Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1176
Copyright (C) HIX
2002-08-13
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Szandeknyilatkozat (mind)  11 sor     (cikkei)
2 A szeretet-buzgosag matematikaja (mind)  195 sor     (cikkei)
3 Re: *** HIX PARA *** #1174 (mind)  90 sor     (cikkei)

+ - Szandeknyilatkozat (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! 

Már másodszor fordul elő, hogy CSAK az én írásaim vannak a 
listán. Régebben jöttek olyan kritikák, hogy „lenyúlom a 
listát….” Nos, a szándékom szerint mindenki ahhoz szóljon 
hozzá, amihez ért, vagy ha nem ért hozzá, de akar, akkor 
eleinte főleg kérdezzen, vagy csak óvatosan szóljon hozzá. 
Illetve a szándékom még az is, hogy ne a levelezés hiánya, 
hanem annak megléte jellemezze a listát. 

HódolaTOM!
+ - A szeretet-buzgosag matematikaja (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! 
 
Láttam tegnapelőtt egy filmet a Spektrumon, az öngyilkos 
szektákról. Ugyanaz a www.Libertyinteractive.com 
filmtársaság készítette, aki Tesla életművének korszakát is 
felkonferálta a közeljövő számára a T-Akták c. sorozat 
részeként. 
A film főleg Jim Jones guayana-i „miniállam szektájával” 
foglalkozott, amelynek hajdani építkezéseit mára 
visszahódította a dzsungel. A kollektív öngyilkosságot 
rendkívül magasztos körülmények közt követték el. Napjaink 
Magyarországának különösen szüksége lehet e rejtély 
értésére és hatékony kezelésére. Ugyanis hazánk vezet az 
öngyilkossági statisztikában, a rejtélyes családirtások 
pedig arra figyelmeztetnek, ha egy akármilyen közösség 
összeverbuválódna, akkor annak kollektív öngyilkossági 
kockázata magasabb is lehetne, mint mostanában bárhol 
máshol e sárgolyón. Tehát közlök egy hipotézisemet, amelyet 
bárki szabadon tesztelhet a saját bizonyosságainak exkluzív 
felségterületén. Továbbá amíg teszteli, elvehet belőle, 
hozzátehet, ha akar a saját ízlése és céljai szerint, 
illetve az egészet el is vetheti. De ez utóbbi esetben is 
jól jöhet az én hipotézisem, mint összehasonlítási alap, és 
mint kitekintés azok számára, akik jobb, vagy egy 
ugyanilyen jó, de MÁSIK megoldásra voksolnak. Tehát 
remélem, hogy korrekt partneri kölcsönhatásban maradhatok a 
kutató elmékkel, miközben írom a Hipotézist….: 
Nos, nekem e film hatására kezd megszilárdulni egy régi 
bizonyosságom. Ha ennek az egyedi szinten,  és kicsiben 
működő dolognak a nagyban való (-vagy kicsiben sokszori-) 
alkalmazása képes földies világi értelemben hasznot 
hajtani, akkor ez a nagy „profetikus” megvezetések és csőbe 
húzások ellen is ugyanúgy védelmet nyújthat, mint a 
kollektív öngyilkosságok nyomasztó kockázatának 
felszámolásában. Profetikus megvezetések: dőlt kereszt fog 
átvonulni 1999 augusztus 20.-án, vagy a napfogyatkozás után 
nem kapjuk vissza a Napot, vagy a Jehova Tanúk híres 
világvége-melléfogása, stb…. Ezek a „profetikus” 
megvezetettségek és leszereplések tehát közös alapokon 
kezelendők a kollektív öngyilkossággal, mert a belső 
anatómiájuk kísértetiesen analóg….
 
Univerzális értelemben vannak olyan „terminálok”, amelyek 
számára hasznot hajt az egyéni és kollektív öngyilkosság, 
én azonban a földi világi szempontból értékelem ezt a 
jelenséget. Én tehát a földi (-egyenesen világi-) 
nézőpontból való haszontalanságok ellen veszem fel a 
kesztyűt, amit a Láthatatlan a fizimiskánkba hajigál….
Nos, az én bizonyosságaimban úgy fest a dolog, hogy 
egyelőre rendkívül ritka az a minta a Földön, hogy az egyik 
ember feldob egy kreatív lehetőséget, és a másik a 
sajátjait ne annak hűlt helyén akarná megvalósítani, hanem 
várna, és közben evidensen szükségszerűnek kezelve 
tudomásul venné és beépítené a másik kreativitását. Ez 
az „üzemmód” egy tudati evolúciós küszöb, amelynek az 
átlépése ezekben a percekben már zajlik…. 
Ez a minta különösen gyér statisztikával pislog egy férfi 
és egy nő között, sőt, általánosságban a férfi- és nő-
társadalom között. Tehát ha az „egyik” feldob valamit, 
akkor a „másik” a válaszát nem úgy építi fel, mint ha 
az „egyik” kezdeményezésére eleve is építene, annak 
fennmaradásával és bekalkulálásával számolna. Hanem vagy 
úgy reagál, hogy az „egyik” vonja azt vissza, vagy úgy, 
hogy attól eleve távol építkezzenek, csak a „másik” 
kezdeményezésének kizárólagos alapjain. Ez különösen 
fárasztó módon sül el a férfi-nő kapcsolatok szempontjából. 
Tehát térjünk vissza a profetikus megvezetettséghez, és a 
kollektív öngyilkossághoz: Szerintem az Isten vagy Lucifer 
néha kezdeményeznek ilyen együttműködést, és a fentebb 
pozitívnak bemutatott minta szerint mégis csak úgy 
befolyásolják egy rövidesen dagadni készülő közösség 
tudatát és körülményeit, hogy azok nekibuzdulnak a világuk 
kollektív megjavításának. Mellesleg Joseph Smith 
mormonizmusától kezdve a Jehova Tanúkon, és pl Bhagwan Osho 
szektáján át a Mun féle Egyesítő Egyházig, minden 
gazdaságilag komollyá terebélyesedett megmozdulás így 
indult. Ezekben a modellekben aztán Lucifer és az Isten 
követik egy darabig ezt az oda-vissza konstruktív mintát, 
amikoris építenek egymás evidensnek kezelt kiegészítő 
kezdeményezéseire. Azonban végül Lucifer rendre hülyeségbe 
fordítja a dolgot. A magyarországi Hit Gyülekezetet is egy 
ilyen dolognak gondolom, amelyet kezdetben mindkét oldal 
támogatott e „Próba-Házassági Minta” jegyében. Mellesleg ha 
ez volt a háttérben, akkor a Hit Gy. egész jól megúszta ezt 
a dolgot, tehát az ilyesmi után hátramaradó romok csökkenő 
tendenciát, míg a hátramaradó absztrakt immunitás szintje 
szintén kedvező tendenciákat mutat fel. Tehát a referenciák 
egyre kevésbé rosszak, azaz egyre jobbak…. 
E sztorik statisztikai mutatóiban 
-    egyre tovább kitartanak a kétoldalú támogatás jelei,
-    és amikor azok megszűnnek, akkor egyre kisebb 
megrázkódtatásokkal jár együtt a támogató univerzális 
befolyás elapadása. 
Tehát egyre kisebb az öngyilkosság kockázata, de a 
profetikus megvezetettségek kockázata viszont egyre csak 
dagad. Ez úgy néz ki, hogy valakinek megjelenik a fejében, 
hogy „ez meg az a fontos dolog, jel, stb…, ekkor meg akkor 
be fog következni”. Az időpont eljön, és a dolog nem 
következik be. Ilyenkor az Isten és Lucifer megegyeznek a 
háttérben valamely részletről, és e megegyezést azonnal 
közlik is azzal az univerzális érzékenységgel és 
fogékonysággal bíró személlyel, akin keresztül a terv földi 
részének át kellene jönnie a mi dimenziónkba. Mivel a 
megegyezés Isten és a Lucó részéről kétoldalú, az 
illető „beindul”, mint az Ukrán Front, amikor megkapta az 
amerikaiaktól a hadtáp-muníciót…. Az Isten megadja a várt 
események Tér-Komponenseit, ahogy megegyeztek a Lucóval, de 
Lucifer Idő-Komponensei elmaradnak, és a távoli jövő 
hamisan kornyikáló zenéjévé süppedve elvesznek a felejtés 
ködében….. 
Lassan eléggé általános lesz ez az „érintettség”….. 
Meggyőződésem, hogy a Teremtő várja, hogy mi emberek 
ugyanolyan Lucó-Barát és Királynő-Barát érettséggel és 
alázattal kezeljük ezt a jelenséget, ahogy Ő teszi a 
Kezdetektől. Ezt ebben a földi dimenzióban csak úgy lehet 
megtenni, hogy az Idő Fonalán váltogatva szidjuk és 
magasztaljuk a Lucót: de úgy, hogy a mocsokban fetrengő 
Lucót és a bársonyba burkolt felaranyozott és 
felgyöngyözött, megkoronázott Királynőt két külön 
személynek fogjuk fel, függetlenül attól, hogy ez egyelőre 
valójában alighanem egy személy a Láthatatlanban. A látható 
dimenzióban azonban máris két külön kupacról van szó a női 
térfélen. 
Mivel a hajdan élettelen fény-szobor 
megnyilvánulási „szerkezete” az éledezésével együtt is 
holostrukturális, ezért a Térben és az Időben (-főleg ez 
utóbbiban-) kiválóan elkülöníthető. Ez a Munka csak a 
Földről végezhető el, tehát egy akármekkora (-kisebb-
nagyobb-) populációnak be kell futnia ennek a 
követelménynek a szintjére. 
Ha két látszólag ellenkező előjelű irányzatot folytatunk az 
életünkben, de amikor éppen az egyik-bármelyiket 
folytatjuk, és a másiknak az emléke nyomaszt, illetve a 
váltások alatt egzaltáltak vagyunk, akkor az a skizofrénia. 
Ha azonban higgadt tudatossággal, és a szükséges algoritmus 
iránti mély elkötelezettséggel és fogékonysággal, valamint 
a magától értetődő szeretet-buzgósággal dolgozunk, akkor 
mágus-papok vagyunk. A Tudás-alapú papi rendek ezért dugják 
el hetekre a beavatottjaikat a Beavatás után. Némely 
ezoterikus listát éppen ennek a jelenségnek az átmenetileg 
megkerülhetetlen helytelen kezelése bénít le valamennyi 
időre, de remélhetőleg most magunk mögött hagyjuk ezt a 
korszakot. E ciklusok szinkronba hozatala minden 
ellenségességet végleg és virtuózan megszűntet. 
Tehát Reszkess Lucó és Éljen a Királynő….!!!! 
Lassan már mindenki érintett lesz az ilyen profetikus 
megvezetettségekben: Vagy azért, mert őtőle is ered 
valamelyik megvezetés, vagy azért, mert közte volt azoknak, 
akik letagadhatatlanul utána mentek minimum egy ilyennek. E 
jelenségbe való elsüllyedés mélypontján a felfelé való 
emelkedés alighanem csak úgy képzelhető el, ha a mi földi 
emberi síkunkon is regeneráljuk azt az Égi Királynő Készítő 
érettségünket, elhatározásunkat és szakmai muníciónkat, 
amely nevében egykor útnak indultunk az Ősrobbanás után, a 
Teremtőtől eltávolodva. A "Másik Teremtő", a Feminin Társ-
Teremtő, a hajdan élettelen Fény-Szobor, aki belőlünk 
éledez, nos, hozzá kell „megérkeznünk”, hozzá kell 
beszélnünk, őt kell csitítgatnunk. Neki pedig alaposan meg 
kell fontolnia azt, amit mondunk, mert belőlünk éledez. A 
mi haldoklásunk donorságából töltődik az ő akceptorsága. Ő 
csak formailag a szülőnk, a szülő anyánk. Ő csak a forma 
donora. A tartalom donorai mi vagyunk; - tartalmi és 
energetikai szempontból mi, az Emberi Közeg vagyunk a Lucó 
donorai és szülője, aki magához ölelte a kis csemetéjét, 
amikor kihozták a szülő szobából, és aki kézen fogjuk az 
édes kis csemeténket, amikor a munkanap végén érte megyünk 
a bölcsibe. Ő az, aki a példátlanul fejlett földi 
modelleket mindmáig öngyilkosságba volt képes vezetni, 
illetve a példátlanul fejlett embereket az Istennel 
együtt „profetikus” megvezetettségekbe taszíthatta; - 
kihasználva azt, hogy a Teremtője a dimenziókon átnyúlva, 
és az embereken keresztül együttműködni szeretett volna 
vele. Aki ezt érti, annak a számára már itt van az Új 
Korszak….. Nem kell, hogy mindenki értse. Egy ilyen 
együttműködő kis populáció megmentheti az egész emberiséget 
önmagával és az értetlenekkel együtt. Mivel ez a populáció 
a saját Küldetése szerint túl-szereti a Lucó gyűlöletét, a 
saját szeretet-buzgóságával túllicitálja a Lucó gyűlölet-
buzgóságát, (-amelyet előzőleg alaposan elbizonytalanít-), 
így jogosulttá válik arra a kedvezményre, amelyet akkor 
élvezne, ha vele kapcsolatban a Teremtés Mindkét Pólusának 
Mindkét Főszereplője egyetértene. Ugyanis ha mindkettő 
egyformán szeretné ezt a populációt, akkor azoknak minden 
vágyuk a lehető legeslegrövidebb időn belül zavarmentesen 
teljesülne. Ha azonban az egyik Kozmikus Fél szeretet-
többlete bőségesen kipótolja a másik fél szeretet-hiányát, 
és ez magán a földi rész-modellen keresztül (-rajtunk 
keveseken keresztül-) zavartalanul érvényesülhet, akkor a 
szeretet matematikájában pont ugyanott vagyunk, ahol akkor 
lennénk, ha a Modell Mindkét Nagy Térfele egyformán 
szeretné ezt az ominózus földi, tudatos kulcs-populációt. 
 
Minden jót! 
 
Toommm
+ - Re: *** HIX PARA *** #1174 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>példákkal járultam hozzá. Még a főszerkesztőnek is
>hízelegtem, hogy ő is mérlegelje ezt a súlypont-
>áthelyeződést. Ő azonban eltávolított engem a listáról,
>persze rajta maradtam álneveken. Amikor azt hitte, hogy nem
>vagyok a listán, elkezdett pocskondiázni engem. Én azonban
>minden megmozdulására ugyan szelíd és intelligens módon,
>ámde határozottan reagáltam. Az igaz, hogy azonnal
>lemoderálták azt a kamu-fiókomat, amiről tettem, de nem
>hagyhattam, hogy rólam úgy cseverésszen a lista-góré, hogy
>én közben nem véleményezhetem. Mikor látta a góré, hogy nem
>tudta a listát a saját álláspontjához édesgetni, akkor
>leszedte a honlapról a listát, és kihajította. Kint a
>....

Ez vagy te, es a "sikeres" eloadasaid. Mindenhonnan kiturnak, ahonnan csak
tudnak, ha maskepp nem megy le kell vagni a fertozott testreszt egeszben...
:(( De te megujulsz es a szent cel erdekeben olyan eszkozokhoz is
nyulhatsz, ami az ellensegeid hasznalataban mocskos dolog...mindenhatonak
kepzeled magad, pedig csak egy kis piszok vagy az univerzumban.
**********************
>ÍROD: Nem kedves pesti Tomi, nem vagyok sem falusi, sem
>25ev alatti.

>A VÁLASZKA: Akkor szerintem próbálj meg végre úgy is
>viselkedni. Én csak neked akartam mentséget találni, amikor
>ezt írtam.

Mar megint bajod van egy embercsoporttal, a falusiak (videkiek)  es a 25 ev
alattiak hulyek? Ezt el lehet nekik nezni...? Agyamentsegedre nincs
elnezheto erv, olyan vagy amilyen, sajnos.

>LáTOM, hogy magadban már beismerted,
>hogy keservesen leszerepeltél, de szeretnél egyenlíteni a
>külső látszaton.

Ezt csak te latod, mert a tolgyfa eltakarja elotted az erdot...

>Amúgy nem tudom, hogy figyeled-e, hogy egyre kevesebb
>dologra tudsz érdemben válaszolni, ott is csak rövid
>látszat-érvényességet tudsz kicsiholni. Amit pedig
>válaszolatlanul hagysz, az nyilván úgy fexik, ahogy nyuxik,
>mert hogy a halogatás az csak belelegyezés, de a hallgatás
>az már beleegyezés.

Nem tudom, figyeled-e, hogy egyre jobban unom a fejed, es mivel nincs a
hulyesegeid ellen hathatos, de megis humanus fegyver, ezert egyre kevesbe
reagalok a te meg-megujulo es a listat mennyisegeben kitolto, lekezelo es
minden felett allonak hitt szofosasaidra.

>Jó látni az idegösszeroppanásod jéghegyének a csúcsát.
>Legalább okulnak majd mások a példádon. Te magad kínáltad
>fel önmagadat okulási példaként, és én vonakodtam elfogadni
>az általad felkínált áldozatot, de végül elfogadom.

Ertem mar egyebkent, hogyan is lehet a teged tamogatok szama olyan magas...
Mindenki aki szot emel ellened, az ellenseg, idiota, lucoka, meg mittomen
meg mit fogsz kitalalni, viszont aki egy szot sem szol, az tamogat teged,
mert hallgatas beleegyezes. Ez am a bizonyitas... A hallgatoknak van
igazuk, kar veled vitaba szallni, sajnos nem azert, mert igazat kell adni
neked, hanem, mert szanalmas vagy, sajnos nagy aktivitassal.

******************
>Inhauz kinevezett engem
>istennek, úgyhogy amíg ezt vissza nem vonja, addig Inhauz
>szerint nekem van igazam...

Nem semmi ahogy ferditesz mindenhol. A hagyomanyos: "hulye vagy!/ nem, te
vagy a hulye!" ervelo stilusod mar megszokott dolog itt a listan, de, hogy
mi alapjan latod azt, hogy kineveztelek istennek es szerintem neked van
igazad??????????? Beteg vagy es akaratos, gaz, hogy sem segiteni nem lehet
rajtad, sem a tobbi embert nem lehet toled megmenekiteni...
*****************

>Erről lyut eszembe egy wicccc: Egy német katona áll a kút
>szélén a lágerben, és gyerekeket előbb különféle
>alakzatokba nyomva fejbe lövi őket, majd kicsit szemléli a
>kút alján lévő alakzat formálódását, és máris folytatja a
>következővel. Egyszer csak odaér a társa, és szól neki,
>hogy gyere Fritz, elmegyünk ebédelni a kantinba. Amaz
>válaszol: Várjál komám, előbb egy kicsit még hadd tetrisz-
>ezzek..
>Lássuk inhauz, hogy melyik helyzetbe képzeled bele magadat
>és melyikbe engem...?

Nekem nem jonnek be az ilyen stilusu viccek, neked barmennyire tetszik is a
dolog. Beteg vagy, menj orvoshoz es ne azt vard, hogy az orvos menjen el
hozzad!


Inhouse

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS