Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX AZSIA 761
Copyright (C) HIX
2000-06-22
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Ketto heti Japan Elmenyeim. . . (mind)  227 sor     (cikkei)

+ - Ketto heti Japan Elmenyeim. . . (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

NIPPON "ROBOT ÁLLAM" !

Olvasoimnak be szeretnék számolni ezen különleges ország lakoiról és
szokásairol, amely egyedülálló a világon!
Ahhoz,hogy megértsük viselkedésüket, vissza kell mennünk a 8000 éves
történelmükre,amelyet elozo fejezetben részleteztem.
NIPPON, ahogy a japánok magukat hivják, vulkánok alkották, sot még a
mai napig is möködésükkel növelik területét.Történelmük folyamán nemcsak
a tenger választotta el az ázsiai földrésztol, hanem a feudális fourak a
"Shogun"-ok szándékosan elzárták országukat a külföldi befolyástol a
hatalmuk megtartása érdekében.

PERRY AMERIKAI TENGERNAGYNAK köszönhetik a japán határok megnyitását és
az idegen befolyások következményeit. Csak a XIX. században szüntették
meg a SAMURAI katona osztály uralkodását, többezeréves uralkodo osztály
jobbágyság kizsákmányolását!Ennek hatását már az elso napon tapasztaltuk
tartozkodásunk alatt. Általános iskola közelében laktunk, reggel
10-15-ös libasorban közeledtek a tanulok, amelyet egy zászlóttarto
felsoosztályos vezetett.Ezen vezeto szedte össze és irányitotta az
utcában járó diákokat és vezette át a forgalmas uton az
egységet.Elmaradás, kiabálás és verekedés nélkül közeledtek libasorban a
diákok nagy bordo szinu táskákkal a hátukon.
..A nagy táskán egy kis ruhaacsko madzagon függött a
tisztitószerekkel,mint szappan, fogkefe v. krém.
Már négy éves korban kezdödött a katonai fegyelem, sorban állás és
menetelés!
Jobb hirü magán ovodákban csak a tehetséges ovisokat veszik fel,ahol
felvételi vizsgát kell tenni,mint pld énekbol, zenébol v. szavalásbol.
Ezzel a vizsgával kezdödik az egyetemig tarto "vizsgaorulet"!
Legnagyobb meglepetésemre a világon elfogadott elvek ellenére a dolgozok
nem az országjuknak v. a közösségüknek dolgoznak, hanem a befogado
vállalatnak szentelik életüket.
Ezen vállalati huséget naponta munka elötti vállalati himnusz
eléneklésével és zászlójuk felhuzásával kezdik el! Munka elött az egység
megbeszéli a munkaütemét és a hiányosságokat az egység vezetojével,amit
hangos "IGEN" orditásával kell kinyilvánitani.Ha a dolgozo nem ordit
elég hangosan,akkor addig ismétli a vezeto parancsára,amig elfogadhato a
hang erossége! Majd az izmaidat közös tornával melegited be a
munkarohamra!
Ha nem kerültél be a szüleid befolyása és hatalma folytán a magas
életszinvonalat biztosito egyetemre, akkor ismeretség által felvételi
vizsgával vállalatnál kapsz munkát.A társadalmi szokások szoritása
vállalaton belül még folytatodik,mivel ki vagy szolgáltatva a vállalat
önkényének. Szakszervezet elméletben létezik,de nem a dolgozok érdekeit
képviseli, hanem a termelés ütemét, vállalat érdekét! Szakszervezeti
dijakat a vállalat szedi össze és adja át a szaksz. vezetonek, aki
egyben az Igazgatoság tagja v. a vállalat elnokhelyettese. Sztrájk
nagyon ritka, csak uj felnovo nemzedék merészel lázadni az uralkodo
vállalatok ellen!
Ha sztájkoltak a dolgozok, akkor tulórában v. hétvégeken behozzák a
termelési kiesést,mivel a kenyéradó vállalatot nem érheti veszteség!
Ezen vállalati érdeket besulykolt szokást még a II. Világháborusi
kapitulácio sem ringatta meg a hü dolgozokban. Fegyverletétel után az
amerikai katonák vonatokat is igénybe vették,de a japán kalauzok
jegyeket követeltek az amerikai katonáktol is.Mivel japán pénzük nem
volt, igy jegyet sem vettek. A hü japán dolgozok el akarták távolitani a
jegynélküli katonákat.Csak a több véres harcokat megjárt katona
géppisztolysorozata a jegykezelo feje folé verte ki belolük a régi
megrögzött szokást a fejükbol!
Általában a dolgozokat 55 év után nyugdijazzák, de mivel a vállalati
nyugdij alacsony, a dolgozo rá van kényszeritve,hogy élete utolso
napjáig is kénytelen részidos munkát vállalni!
Mivel orvosi biztositás nincs v. csekély, orvosok célja nem a
gyogyitás,hanem a betegség elhuzása, utolso yen-jének kiszedése.Azon
igyekeznek a kiszolgáltatott dolgozok,hogy gazdag vállalatnál
szolgáljanak,legalább jobb végkielégitést kapjanak a vállalattol idos
napjaikra.
JAPÁN A MODERN ROBOTEMBER TÁRSADALMA!
Auto dudálást csak egyszer hallottam,de rendort is nagyon ritkán!
Általában kerületi hivatalban láttam ketto rendört egy autoval!
BECSÜLETESSÉG olyan nagy erény,hogy a vállalati konyhán nincsenek
pénztárosok.
Dolgozo az általa elfogyasztott kosztért havonta befizeti az általa
összeadott összeget a vállalati pénztárba.
HIÁNY NEM FORDULT ELO !
Utakon balirányu közlekedés van érvényben Angliához hasonlo! Csak a
foutak vannak megnevezve,de házszám nélkül állnak a
lakások.Motorkerékpárral hordja ki a postás kerületenként a leveleket.
Külföldinek itt lehetetlen tájékozodni v. cimet megtalálni!
Közösségi harmoniát és együtt tartozást mi sem bizonyitja jobban, ha a
müszakvezeto v. a brigád vezeto hétvégi szabad napján be mennek
dolgozni, beosztottjai is követik a vezetoket szabad napon ok is
bemennek dolgozni. Sot a vállalat elnoke havonta munkaruhát vesz fel és
beáll dolgozni a munkások közé! Ezzel ketto célt szolgál: Megmutatni a
dolgozoknak az együttérzést, másodszor személyesen tapasztalja a
termelés ütemét!
Városok és a községek a kihült vulkánok tövében helyezkednek el, ezért
az utak kacskaringosak,minden kis helyet kihasználva. Gyalogjárok csak a
foutakon léteznek, mellékutakon az ut mindkét oldalán fehér fél méteres
csik jelzi a gyaloglok utját.
A 123 millios osztály társadalom a házasságokra is ráveti a
fényt.Házasságok fele érdekházasság.Szülök a család anyagi, iskolai v.
társadalmi rangjának megfelelo társat keresnek.Házasságkötö termek csak
ketto órára állnak egy házasok rendelkezésére.A volegény és a
menyasszony vállalatának vezetoi beszélnek elozoleg, kihangsulyozzák az
alkalmazottjának tehetségét és képzettségét.A vendégek a terem
bejátatánál elhelyezett tárcára helyezik a pénzes boritékot.Viszonzásul
a vendégek egy kis ajándékcsomagot kapnak emlékül.
Cavargot v. hajléktalant csak néhányat láttam, mivel Japánban szégyen
munka nélkül élni! Sot még a hüséges dolgozo bizonyitva hüségét, még a
törvény által eloirt szabadságot sem veszik ki és külön dijazás nélkül
dolgoznak hétvégeken!

VÁLLALAT, A MUNKA MÉG A CSALÁDNÁL IS FONTOSABB!

Ez az ország rendkivül tiszta, papirhulladék ritkaság.Minden huladékot
összeszednek, osztályozzák és ismét felhasználjál,mivel az ország
ásványi kincsekben nagyon szegény!
Lakosság tisztán, elegánsan öltöznek, férfiak sötét nyakkendos öltönyben
utaznak a munkahelyükre. Nok pedig nagyon igénytelenek, ékszer és
divatos ruha ritkaság!
Baráti beszélgetés v. mosolyt nem észleltem több órás utazásaim alatt.
TISZTA ROBOT ALANYOK !
Amig az általános kanadai 35.000.-, addig a japán 55.000.- dollárt évi
kjövedelmet ért el,de nem áll viszonyban a japán rettenetes magas lakás
és élelmiszer árakkal. Csak néhány élelmiszer árát emlitek meg:Nem
árulnak egész kenyeret,csak fél kenyér 3.-Can.dollár.A nemzeti eledel a
10 kg.-os zsákos rizsa 6-7000 Yen = 100-130.-Can.d. Külföldi olcsobb
rizset nem engedik be az országba, a tutornyú épületek tövében rizsát
termelnek .
 A kanadai 5-7.-dolcsi zsákos árakhoz viszonyitva huszszor magasabban
árulják zsákonként a rizsát!

Benzin 75-96-107 Yen/l.( 1 Can.d.-ért 62 yent kaptunk)
Villamos vasutak az ország vérkeringése, pontosak és gyorsak! Nemcsak az
átjárokon ,hanem még a kocsikban is jelzik a vonat irányát és
haladását.
Több helyen láttam személyzet nélküli Benzin kutakat. Csak a töltocsovek
lognak az oktán szerint. Hitelkártyát v. papirpénzt vesznek be az
automaták és nagy számok jelzik a mennyiséget.
A világhiru japán udvariasságot  ssaját magunkon tapasztaltuk már az
elso napon a gyorsvasuton a SHINJUKU állomáson történt átszállás
alkalmával.Amikor beszálltunk a feleségemmel és a Hiromival, csak külön
helyen találtunk üres ülohelyet. aMellettem ülo középkoru hölgy felállt,
feleségemhez ment és felajánlotta a cserét számára.Vendéglátonk Hiromi-t
megkértem,hogy fejezze ki köszönetünket a csinos japán hölgynek az
udvariasságáért,amely ritkaság Amerikában.Széles mosollyal jutalmazta a
köszönetünket. Kiszállás elött feleségem odament a japán hölgyhöz, kezét
nyujtva mondta: ARIGATO...SAYONARRA szavakkal ismét kifejezte
köszönetét,amit a japán hölgy meglepodve, széles mosollyal nyugtázott!
Több nagy vállalat a dolgozok STRESS-ének és elkeseredésének
levezetésére külön szobát tart fent. Szoba közepén a fönök homokkal
kitömött alakja fögg. A zsák pöfölésével és orditásával szabadulnak meg
az agyonhajszolt dolgozok a munkaközben összegyült keserüségüktol.
Villanyszámla leolvasására motorkerékpárral érkezo férfi leolvassa,
benyomja a kézi pc-be,amely kinyomja a számlát,amelyet a levelesládába
tesz. Megtakaritották a levelezést és az irodai személyzetet!
Még elmult évben hallottam a rádioban,hogy a SUZUKI cég szakmunkás
továbbképzésre vitt ki Japán-ba egy tucat magyar szakmunkást
elsajátitani a japán Robot képzés modszerét és átültetését MO-ra. Fele a
csoportnak hazajött, tiltakoztak a japán robot  ember módszerei ellen.
Inkább otthagyták a jólfizeto munkát,mint a japán robot emberévé
váljanak! Akkor elitéltem,hogy nem hajladok a magyar munkások uj bevált
modszereket elsajátitani,de a Japán utazás után meg tudom érteni oket!
Csak a japánból tudnak robot embert faragni,akik hosszu évezredig
feudális elnyomás alatt éltek. Magyar az önálló természeténél fogva nem
tud gépelemmé válni.
Magyar fiatalság megmutatta a világnak,hogy az emberiség legnagyobb
terror hatalmával is szembeszállt a szabadságáéert, mint a Suzuki
dolgozoknak a japánkeletü rabszolgaság ellen is!

Egyszer láttam csak az ottartozkodásom alatt a világ leggyorsabb    
SINKANZEN a "száguldó lovedék" vonatát,ami a 500 km. sebességgel
száguldott át a városon  . Meg kell még emlitenem az osi császári
tiszteletet is,ami a kapitulácioval szüntette meg az amerikai McArthur
tábornagy. Japánok a császárt, mint elo Istent tisztelték, életüket is
feláldozták a császár hivására. KAMIKAZE PILOTÁK és a "halál torpedok"
is ezt bizonyitották! A vesztes háboru a nemzetet felrázta, foleg az uj
császár polgári származásu felesége angol egyetemet végzett, nép között
is megjelennek.
Ráébredt a nép,hogy becsapták, vesztes háboruba vitték, rettenetesen
megszenvedtek érte.

Közeli temetot véletlenül fedeztük fel,mivel szerettük megbámulni a
japán házakat és kerteket a kacskaringos utvesztos utcákon.
Házak között összeszoritva találtunk meg egy buddhista temetot.
Általában másfél m2-es területü kis sirhelyeket találtunk,fekete
márványkobol épitve,másfél m. nagyságu márvány oszlopra függölegesen
találtuk az elhunyt nevét. Mögötte foglaltak helyet a ketto méteres
keskeny lécek,amelyekre buddhista vallásos feliratok diszitették,
jelentve, hogy a halott a Buddhista szertartás szabályai szerint lett
elporlasztva.
A szobor elött a halott több használati cikke,mint teás csészéje és
alja, vizes pohara és virágok v. a füstolgo illatos pálcikák részére
váza, majd egy kis házikoban rizst hagytak a halál utáni vándornak.
Négy féle ház tipust találtam: A jellegzetes egy emeletes, fodros
zsindellyel befedett kis házakat, amelyeket ko v. müfém kerités övezett.
Munkások kétszer három egységbol álló egyemeletes sorháza. Mi is ilyen
egyik kuckoban laktunk a második emeleten, vékony préselt papir v. funér
falakkal, mozgo ajtokkal.Fütés és meleg viz a kellemes idojárás miatt
nincs a lakásba bevezetve.Harmadik tipus az elszaparodo amerikai tipusu
nagyobb terjedésü egy v. ketto emeletes házak nagyobb kerttel. Husz
emeletes tornyokat csak a város szélén amerikai mintára épitették.
Minden házat a jellegzetes japán törpe virágok v. novények veszik
körül, különosen a Bonzai fa formái divatosak, néha pálma fákkal v.
bozottal.

A MILLENIUM EMLÉKÉRE tervezik a világ legmagasabb 180 emeletes,792 m.kúp
alaku tutornyát Tokyo-ban felhuzni!
A tájfun, földrengések és az eros légáramlatok ellensulyozására csak a
kúp alaku épületforma tud ellenállni a természeti támadásoknak!
Jelenleg a világ legmagasabb dupla-tornyu épülete a Kuala-Lampur-ban
épült 450 m.-vel PETRONAS-TOWER vezet.

DE A VILÁG LEGMAGASABB TORNYA A TORONTOI CN TOWER 553M.-VEL 
DIADALMASKODIK!

NIPPON a visszásságok és a forditottságok országa! Legfeltünöbb már csak
az Angliában és Japán-ban divatos baloldali közlekedés. Europai
vezetoknek nem ajánlatos itt vezetni,ahol utcai névtábla és házszám
nélkül látogatoknak szinte lehetetlen bárkit is megtalálni,mivel még a
müvelt réteg sem beszél idegen nyelvet.
Nemcsak a könyv olvasása hátulrol elore, sorok jobbrol balra, foleg
felülrol lefelé haladnak,hanem még a tut is füzik a cérnába!
Japán KANJI karakterek kb. 10.000 jelképet tartalmaz, felnott 2500,
ujságolvasáshoz legalább 2000 karakter tudása szükséges.

Ha a Japán és MO között kellene választanom, határozottan MO-ot
választanám,mivel a kuckó lakásokba zsufolt robot emberek lakás és
életviszonyait csak a cigányokéhoz tudnám hasonlitani!

Ilyen embertelen lakásviszonyokat és mesterséges magas élelmiszer árakat
amerikai v. europai ember képtelen elfogadni! Csak a japán birkatürelem,
hosszú feudális évezredes elnyomás alatt élt nép képes elviselni
forradalom nélkül a dusgazdag vállalatok kizsákmányolását!

Toronto,2000.május 28.			HORVÁTH LAJOS

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS