Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1350
Copyright (C) HIX
2003-06-04
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Ellentetes ciklusok a Tudas-alapu papi rendekben (mind)  241 sor     (cikkei)
2 Voland (mind)  22 sor     (cikkei)

+ - Ellentetes ciklusok a Tudas-alapu papi rendekben (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Ellentétes ciklusok a Tudás-alapú papi rendek tevékenységében. 

Kedves Lista!

Már régen is megállapították, (-és e megállapítást sikeresen gyakorolták 
is-), hogy tudniillik nevezetesen: „Nem a romlás a halál, hanem a 
stagnálás”. A romlásnak a végpusztulás az elméleti végpontja, ám 
benne „viszonylag el lehet lenni”. Ám a stagnálás igazán veszélyes 
játszma. A stressz pszichofiziológiai érvényesülési hídjának kellenek az 
emlékezésből, összehasonlításból és következtetésből álló absztrakt 
ciklusok, méghozzá ezek a ciklusok a bennük való érdemi érintettséggel 
együtt szükségesek. Ez az írás a Tudás-alapú papi rendeknek a fekete 
mágia iránti előjogaira összpontosít, ahol ezek a ciklusok a tőlük 
kiinduló mintákabn és azok következményeiben konkretizálódnak. 

A testületileg elkövetett mesterséges rongálás bizonyos 
összehasonlítási alapok mellett kimosható a slamasztikából, de csak:
-	Ha hangsúlyozottan ideiglenes jelleggel gyakorolták, ELEVE  
IS  IDEIGLENESNEK SZÁNTÁK,  és nem ragaszkodtak hozzá 
megátalkodottan a végtelenségig; 
-	A rongálóknak ilyen feltételek mellett is tudniuk kell titokban 
tartani a mesterséges rongálást, mert ha nem, akkor értelmét veszti az 
egész, és ebben a sajnálatos esetben az a minimum, hogy 
berekesztik…; 
-	Kell lennie készenlétben egy történelmi generációs 
igazságossági magyarázatnak, amely megbékíti az áldozatokat a 
szigorúan  VÉGES  rongálás múltbéli fejezeteivel; 
-	Illetve csak majd attól az időponttól fogva lehet elkezdeni 
kimosni őket a slamasztikából, amikor befejezték a tevékenységet, és 
nem csak imitálják azt, mondván, hogy ami nem látszik, az nincs is…; 
-	Ez esetben is nem a művelők kasztjából való személy(-ek-)
nek kell ezzel a mentegetéssel foglalkozniuk, hanem valakinek hitelesen 
kívülről, különben semmit sem ér az egész. 

A Tudás-alapú papi rendeknek tehát a titkos előjogukat képezi, hogy a 
mágiájukban fehér és fekete ciklusokat váltogassanak: feltéve, ha a 
fekete részarányát fokozatosan csökkentik, illetve a fehér részarányát 
ugyanolyan fokozatosan növelik. Ez a joguk a jelek szerint sajnos 
belülről, „munka közben” is könnyen összetéveszthető a következő 
sorokban leírt helyzettel. Ugyanis ha a valóban csökkenő arányú 
ártalmaskodás helyét valóban növekvő részarányban töltjük ki 
magasztos ciklusokkal, akkor ennek kívülről jól látható referenciákban is 
meg kell mutatkoznia. De előbb vegyük át számokkal és betűkkel 
megjelölve, hogy mivel téveszthető az, ami tényleg kisül, majd besül: 

1/A-	Az induláskor maximum 50% arányú fekete ciklus határozott 
csökkenésnek indul a részarányokban. 
1/B-	Az induláskor minimum 50% arányú hitelesen (-és nem csak 
imitáltan-) érdemi fehér ciklus részaránya egyből kitölti a fekete hányad 
defenzívában lévő, folyamatosan zsugorodó  részarányát. 

Ne feledkezzünk meg a mindezt lekövető referenciák részarányairól 
sem, elvégre nem csepűrágással és nem kíntornázással foglalkozunk, 
ahol talán éppen azért dobálják a pénzt a kalapba, hogy a műsor 
előadói menjenek végre már arrébb. 

Most jön az a változat, amelynek a csapdájába az egyértelmű jelek 
szerint igen könnyen át lehet csusszanni: 

2/A-	Az adott Tudás-alapú papi rend azt hiszi önmagáról, hogy ő 
minden erőfeszítést megtett az 1/A-B képlet érvényesüléséért, el is 
vannak telve maguktól: néha még a filmeseket is beengedik maguk 
közé, amikor ünneplik önmagukat, és a szétosztott kalácsot 
elfogyasztva táncra perdülnek. Igenám, de közben nem szúrja ki a 
szemüket, hogy a tőlük eredő fekete ciklus dominanciája mindent 
eluralt, és a Térben valamint az Időben mindent teljesen kitölt. Tehát 
ama referenciák mindenről szólnak, csak éppen nem az 1/A-B képlet 
diadaláról. 
2/B-	Ama fokozatos fehér-mágiaszerű térnyerési küzdelmük 
valójában semmi egyéb, mint hogy az érdemi-nemérdemi, illetve 
aktuális-nemaktuális és fontos-nemfontos határát (-többnyire feszült 
utalásokkal, de ha szükséges, akkor agresszióval is-) plafonként 
kezelve az 1/A - 2/A-ciklusok jogosultságának tudatossága mögül 
mindent eme plafon alá döngölnek, majd pedig azon a zsugorított 
játéktéren belül aztán olyan magasztosan viselkednek, hogy jaj, 
toljanak alám gyorsan egy karosszéket, mert különben menten 
elterülök a gyönyörűségtől. Tehát a magasztosságnak csak a látszatát 
áramoltatják ki, illetve ha ki is áramoltatnak némi hiteles érdemi 
magasztosságot, azt a turpisságaik dominanciájának körpályái úgyis 
ledöngölik valahol. 

Az 1/A és a 2/A tehát valóban ugyanolyan könnyen téveszthető 
egymással, mint az 1/B és a 2/B; - legalábbis belülről, az említett papi 
rend kötelékén belülről értve. Ez a figyelem-csapda tehát csak kívülről 
diagnosztizálható, ezáltal a figyelmeztetés is csak kívülről jöhet;  - mint 
amiről ebben az írásban is tulajdonképpen szó van. Tehát a magasztos 
kötelezettségek gyakorlása helyett csak szemmagasságban történő 
mákony-szórásnak, és a hamisan kenetteljes szánalmas vonaglásoknak 
lehetünk tanúi az elvárható referenciák hűlt helyén. 

Most pedig megalapozzuk a slamasztikából kimosó logikai egyenleteket: 

3/ A fekete és fehér ciklusok lehetnek: 

3/a-	időben váltogatott szerep-váltásosak, 
3/b-	illetve az időben párhuzamosan folytatott szerep-
kiegészítésesek. 

A 3/a-ban az egész papi rend hol magasztos, hol gyalázatos, hol megint 
magasztos dolgokkal foglalkozik, de hangsúlyozottan mindenki 
egyszerre. Itt tehát nincsenek ellenkező előjelű párhuzamok, mint a „b” 
pontban. Ekkor a magasztos rész intervallumoknak kell növekedniük. 
A 3/b-ben a papi rend egy része többnyire, vagy kizárólag magasztos 
dolgokkal, míg a másik részük többnyire vagy kizárólag mások terhére 
folytatott hátrány-mágiával foglalkozik. Ezért „párhuzamos” ennek az 
egész papi rendre kivetített gyakorlatnak az elnevezése. 
Ez esetben az utóbbi létszáma zsugorodik, és átsorolódnak az 
előbbibe, tehát az előbbiek létszám-aránya növekedik, mert a papi 
renden belüli belső létszám-átcsoportosítással töltekezik. 
A 3/a-b módszer keveredhet is, ám ekkor csakis a kívülről jól látható 
referenciák adhatnak eligazítást……., mint ahogy adnak is napjaink 
közállapotai. Sajnos pont ez az a kényes logikai pont, ahol a 
gondolkodó embernek látnia kell, hogy mennyire a lehetetlenség 
határát súrolja az ide vonatkozó megfelelő referenciák megteremtése 
és karbantartása. Külön-külön is nehéz, hát még ha a kettő módszert 
átfedésbe hozzák egymással a papi rend berkeiben. Ez a 
slamasztikából való kimosásuk logikai alapja; - feltéve, ha nem lesznek 
restek mesterségesen felülvizsgálni és felülbírálni a saját működésüket. 
Az egyszerű embertömegek azonban joggal várják el, hogy egy Tudás-
alapú papi rend azért az ami, hogy a nap 24 órájában csak ezzel 
foglalkozva igenis kerekedjen felül az ilyen természetű nehézségeken 
is, elvégre erre vannak szakosodva. Itt dől el az, hogy fenn tudnak-e 
maradni, vagy pedig leöblíti őket a történelem, ahogy pl. a pörköltet 
szokás sörrel leöblíteni. 
E csapdában való dagonyázás aztán kétféle utólagos ciklusnak az 
esedékességét akkumulálja, ám e kettő együtt is alkalmazható: 

4/a-	A végülis gyalázatos túlsúlyúra sikeredett megelőző ciklus 
után nagyon erőteljesen magasztos ciklusnak kell következnie, amely a 
magasztossággal társulni képes intellektuális csúcsteljesítmények 
készenlétbe helyezése által kölcsönözhet érdemi garanciát a kívánatos 
ciklus összességének. 
4/b-	A végre hitelesen magasztos ciklusnak nagyon hosszasan kell 
tartania. 

A 4a-b pontok tehát a minőségről és a mennyiségről szólnak. Bennük és 
általuk azt fogalmaztam meg a definíciók precíz stílusában, hogy amit a 
jólét iránti türelmetlenségünkben egy rövidebb intervallum alatt 
szerettünk volna megvalósulva látni, azt a legrosszabb esetben egy 
hosszabb periódusban, de feltétlenül viszont kell látnunk. Az ezen 
követelménnyel szembeszegülőnek tűnő látszat nem tarthat örökké, a 
gyakorlat pedig pláne nem….. Ha egy Tudás-alapú papi rend valamely 
tagja lebukik a fekete mágiában, illetve az egész rend ezirányú 
gyanúba keveredése már nagyon fojtogatóvá válik, akkor általában 
felerősítik a fehér ciklus kiáramoltatását, vagy ha az itt feszegetett 
tévedésben élnek és működnek, akkor annak csak a látszatát: ugyanis 
a 2/B ciklusban már tárgyaltuk, hogy különféle téves megítélés miatt az 
érdemi hatás-küszöb alá szorított módszerekkel legfeljebb csak a 
hangulatot lehet karbantartani, azt is csak részlegesen és 
ideiglenesen…… 
Ez a kiáramoltatás persze lehet porhintés is, amennyiben egy valamely 
tagnak a lebukásához hasonlító helyzetet mesterségesen 
megismételünk, ám a delikvens abban ugyanúgy viselkedik (-
viselkednek-) mint az első lebukásuk alkalmával. Ha azonban 
másodszorra (-esetleg sokadszorra, de semmiképpen sem végtelen 
alkalommal-) megismételt helyzetben végre nem a régi klisét követik, 
amelyben lebuktak, akkor a 4/a-b ciklus ha nem is ment végbe, de 
elkezdődött. Ez arra az esetre is érvényes, ha egy nem tagjuk az ő 
befolyásukra követ el slendriánul álcázott fekete ciklust, és abban 
lebukik. 
Ha az ilyen „ellenőrző” alkalommal is produkálják a hülyeséget, akkor az 
azt jelenti, hogy rövidesen egy mágia-háború nyílik, amelynek a 
vesztesei annak minden egyes újabb szintjén ők lesznek. A klasszikus 
és nagy mágia-háború igazi iskolapéldáját Mózes küzdelmei példázzák 
a bukott egyiptomi papi renddel szemben. 

A példabeli Tudás-alapú rend minél többet dagonyázott a 2/A-B 
módszerben, illetve a 3/a-b módszer általuk való követésének minél 
siralmasabbak és hátrányosabbak az összesített referenciái, valamint 
azok érvényesülésében kimutatható tendenciái, a 4/a-b ciklusnak annál 
határozottabban kell elindulnia a soraik között.
Akinek a homeosztázisa, illetve a speciális stressz-tűrő képessége nem 
bírja ezeket a 180 fokos váltásokat, az genetikailag nem alkalmas a 
Tudás-alapú papságra. Amelyik Tudás-alapú papi rend esetleg tele van 
genetikailag alkalmatlan tagokkal, annak az egész rendnek a történelmi 
bukása rövidesen esedékessé válhat. 
Jól is néznénk ki, ha nem így lenne! Ez mellesleg az ő érdekük is. 

Semmiképpen se feledjük az írás elején tett megállapításunkat, hogy a 
Tudás-alapú papság igenis birtokol a fekete mágia iránti előjogokat, 
feltéve ha vannak fehér ciklusai is, és ez utóbbiak hatása erőteljesebb. 
A történelmi örökségek sajnos olyanok, hogy az adekvát mágia nem 
lehet tisztán fehér, csak ha eleve a Feszületre szánja önmagát. A végső 
soron fehérnek minősülő mágia világos-szürke mivoltát tehát nem a 
fekete rész-ciklusok teljes hiányában, hanem azok adekvát (-korrekt 
időzítésű és pozícionáltságú-) ritmusában, valamint a hitelesen 
világosodó összképben kell keresni. Sajnos a makacs és pökhendi 
fekete mágusok, valamint a saját károkozásaik iránt érzéketlen kevély 
gonosztevőkkel szemben az lesz az adekvát, ha ők is kapnak némi 
fekete mágiát a nyakukba. Az ő esetükben ez fogja a legkisebbik rossz 
változatot jelenteni azzal a változattal való összehasonlításban, amiről 
a próféciák szólnak, nevezetesen, hogy „beteljesedik a gonoszságuk 
mértéke”…. és spontán öngyulladással távoznak a dimenziónkból. 

Még mindig léteznek olyan papi rendek, amelyek a történelemből 
hátramaradt feszültségek egy részét mind a mai napig fekete mágiával 
kezelik. Továbbá a férfi-nő viszony romlása képezi azt a másik ok-
okozati dimenziót és speciális összefüggésekkel terhelt hátsó 
játékteret, amely problémakörön ha nem ezt a módszert alkalmazták 
volna, akkor sokkal nagyobb kockázatnak tettük volna ki az 
emberiséget, mint amekkora kockázatok terheit ma is nyögjük: tudniillik 
a Tudás-alapú papi rendek fekete rész-ciklusainak az eredményét, 
amelyben most a doktrína-váltás esedékessége soha nem látott erővel 
torlódott fel. Manapság az érintettek fekete mágiája már nagyobb 
tehertétel a történelem, a Bioszféra és a férfi-nő viszony számára, mint 
amekkora vészterhes kockázatok manifesztálódását késleltették és 
oldották mindeddig a fekete ciklusaikkal. 
Tehát semmiképpen se feledjük, hogy a kikövetkeztethető, sőt 
kitapintható fekete mágiának végül mihamarabb homeopátiás 
hígítottságú jelentőségre kell visszazsugorodnia. Ugyanis az igazi fehér 
mágia az nem a fekete mágia ellen, főleg nem azok megtestesítői ellen, 
hanem csakis az egészséges és javuló belső részarányokért küzd; - 
mint ahogy azt fentebb kifejtettem. Aki azonban ilyen aspektusból 
erőltet fehér ciklusokat, azzal szemben nagyon nem volna értelme a 
korábbi sötét reflexek nevében trükkösködni. Sőt, inkább az ő stílusára 
való átszokás legyen az, amit a vele való szkanderozás helyett mégis 
kipróbálnak: elvégre minden újabb mágia gondozói a régebbi 
ciklusokkal való jogfolytonosságban, azok tulajdonképpeni végcélja 
iránti egyakaratúságban kérnek vagy szorítanak maguknak teret és időt 
az érdemi háttér-folyamatok befolyásolásában, illetve közöttük új 
trendek megalapozásában.  
Ha az egyik Tudás-alapú papi rend egy korszakban és/vagy egy 
régióban esetleg megbukik, akkor az ott „keletkező” másik (-hm!-) 
Tudás-alapú papi rendnek már az induláskor kizárólagos progresszív és 
magasztos tevékenysége annak fog minősülni, mint ha a regressziós 
szakaszba lépett korábbi papi rend maga „javult volna meg”. Ugyanis a 
ciklusok és azok váltásai ugyanonnan erednek: az Univerzumból. 

Remélem, hogy senki sem értette úgy az írást, mint ha az ez után bárki 
által elkezdett fekete mágiát akarnám mentegetni, vagy a netán éppen 
akció-ciklusban lévő fekete mágiát felerősíteni. Sokkal inkább a már 
megtörtént fekete ciklusok fölényes ellensúlyozásához szükséges 
ergonomikus mélylélektani előfeltételek megteremtésére törekedtem; - 
méghozzá lehetőleg az elkövetőik általi ellensúlyozás jóreményére 
összpontosítottam. 

A lehető legeslegjobbakat mindenkinek! 

TOMI az egyipTOMI

A következő részben a szúfik történelmi megdicsőítése várható.
+ - Voland (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> <<Ha hallgatás lesz a listán, akkor rövidesen elöjövök a Tudás-alapú 
papi
> rendekröl szóló új sorozaTOM-mal, ami más listákon sikerrel futott 
le.>>
> 
> 
> Inkabb beszeljetek!;-)
> 
> 
> Fotiszteletem
> 
> Voland

Kedves Voland Inszájderovics! 

Mit szólnál hozzá, ha kibékülnénk. Rajtam nem múlik, ami nyúlik. Bár 
még nemTOM teleportálni magamat, mint a Mester és Margarita Woland 
professzora, de azért szorgalmasan gyakorolok. 

A legjobbakat! 

Tom Autszájderovics!

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS