Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1398
Copyright (C) HIX
2003-11-23
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 A Gavrilo Princip szindroma (mind)  217 sor     (cikkei)

+ - A Gavrilo Princip szindroma (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A Gavrilo Princip szindróma: az arab ön-robbantások lélektani gyökere. (-
Cikk.-)
és 

Kedves Lista! 

Bizonyos kedvezőnek is sejthető fejlemények hatására úgy döntöttem, 
hogy bedobom a köztudatba, hogy hogyan lehet(-ne-) megakadályozni 
az arab öngyilkos robbantgatásokat, hogyan lehetne a jelenség 
méregfogát kihúzni. Én magamban elneveztem a jelenséget Gavrilo 
Princip szindrómának, és kiírok egy jutalom nélküli pályázatot, hogy 
valaki még találóbb elnevezést találjon ki rá. Ugyebár a régi történelmi 
vagy irodalmi főhősökről szokás elnevezni komplexusokat illetve 
szindrómákat a pszichológiában. Itt van pl. Onán esete a Bibliából, vagy 
éppen az Oidipusz-komplexus. Ez utóbbiban ha a gyerkőc csak 
gondolkodik az elhajlásról, az csak a komplexus, ha megtörténik, akkor 
az lesz a szindróma. A Gavrilo Princip szindróma az lesz, amikor az 
ember azt hiszi, hogy lelő valakit, vagy felrobbant valamit, és akkor 
majd csak jó lesz….. Gavrilo Princip fiatal kora ellenére tényleg vállalta a 
halál kockázatát. A dokumentumok alapján készült film arról is 
megemlékezik, hogy ciánt is vittek magukkal a fiatal merénylők, hogy 
adott esetben abba harapjanak bele, és csak utána a fűbe… Azonban 
az arab robbantók még tovább mélyülnek el az önpusztításban. Ők 
tulajdonképpen a saját haláluknak állítanak emléket az önrobbantós 
döntésükkel. 
Ha azt mondom, hogy Ali, Abdul, Ahmed-komplexus, stb. akkor az egész 
Iszlám közeget sértem, mert egy gyakori nevet hívok segítségül. 
Azonban a Gavrilo Princip szindróma nem kifejező abból a szempontból, 
hogy ő készen állt a halálra, de nem akart feltétlenül meghalni, csak 
annak magas kockázata iránt is mély őszinteséggel volt felkészülve. 
Ennek ellenére a G.P.-komplexus és szindróma szerintem kifejező a 
jelenségre nézve. 

Mi ennek a mélyebb oka:

Most csak a valóban és nyilvánvalóan hatékony megelőzhetőség 
szempontjából elemzem az egészet. Aki valóban öngyilkos lesz, az 
nyilván valamelyest különbözik azoktól, akik csak műbalhéból vágják fel 
az ereiket, vagy veszik be az altatókat, mindezt olyan időzítéssel, 
amikor úgyis megmentik a hazaérkező hozzátartozók. Az igazi öngyilkos 
olyan borzalmasan mélyen negatív érzések közt él, amelyeknél a halált 
is jobbnak gondolja, és ezért választ neki olyan időpontot, és 
körülményeket, amikor nem fogják tudni megmenteni, mint a 
lelkiismereti zsarolásból „öngyilkosságot” elkövetőket. Ez utóbbiban is 
megvan a TARTÓS ÉS REMÉNYTELEN TÁRSTALANSÁG komponense, 
amit mindjárt feltárok, de főleg a többiben. Azonban előtte meg 
szeretnék emlékezni arról, hogy az öngyilkosság után az ember egy 
még rosszabb és még gyötrőbb lét-szférába kerül. Ha már egyszer 
alaposan elmélyültem az öngyilkosság lélektanában, (-tehát a kíváncsi 
olvasómat is magammal rángattam egy öngyilkos érzéseibe-), akkor 
erről a dologról is meg kellett emlékeznem, tehát mégse legyünk 
öngyilkosok, mert az itt-maradás lesz a legkisebb rossz. Az igazi 
öngyilkost tehát olyan érzések kerítik hatalmába, amelyeket nem hogy 
nem bír elviselni, hanem úgy gondolkozik felőlük, hogy azoknak a 
keserves érzéseknek a stressze rövidesen úgyis hosszas kínhalált 
okozó halálos betegségbe taszítaná őt, és ennél már az azonnali gyors 
halál is könnyebb lesz. Ennek az igazán halálos érzésnek a végső 
türelmetlenségi küszöbe után dönt úgy a delikvens, hogy „no akkor 
szevasztok….” A Gavrilo Princip szindróma tehát csak annyiban 
különbözik a „sima” öngyilkosságtól, hogy az illető vagy minél több 
embernek, vagy egy minél híresebb embernek az önmagával való 
halálba-rántásával EGYÜTT kíván búcsút inteni ennek a világnak. A 
többi vonatkozásban ugyanaz az érzésvilága, mint a tipikus csendes 
magyar öngyilkosnak, aki nem rángat önmagával senkit. Nekem nincs 
ötletem arra nézve, hogy a G.P.-szindrómás embereket hogyan lehetne 
valamiféle tömeg-terápiával arra rávenni, hogy a magukkal rángatós 
plusz őrületüket redukálják vissza egy sima magyar öngyilkos szintjére. 
Nekem csak a G.P.-szindrómás emberek és a sima magyar öngyilkosok 
együttes tömeg-terápiájára vonatkozóan van ötletem. Mivel
 mindegyikük közös motívuma a TARTÓS ÉS REMÉNYTELEN 
TÁRSTALANSÁG, ezért a FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS stimulálásában, 
majdhogynem erőltetésében, és természetesen annak majdani nyélbe 
ütésében és beiktatásában látom a hatékony megoldást. Ugyanis a 
példabeli Ahmednek vagy Abdullahnak ha van felesége és gyermeke(-i-
), akkor azért persze még elmegy az amerikai követség elé 
transzparenst lóbálni. Ugyanis biztosan nagy élmény egy idegen 
nyelven megtanulni, és transzparenst lóbálni azon a nyelven, amelynek 
árnyéka még a tűző nap ellen is véd, és hát valamennyit kell szabad 
levegőn is lenni. Ha valaki ad pénzt transzparensre, festékre, az lehet 
hogy legközelebb másra is ad, hát elmegyek neki tüntetni, gondolja az 
az arab ember, akinek van családja, és öleli a felesége….. Ám akinek 
erre nézve semmi reménye sincsen, az öngyilkos lesz Magyarországon, 
illetve szindrómásan magával ránt néhány embert egy másik térségben, 
de a közös motívum az mindenképpen 
-	az öngyilkosság, 
-	illetve a tartósan reménytelen társtalanság lesz. 
Ezért mondom, hogy a G.P.-szindróma csak férfi-nő közmegegyezéssel 
gyógyítható. Ha tehát egy izraeli polgár biztonságban akar lenni otthon, 
vagy egy amerikai állampolgár szeretne biztonságot külföldön, akkor itt 
van a recept: fogjanak össze, és a férfi-nő közmegegyezésről 
cikkezzenek; - de ne lakonikusan, malíciózusan, kilátástalanul, vagy 
bármiféle felelőtlen módon, hanem úgy, ahogy én fogok a rövidesen 
induló sorozatomban. 
Még inkább szájba rágósan azt is mondhatnám, hogy a sidó-keresztény-
arab hármas egység bármelyik kettő közötti negatívan terhelt érzések 
és kommunikációs ciklusok erőltetése helyett vegyük észre, hogy 
mindhárom világvallás után hátrahagyott ember-tömeg ugyanúgy 
férfiakra és nőkre tagozódik. Tehát pl. egy csurkista és eszdészeses 
vagy globalista és binládenes civakodásban a negatívum és a 
megoldási lehetőség egyaránt úgy szemlélendő, hogy mindkét oldal 
férfi-társadalma a saját nőtársadalmával szemben tegye rendbe a 
rendbetenni-valóit, és utána észre fogja venni, hogy a korábbi 
dialógusai bizony szépen meg fognak maradni a fizikai balhé 
határvonalaitól távol. 
Az Univerzumban egyedül a Fennmaradás a stabil adat, valamint azok 
az emberek, akik a Fennmaradást kezelik stabil adatként. A többi ember 
egyszerűen nem stabil adat. Nem fogja senki megvédeni, ha a 
környékén arat a kósza „véletlen” halál….. Köszönjön meg minden plusz 
percet, amit még élhet…. 
Ha tehát Abdullahnak vagy Ahmednek van gyermeke, és öleli a 
felesége, akkor lehet, hogy felváltva fognak eljárni transzparenst lóbálni 
a követségek elé, de nem lesznek öngyilkosok, tehát olyan módon sem, 
ami másokra nézve is veszélyes. 
A Filozófiai Vitakörben okt. 31.-én pénteken említettem először ezt a 
felismerést, de az idősebb hallgatók nem igazán hagyták, hogy 
kifejtsem ezt a szexuális témát. Az egyikük például a moszkvai színházi 
csecsen terrorista nőkkel példálózva akart gyenge pontot vagy fogást 
találni az állításomon. Holott az ugyanaz pepitában, mint a G.P.-
szindróma. Ugyanis Csecsen-földön rengeteg férfi meghalt, és a G.P.-
szindróma lám átterjedt a nő-társadalmukra is…. 
Amúgy magának a filozófiai vitakörös előadásomnak az volt a központi 
motívuma, hogy a bolygónk tele van Kelet-Nyugat irányú szövetségi 
rendszerekkel, de a természettudományos eredetű harapófogója, 
megzsaroltsága, kihívásai kimondottan Észak-Déli irányúak: 
nevezetesen a sivatagosodásról van szó. Az előadásomnak ezt a 
részét jobban nyelte az a fajta hallgatóság, aki péntekenként 
hűségesen jár a Filozófiai Vitakörbe. Ugyebár a hajdani Varsói 
Szerződés K-Ny. irányban betagozódik a NATO-ba, miközben a keleti 
vallások és a Kereszténység egymás iránti asszociációi békések, 
kíváncsiak, tulajdonképpen kiforrottak. Ezzel szemben az É-D irányú 
asszociációkat ne is említsük…, én az É-D irányú pénzátutalási lefojtást 
hoztam fel példának, ami a terrorista-gyanús bélyegzési készenlét 
magas foka miatt bolygó-szintű sivatagosodási önkibabrálási 
mechanizmusban torkollik vissza. Erre javasoltam a „Szaharáre 
revitalizáre necesse est” lózungot megoldási javaslatként, mint az É-D 
irányú szövetségi asszociációk első égető szükségszerűségét. 

Ebbe az összképbe kívánkozik az is, hogy az arab társadalmakban a 
sejkek állítólag a Koránban engedélyezett négy feleségnél jóval többet 
is lenyúlnak Allah hölgy-készletéből. Holott az is tűrhetetlen, ha a 
négyesével lefoglalt feleségekhez tartozó tehetős férjek az után is 
folytatják a gyűjtögetést, hogy a társadalomban a női létszám-pluszt 
már a nullszaldós holtponton túl is lekötik, azaz a G.P.-szindróma éppen 
ekkor matematikailag indul el. A lélekszám-arányokba belefér, hogy a 
férfi-nő létszám-arány kiegyensúlyozottsága fölötti hölgy-létszámot az 
uralkodó osztály gondozásba veszi, de ezen a kiegyensúlyozott 
holtponton túlmenni már a G.P.-szindrómát erősíti. Mellesleg a G.P.-
szindrómát a nők azon viselkedésmódja is erősíti, hogy egy részük 
inkább egy gazdagok körül próbálja meg kiszorítani a vetélytársait, 
semmint a szegény emberrel együtt hűségben összefogva próbálnának 
kiemelkedni. Ezt nevezhetjük Betsábé komplexusnak illetve 
szindrómának is. Betsábé az ószövetségi Dávid király egyik olyan 
felesége volt, aki a férjét mószerolta Dávidnál, mire a „vigasztalás” is 
természetesen nagyon férfiasra és királyira sikeredett….. Noha a Biblia, 
és főleg annak lábjegyzetei inkább Dávidot hozzá ki hunyónak, ám a 
nők Betsábé-komplexusáról nem megemlékezni nagy felelőtlenség 
lenne. Az arab társadalom torzulásainak férfi-komponensét pedig 
nevezhetjük „sejk-szindrómának vagy komplexusnak” is. 

A logikai kulcs-egyenlet:

Tehát az önrobbantós mélylélektani logikai képlet a következőképpen 
néz ki: Sejk-komplexus plusz Betsábé komplexus, egyenlő G.P.-
komplexus, és egy bizonyos feszítettség illetve reménytelenség felett 
G.P.-szindróma; - azaz hullanak azok az emberek is, akik pedig nem 
tervezték…., a maguk részéről még maradni szerettek volna. A Betsábé-
komplexus és a sejk-komplexus közül társadalmi szinten bármelyikük 
egyedül is táplálja a G.P.-komplexust, hát még együtt!!! 

A G.P.-szindróma még értékelendő teurgista nézőpontból is. A Korán 
azon többször ismétlődő idézete kívánkozik ide, aholis a próféta Allah 
nevében kérdezi a Pokoltól, hogy „Lássuk, megteltél-e már…..?!” 
Ugyanis az öngyilkosok egy nem éppen kívánatos szférát kapnak 
lakóhelyül. Vallásos és misztikus körök meglehetősen egyet értenek 
abban, hogy ott még mindig a szexen jár az eszük. Egy ember minél 
jobban szajkózza, hogy ő aztán soha sem morfondírozik a szexen, 
annál többet és annál keservesebben teszi. Az öngyilkos szellemek 
pokol-szférája valószínűleg a telítődés pillanatáig abban érdekelt, hogy 
minél többeket maguk közé rángassanak. Ugyanis ott az erre a világra 
való fizikai visszahatás küszöb-értékéhez gyűjtik a létszámot. A 
halottak szellemei egészen a szellemtest elhagyásáig (-ami egyfajta 
második halál a számukra-) vissza szeretnének testesülni, és erre meg 
is van a megfelelő módszer. Ha a szellemek eső után plusz ód-
energiákat vesznek fel a növényekből, és egyikük számára energiát 
dobnak össze egymás közt, az az illető szellem egy nagyon rövid időre 
vissza tud testesülni. Az ilyen szellemnek három dologra van SOS 
szüksége: 
-	Természetes ételre, amit kér is, többnyire növényi, élő aurájú 
termékre. 
-	Merülő-fürdőre. 
-	No és heteroszexuális kapcsolatra. 
A világunknak erre kell(-ene-) mihamarabb készen állnia, ez a 
felkészítés tipikus druida meló. Ha a rövid időre visszatestesülő szellem 
ezt megkapja, akkor egyre többször fog tudni visszalátogatni, és egyre 
tovább tud maradni. Végül tulajdonképpen „összeérnek” a szünetek a 
visszatestesülései között, és feltámad. Erre várnak szegény szellemek. 
Az ún. „incubus” és „succubus” kifejezések is innen vannak; - nézzétek 
meg az Idegen szavak kézi szótárában. Néha volt és lesz ilyen korszak, 
amikor ez lehetséges, sőt szükségszerűen kívánatos. A szellemek a 
következőt várják, és minden szolidaritásom az övék. Az Istentől is 
bírják a Feltámadás ígéretét, ezért mondom hát, hogy aki ez ellen fel 
akar lépni, az kösse föl a gatyáját: legyen felkészülve arra is, hogy 
ezeknek a szellemeknek az egyakaratúsági lánca berántja őt maguk 
közé, és ott a feltámadási sor legeslegvégére beállva kell ugyanazt 
tenniük, amiben azok már régóta erőfeszítéseket fejtenek ki. Ezért ne 
nagyon emeljen kezet senki erre a nézetre, mert tudtommal már 
megvannak az első áldozatok is…. 
Az említett ód-energia pedig nem más, mint bio-kompatíbilis 
protoplazma, a víz egyik megnyilvánulási formája, amely néha még a 
gőzre is hasonlít, habár a talaj menti úgynevezett gyalog-ködre hasonlít 
a legjobban, ha éppen testen kívül van, és nem válik se vízzé, se 
láthatatlan energiává. 

Kevés halált és sok feltámadást kívánok nektek! 

TOMI az egyipTOMI? Ráadásul PhD, azaz P-vitamint a Homo-Druidicus-
nak, kerül amibe kerül…

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS