Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1353
Copyright (C) HIX
2003-06-07
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Tudas-alapu papi rendek - Dicsoites folytatodik (mind)  252 sor     (cikkei)

+ - Tudas-alapu papi rendek - Dicsoites folytatodik (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! 

Most az izraeli Lévi Rend kerül terítékre a Tudás-alapú papi rendek 
bemutatásában. Aki mindent akar tudni róluk (-úgy kell neki, ahogy 
nekem is úgy kellett…..-) az üsse be e Lévi, lévita, léviták szót egy bibliai 
keresőprogramba, és kattintson rá a kereső ikonra. Többé-kevésbé a 
lévita szó analógiája még a „rabbi”, a „kabbalista” és a „hászid” szó is, 
de ennek a cikknek most nem az a célja, hogy a „Minden bogár rovar, 
de nem minden rovar bogár” féle magyarázatokat futtassunk különböző 
dimenziókban.
Most én két dolgot szeretnék kiemelni velük kapcsolatban. Az egyik az 
igazságossági (-igazság-arányossági, tény-arányossági-) kérdés, a 
másik pedig, hogy ők írták generációkon át az emberiség 
megdicsőülésére és a paradicsomi állapotok helyreállására vonatkozó 
csodálatos ószövetségi próféciákat. 
Ha látok egy rabbit az utcán, és rajtafelejtem a tekintetemet, akkor én 
is ugyanúgy arra gondolok, amire én akarok, mint ahogy mindenki arra 
gondol, amire ő akar. Nos, én mostanában egyre többet gondolok arra, 
hogy az ő kezük írta, az ő szemük gondozta, az ő agyuk dédelgette 
ezeket a próféciákat: és miközben hajlongva recitálták azok tartalmát, 
közben tudati információs mezőket mágneseztek azzal az információs 
tartalommal, hogy egyszer igenis Paradicsom lesz a Földön: de nem 
csak fóliasátras primőr paradicsom, hanem amolyan Ádám-Évás papás-
mamás…. Na azokkal a tudati mezőkkel szeretnék valamit kezdeni. 
Elcsípni őket, aztán majd megbeszéljük, hogy mi legyen velük. Izgi 
téma, többször is neki kell futni, és mindig egy kicsit tovább lehet velük 
kapcsolatban araszolni, mint legutóbb tettük. 
Tehát jöjjön az aktuális igazságossági vonatkozásuk:

1/-	Nos, Jézus a lévitákról mondta, hogy „felemésztik az 
özvegyek és árvák vagyonát, közben nagyokat imádkoznak, ezért 
nagyobb lesz a büntetésük”. (-Ld. Máté Ev. 24, 14-) 
Kb. 25 - 35 évvel később, hogy ez a híres passzus született, Júdea 
lakosságát szétszórták Európa irányába. Ezáltal ez a Jézus szájából 
elhangzott, és az evangélisták által dokumentált híres hajlamuk ha meg 
nem is szűnt, mindenesetre legalább egy igazságos helyzetbe került 
bele idegen földön. Ott ugyanis nem az eleve igazságtalan helyzetben 
működött ugyanez a hajlam, hanem igazságos korrekciós igyekezetté 
nemesült, lényegült át. Ugyanis ha egy népnek kifigyelik a 
gyengeségeit, és kiebrudalják a hazájukból, de az a nép beolvad, akkor 
utána akárkikkel akárhányszor megteheti ugyanezt a történelem. 
Márpedig az senkinek sem lenne jó, ha a történelem ilyen események 
zárt ciklusos fogságában vergődne. Így aztán bármi is történt a 
lévitákkal, körülöttük, miattuk, stb… Euróbában az elmúlt cca. 2000 
évben, alighanem mindaz egy igazán igényes hermetikus értékelésben 
meg fog felelni az 5-ös H-Kulcs mintájának: mármint hogy az európaiak 
számára is az összes rendelkezésre álló rossz eshetőség és lehetőség 
közül ez felelt meg a legkisebb rossz választási elvének. 
Térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, hangsúlyozzuk ki, és erősítsük 
meg, hogy ama mások rovására boldogulásban határokat nem ismerő 
hajlamuk ha meg nem is szűnik a szétszóratásban, mindenesetre 
igazságos környezetbe kerül idegen földön. Ugyanis a druidák 
befolyásának visszautasításával kísérletező poszt-kelta társadalom 
nyakába jön a római terjeszkedés, amely alatt a druidák inkognitóba 
vonulnak. Így a kelta-posztkelta társadalom a római szövetségesi 
viszony okán osztozik Róma történelmi felelősségében, amely egy kis 
népnek a hazájából való száműzésére vonatkozó igazságossági kísérő 
magyarázataiban nem tud megnyugtató érvekkel szolgálni. Ezenközben 
az adott nép (-a zsidóság-) ha ma a teljes létszámában visszaköltözne, 
akkor a környező államok vélhetően a történelem tudatlan ciklusait 
elölről kezdve ismét fizikailag összeroppantanák azt az államot. Ezért 
aztán Róma meggondolatlanságából és felelőtlenségéből egy máig 
tartó manipulációs kényszer születik, amelyben a poszt-kelta genetikai 
jogfolytonosság felelősségének esedékessége még mindig nem ért 
véget teljesen; - feltéve ha van erőnk elfogulatlanul gondolkozni 
alapvető igazságossági mechanizmusokról és célszerűségekről. 
Mi Magyarországon könnyen futtatjuk ezeket a logikai egyenleteket, 
mert a mi felmenőink nem vettek részt Júdea kiebrudalásában. 
Nos, a lévita papi kaszt minden jel szerint arra neveli a befolyásuk alatt 
lévő zsidóságot, hogy ha a poszt-kelta népek az ő gyengeségüket 
kihasználták ellenük nem egészen 2 évezreddel ezelőtt, akkor ők is 
jogosultak mindaddig ugyanezt tenni az ő leszármazottaikkal, amíg az 
eredeti állapot helyre nem áll valamiféleképpen. Nyomatékosítom, hogy 
amikor ez a történelmi vita érdemben beágyazódott Európa karmájába, 
akkor Attila hunjai masszívan elkülönültek Rómától, Árpád magyarjai 
pedig még a Kazár Birodalomban cirógatták a három nagy birodalom 
bajszát: Kínáét, a szlávokét és az arabokét…. Tehát Rómával semmilyen 
olyan kölcsönhatásban nem voltak, amelyet lehetséges volna abba az 
asszociációs csapásirányba terelgetni, hogy úgymond nekünk is 
osztoznunk kellene a máig húzódóan esedékes római-kelta-posztkelta 
történelmi felelősségben. 
Ezzel szemben a Róma által druidátlanított poszt-kelta csürhe a közel-
keleti hadműveletek alatt örült, hogy végre a minduntalan ismétlődő 
balhé nem ellenük, hanem valaki más ellen irányul, nevezetesen pl. 
Júdea ellen. Zsoldosokkal, gabonával, aranyadóval, 
fegyverkovácsolással, diplomáciai drukkolással, mindennel támogatták a 
Júdea elleni római hadműveletet. 
Jézus kereszten végezte, ami tipikus római kivégzés, a korabeli judaista 
kivégzés a megkövezés volt. Ez ügyben is Rómából rászabadult az 
európai történelemre némi blöff és tárgyilagosság elleni merénylet, de a 
magyarság akkori felmenői ennek a blöffnek a keletkezésében még 
tanúként sem érintettek, érdemben meg aztán pláne nem. 
Summa summárum, én támogatom a Lévi Rendet azon máig öröklődő 
hajdani elhatározásában, hogy újraértékelték az etikai vonatkozások 
némelyikét a hajdani poszt-kelta csürhe mindenkori leszármazottaival 
szemben. Ugyanis senkinek sem érdeke, hogy az egyre csak sorra 
kerülő újabb népeknek a kiebrudalásából, mint rövidre zárt minta-
ciklusokból álljon a történelem. Ám ugyanezt a hátrányosan 
megkülönböztető lévita háttér-doktrínát a Kárpát Medencére is 
vonatkoztatni már súlyos lévita házszám-tévesztést jelentene. 
Amennyiben akadna olyan lévita, aki ezt ide is értelmezni akarja, akkor 
az ilyen esetleges részlegüknek a lévita mivoltát én a druida nem 
ismerném el. (-Utalás a korábbi cikkem druida-szúfi-lévita hármas 
eliserési követelményre a jelenlegi belterjes elismerési gyakorlattal 
szemben.-) 
Tehát a Lévi Rend most következő őszinte megdicsőítése az ilyen 
esetleges pszeudo-lévita réászlegre nem vonatkozhat. Remélem, hogy 
nincsenek is ilyenek…., legfeljebb csak az összehasonlítási alapok 
szintjén, amelyek egyedüli státusza abban merül ki, hogy a 
hibalehetőségeket megneveztük. Természetesen szívesen mondom azt 
erre a betétre, hogy csak elindítható vita-alapnak szántam, de lássak 
végre valakit, aki hajlandó vitázni ezekről a kérdésekről. Ha senki nem 
lesz hajlandó, az azt jelenti, hogy igazam volt és lesz ebben a 
kérdésben, tehát a téma lezárva, tessék betartani ezeket az 
alapelveket. 

2/-	Jöjjön hát a megdicsőítés. Mint láthatjuk, a léviták ma is 
kimennek az utcára, és a mi feladatunk, hogy példát mutassunk arról, 
hogy hogyan kell egymás felől igazi felelősséggel gondolkodni, hátha 
tán megjavul a világ ;-) 
Tehát ők azoknak az ókori lévitáknak a leszármazottai, 
jogfolytonos „másolatai”, akik generációról generációra írták a 
csodálatosnál csodálatosabb próféciákat a földi paradicsomi 
körülmények majdani dicsőséges helyreállásáról. Mások szántottak 
vetettek, megint mások vadásztak és állatot nyúztak, megint mások 
csizmát, sátrat és kacagányt varrtak a bőrből, és még sorolhatnám. 
Ugyanezzel párhuzamosan ők csak írták, csak írták, csak írták a 
csodálatos jövőt a tollukkal. Ez legyen az őróluk szóló elsődleges 
információ, ami kívülről kezdeményezve elsőnek jusson mindenki 
eszébe, amikor a fentebb kiátkozott pszeudo-lévitákon felül megmaradó 
hiteles lelkes léviták felől gondolkodunk….; - hogy a pszeudo-kasztnak 
is legyen hová visszatérnie, amikor visszajön az eszük, ami talán el se 
menjen…. 
Nem tudom, hogy ébredezik-e a tisztelt olvasóban, mit jelent az, hogy 
valamit generációkon keresztül átszellemülten folytatni!?! …”?”……”?” 
Végül jött Gutenberg, feltalálta a nyomdát, ám ekkor ugyanolyan 
átszellemülten küldték a múltból a jövőbe, a jövőből pedig a jelenbe a 
paradicsomi tudósítást: Nevezetesen a híres hajlongásos recitálásaik 
által az agyunkkal kölcsönhatásba lépni képes tudati információs 
mezőket generáltak, amelyekkel íme meg kell kezdenünk a tisztességes 
gazdálkodást. Talán eme máig „független” tudati információs mezőkről 
való tudósítás „bebizsergeti” azokat a figyelmes és felelősségteljes 
olvasó megfontolásai közé. 

A léviták később mágiával magukhoz édesgették az eredendő készpénz-
kibocsátási koncesszió monopóliumait….; - vele egy csomó felelősséget. 
A Federal Reserve (-USA jegybank-) már régen nyíltan az övék, az Euro 
is bizonyára nem Euro lenne a közreműködésük nélkül… 

Tehát él köztünk egy kaszt, akiről tudjuk, hogy mivel foglalkoztak az 
őseik, míg a többi ember a saját őseinek tevékenységeiben legfeljebb 
csak a változatosság erényét tisztelheti az ismeretlenség homálya 
mögött. Ez az ÍRÓ kaszt tehát előbb generációról generációra írja a 
paradicsomi függvényeket és előfeltételeket, majd pedig amikor befejezi 
ezt a kézírást, addigra a kezében van annak gazdasági monopóliumi 
előfeltétele,* hogy ne csak a múltra és a bizonytalan jövőre 
vonatkoztatva ÍRJA a Paradicsomot, hanem a JELENBEN IS: azaz 
végre ténylegesen, érdemben is „írja” azt a fránya jelent. (-*A 
monopóliumi előfeltétele: Az eredendő kp.-emissziós koncessziók 
gazdasági monopóliuma.-) 
Ki más üthetné nyélbe a Földi Paradicsom gazdasági előfeltételeit, mint 
-	aki mindigis írta, 
-	tervezte, 
-	dédelgette, 
-	és a gazdasági privilégiumokat is megszerezte hozzá. 

Az Ószövetségnek ez az alapkoncepciója: „Ábrahám utódai által nyer 
áldást a Föld valamennyi nemzetsége.”

Ha ez a képlet bejön, akkor itt az előéletük ellentmondásossága 
ellenére akkora dicsőséggel állunk szemben, hogy noha még be sem 
következett, de én MÁR MOST másképp veszem tőle a levegőt; - 
remélem, ti is…. 
Írtam, hogy „ha ez a képlet bejön”, és az ettől eltérő alternatívákra 
szakosodjon más, ha akar, az én druida-doktrínámnak ez volt és marad 
a kiinduló alapja. Ezt nem lehet elég korán elkezdeni, mint ahogy a 
múltbéli hosszas kézírás utáni érdemi „JELEN-ÍRÁS” megkezdését sem 
lehet elég későn kezdeni. 

E doktrína léviták általi szabadjára bocsátása ellen egyedül csak olyan 
logikai kifogások merülhetnének fel, amelyeket a korábbi fekete rész-
ciklusaik visszahatásától való félelem motivál és vezérel. Ez egy fontos 
logikai stáció-kő, de nem áthághatatlan akadály. 
A túlélési ösztön és a Paradicsom iránti vágy mindennél erősebb, a 
Paradicsom megvalósításába fektetett magasztos többlet-felelősség 
kézben tartása szintén erősen csábító, és hát ezt nem döngölheti 
vissza a korábbi turpisságokból visszahatni valóban kész 
kölcsönhatások hátrányos vonzata. Erre a csapdára kettő orvosság is 
létezik: 

A/-	Az egyik a hiteles druidizmus regenerálása, amely az 1-es 
Hermész Kulcs okán ezt nem engedheti meg. Mármint hogy a gazdasági 
fellendülés a salakanyagnak a léviták arcába való irányításával járjon 
együtt. 
A Hit-alapú kollégák pedig vagy bezupálnak, vagy elmennek fagyiért, de 
nem kötelező visszajönni….. 
B/-	A másik az első látásra egy kicsit meredek, azzal a dologgal 
az elmúlt soroaztomban foglalkoztam. 
E kettő bármelyike önállóan is hárítja annak a kellemetlen kockázatát, 
hogy éppen akkor borul vissza a szemét a nyakunkba, amikor pedig az 
egész Földön mindenki számára Paradicsomot szeretnénk csinálni.. Az 
Isten bizonyára nem ilyen végkicsengést szánt a Lévi Rend történelmi 
szereplésének….., de ehhez az ő tudatosságuknak is táguló pályán kell 
maradnia, amit én tulajdonképpen a legutolsó két írásomban 
megelőlegeztem nekik. 
Kétségtelen tény, hogy a paradicsomi megújulásban vigyázni kell a 
különféle tényezőknek az eredendő kp.-emissziós felkarolási 
SORRENDJÉVEL, hisz az említett kockázat sajnos nem nulla; - de ez az 
elővigyázatosság nem jelentheti azon állapotok állandósítását, ami 
most van….. 
Minden újat előbb kicsiben, aztán közepes méretben, végül nagyban, 
legvégül teljes átfogó értelemben kell nyélbe ütni…… 

A „B/-” fejezet arról szól, hogy a TÚLVILÁGI TÉNYEZŐKET hogyan lehet 
még jobb helyzetbe hozni azon kényszer-pályájukban való zárt ciklusú 
egyszerű vonaglás helyett, hogy egy-egy populációt (-mindig mást-) 
spiccre kapva a mélybe húzzanak, aztán elfelejtsék visszahúzni őket…. 
Ebben a rejtélyes darálóban lehet, hogy most a zsidóság következne, 
habár szerintem ma minden populáció valami más miatt, de mindegyik a 
kipusztulás szélén áll; - tehát van rá jócskán esély, hogy ez 
a „felvonás” elmarad… Sőt, a paradicsomi megújulásnak is végre 
megvannak a privilegizált gazdái, nem csak a bibliai próféciákban, 
hanem a logikai egyenletek egyenlőségjelei után is: ha esetleg a léviták 
nem tudtak volna róla, íme kívülről megtudhatták; - és legfeljebb majd 
én is megtudok még pl. tőlük valami újat a druidaságról, hátha az én 
tudásom sem teljes önmagamról…. 

Ami pedig magukat a sokat emlegetett kollektív végpusztulási 
képleteket illeti: 
-	az euroatlanti kultúra a férfi-nő kapcsolat miatt; 
-	a magyarság gazdasági okokból;
-	az arabság az olaj-készletek meglehetősen véges volta, 
valamint a forrósodó klíma miatt; 
-	míg mások a fojtogató és letaglózó erkölcsi válság miatt;
-	illetve egyes csoportok esetében a konfliktusokban való 
érintettségnek a stressz-tűréshatárokon túli tartományokba való 
befészkeltsége; 
-	valamint az egész Emberiség a Bioszféra egyensúlyának 
összeroppanása miatt. 

Itt egyedül a mindenkinek mindenkivel való kibékülése és összefogása 
segíthet, aminek a gyakorlását bárki bárkin elkezdheti, ahogy én is 
teszem. Ebben kellene a druida – lévita – szúfi rendeknek élen járniuk. 

Íme megteremtődött a feltétele, hogy a további írásokban a druidákról, 
szúfikról és lévitákról egyszerre írjak, ugyanilyen konstruktív módon, 
ugyanilyen progresszív atmoszférában, amely nem tűri el többé, hogy 
Lucóka (-Lucifer-) beleszellenthessen, mint eddig tette. 

Mindenkinek a lehető legeslegjobbakat! 

TOMI az egyipTOMI

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS