Copyright (C) HIX
2002-08-04
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Teleport (Uj) 5 (mind)  203 sor     (cikkei)
2 Megint valasz Endrenek (mind)  75 sor     (cikkei)
3 Megint valasz megint Zolinak (mind)  22 sor     (cikkei)

+ - Teleport (Uj) 5 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Minden, amit a teleportálásról mindigis tudni szerettél 
volna, de soha sem merted megkérdezni. Ötödik rész. 

Kedves Lista!

Szerintem idáig érdekfeszítő volt a sorozat. Ez az egy rész 
néhány helyen száraznak és laposnak fog tűnni, de ne 
lankadjon a figyelmetek. A követező részek is érdekfeszítők 
lesznek...., hajjaj...!!!
Jöjjön az időág-leltár. E sorozat elődjében megírtam, 
hogy '97 nyarán Londonban dolgoztam helyettesítő 
légiutaskísérőként. Egy kis holland légitársaság a British 
Airways-nél volt alvállalkozó, és az ő osztrák főpilótájuk 
hívott ki, miután magyar ismerősein keresztül rám lelt. Az 
én időág-leltáram szerint tehát pl. kint is maradhattam 
volna, de haza is jöhettem volna, mint ahogy haza is 
jöttem.... Kint később talán lehettem volna pl. pilóta, pl. 
befuthattam volna, mint alternatív gazdasági modell-kutató, 
stb....
Abban a 21-es sorozatban leírtam, hogy először egy 
határozott felszólítást kaptam "odaátról", hogy jöjjek 
haza, amely "közlés" még azt is taglalta, hogy milyen okból 
és milyen célból kell hazajönnöm, és mi vár engem itthon. A 
felszólítás ellen lázadó magatartást tanúsítottam, és 
amikor egyedül voltam, többször is félhangosan 
kijelentettem "nekik", hogy ez ugyanúgy jöhet a Lucótól (-
Lucifertől-) is, mint valóban gondoskodó erőktől. Ami pedig 
az ígéreteket illeti, azok pedig ne a hazautazásomhoz 
legyenek kapcsolva előidejű státuszban, hanem teljesítsék 
itt, és akkor majd természetesen egyre többet fogok otthon 
is tartózkodni.... Tehát az Univerzum korábbi alig 
leplezett beavatkozásai után immár nyíltan és leplezetlenül 
beavatkozott az életembe, és nem csak a pillanatnyi szabad 
választásomba barmolt bele, hanem egy valóban hosszasan 
felépített megérdemelt jutalmat ragadott el tőlem, miután 
annak mézes-madzagját elhúzta az orrom előtt. Én a nyugati 
munkavállalásba ugyanis irdatlan energiákat fektettem, és 
amikor amúgy "ezoterikusan" lemondtam, akkor rám 
telefonáltak, hogy spurizzak kifelé, mert összeomlott a 
nyár közepén egy kis légitársaság légiutsakísérő létszáma. 
Azt már nem mondtam ki félhangosan, csak tudván tudtam 
belül: ha ezen felszólítás mellett szóló három-dimenziós 
esemény is történik, akkor kampec a buli állásnak nyugati 
pénzen, adómentesen....... 
Az az osztrák kapitány, aki kihívott engem, és rajtam 
keresztül további magyarokat tervezett kihívni, egyik 
hétvégén leesett egy gyümölcsfáról otthon, és eltörte a 
lábát. Aki az érdemi ügyeket átvette tőle, az már nem 
bonyolította tovább az osztrák kapitány koncepcióját, hisz 
nem is nagyon tudott róla. Hanem felvett olyan részeges 
borvirágos orrú meg mindenféle kétes flamand fiúkat, akiket 
korábban komoly légitársaságok rúgtak ki. Az én szerződésem 
megújításával pedig már nem volt kinek törődnie. Ez a "kéz 
és lábtörés" volt a három-dimenziós jel, ami előtt meg 
kellett hajolnom, és itthon mindenki joggal nézett engem 
hülyének (-még önmagamat is beleértve-), amiért hazajöttem. 
Ahogy nemrég elkészítettem a saját életem időág-leltárát, 
rájöttem, hogy korábban is voltak ilyen "Univerzum-gyanús" 
célirányos beavatkozások, de ami a fő: ezek a hátrányosan 
megkülönböztető univerzális beavatkozások csőstől zajlanak 
másokkal is. Ideje hát ezeket alaposan megvizsgálni, és 
egyfajta fokozatosan erősödő, merőben új elemekből újra-
felépített közmegegyezésben intézményesíteni az ilyesmikhez 
való viszonyunkat; - méghozzá egyéni és kollektív szinten 
egyaránt. nekem pl. az a hozzáállásom, hogy ha az Univerzum 
egy bizonyos időponton túl sem kompenzálná ezeket az 
időágakat, akkor nem én (-és a hozzám hasonlóan fohászkodók-
) legyek az, akinek szégyellni kellene magát, hanem az 
Univerzum. Ha nincs igazam, hát akkor halljak csúf halált, 
hogy az itt maradók számára legyen egy jel, hogy merre ne 
keressék az Egyetemes Igazságosságot! De a keresést 
folytassák ők is, sőt, amint lehet reinkarnálódom, és 
jövök....
Eliphas Lévi, XIX. szd.-i nagy mágia-történész írta, hogy 
az emberek bizonyos periódusokban kényszeríthetik az 
isteneket a saját akaratuk teljesítésére. Jézus nemkülönben 
biztat: "Kérjetek, és megadatik, zörgessetek, és 
megnyittatik". 
Summa-summárum, azt a fajta teleportációs mágiát vallatom 
február óta, amely szerint az univerzális hibapontok nyomán 
más (-az aktuális időágunkkal párhuzamos-) időágakra 
sodródott jövedelmeinket, jussainkat, apanázsunkat, 
örökségünket, stb., magunkhoz kéretjük az Univerzum szíves 
közreműködése által. 
Ama februári és márciusi 21-es sorozatom meghozta az 
eredményét abban az értelemben, hogy 14 Ft egy- és két-
Forintosokban teleportálódott a szemem előtt, és abból 
zsemle lett, előbb a fogaim közt, majd a gyomromban.... 
Továbbá április elején szinte a semmiből egy rózsadombi 
négy-szintes iroda-villa szolgálati lakását megkaptam, 
berendezve, "beirodásítva". Tehát nem mondhaTOM, hogy semmi 
foganatja ne lett volna az Univerzum célirányos 
vallatásának és rámenős zaklatásának. Azonban a teljes körű 
kompenzáció természetesen hátravan, és másokat is ugyanerre 
a gondolkodási és fohász-szerkezetre buzdítok. 
Tekintettel arra, hogy nyakig benne voltam a saját 
fohászaim és rámenős kutatásaim minden patológia-közeli, 
kudarc-gyanús vonatkozásában, de szintúgy a felemás 
sikereiben is, úgy vélem, hogy meg tudom határozni azt a 
csapásirányt, amely felé érdemes kollektíven tovább 
tapogatózni. 
A fő vezérfonal ugyanaz marad, nevezetesen, ha az Univerzum 
le méltóztatott bennünket taszítani a dédelgetett és 
megszenvedett időágainkról, akkor köteles kompenzálni, ha 
az Egyetemes Igazságosság nevében erre határozottan 
felszólítjuk. A másodlagosan fő vezérfonalként az 
egymásért/másokért való fohászt kezeltem. Mostanra 
eltolódott a véleményem abba az irányba, hogy a 
kompenzációt kérő férfi önmaga nevében úgy szólítja fel az 
Univerzumot, hogy egy kiválasztott hölggyel együtt kéri a 
kompenzációt, akár pl. úgy is, hogy a hölgy erről a 
manőverről majd csak késéssel szerez tudomást. A példában a 
férfi és nő szerepe elvben meg is fordít6ó, a lényeg az 
Univerzum kompenzációs kötelezettségére való 6ározott és 
kitartó emlékeztetésében van. 
Mózes a pusztában olyan törvényt közölt, amelynek egyik 
paragrafusa szerint ha egy tolvaj lebukott, akkor nem csak 
vissza kellett szolgáltatnia a szajrét, hanem azt 1/5 
értékkel ki is kellett pótolnia. Meglátásom szerint az 
esetünkben az Univerzum nem pontosan ugyanígy bukik le, 
hanem bizony az Univerzumnak kijár az a tisztelet, hogy 
csak visszatartotta a jövedelmünket egy "előtakarékossági 
időágon", hogy majd amikor érettebbek leszünk, akkor adja 
oda nekünk, mint egy takarék-pénztár a majdani biztosítási 
életjáradékot kamatostól. 
Egyre több helyen merül fel annak a tanításnak valamely 
formája, hogy amikor kettő út közül választ6unk, de nagyon 
erősen tépelődünk, akkor az egyiken végülis elindulva a 
másik út is ugyanúgy éli a maga önálló életét. Most, 
miközben a köv. mondatot olvassátok, mindenki a saját 
analóg sztorijára gondoljon: tehát van egy "másik" Szabó 
Tamás, aki egy holland légitársaság helyettesítő 
légiutaskísérőjeként minimum havi 1000 USD-t félretesz 1997 
novembere óta. Sőt, lehet, hogy azóta mindenféle alternatív 
multidiszciplináris modellek kutatójaként befutott, és már 
havi 5 ezer USD-t keres, méghozzá éves szinten nem 12-szer, 
hanem 14-szer kifizetve, ahogy ez Nyugaton szokásos: A 13. 
havi fizetést a nyári szabadságra, a 14.-et a karácsonyi 
vásár előtt november közepén. 
Én azzal az igazságosan megszolgált időágammal 
háromféleképpen kerülhetek kapcsolatba: 
A/  Meghalok, és egy másik bolygón egy, az itteni 
elméleti vívmányaimmal adekvát helyzetbe kerülök. 
B/  Teleportálódok egy nyugati kutató-intézetbe, vagy egy 
légitársasághoz, és közlöm a főnökséggel, hogy "he-he, itt 
vagyok nálatok évek óta...." 
C/  Húzom az igát azon az időágon, ahová az Univerzum 
erőszakkal taszított, de szakszerűen elkészítve benyújtom 
az igényt annak az időágnak a jövedelmére, ahonnan 
katapultált engem a Mélyen Tisztelt Univerzum. Az Univerzum 
pedig fizet, mint a köles. Engem nem érdekel, hogy Mózes, 
Buddha, vagy a legalantasabb szellemvilág közreműködése 
által teszi-e. Dolgozzanak, és hallgassanak ugyanúgy, ahogy 
akkor dolgoztak és hallgattak, amikor a számomra előnyösebb 
életút úgy úszott el az orrom előtt a szíves jóvoltukból, 
mint a kisgyerek kedvenc játéka, amit beleejtett a gyors 
sodrású patakba. 

Az A/ kilőve, nem igénylem. A B/ bonyolult, és garantált 
skizofrénia, de a C/, mint a rossz és kevésbé rossz 
alternatívák közül a legkevésbé rossz változat dukál nekem 
(-és nektek is az analóg kompenzáció-). Ha ez nincs, akkor 
Igazságosság sincs széles e tetű Univerzumban. Az, hogy 
idáig ilyesmiről soha sem hallottunk, nem jelentheti azt, 
hogy ez ne lehetne a jövőnk része. Azt természetesen nem 
állíthaTOM, hogy az Univerzum minden generáció minden 
hasonló áldozatát mindig és mindenkor kifizette volna, és 
szinte maga az Univerzum provokálni, hogy "Öcsi ott a 
pénzed, csak nyújtsd ki érte szépen a kacsóidat...; - sőt 
ne is nyújtsd ki, ide tesszük az orrod elé, te csak hajolj 
le érte, amikor végre felocsúdtál!" De azt igenis állíTOM, 
hogy ha többen és tartósan elkezdjük vallatni az 
Univerzumot ezen időágak szíves leszüretelése tekintetében, 
akkor az nem hagy6ja válasz nélkül az ajtaján való 
dörömböléseket. Én tehát most nem csak önmagamért, hanem 
hangsúlyozottabban inkább másokért fohászkodom; - elvégre 
nekem az Univerzum már lökött valamit, már méltóztatott 
söpörni néhány morzsát a saját asztalomról, amelyre én 
hordtam a vekniket. 
Manapság sokan úgy vélik, hogy pl. egy embertársuk, vagy 
egy másik felekezet hitsorsosai azok, akik miatt 
előnytelenebb időágakon parkol az élete a megérdemelthez 
képest; - és ez az illúzió bizony mára alaposan 
eszkalálódott bennük. Ideje tesztelnünk az Univerzumot, 
hogy Ő mit szól ezekhez az illúziókhoz, amelyek trendekként 
ülik meg a gondolatvilágunkat, és itt a hutu-tuszi 
ellentéttől kezdve Oszama bin Ládenen át a "kultúrvilág" 
látens antiszemitizmzsáig (-és anti-antiszemitizmusáig-) 
bezárólag 6almas számla nyomasztja Lucifer lelkiismeretét. 
Van-e hozzáfűznivalója a T. Univerzumnak, vagy csak 
tehetetlenül nézi az egymásnak feszülő vergődéseinket?! 
Ugyanis a stressz pszichofiziológiai érvényesülési hídja 
okán ezeknek a stresszeknek is megvan a maguk "kvázi-
fizikai" tűrés6ára, amelynek már rég a túlpartjára 
sodródtak az események. Közben semmi remény, hogy az 
Emberiség önerőből fel tudná számolni ezt a züllést, 
legalábbis semmi jel nem utal erre. Részemről a 
jókívánságok ez ügyben is, és bármely erőfeszítésnek 
őszintén drukkolok, ami ugyanezt célozza. 

Nyista konyec filma, Folyt. köv. 

Tom
+ - Megint valasz Endrenek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Endre! 

Ha volt a leveledben valamennyi békülékenység, vagy valami 
pót-enyhülés pótlék-féleség, akkor azt üdvözlöm. Ugyanis 
már értekeztem itt a listán a lelkes és szkeptikus körök 
együtt vállvetve való kutatásainak előnyeiről, feltéve ha 
mind2 fronton úriemberek. Egy UFÓ-s és egy Loch Ness-i 
szörny-kutató brit filmben dolgoztak együtt megátalkodott 
lelkesek, és megátalkodott szkeptikusok, de egymás iránt 
korrekt gesztusok közt. Továbbá az inszájderek és 
outszájderek szerep-keveredése vagy szerep-cseréje az 
egyetlen kiút az emberiséget gyötrő gyalázat örvénye 
helyett, mert a jelenlegi inszájder-klausztrofóbia és 
outszájder-iszony vitte a szakadék szélére a Világot. Ha 
tévedek, vagy kiegészítésre szorulok, írj nyugodtan. Ez egy 
levelező lista, aminek az írás a lényege, és nem a 
hallgatás. 

IDÉZED: Istenkaromlassal hataros az, ahogyan "isteni" 
eredetet tulajdoni-
tanak az apostoli egyhaz vezetoi olyan irasoknak, melyek 
szamtalan
ellentmondast, tevedest, kihagyast, logikai hibat, rossz 
kovetkez-
tetest, feluletesseget, fogyatekossagot, torzitast, 
felreertest,
zavarossagot, hamis allitast es nyilvanvalo hazugsagot 
tartalmaznak."


A VÁLASZOM: Ez mind olyan egyszerű lelki beállítás, ami 
egyszerű embereknek szól egyszerű emberektől, akiket persze 
nem nézek le, mert a földet valakiknek meg kell művelniük, 
hogy miközben Endre és Tamás a neten leveleznek, legyen 
paradicsom és burgonya a foguk alá. Őket tényleg 
összezavarná a hit szó szerinti értelmezése. 
Amikor természetfeletti jelenségekről gondolkodom, akkor 
természetesen ez nekem nem mérce, csak mert a „katolikus” 
értelmiségiek slendriánul álcázott érdekeket akarnak 
érvényesíteni, és el akarják kormányozni a tömegek 
gondolkodását. Engem ez nem céloz6, rólam ez lepereg, mert 
6ékonyan impregnálva vagyok ellene. Írtam is neked, de arra 
a részre nem reagáltál: nevezetesen, hogy a bibliai 
szövegek nem Isten vagy a próféták tökéletlensége miatt 
6nak tökéletlennek, hanem az ember tökéletlensége miatt. 
Két egymásnak ellentmondó „igazság” gyönyörűen futtat6ó 
párhuzamosan is, és majd az idő eldönti, hogy kinek melyik 
változat az éppen jobb. Az én kutató-kenyerespajtásommal 
sokkal nagyobb ellentétek jellemzik az együttműködésünket, 
miközben gyakoroljuk azt, hogy a két ellenkező időág vajon 
hol, mikor és hogyan fog találkozni. Tehát ha ketten 
vitatkoznak, hogy vannak-e csodák, vagy nincsenek, akkor az 
egyik számára nincsenek, a másik számára lehetnek, de 
mindkettőnek a sajátja az csak neki fog szólni. Ezért rázós 
ügy a lelkesek és szkeptikusok összeeresztése, de azokban 
az említett filmekben a britek mégis úri módon megoldották. 
Ideje felzárkóznunk hozzájuk…. No persze őket 
mindkettőjüket megfinanszírozták a film érdekében, és 
nyilván azon kívül is….. Én azonban egyelőre csak a 
teleportációs időágaimtól, meg az egymást eleinte nem is 
ismerő egyakaratúsági lánctól vár6TOM a kutatásaim 
támogatását. Ha van jobb ötleted, feltétlenül szólj! 
Ha a kutatásaid forrás-hiánnyal küszködnének, akkor is 
szólj nyugodtan, majd lecuppantunk neked valamelyik 
outszájder egyik időágáról pár fölösleges milkót… 

Írod, hogy megválogatod a szellemi forrásaidat. Ez egy 
barátságtalan benyögés, de mindenesetre senkinek sem árt az 
új horizontokat vizslatni, miközben a saját szokásos 
forrásaiból táplálkozik. Én is mindig ezt tettem.

Továbbá remélem, hogy a mementó-pontosítás után végre azon 
a területen is kiérlelődhetne valami közös kommüniké. 

Üdvözlet. Tom
+ - Megint valasz megint Zolinak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Zoli! 

A dráma tényleg jó arra, hogy feloldja a feszkót; - akár 
pl. tömegesen is. Én azonban változatlanul az időág-
vallatás híve maradok, és csak másodsorban a drámáké; - 
mert pl. a te drámádat se fogja senki kiadni a mai drámák 
közepén. Legfeljebb te magad fogod megfinanszírozni a 
szaxerűen megvallatott időágaidról, amit tiszta szívből 
kívánok. Neked van muníciód az Univerzum által 
előtakarékosságra ítélt párhuzamos időágaidon. Ha van 
muníciód, hát akkor vallassad, vallassad, vallassad…, 
egészen addig, amíg nem fizet. Senki más nem vallat6ja 
helyetted azt, ami a tied. Nemsokára jön egy olyan időág-
leltározó módszer, ami szinte rád és az ex-nejedre van 
kiélezve. Esküszöm nem szándékos, egyszerűen csak ismerem 
Lucót, és kívülről fújom a statisztikát, ami utána marad 
referenciaként….

Küzdj ember és bízva bízzál;
Pingpongozz, hogy el ne hízzál! 

Minden lyóóóót! Tom

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS