Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 851
Copyright (C) HIX
2001-05-29
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Iby Dubarol (mind)  39 sor     (cikkei)
2 A 4-es H-Kulcs. (mind)  211 sor     (cikkei)

+ - Iby Dubarol (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista!
Tamás a H-Kulcs történelemben megemlítette Iby Duba ex-operaénekesnőt.
Úgy gondolom, hogy mivel minden szempontból jó a mozaikosdi, hátha jól
jöhet ez a kis információ is, amit most bátorkodom itt leírni.
Iby Duba /Duba Ibolya/ 194o-ben született Garamszentgyörgyön.
27 évesen lett operaénekesnő, de már ll évesen olvasta a Bibliában
Énok történetét és állítólag már akkor elhatározta, hogy utána jár
ennek a dolognak. Különös látomásai voltak, melyek bátorították
elhatározásában. A jelek, melyeket nem egyszer látott az arizonai
sivatagban: fénykeresztek voltak. És ott Arizonában valaki egy könyvet
adott a kezébe: a Tudás Könyve: Énok kulcsai, melyet Dr. Hurtak írt.
Azóta inkább beszél, mint énekel és járja a Világot hírmondóként
Hurták professzorral.
1992-ben egy 3 napos előadásra voltunk hivatalosak, tiszteletbeli
vendégként /Iby Duba hívott meg, hallott a "csodákról", melyek velem
történtek./
Személy szerint senkivel nincs semmi bajom, mindenkit el tudok fogadni
olyannak, amilyen. De az az előadás?!
Az első napon kb. 1/2 óráig birtuk a Hurták prof. előadásmódját: a
szeretetről ordítva nyilatkozott, a Bibliából üvöltve idézett, /Iby
pedig fordította le magyarra/.
Tiszteletbeli vendég ide vagy oda, hát ez nekem nem tetszett.
Kivonultunk a társalgóba a párocskámmal és megvártuk a végét, mert
annyira azért mégsem vagyunk bunkók, hogy csak úgy lelépjünk. A
további két napot is így vészeltük át.
Viszont abból az előadásból kitünt, hogy egyáltalán nem a Tudás
Könyvéről volt szó. Nem is az emberiségtől várják a "megváltást" a
Föld megmentését, erről szó nem volt.
Ezt vallja szó szerint idézem: "Amikor eljön az idő, a segítség
felülről érkezik és az ember elvitetik -az ötödik dimenzióba. Aki
Énokká vált, mert énjét Istennek rendelte alá, velük mehet. "
Szerinte : "Merkabákkal, az égtenger bárkáival" érkeznek majd
megmentésünkre.
 Na mindegy, gondoltam, hátha érdekel valakit. Bocs, ha untattalak
 benneteket.
     Mindenkinek a legeslegjobbakat:
                 Molnárné Lászlófi Julianna
 
          mailto:
+ - A 4-es H-Kulcs. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A 4-es H-Kulcs! 
(-Ez az írás a megelőző hat cikk figyelembe vétele nélkül 
csak részlegesen érthető és hasznosítható.-)

Ez a Kulcs az avatott használata közben megmutatja, hogy az 
emberek a zsigereikben mennyire érzékenyek a közlések 
IDŐKOMPONENSEI iránt. Ez a Kulcs a hosszú deviáns 
viselkedés ellensúlyozására, „mély önkéntességű” és 
ünnepélyes feladására, FELADATÁSÁRA használatos. Lehet ezt 
a Kulcsot rosszra is használni, de mint látni fogjuk, akkor 
nagyon „kilóg a lóláb”. Mint a legutóbbi részben 
olvashattuk, az 5-ös Kulcs rosszhiszemű használata esetében 
nem lóg ki annyira a lóláb, tehát lehet viszonylag hosszú 
ideig veszélytelenül alkalmazni. (-Mindaddig, amíg ki nem 
osztják az összes Kulcsot, akár úgy is, hogy „a gyöngyöket 
a sertések lába elé szórják…” -) A 4-es Kulcsról azonban 
szinte 100 %-os bizonyossággal ki lehet jelenteni, hogy 
csak a JÓ Ügyek támogatására lehet felhasználni. 
E Kulcs szerint a látványosan deviáns viselkedést hosszú 
ideje makacsul gyakorló személynek vagy csoportnak (-egy 
szuszra tömören és koncentráltan-) nekiszegezzük az általa 
folytatott magatartásminták lehetséges jövőbeni divergens 
és konvergens végkifejletét; - azaz a összehasonlít(-tat-)
juk a szóba jöhető kölcsönösen közelítő (-konvergens-) és 
kölcsönösen távolító (-divergens-) problémakezelési 
mintákat, illetve azok VÉGKIFEJLETEIT. 
A célszemély ekkor átél egy mély katarzist, és noha úgy néz 
ki, hogy két dolgot tehet, valójában csak egy választása 
marad. Azért néz ki úgy, mint ha kettő dolog közül 
választhatna, ugyanis az egyik szerint azonnal 
meghunyászkodik, a másik szerint pedig úgy tesz, mint ha 
ezt ő nem is hallotta volna, vagy még inkább, mint ha 
valójában el sem hangzott volna. Ez utóbbi esetben azonban 
egy kicsit később fog megváltozni, de a hatás nem marad el. 
Esetleg fokozhatjuk a hatást azzal, hogy nyilvánosan, tanúk 
előtt alkalmazzuk a 4-es Kulcsot. De mivel nagyon nagy 
hatású Kulcsról van szó, ezért legelőször a tanúk nélküli 
használatot javaslom előnyben részesíteni, és csak ha 
nagyon szükséges, akkor „ráerősíteni” tanúk előtt is. Ez 
utóbbi esetben az illető addigi turpisságai, amelyek 
negatív stressz-vonzatát távol tudta tartani a saját 
homeosztázisától (-anyagcseréjétől-), nos ezeknek a 
turpisságainak az absztrakció-tartalma egyszerre úgy 
rázuhan az anyagcseréjére, hogy az addig agresszív és 
deviáns delikvensnek a továbbiakban lelki támogatásra is 
szüksége lehet. Ezért jobb, ha ezt a Kulcsot tényleg csak 
papok vagy gyógyítók alkalmazzák. 
A konkrét példák előtt ismétlem, hogy az illető célszemély 
deviáns és agresszív doktrínáinak a lehetséges konvergens 
és a lehetséges divergens végkifejletét hasonlítjuk össze, 
illetve végszükség esetén tanúk előtt kényszerítjük ki, 
hogy ő maga végezze el az összehasonlítást. E Kulcs (-
többnyire azonnali-) anyagcsere-következménye annyira 
frenetikus, hogy még az alkalmazóról is elmondható, hogy 
tulajdonképpen egyszerre zongorázik a saját és az 
átmeneti „ellenfele” homeosztázisán. E Kulcs alkalmazásakor 
tudatosítandó még, hogy az illető által hosszú ideje 
követett terhes magatartásának felhalmozódott feszültségét, 
annak egész „divergens absztrakció-tartalmát” olvassuk 
vissza az illető anyagcseréjébe, (-illetve sáfárkodunk 
ezzel a fokozatosan felhalmozódó feszültséggel valamiféle 
közlési és kibontakoztatási fokozatosság nevében-); - amely 
műveletünk aztán a stressz szokásos pszichofiziológiai 
érvényesülési hídján át végzi el a munkát…. Ezzel a 
Kulccsal nem lehet háborút indítani, de kiváltani igenis 
lehet, ahogy ez számtalanszor megtörtént a történelem 
folyamán. 
A konkrét példák : A „Barátok közt” c. esti RTL-sorozatban 
Berényi András a lányának Katának a fejéhez vágja a 
következő megfontolt mondatot, amikor egy külföldre szökött 
hajdani udvarló gyerekének a megszülése, vagy abortusza a 
tét: „Mondd kislányom! Azt akarod, hogy 40 éves korodra 
abba legyél belefásulva, hogy a férfiak számára idegen 
gyereked miatt mindenki csak maximum mint alkalmi szeretőre 
tekint majd rád, de igazi társat soha sem fogsz miatta 
találni….” Berényi András a jövőbe kivetített egy igazi és 
meglehetősen valószínű kártékony eshetőséget, és noha ez 
csak emlékeztet a 4-es H-Kulcsra (-itt nem pontosan 
ugyanarról van szó-), de onnantól kezdve Kata láthatóan 
tartós kommunikációs hátrányba szorul az apjával szemben. 
A 4-es H-Kulcsnak nem célja mások kommunikációs hátrányának 
kicsikarása, de igenis célja a megérdemelt kommunikációs 
előnyök lemaradásának behozása (-pótlólagos „ledolgozása”-) 
a deviáns rétegekkel vagy személyekkel szemben. Ha úgy 
látjuk célszerűnek, akkor olyan ráerősítő kommunikációs 
trükköket is alkalmazhatunk, hogy ugyebár „az a példabeli 
esetleges jövő idő bizony közeledik, és előbb jelen, majd 
múlt idővé válik, tehát bizony elkerülhetetlenül 
beleszaladunk”; - „ne engedd magad becsapni se mások, se 
önmagad által, mert te leszel a kárvallott, és senkit sem 
tudsz majd magaddal rángatni, ott leszel egyedül, 
megszégyenülten, stb….”
Amikor egy pszichiátriailag súlyosan sérült srác gyámja 
voltam, és csak nagyon nehezen értem el nála eredményeket, 
ráadásul nem is valami túl tartósakat, akkor ösztönösen a 4-
es H-Kulcs kristálytiszta változatához fordultam. Azt 
mondtam neki, hogy : „jól látod, hogy édesanyád így is 
szeret téged, de nehogy azt hidd, hogy ez örökké így marad. 
Jól látod, hogy édesanyád így is szeret téged, és még ha ez 
a részrehajlása elvben pl. örökké is tartana (-ami persze 
kizárt-), ez bizony még mindig messze nem jelenti azt, hogy 
az osztálytársaid és a tanáraid is kötelesek téged ilyennek 
elfogadni, ráadásul tartósan. Jól látod, hogy sikeresen 
türelmet csikarok ki neked a tanároknál és az 
osztálytársaidnál; - de nehogy azt hidd, hogy ezt te örökké 
büntetlenül lenullázhatod.” 
A sráchoz teljesen higgadt, sőt szeretetteljes hangon 
intéztem ezeket a mondatokat, miközben kísértem az 
iskolába. A hatás frenetikus volt….. A korábban őt és az 
anyját szinte „kitagadó” rokonai hamarosan visszafogadták. 
Ma ez a srác ugyan végre egy speciális iskolába jár, de ott 
kitűnő tanuló. Egyedül magatartásból van neki egy négyese (-
elvégre a 4-es H-Kulcsot alkalmaztam rajta-) de a többi 
tantárgyból szín-ötös. 
A korábbi fejezetben a „poszt-lafonten” teve-mesét 
kimondottan a 4-es H-Kulcs mintájára írtam, és ezzel 
támogattam a 6-os Kulcs mondandóját….; - nevezetesen, hogy 
az időnkénti 180 fokos fordulat, (-mint maga a 6-os H-Kulcs-
), akár a 4-es Kulccsal, akár nélküle, de megkerülhetetlen 
alapelv. Jól látható ezekből a példákból, hogy a jövőbe 
kivetített kétféle, markánsan különböző végkifejlet 
négyszemközti összehasonlításában, vagy sokszemközti 
összehasonlít-TAT-ásában rejlik a 4-es H-Kulcs lényege és 
az ereje. Azonban e Kulcs alkalmazása korrekt és 
szakavatott „utógondozást” követel, különben az alkalmazó 
lassanként osztozni fog a célszemély stresszében, és akkor 
ugyanott vannak, ahol a part szakad…. Ha pl. elhamarkodjuk 
az utógondozást, akkor az illető visszakényelmesedhet a 
régi magatartásmintáiba. Erre ugyan kicsi az esély, de 
sajnos a nulla fölött lebeg. Ezért kell késznek lenni e 
Kulcs alkalmazásának akár divergens, akár 
konvergens „utógondozására”. A konvergens utógondozásra, ha 
sikeresek voltunk, és hárítani akarjuk a célszemély 
stresszében való osztozást, illetve a divergens 
utógondozásra, ha az illető célszemély visszakényelmesedett 
a régi deviáns turpisságaiba. 
A szentírásbeli személyiségek mind először a 4-es Kulcsot 
alkalmazzák, és csak utána kapnak csodatévő képességet. Ez 
jóformán minden csodát megelőző 
kommunikációs „kicsúcsosodásból” kihámozható, ha 
célirányosan és figyelmesen szemléljük a szentírási 
sorokat. 
Szintén a 4-es Kulcs letisztult változatát használtam 
akkor, amikor azt írtam, hogy a Tudás-alapú papi rendek, 
köztük a legelső helyen a „lévitucok” (-ugyebár 
konvergensen-), noha késedelmesen, de megkezdhetnék végre a 
kiosztó ciklusukat. Utána divergens összehasonlító alapként 
azt írtam, hogy ugyebár „mert ha nem kezdik meg, akkor 
egyrészt a Hit-alapú papi renddé, sőt az alá süllyednek 
vissza, rohamléptekben a jelentőségüket vesztik, stb; - és 
akkor a történelem rászarik a kaftánjukra, a cigánygyerekek 
pedig büntetlenül belefújják az orrukat a szakállukba, 
Oszama bin Laden pedig ezt-azt tehet velük szabadon a 
kedvenc kultikus helyükön, stb….” 
Még mindig az utógondozási kötelezettség nevében írom, hogy 
ezt az 1-es H-Kulcs kapcsán fogom ugyanilyen nagy erővel 
ellensúlyozni, „utógondozni”. Az 1-es Kulcs katarzisa akkor 
is RÉSZLEGESEN megvédi majd a Tudás-alapú papi rendeket, ha 
a kiosztó ciklusukat még parajelenségek kényszerítő 
hatására is csak vonakodva kezdenék meg, amely szélsőséges 
helyzetre reális esély van. Sőt, arra is, hogy a kényszer 
hatásának ideiglenes megszűnése után ugyanúgy 
visszakényelmesednének a régebbi baromságaiba, ahogy ezt az 
Exodus fáraója és kortárs egyiptomi papi rendje tette 
hajdanán Mózessel szemben. 
Legvégül egy hajdani érdekes alkalmazásról: Valaha a Tudás-
alapú rendek korai tagjait kozmikusan is igazán nagy 
Személyiségek tanították, akik a szélsőséges helyzetekben 
az emberáldozat szükségességét, mint amolyan 4-es Kulcshoz 
esetleg felhasználható (-a jövőbe kivetítendő-) markáns 
divergens összehasonlítási alapot, illetve „segédeszközt” 
emlegették. E papi rendek leszármazottai és/vagy örökösei 
később azonban belekényelmesedtek a „földi jó”-ba, és mire 
észhez kaptak, hogy gáz van, addigra nem csak segédszerepű 
összehasonlítási alap lett az emberáldozatból…… Ezért ez a 
kulcs egy szóval hívható még „A Kijózanító Kulcs”-nak is. 
Aki pl. egy 5-ös vagy egy 1-es H-Kulcsot rendszeresen 
kiforgatva alkalmaz, annak természetesen marhára nem lesz 
érdeke, hogy a 4-es Kulcsot valaki is megtalálja….. 
Gondolom logikus….
Én az elmúlt levelezési ciklusban szándékosan e Kulcs 
mintája szerint „lebegtettem” azt a kiforrott és 
megállapodott hipotézisemet, hogy a Kulcsok kiforgatott 
alkalmazásába belefeledkező delikvensek rövidesen 
megéghetnek az ún. „öngyulladás” jelensége által, amely a 
bibliai próféciák egyfajta speciális algoritmus szerinti 
felfutásaként is értelmezhető. Természetesen maradjon 
elméleti a lehetőség, ugyanis egyelőre csak a 4-es H-Kulcs 
szemléletességi sajátosságainak kellékéről van szó…; - ….. 
amit azonban mindig fizikai síkú lépések követtek a bibliai 
időkben…. 
Még egyszer az ominózus bibliai igehelyek, amelyek „a 
kevély gonosztevők megégetéséről” szólnak: Izajás 24, 6; 
47, 14; 66, 23-24; Jeremiás 7, 17-20; Malakiás 3, 17-21; 
Máté Ev. 5, 18; Lukács Ev. 18, 19. 
Az a „közeg”, amely még a helyesen alkalmazott 4-es 
Kulcsnak sem engedelmeskedik, az bizony megérdemli, ha 
esetleg igaznak találnak bizonyulni azon sejtései, hátha 
tényleg ég a víz, akár pl. még az ember testének 
víztartalma is. A Koránban a 86. Szúra 1-10 szól arról, 
hogy „…szemlélje az ember, hogy vízből teremttetett…. És 
lám Allah annak ’visszatérítésére’ is képes ama napon, 
midőn a Titkoknak próbát kell kiállniuk”. Ez Jézus azon 
híres aranymondásának továbbgondolt és töprengve megfontolt 
változata, aholis a Mester „a gyöngyöknek a sertések elé 
való szórásától” óvja a tanítványait, ám Mohamed e gyöngyök 
gyakorlati próbájának kényszerű szükségességére utal. Ez 
erőteljesen „korrelál” a találmányok által nekünk szegezett 
kihívásokkal, és a H-Kulcsok felelősségével. 

A legjobbakat mindenkinek!  Dr(-uida-) Tom

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS