Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 865
Copyright (C) HIX
2001-06-12
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 EEG, egyebek. (mind)  58 sor     (cikkei)
2 Viragzik a Nefelejcs. (mind)  169 sor     (cikkei)
3 Foleg Lacinak! (mind)  23 sor     (cikkei)

+ - EEG, egyebek. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Szewasztok! 

Megint kettő lev.-listára fogalmazok: Lovass László 
sakknagymester és Pszichotron listatulajdonos részben 
kedvező, részben építő, illetve egyes részekre vonatkozóan 
várakozó álláspontot kifejezésre juttató kritikát írt a H-
Kulcsokról. Volt egy megjegyzése, amely megszívlelendő, 
továbbgondolandó: nevezetesen, hogy noha a H-Kulcsok nem 
pisilnek szembe a Pszichotron lista áramlatának szelével 
szemben, mindenesetre más listák témáját valószínűleg 
jobban telibe trafálnák, mint amennyire a Pszichotronét 
csak részlegesen trafálták telibe. Ezek természetesen nem 
az ő szavai, én csak dekódoltam a mondanivalóját a saját 
szleng-támpontjaim szerint, amelynek az EMLÉKEZETESSÉG a fő 
vezérlőelve. Mindenesetre ez a megjegyzése tényleg 
megszívlelendő. Én úgy gondoltam tovább ezt a 
felelősségteljes állásfoglalást, hogy azokat a listákat 
kellene egyesíteni valahogy, amelyeken rendre felmerülnek 
olyan felvetések, hogy egy-egy felmerült téma talán egy 
másik lista profiljába jobban illeszkedne…. Aztán persze 
mindkét listán nagy sarkvidéki csöndek uralkodnak, mert egy 
adott témát mindkét példabeli lista hangadó közönsége a 
másik listára valónak gondolt, majd végül mindkét listán 
beáll a nihil. Talán az Ősrobbanás előtti Skizofrén Ősnihil 
volt ilyen állapot utoljára……… 
Éppen ezért én úgy gondolom, hogy ezeket a listákat 
EGYESÍTENI kellene. Ez esetben a tagoknak meg kellene 
tanulniuk „mazsolázni” a mozaikok között, de ez nem 
képezhet gyilkos és teljesíthetetlen kihívást. Eleinte 
lenne egy kis egymás melletti elbeszélés, de végül be 
kellene állnia egy új működő agytröszt-mechanizmusnak; - 
amelyet ugyebár minden lista minden új tagja áhít, amikor 
feliratkozik; - csak hát valahogy mindig megfordul a szél, 
amikor annak grádiens-vektorával megegyező irányban 
szeretnénk pisilni. 
Lányok! Nincs igaza Freud-nak a híres ún. pénisz-
irigységgel kapcsolatban: nevezetesen, hogy a kislányok 
azon filozófia nevében irigykednek, hogy bármivel 
kapcsolatban jobb, ha van, mint ha nincs ugyanaz a valami…. 
Ugyanis én kimondottan irigylem a szebbik nemet, amiért nem 
tudja lepisilni a saját (-templomba járó-) nadrágját a 
változó széljárásban. 
LÁSZLÓ! AZ EEG KÍSÉRLETEIDDEL KAPCSOLATBAN MINDIG 
ÖSSZPONTOSÍTS A FÉRFI ÉS A NŐI AGY KÖZÖTT MÉRHETŐ 
ESETLEGES KÜLÖNBSÉGEKRE. Az áttörés itt látenskedik 
régi „önkéntes száműzetésben”. Bókkon I. barátom rengeteg 
ide vágó tudományos cikket katalogizált, rendszerezett, 
illetve összefoglalókat jelenttetett meg a témáikból a 
saját újító rendszerező koncepciói szerint. De a legjobb 
tudomásom szerint azok közül a főleg angol nyelvű cikkek 
közül egyik sem harapott rá a férfi és női agy közötti 
mérhető különbségek talányos témájára. Lám, egy termékeny 
ugar megint felszántatlan állapotban várja, hogy bevessük 
maggal…. Sebaj, majd a gógyis magyar kutatók ráharapnak, 
nemdebár…..

Manipuláció helyett pénzt, paripát és fegyvert a magyar 
kutatóknak!  Tom
+ - Viragzik a Nefelejcs. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A H-Kulcsok tipikus elveszejtési mechanizmusai! 

Hm! Ugyebár csak az tud elveszni, ami megkerülni is képes, 
ellenkező esetben az elveszése is eleve merő képtelenség 
volna. Az Interneten „Rába parti Megváltóként” csúfolt (-
talán Oláh Imrének hívják-) pasas az egyik ’97 nyári 
előadásán több olyan szót is elismételt, amelyeknek a 
fordítottja is értelmes, ráadásul híres és markáns szó. Én 
sajnos csak egyet jegyeztem meg: Szuez-Zeusz. Ez az átka a 
gyors beszédnek, és a múló időnek. Írhatnátok több ilyen 
példát is, ugyanis nem az egyedüli vagyok a hányatott sorsú 
magyar kutatói társadalomból, akit ihlet ez a részlet. A 
Fókuszban volt régebben egy valaki, aki a frissen hallott 
dolgokat fordítva olvasva fejből el tudta ismételni….. 
Valamikor a Földön a jobbról balra tartó írások domináltak, 
aztán ez is „megfordult”. A hipotéziseim szerint a 
matriarchátusból patriarchátusba váltás idejében, (-amit 
mellesleg a Bábeli zűrzavar idejére saccolok, ami után 
ugyebár a Biblia jött a markáns patriarchális 
dominanciájával, sőt hegemóniájával-) ért az emberiséget 
egy kozmikus eredetű tudati sokk, amikoris tök fordítva 
kezdtek el alkalmazni, értelmezni, sőt olvasni is bizonyos 
ciklusokat. Az eredeti H-Kulcsokat az az előtti időkben 
nyilatkoztatták ki egy szűk óegyiptomi elitnek, de 
természetesen minden valamivel alá is támasztott 
ellenvélemény iránt maradok fogékony. 
Nos, e kozmikus eredetű tömeges tudati sokk rendkívül 
behatárolhatta a H-Kulcsokkal operálni még mindig képes 
személyiségek mozgásterét. Ezáltal maga az 1-es H-Kulcs 
veszett el legelsőnek, mint minden H-Kulcs alapja. Mózes, 
Illés és Jézus életművei üde színfoltok a mocsár aljára 
süllyedt 1-es H-Kulcs évezredes dagonyázásaiban. Tehát 
Izraelben is csak pislákolt az a fránya 1-es Kulcs, de 
Izrael sokat is szenvedhetett miatta. Az 1-es Kulcs nélkül 
csak hervad a valóság, és csak dögledezik az élet. A 2-es 
és 3-as H-Kulcsok nagyon jól fennmaradtak napjaink egyszerű 
zsidóságának hétköznapi szokásai között. Őszinte hódolatom 
és csodálatom érte. Azonban amint a 2-es és 3-as Kulcsokat 
megpróbáljuk kiterjeszteni az egész Földre, sajnos 
átmenetileg felfut az össznépi ATST; - azaz autóimmun 
típusú stressz-teher. De a kísérleteim azt mutatják, hogy 
utána meg lecseng ez a dolog. Ilyenkor kell nagyon a 9-es H-
Kulcs is. Apropó! Tegnap az évi hagyományos Budaőrsi 
Repülőnapon kibékültem azzal a hacker-rel, aki megbuherálta 
a fiókjaim egy részét…… Spongyát a gyalázatra, éljen a 9-
es H-Kulcs!!!! 
A 2-es és 3-as H-Kulcsoknak a kiterjedése elkerülhetetlenül 
azzal jár, (-lám akasztják a hóhért-) hogy a lévitákra 
éppen a 4-es H-Kulcs erejével kell ráirányítani egy kis 
átmeneti frászt…… Ekkor létrejön egy olyan szitu, hogy 
utána az egyszerű zsidóság a kezébe kapja a 4-es H-Kulcsot, 
hogy ha a Csurkuc-banda nem érti meg, hogy a hibák rájuk 
eső részéért nekik kell tökön szúrniuk magukat, akkor majd 
az egyszerű zsidók a 4-es H-Kulccsal szúrják tökön őket; - 
ahogy anno Csengey Dénes szúrta tökön TGM-et ugyancsak a 4-
es H-Kulcs ösztönös kreatív alkalmazásával. Szegény Dénes a 
9-es H-Kulcs hiányának stresszébe halt bele, az cuppant rá 
a homeosztázisára. Stipi-stopi itt dögöljek meg, de izibe, 
ha hazudok, vagy tévedek!!!! 
Akkoriban azt hittem, hogy Csengey Dénest ún. kétkomponensű 
méreggel mérgezték meg, aminek az egyik (-önmagában 
közömbös-) komponensét egy „jóbaráttal” együtt 
elfogyasztott kólával mind a ketten megitták, de a másik 
komponenst a környéken árult kenyérből, vagy a házának 
ivóvizéből kortyolta be. Ma, a Kulcsok birtokában tudom, 
hogy ilyen kétkomponensű méreg markáns absztrakciókkal és 
homeosztatikus-közléssel is előállítható, mert hogy ugyebár 
a homeosztázis az egy nagyon stressz-függő valami. Az egyik 
komponenst az egyik hírláncból szopja be az áldozat, a 
másikat a másikból, aztán máris hűs árnyékot vet a koporsó 
a delikvens hajdan izzadó okos homlokára. Bizony hazudnék, 
ha azt akarnám mondani, hogy néha nem gondolkoztam el azon 
az eshetőségen, hogy mondjuk az összes lévitát szó szerint 
kiirtanám ugyanazzal a kétkomponensű homeosztatikus 
trükkel, amivel Csengey Dénes „öngyilkos” lett. Igenám, de 
négy okból nem vitelezhetem ki ezt a „picsi-pacsi” 
holokausztot; - noha lám nincs rá paragrafus, hogy hogyan 
tilos az embereknek egymást gyilkolniuk homeosztatikusan, 
azaz a homeosztázis stressz-függőségével rosszhiszeműen 
visszaélve. Vagy tán régen kapcsoltuk már be a TV-t”?” !!!
1/	Az egyik ok az, hogy ha megtenném, akkor ki kezdené 
meg a kiosztó ciklust”?” Ezt megkezdeni csak a lévitucok 
tudják, akik ha eltűnnének, akkor passz…. 
2/	A másik ok az, hogy ha megtenném, akkor csak a 8-
adik Kulcsig jutottam volna el, a 9-es H-Kulcsra pedig 
rátojtam volna, és messzire elhajítottam volna. A 9-es H-
Kulccsal a kezemben csak bevallhatom, és íme rögtön meg is 
bánhatom, ha játszadoztam ilyen gyilkos gondolatokkal. 
3/	Ha kivitelezném a homeo-kausztot, akkor mi maradna 
a kozmikus, szelektív égető algoritmus további fejezetei 
számára „nyersanyagnak”; - amelynek végrehajtó „főnöksége” 
ugyebár nyilván hitelesebb valami, mint szerény személyem: 
aki csak „szaxerűen felkonferáltam” az algoritmuskát, 
pontosabban annak közérthető Kulcs-vonatkozásait, mint 
gyanúsan jó hipotéziseket. 
4/	A homeosztatikus tömeg-gyilkolászás lassú munka, 
lám nem sikerült még senkinek sem végérvényesen 
kiviteleznie, csak közel tökéletesen…. Pedig milyen régóta 
erőltetjük…. Azonban ama égető algoritmus újabb fejezete 
legalább villámgyors lesz, és nem olyan vontatott, mint a 
Kulcsok kiforgatott alkalmazásával való gyilkolósdi 
pasziánsz-passzió. 
Tehát Kedves Lévituckáim!!! - íme mindenki fel van 
fegyverezve a másik homeosztatikus kiirtási és kivédési H-
Kulcsaival. Én ugyanúgy ki tudnálak velük irtani benneteket 
mind egy szálig, ahogy a ti kényelmes elővigyázatlanságotok 
is elvben ki tudná irtani az Életet a Földön. De lám 
szándékosan nem teszem. Azt az ordító tényt azonban 
méltóztassatok paripahalálban megemészteni, hogy noha 
nyilván senki sem fog kiirtani benneteket, de az 
öngyilkosságotokat még Illés próféta sem tudná 
megakadályozni; - legfeljebb a ki nem irtásotokra irányuló 
imákat rebegheti el, amely 9-es Kulcsos ima dimenziója egy 
teljesen indifferens tudományos tényező. A ti esetleges 
öngyilkosságotokat ugyanúgy nem tudja senki sem 
megakadályozni, mint ahogy Jézusét sem tudta senki. 

Pénzt, paripát, szabadságot a magyar kutatóknak, amíg még 
a „hőmérséklet” engedi! 


Druida Szabó Tamás a „Tisbei Druida Baráti Körből”. 


U.i.: Különben is mit cibálom magam, ha tényleg fel- és 
megtaláltam az alternatív pénzt. Ha valaki érti, nyugodtan 
koppintson az orromra; - de előbb várja meg, amíg befejezem 
az imáimat minden dimenzióban……. 

Az U.i. „u.i.”-je: Aki kíváncsi rá, hogy mit akarok tenni, 
az legyen lassabban kíváncsi, nehogy túl hamar 
megfiatalodjon, miközben állítólag a kíváncsiság öregít: 
hehehe, röhög a vakbelem. 
A H-Kulcsokat az összes létező magyar levelezőlistán le 
fogom nyomatni, ugyanis nincs olyan internetes téma, amivel 
ne lehetne kapcsolatba hozni a „tudomány-finanszírozási 
trendek” mindent átható témáját. Mivel minden jel szerint 
LESZ egy saját levelezőlistám, így 
tulajdonképpen „önmagammal” fogok versenyezni a tudomány-
finanszírozási trendek tétjeinek vonatkozásában. A kettő 
vonal közül akármelyik nyer, mindenképpen én is nyerek, 
mert a „mindenkinek” én is része vagyok, miközben ugyebár 
mindenki nyer. 
Ráadásul a lévita-pénz és a Tamás-féle alternatív „Druida 
Pénz” fog versenyezni egymással, miközben a léviták 
veleszületett lépéselőnyét meg is toldottam annyi 
kiegészítő helyzeti előnnyel, hogy legalább legyen kedvük 
versenyezni az alternatív pénzzel. A végeredmény úgyis az 
Aranykor lesz. Ez a 9-es H-Kulcs: az ellenség szeretete. 
Ugyebár „mi hasznát veszitek, ha csak a veletek jókat 
cselekvőkkel cselekedtek jókat, hát cselekedjetek 
mindenkivel jókat”, mondá vala időszámításunk hajnalán egy 
szakállas pasas a Mária Magdolnával töltött pásztorórák 
egyik ihletett szünetében….. 
Ha a kommunizmus és az imperializmus nem versenyeznek 
egymással, (-miközben az igazi verseny híján a vezető réteg 
világszerte visszakényelmesedett a kommunizmus és az 
eredeti tőkefelhalmozás lehető legszerencsétlenebb 
egyvelegébe-), akkor legalább a „lévita lé” és a „druida 
lé” versenyezzenek egymással. Ahogy az egyik barátom szokta 
volt mondani, a „Lévita” ’nomen est omen’-ben az van benne 
találóan, hogy „lé-vita: azaz állandóan vitáik vannak a 
lével…” 
A „druida” ’nomen est omen’-ben csak az van benne, hogy a 
virágzás helyett „makkozó” tölgy 10-es Kulcsot ád, ha a 9-
es H-Kulccsal közelednek hozzá……A Tudás-Fája a Tölgy volt 
és marad! 

Sziporkáztam eleget, sziporkázzatok ti is!
+ - Foleg Lacinak! (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Laci! 

A Hermész név kacifántos. Eredetileg Hermész egy görög 
mitológiai alak. Amolyan ön-teleportálós, ön-
teleduplikálós, itt is vagyok, ott is vagyok figura. 
Amikor a Thot-fáraó vérvonalából átjártak a Görögökhöz 
beavatást oktatni, akkor ezt a genetikai jogfolytonosságot 
a görögök szintén Hermésznek nevezték el, mert ez a szó 
volt a náluk bejáratott 'nomen est omen'. Minden más szót 
újra be kellet volna vezetni a jelképtárukba, ami 
hosszadalmas folyamat. Így lett a Thot-ok neve Görögföldön 
Hermész Triszmegisztosz, háromszorosan kiváló, vagy 
háromszorosan magasztos (-Megisztosz-) Hermész. Leginkább a 
görögöknél maradtak fenn Hermész-írástöredékek, ahol nem 
vallási titoknak, hanem nyílt irodalmi lehetőségnek 
tekintették őket. 
Ha a görög mitológia Hermésze és a Nagy Tudós egyiptomi 
jövevények a görög piactereken (-vagy inkább a királyi 
palotákban-) egy és ugyanazt jelentette, akkor én nem fogom 
magam zavartatni azon, hogy a Váci utcai Hermész-Kút és 
Hermész-szobor alakjához tartoznak-e a Kulcsok. 

Üdv. Tom

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS