Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1400
Copyright (C) HIX
2003-11-25
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Teurgia a tudomaany asztalaan. II. resz. (mind)  227 sor     (cikkei)

+ - Teurgia a tudomaany asztalaan. II. resz. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! /-A második rész.-/

Tehát ott tartottunk, hogy vagy fel lehet támasztani a friss halottak egy 
bizonyos részét, vagy sem… De ha szabadon próbálkozhatunk, akkor 
akár sikerül, akár sem, egyik esetben sem okoztunk kárt. Továbbá 
mindkét esetben erőlködtem a lázadási szándékban, pl. a gyermeküket 
elveszítő izraeli szülők oldalán is; - tudniillik ahová átálltam a nagy 
szembenállások mindenkori térképén. 
A National Geographic-on volt egy tudományos műsor (-ráadásul a 
Nat.Geo. köztudomásúan ortodoxabb, mint a Discovery vagy a 
Spektrum-), amelyben a halálból visszatért emberek mesélik el, hogy az 
orvosok már kiállították róluk a halotti bizonyítványt, ám ők csak 
egyfajta ledermedt, tudat-szűküléses állapot csendes rémületében 
figyelték a testük további sorsát. Majd végül valahogy sikerült életjelet 
adniuk, mire természetesen szakszerűen újraélesztették őket. Az 
egyiket gurulós hordágyon tolták, és illedelmesen lepedővel volt 
letakarva a „halott” arca…. Végül sikerült némi levegőt fújnia a 
lepedőbe, mire a személyzet valamelyik tagja nem a fáradtsági 
hallucinációnak dekódolta a látványt. Neki is láttak az újjáélesztésnek, 
ami sikerült is. A másik interjú-alanyt már boncolták, és a vágás alatt 
kezdett el mocorogni. Mesélte a belé hasító kés érzését. Gondoljunk 
bele, hogy egy nem eléggé edzett idegrendszerű kórboncnok reflexből 
meg is ölheti ijedtében és szégyenében az ilyen „beteget”….. 
Őt is újjáélesztették, és interjút adott. A filmet pedig az ortodox 
Nat.Geo. levetítette. Tehát kijelenthetjük, hogy a „halottak” világa és az 
Élet között jóval több-fokozatú az átmenet, mint azt a dokik gondolják. 
Sőt! Jóval rugalmasabb benne a rükverc lehetősége is, mint ahogy az 
erre vonatkozó nézetek az egyik dokiról a másikra átragadnak a saját 
belső „szakmai” trendjeikben. 
Kérem, hogy senki se gondolja, hogy most egy önjelölt sufni-druida 
csacsog csacsiságokat, amiket figyelmen kívül lehet hagyni. 1990-ben 
légiutaskísérő tanfolyamot végeztem. Éppen akkoriban nemrég halt 
meg az LRI vezérigazgatója infarktusban a Malév berlini járatán 
hazafelé. Hardicsay doktor, mint belgyógyász kutató, és hazai repülő 
szak-főorvos tartotta nekünk az első-segély tanfolyamot, benne 
hangsúlyozottan magas követelmények erős pressziója jegyében 
oktatta az újjáélesztést. Tette ezt ennek a konkrét VIP halál-esetnek az 
árnyékában. Közben az azóta elvált feleségem pont akkor vizsgázott 
aneszteziológia intenzív terápia szakorvoslásból az Orvostovábbképző 
Egyetem saját orvosaként. Otthon tehát erős volt a korrepetálás is az 
újjáélesztés témakörében. Nyomatékosan ismétlem, hogy nem egy 
sufni-druida böförészik baromságokat most, amikoris a halál 
mezsgyéjének tágabb kezelésére inspirálom a T. Szakmai 
Közvéleményt, illetve lobbizok az izraeli gyermekágyi halál értelemszerű 
emocionális térfelén. 

A friss „halott” kezelésének alapelvei:

-	Nem pánikolni, mert a pánik energiát von el a „halott” 
pislákoló aurájától. 
-	Körülvenni, és nem hallgatni az idióta sült-paraszt rendőrre, 
akit a homály-ökör csúcs-barom főnökei arra tanítottak, hogy el kell 
terelni az embereket a „halottól”…. 
-	Oldalra vagy fél-oldalra fektetni, kipárnázni a fejét, hogy a 
légzése ne ütközzön aerodinamikai-fizikai akadályokba a légjárataiban. 
-	Ha nyeli a nyelvét, akkor zsebkendővel kijjebb húzni. 
-	A pulzusát is lehet fogni, mert ha az csak kihagy, az nem 
biztos, hogy végleg teszi. 
-	Ha van szabad kezünk, akkor a homlokát és a fej hátsó 
részét minél többet takarásban tartani a tenyerünkkel, ez utóbbit 
nagyjából középen, azaz az orr magasságában, de természetesen az 
ellenkező oldalon, a tarkó fölött. 
-	Egyáltalán nem elkapkodni a hűtőbe rakását, (-úgymond 
járványügyi megfontolásból-) sőt inkább betakargatni. Minden eddig 
szokásos idő-intervallumhoz képest sokáig így tartani. 
-	Nem beszélve arról, amikor a nyomozáshoz szükséges adatok 
érdekében sebtében felboncolják a „halottat”, aki aztán ijedtében 
tényleg végleg lemond a testéről. Ezt az adminisztratív döntést az 
időben mindenképpen kijjebb kell tolni; - tűnjön bár akármilyen 
kevésnek a visszahozható „kivételek” részaránya. 

Ez tehát azoknak a teendőknek az összefoglalása volt, amikor már túl 
vagyunk a „hivatalos” újjáélesztésen, amelynek fogásairól szintén 
megemlékezem az írás végén. Ezzel tehát annak az újjáértékelendő 
intervallumnak adjuk meg a tiszteletet, amelyből a Nat.Geo. 
interjúalanyai is visszatértek, ahol ugyan ismeretlen arányban, de sok 
embert feleslegesen elveszítünk a mai gyakorlat szerint. Legeslegelső 
helyen említeném az előző rész rejtélyes eseteit, amely rendre a 
következőképen folytatódik: nevezetesen, amikoris a hosszabb ideje 
fekvő „halotthoz” kiérkezik az orvos, megkérdezi, hogy mennyi ideje 
fekszik így, éppen csak megfogja a pulzusát, és máris kiállítja a halotti 
bizonyítványt. A semmelweis-i léptékű felfogási korrekció és szakmai-
tudati ugrás lehetősége ama orvosi alap-tételre fókuszáljon, hogy 
állítólag 5 perc „halál” után irreverzibilis folyamatok mennek végbe 
a „halott” agyában; - ezt az elsősegély tanfolyamon is tanította a 
belgyógyász főorvos, de az orvosi könyvekben is ez az adat áll. Talán a 
születéskor fel nem síró gyermekre gondolnak a következetességi 
menetrendjükben, akikről csak feltételezik, hogy oxigén-hiány miatt 
lesznek visszamaradottak. Holott nagyonis lehet, hogy a 
visszamaradottságot másképp szerezte a méhben, a felsírási 
hajlandóságának kimaradása pedig nem oka lesz a 
visszamaradottságnak, hanem következménye. Az agy biokémiai 
folyamatai alig-alig feltártak, nem beszélve arról az alaptételről, hogy a 
szülő-csatorna és az emésztő-csatorna folyamatainak kivételével 
bármilyen dimenzióban és/vagy diszciplínában csak olyan folyamat tud 
végbemenni, amelynek az ellenkező irányú folyamata ugyanúgy 
lehetséges. Másképp hogy mehetne végbe….”?”!!!
Jézus a kislány feltámasztásakor azt mondja a halottas menetnek, 
hogy „a lány nem halt meg, csak aluszik”…. A gesztusaival nem is 
feltámasztja, hanem csak felébreszti. 
Lázár feltámasztása már tényleg feltámasztás. Ott arról győzködik a 
hozzátartozók, hogy „de hiszen már szaga van”. Szerintem Jézus arra 
gondolhatott, hogy ha szaga van, hát majd „kiszellőzteti”. Bizony 
hányszor fordult már elő velünk, hogy mindenfélét összevissza 
zabáltunk, mire valahogy lelassult vagy összezavarodott az 
anyagcserénk. Noha hamarosan szabály-szerűen hullaszagunk volt, de 
senki sem temetett el minket. Megfürödtünk, telefújtuk magunkat 
dezodorral, tiszta ruhát váltottunk, megittunk egy mézes teát, 
teletömtük a szánkat mentolos rágóval, aztán mentünk a teendőink 
után. Esetleg egy kicsit hamarabb feküdtünk le aznap este, és másnap 
később keltünk. Most én is okos arcot vágok a szervezet ismeretlen 
folyamatokból álló vegykonyhájának taglalásakor, csak kissé másképp, 
mint az orvosok… Más a beállítottságom, és kifinomultabbak illetve 
szelektívebbek a konklúzióim. 

A Nat.Geo. egy másik sorozatának keretén belül bemutatott egy 
mumifikálódott halottat is, aki nyilvánvalóan katalepsziában halt meg: 
azaz kétszer halt meg, mert a befalazott sírban feléledt. Az múmia az 
egyik kezével a másikat szorítja a szájához, miközben az ütőereit a 
fogaival harapja át. Az arckifejezése görcsben van, és így 
mumifikálódott. A katalepszia nem csak ennek az egy esetnek az okán 
ismert, meglehetősen széles körű jelenség. A konklúzió tehát csak 
annyi, hogy minél fiatalabb a „halott”, minél kisebbek az esetleges 
külsérelmi nyomok, minél váratlanabb a halál, annál később 
kell „hűvösre” rakni, és annál bizakodóbban kell kezelni azt az átmeneti 
türelmi időt, amely elnyújtásáért, egyáltalán a megnövelt türelmi idő új 
fogalma és gyakorlata bevezetéséért most lobbizok. 
A „halott” bizakodó emberekkel való körbevevése az élő aura-minták (-
amorf vezérlő elementálok-) összenyitásának, és ezáltal a „halott” 
táplálásának az esélyét teremtik meg. Az ilyen „gyülekezet” minél 
kevesebb ruhát viseljen. A „halottak” világával való fejlettebb, minden 
érzékszerv általi nyilvánvaló érintkezésre való felkészülés eleve szinte 
teljesen ruha nélkül zajlik. A következő rész erről szól. Ama vegyi 
folyamatok természetesen egy bizonyos előrehaladottsági fokozat után 
olyan leromlott állapotba hozzák a testet, hogy azt csak a saját testén 
kívül lesz érdemes feltámasztani. Oda már nagyobb szakavatott 
asszisztáló létszám kell. Ám aki az úgynevezett 30-as Hermész-Kulcs 
praktikáiban járatos és edzett, annak a friss „halottak” egy részét akár 
egyedül is sikerülhet feltámasztania, főleg ha egy nő is van a 
környéken, aki ebben segédkezik neki. A nő és a férfi a fekvő „halott” 
ellenkező oldalain álljanak. Jó, ha a „visszaelevenítendő” test egy 
keskeny ágyon, vagy szélesebb padon esetleg összetolt székeken 
fekszik, minél magasabban. A férfi és a nő egymás mindkét kezét fogva 
fel alá járkáljanak lassan és türelmesen. A holostrukturálisan analóg 
vezérlő elementálok (-aktív, mágneses élet-minták-) a testhelyzetektől 
függetlenül egybenyílhatnak egy donor-akceptor folyamatban a 
megelevenítendő test adekvát részein. 

Egy papnak vagy orvosnak amúgyis illik edzettebbnek lennie ahhoz, 
hogy egyedül konzultáljon és szolgáljon ki a hozzátartozók közt egy 
ilyen türelmi intervallumot. Ugyanis a tudata az imént említett „rásegítő” 
donor-akceptor procedúra nélkül is visszatérhet. Valószínűleg az 
orvosok a halálesetektől való természetes emberi undor miatti fásultság 
okán tesznek hidegre, és szabadítanak fel a boncolás számára 
adminisztratívan még nagyonis visszatéríthető „halottakat” is. Nem is 
beszélve a szerv-kereskedelemről……. A kérdés gyakorlati vonzata tehát 
a hozzátartozók jogai és lelki edzettsége, megújult felkészültsége felől 
közelíthető meg leginkább. A doki ugyanis csak rohangál a darálóban, 
és fut pihenni, vagy a következő esethez. A „halottak” szellemeiről 
pedig elképzelhető, hogy milyen hangulatban, (-és erről a világról 
milyen vélemény-alkotásokban vergődve-) távoznak. Most utalnék 
vissza a korábbi fejezetre, aholis az ilyen szellemek egyakaratúsági 
tükör-láncainak evilági visszahatása volt a téma; - de érdekes 
kérdéseket vet fel a testüktől távol feltámasztott szellemek 
hangulatáról, annak terápiájáról is, amely témáról a következő rész fog 
szólni. 

Tanulságként említendő még meg egy korábbi tapasztalatom: A Csepel 
szigeten egyszer egy csónak borult fel, és egy 17 éves srác nem ért ki a 
partra. A vízi mentők csuklyázták a folyómedret, a parton a villogó 
mentőautó személyzete pedig az óráját nézegette, én meg éppen 
arrafelé futottam. A hír hallatán természetesen elillant a 
sportolhatnékom. A mentősöknek mondtam, hogy ha előpiszkálják a 
srácot, nekem volna néhány ötletem, amennyiben ők már feladják. A 
mentők arckifejezése ki sem tudott mozdulni a tanácstalanságból, mert 
egy bámészkodó pasas azonnal elkezdett velem ordenáré módon 
hőzöngeni, hogy mit képzelek én, stb….. Szabályszerűen a tettlegességi 
készenlét demonstrálásának határát súrolta a nyegle fellépése, pedig a 
17 éves áldozat teste még sehol sem volt. A tanulság az, hogy a 
legelső ilyen eset begyakorlásához ráadásul még a végletekig 
jóhiszemű félnek kellene sunyi módon körülményeskednie a testhez 
való közeljutás érdekében. Talán ha az ember fekete mágiával szabály-
szerűen odasúvvasztana néhány nagyokosnak, akkor hajlandóak 
volnának tudomásul venni az új igényt. De természetesen ekkor sem 
volna feltámasztható minden halott; - most csak a feltámasztható, 
számomra is ismeretlen hányaduk érdekében lobbiztam. Ezért is írtam 
fentebb, hogy ez a gyakorlat csak a tudat-szűküléses bajba-jutottak 
hozzátartozói felől erősíthető meg, remélhetőleg mihamarabb. 
Más „halott” bőrére hősködhetünk, hogy a druida-Szabó „már megint” 
csacsiságokat közöl…. De ha ez a játszma egyszer majd netán a mi a 
saját bőrünkre zajlik, az ugye már más tészta…..”?”

Most pedig a „hivatalos” újjáélesztéssel kapcsolatos adósságomat 
rovom le: Az újjáélesztés az úgynevezett A-B-C-D-E…… alapon kapott 
emlékeztető „mankót”: 

A/	Átjárható légutak. 
B/	Befúvásos légzés. 
C/	Cardiális masszázs, magyarul szívmasszázs. 
D/	Drogok
E/	EKG

A D és az E után már a felszerelt orvosi szoba attribútumai 
következnek. 
A/	Ha bajba jutott embert látunk, akkor a zsebbe nyúlva 
elővesszük a zsebkendőt, kinyitjuk a száját, és ha váladék van benne, 
azonnal kitöröljük azt a zsebkendővel. 
B/	A befúvásos légzés az orron át, lehetőleg zsebkendőn 
keresztül történjen. Közben az állát felnyomjuk, hogy a befújt levegőnk 
ne a szájon át távozzon, hanem felfújja a tüdőt. 
C/	A szívmasszázs ütemes legyen, ahogy az oktató-filmekben is 
láthatjuk időnként. 
Ezt a kettőt kell váltogatni. Ha egyedül élesztjük újjá a friss 
tudatvesztéses embert, akkor 2-3 befújást 3-5 szívtájra tenyérrel mért 
ütemes kompresszió kövessen, nagyjából egy egészséges pulzus 
ütemében. A fiatal orvosokkal egy órán keresztül is gyakoroltatják az 
újjáélesztést, amikor az első esetet megkapja. Holott kb. 13-15 
percenként egy 10-15 perces donor-szemléletű bizalmas 
körbevevésnek több lehet a remélt haszna. 
Pál apostolt az Újszöv./Apostolok Cselekedetei 14/19-20 szerint 
megkövezték, és a városon kívülre vonszolták, ám amikor a tanítványai 
körbevették, ott folytatta az életművét, ahol befejezte, vagy be sem 
fejezte…. 

TOMI az egyipTOMI  PhD / - azaz Pánikmentes heveny Druida

Folyt. Köv.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS