Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1306
Copyright (C) HIX
2003-02-09
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Szerver-hiba sorrend-hiba (mind)  3 sor     (cikkei)
2 Druid or prophet II (mind)  58 sor     (cikkei)
3 Druid or prophet IV (mind)  124 sor     (cikkei)
4 Zoli kanadai tudomanyos szellemei (mind)  58 sor     (cikkei)

+ - Szerver-hiba sorrend-hiba (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Nem én küldözgetem összevissza a sorozatot, hanem a szerver: 

TOM
+ - Druid or prophet II (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Szilyasztok megint!

Az Ószövetség, Kivonulás (Exodus) Könyve 22, 17-ben azt írja Mózes, 
hogy "Prófétanőt ( más fordítások szerint jósnőt) ne hagyj életben!" 
Utána írja, hogy "Aki állattal közösül, az is haljon meg!" Ezek tehát 
Mózes értelmezésében szomszédos kategóriák, egy és ugyanaz 
a "jutalmuk". A végszükségben a végszükséget végpusztulásba 
átfordítani, továbblendíteni képes mintákat kicsiben kell kioperálni és 
kiégetni a Nép egységes Testéből, hogy az egész test el ne haljon egy 
vagy néhány apró fekélyes daganat miatt.

A próféták magányosan léptek fel, vagy ha mégsem, akkor letagadták 
mellőlük a nőket, lásd Jézus példáját.

A próféta tehát akár férfi, akár nő, csak egy féloldalas kategória. A 
másik lába helyett mankó van. Az István a Király rockoperában és a 
Sacra Corona c. filmben a táltost ill. a regőst egy vak féllábú tag 
játssza. Annak már nincs veszítenivalója, az már el fogja mondani, amit 
az Isten rábíz, és nem fogja visszaszorítani azt, mint a kezdő druida a 
szellentést a királynő fogadásán.

Nos, a druidák az koedukált Tudás-alapú papi rend. Benne 
a "kolléganők" nem az állatokkal közösülőkkel együtt legyilkolnivaló 
kategóriát jelentenek, hanem attól druida a druida, hogy a papi 
rendjeiben nők és férfiak is vannak. Egy papi közreműködést igénylő 
téma csak akkor zárható le náluk, ha egy pap és egy papnő is 
foglalkozott vele, illetve olyan pap vagy papnő foglalkozott vele 
egyedül, akinek az egyedüli működésében egy ellenkező nemű kolléga 
már tökéletesen megbízik. Ez lehet eseti is, tehát pl. egy probléma-
típushoz kötött működési engedély, amit az ellenkező nemű druidák 
adnak egymásnak. A katolikus szerzetesek és apácák külön 
sziesztáznak illetve csicsikálnak, még nappal munkaidőben sem 
találkozhatnak; - ám a druidáéknál az életnek ezen a területén sincs 
akkora távolságtartás...... Ebből születnek a druidagyerekek..... Nem túl 
valószínű, hogy "táv-megporzásról" vagy klóónozásról van szó.

Az egyedül fellépni szándékozó jósnő, prófétanő gyanús, hogy 
valahányadik lépcsőben a férfinem egésze elleni pszeudo-pajkossági 
inszinuációba sodródik, ahogy a hadifoglyok mahorkája szokott 
belesodródni az el nem kobzott ellenséges röpcédulába. Azonban az 
ilyen ingerenciájú nő az lépjen be egy druida papi rendbe, és máris 
jöhet a "Hass, alkoss, gyarapíts...!"

Tehát a próféta és a druida kategóriája a nők kérdésében is 
gyökeresen különbözik. Az előző fejezetből vett példát továbbgondolva 
együtt járulnak az Isten színe elé az emberek nevében, és nem az 
Isten nevében az ember elé....., mert abból semmi jó nem szokott 
kisülni.... A Trón elé járulás közben odakanyarítanak egy sompolyított 
szellentést az Éjszakai Égbolt Királynőjének a "megbecsülésük" 
szimbólumaképpen, visszafelé pedig csókot hintenek neki Isten 
nevében. Isten nevében nem cseszegetik az embereket, de a Lucó-
Istennőt spiccre kapják, ha nem akarja megérteni, hogy egyetlen 
druida és druida-nő páros felállása többet ér, mint akármelyik Isten 
külön, egyedül. Nagyobb az erejük. Aki nem hiszi el, az járjon utána, 
tesztelje le a gyakorlatban.
Kedves csalyok! Itt a druida-pacsim, nem cocaláb!

TOMI az egyipTOM
+ - Druid or prophet IV (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Druida vagy próféta 4/Záró fejezet:

Kedves Lista!

Ez a záró rész. Köztudomású, hogy Mózes számos mágikus okmányt 
megsemmisített, és a 40 éves vándorlás alatt nem tette a Lévi Rend 
beavatásának részévé. A druidák, különösen a térségi fődruida 
szűkebb köre azonban a Teljes Beavatást őrizte.
Ha Izraelben megjelent egy olyan ember, aki nyilvánvalóan a Teljes 
Beavatás nevében fejtett ki tájékoztató és befolyásoló munkásságot, a 
referenciái a Teljes Beavatottság nyilvánvaló referenciáit tükrözték 
vissza, akkor azt a léviták prófétának voltak kötelesek kijelenteni, 
illetve a munkásságát ennek jegyében kellett fogadniuk, kanonizálniuk. 
Ennek a rendszernek az volt az egyetlen hibája, hogy mire az a próféta 
fokozatosan felfuttatta önmagában a Teljes Beavatottságot, addig az 
átmeneti, tét nélküli, vagy jelentéktelen téttel bíró élet-szakaszában 
olyan apró hibákat is elkövetett, amelyeket a képzett léviták kiszúrtak, 
és a munkáját még akkor is hátráltatták, amikor az a léviták titkos 
iratainak és belső hagyományainak ismeretei nélkül szédületes 
sebességgel még a főlévita nagymesteri köröket is leiskolázta, de 
beiskolázni nem tudta...., nyilvánvalóan nem a saját vesztére, hanem a 
lévitákéra.
Ebben a "beavatási szerkezeti ütemezési, logisztikai és ergonómiai 
sajátosságban" láTOM azt az időzített bombát, ami a Lévi Rend felől a 
próféták felé nem a legjobban sült el. Joseph Smith, a Mormon Egyház 
alapítója foglalkozik ezzel a problémával a Tanok, Szövetségek 
Igazgyöngy c. műve elején. Ott úgy tálalja, hogy Keresztelő János 
megjelent előtte, és tanúskodott Krisztusról, hogy még őneki sem ment 
egyik napról a másikra a fejlődés, hanem csak fokozatosan. Az említett 
könyvet boltban ne keressétek. A Mormon Egyház számozott példányt 
ad a tagjainak, akik annak a könyvnek még a létezéséről szóló hírekkel 
is óvatosan kell bánniuk. Nekem is csak fénymásoltan van meg, mert 
amikor egy korábbi lakóhelyemen egy mormon szomszéd megszorult, 
és többször a segítségemet kérte, akkor közöltem vele, hogy ez az 
ára: kölcsönadja fénymásolni. Angolul is megszereztem, de azt most 
nem írom le, hogy hogyan. Ha leírnám, az a Moszadnál és a CIA-nál 
tananyag lenne. Korábban pedzegettem listákon, hogy ha egy druida 
lehajózott és legyalogolt volna a Szentföldre, a Teljes Beavatásánál 
fogva ott automatikusan prófétának számított volna. Ezt az állításomat 
két apró ponton korrigálnom illik:

1/    A térség 1-es H-Kulcsaiból való felkészültségre szüksége lett 
volna, ennek híján csak egy magas rangú jövevénynek számított volna 
a Lévi Rendben. Ugyanis az 1-es H-Kulcs az annyira mindennek az 
alapja, hogy nélküle a többi sem működik. A többi H-Kulcsnak tehát a 
régió-specifikus hitelesítettség alapjain kell állnia. Tehát az csak egy 
elméleti összehasonlítási alap, hogy a druidának valóban Teljes a 
Beavatása, ergo prófétának minősül a Lévi Rend belső szabályzatai 
szerint.
2/    Amit az első részben írtam, szintén nem elfelejtendő: A próféta az 
Isten nevében lép fel a nép felé. A druida viszont az ember(-iség-) 
nevében járul az Isten színe elé.

A léviták a fentebb taglalt problémák és "disszonancia-csapdák" miatt a 
prófétákat froclizták, Jézus vádjai szerint némelyiküket megölték, majd 
pedig csak a haláluk után kanonizálták az anyagaikat. A halálukig csak 
hümmögtek fölötte, mint a szégyellős vendég a lacikonyhán, ha bogár 
kerül a bogrács-gulyásba, és nem tudja, hogy kérjen-e újat, vagy 
inkább dobja ki a bogarat, és lapátolja be az elemózsiát. A próféták a 
Szövetség nevében jöttek az Istentől a Szövetség pontjait 
számonkérni. A Szövetség a bajban megmentett, és az igen jó 
termőföldű és erdőkben is gazdag hazájukban megsegített néppel 
köttetett, és ezt egy csökkentett beavatású papi rend (-a léviták, vagy 
Lévi rend-) vigyázta, illetve annak mechanizmusait próféták újították 
meg, ha szükség volt rá. Ezzel szemben druidák olyan nép(-ek-) felett 
gyakoroltak gondoskodást, akiknek nem volt szövetségük az Istennel. 
Az európai térségekben tehát szövetségük csak a druidáknak volt az 
Istennel, de nem a népnek. Nem láTOM értelmét az izraeli és a nem 
izraeli népek szabadság-kötöttség struktúráját összehasonlítani, ezt 
bárki megteheti egyedül.

Onnan indultunk, hogy ha irodalom-történeti fogalmakban 
gondolkodunk, akkor a próféta az Isten nevében járul a nép elé, mert 
az Istennek az adott néppel Szövetsége van. A druida pedig az 
emberek nevében járul az Isten elé, illetve a néphez vagy az egyes 
emberhez csak akkor szól az Isten nevében, ha a nép, vagy az egyes 
ember erre kifejezetten kéri. Ekkor, és csakis ilyen helyzetben sejlik fel 
az egyenlőségjel a druida és a próféta között. Azonban egy művelt 
druida tudja, hogy Izrael gyermekeinek volt és lesz Szövetségük az 
Istennel. A próféta tehát gyakran kéretlen prókátornak néz ki, de teheti 
a Szövetség miatt, ami különleges helyzetben köttetett, és a 
leszármazottakra is érvényes. A druida soha sem néz ki kéretlen 
prókátornak, de tudja, hogy ő is Szövetségben van az Istennel. A 
druida ha izraelitába botlik (-az ókori összehasonlításban ez nem volt 
jellemző, az újkoriban annál inkább-) akkor az egyéni döntésén és 
szabad akaratán múlik, hogy viselkedik-e prófétaként az adott izraelita 
felé a volt/nincs/lesz Szövetség nevében. Ezt tehát szabadon dönti el a 
druida, ahogy az izraelita is szabadon dönti el, hogy erre mit lép, vagy 
nem lép. Azonban azt a  HELYZET  dönti el, hogy kinek mire van/lesz 
szüksége: Ezt bizony nem az ember, hanem a rohamosan változó 
körülmények döntik el. Ha az emberek elküldik a druidát az Isten trónja 
elé üzenettel, hogy pl. "Főnök, szívunk mint állat, tégy valamit, vagy 
mondj valamit", akkor a druida köteles elmenni. Azonban ha hoz 
választ, vagy sikerül rövidre zárnia a választ a kíváncsiskodók és az 
Isten közt az ő közvetlen és tevékeny közreműködése nélkül is, akkor 
viszont a druida már egy szívesen látott prófétára kezd hasonlítani.
Ha azonban pl. egy beavatatlan fordul az Istenhez, akkor a 
tapasztalataim szerint felerészben Lucós-válaszok jelennek meg a 
fejében, amelyek összezavarják a nemlucós fejezeteket is. Az igazi 
druidának azonban van saját eredeti szeretett foglalkozása is, ahová 
szívesen kell visszatérnie, ha a tudatossági evolúcióban minden ember 
elérte azt a szintet, ahol korábban a druidák kénytelenek voltak élen 
járni.

Izrael a Szövetséget szüneteltette, ezzel szemben a druidák csak a 
földi jelenlétet, pontosabban csak annak nyilvánvaló látszatát 
szüneteltették, de a Szövetséget magát soha sem. Sőt, elárulom, a 
jelenlétet sem...... De a presszió akkora volt a Lucó felől, hogy az isteni 
szövetségben gyanús körök valamit szüneteltetni voltak kénytelenek. 
Ebben a Sorsban és annak hozományában közös a druida, a lévita és a 
próféta. Most azonban szüneteljen a Lucó, és ne az Ember számára 
létszükséges dolgok szüneteljenek! Ezt mondom én az Isten Trónja elé 
járulva, miközben a Tölgyfáról rám hulló kullancsokat huzigálom kifelé a 
kisujjamból, amely vagy belelóg a bilibe, vagy sem. Volt egy macskám, 
de meghalt. Csibészke volt a neve. Tölgyfa alá temettem, alighanem ott 
ragadt rám ez a duma. Úgy látszik, hogy aki tölgyfa közelében jár, arra 
ilyen dumák ragadnak át a Tölgy aurájából, ha nem vigyáz magára.
Ezt a négyes sorozatot Csibészke emlékének szánom.

Aki kíváncsi, kérdezzen! Aki mindent tud, annak gratula, és az javítsa 
meg a
világot!

TOM
+ - Zoli kanadai tudomanyos szellemei (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Zoli! 

Az általad kiragadott kísérlet semmi többet nem bizonyít, mint 
Heisenbergnek azt az aranyköpését, hogy minél szubtilisebb egy 
kísérlet, annál nyilvánvalóbb és erőteljesebb benne a kísérletet végző 
személy(-ek-) hatása magára a kísérletre, és annak végső 
konklúziójára. 

A Spektrumon bemutatott filmen az angol kutató önmagán kísérletezett 
olyan kemikáliákkal, amelyek hozzácsapják az ember látásához a 
maradékot is az infra- és ultra-fény tartományból. Csak annyit jegyzett 
meg, hogy a fákban és bokrokban emberek szellemeit vélte felfedezni. 
A nagyobb fákban felnőttekét, a kisebbekben gyerekekét. Az egyik 
nagy fakoronában egy király és egy királynő volt. 

A most következő állításomat semmi sem bizonyítja kifelé, csak befelé. 
Azaz bizonyíték nincs rá, de a bizonyosság utolérhető: Nos, a 
szellemvilág ugyebár úgy halt meg, hogy látta lefutni önmaga előtt az 
életét. Mivel Lucó túllövöldözött a célon, ezért ezeknek az embereknek 
egy része berág, és hiába erőlködnek a földi papok, táltosok, 
ceremóniamesterek, stb.-k, hogy menjen fel olyan régiókba, ahol új 
élettervet kérve visszaszülethet, megmakacsolják magukat, és itt 
akarják megvárni a feltámadást. Azt mondják, hogy:

1/	Egyrészt nincs annyi anya, de apa-anya páros végképp nincs, 
akikhez fizikailag vissza lehetne születni. 
2/	Másrészt azt mondják, hogy ebbe a világba kisbabaként nem 
óhajtanak visszatérni, elég volt ennyi. Ezt az áldozatot fogadja el a 
Tisztelt Donor-Akceptor Modell, amely előtt megtekintve ama életfilmet 
lehet, hogy nem is a delikvenst vádolják a rajta lévő kompromittáló 
adatok, hanem a Modellt. 

Nos, ezeket a szellemeket egyakaratúsági láncba lehet szólítani. Ezt a 
melót csak a Földről lehet elvégezni. Az ilyen egybeszólított lánc aztán 
még a Lucót is úgy orrba veri, mint Lennox Lewis a Tyson-t, vagy mint a 
Klicsko fivérek a kihívóikat. Lucóka pedig Tyson-ra veszi a figurát, és 
elterül, mint a nagyalföld. 

Ezt a láncot fekete és fehér mágiában egyaránt akcióba lehet szólítani. 
Ezen akciók váltakoznak a Földön. Most éppen egy szürke ciklus 
világosodik…… 

Tudom, ez a nézet baromság a Tudomány színe előtt, és szentségtörés 
a Hit-alapú papi rendek számára, ám alap-tananyag a Tudás-alapú papi 
rendekben. 
A Hit alapú papi rendek és az Ateista Akadémikus Tudomány tehát kéz 
a kézben járnak…., meg is lehet nézni a referenciát. NemTOM, mit 
szólnak majd hozzá, amikor ez a szellemi fúzió önálló istenségként lép 
fel, és úgy orrba gyűrik a letagadóikat, hogy menten megfordulnak az 
insider-outsider hovatartozás külső és belső jegyei. 

Nos, ismétlem: Ezt bizonyítani csak önmagunkba befelé lehet, azaz 
csak bizonyosságot lehet szerezni. Azonban a sikeresség kifelé 
bizonyítékot jelent. 
Ezt a nézetet tudom felkínálni összehasonlítási alapnak neked, és a 
Tisztelt Listának. 

EgyipTOMI

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS