Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 825
Copyright (C) HIX
2001-03-24
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Igazs'agar'anyoss'ag. (mind)  256 sor     (cikkei)

+ - Igazs'agar'anyoss'ag. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Bar’ataim! 

orommel ‘ertesitelek Benneteket, hogy a kor’abban megirt 
Absztrakt Immunologia (www.extra.hu/absztimm) 
seg’edtudom’any ut’an elk’eszitettem az 
Igazs’agar’anyoss’ag seg’edtudom’anyt is 120 oldalon, amely 
a 

www.extra.hu/igazarany 

honlapon megtekintheto. 

Meggyozod’esem, hogy amennyiben ugy ‘erzitek, hogy valami 
holtpontra jutott az ‘eletetekben, ‘es ez a fr’anya 
holtpont-absztrakio r’aad’asul a stressz szok’asos 
pszichofiziologiai ‘erv’enyesol’esi hidj’an ‘at kozelit az 
anyagcsere-sikja (-a homeoszt’azisotok-) fel’e, akkor 
garant’alhatom, hogy fogtok tal’alni a moben olyan 
felvet’eseket, amelyek mind absztrakt, mind a 
pszichofiziologiai sikon jot’ekonyan fognak elsolni. 

Mind mag’an’eleti, mind koz’eleti sikon gyotor bennonket az 
a trend, hogy a kovetkezetess’egonk sz’amos ponton 
zs’akutc’aba jut az igazs’agoss’agi megfontol’asaink miatt. 
Ami a fo f’ajdalmat k’epezi, hogy egyre tobb fontos 
kommunik’acios ‘es finansziroz’asi ciklus is megbicsaklik a 
kovetkezetlen kommunik’acios trendek zs’akutc’ai miatt, 
amelyek imm’ar egym’asbol szoletnek ujj’a ‘es gyorozodnek 
tov’abb szovev’enyesen. Az Igazs’agar’anyoss’ag ezt a 
Kozmoszbol jovo h’atr’any-dompinget stimul’alja 
jot’ekonyan ‘es johiszemoen, m’eghozz’a felismert ‘es 
leegyszerositett m’elyl’elektani k’epletek szerint. 
A mo tartalmazza az Aranykor feltondokl’es’enek kulcsait 
is. Ezt a r’eszletet szolid polg’aroknak a kez’ebe adtam 
v’elem’enyez’esre, akik visszaigazolt’ak, hogy 
egyet’ertenek az ott megfogalmazottakkal; - teh’at kolso 
szemszogbol n’ezve is visszacsatoltattam azt, hogy m’egsem 
zizzentem meg, hogy nekimentem az Aranykor t’em’aj’anak, 
mint a "T’em’ak T’em’aj’anak". Az osszes tobbi 
polg’arpukkaszto t’em’at ennek az egyetlen motivumnak 
rendeltem al’a. 
Az anyag mokodo m’agi’ak leir’as’at is tartalmazza, amelyek 
mokodok’epess’eg’erol a gyakorlati prob’ak sor’an is meg 
szabad gyozodni....... Foleg akkor mokodnek, ha mi magunk 
is ugy fogjuk fel oket a gyakorlati alkalmaz’asuk sor’an, 
hogy azzal az Aranykor bekoszont’es’et segitjok elo a 
saj’at apportunk ‘altal. 
A kovetkeztet’eseimet k’et osszehasonlit’asi t’ampont 
kozott "s’et’altatom": Az egyik az osrobban’as elotti 
Skizofr’en osNihill, a m’asik az Aranykor 
feltondokl’es’enek szoks’egszeros’ege. 
Ha az osszehasonlit’asainkban b’armelyik (-csak az egyik-) 
ir’anyban rovidebb (-r’aad’asul szonetjeles 
kihagy’asokkal ‘es ok-okozati csikicsukikkal boven dusitott-
) szakaszokban gondolkodunk, akkor mind a 
kovetkezetess’egonk mind az igazs’ag’erzetonk el’agazo 
p’aly’akra szakadozik, ‘es akkor jobb esetben csak 
elbesz’elonk egym’as mellett, rosszabb esetben kapcsoljuk 
csak be a TV-t..... R’aad’asul az im’ent lefestett 
hi’anyoss’againkat a jelen pillanatbol kiindulva mindk’et 
lehets’eges ir’anyban gyakorolhatjuk az ‘eppen aktu’alis 
jelen pillanatbol kiindulva, (-t. i. a mult ‘es a jovo 
fel’e-) ugyanis a 24. ora legutolso perc’enek utolso 
m’asodperc’eben vagyunk a szoks’eges korrekciok 
tekintet’eben. A ti szerepetek a megold’asukban a 
hirl’ancok nyilt, johiszemo ‘es korrekt mokodtet’ese, m’ar 
amennyiben enn’el jobb elfoglalts’agot nem tudtok 
magatoknak, illetve ha tul sok kommunik’acios ‘es/vagy 
financi’alis csatorna le tal’alna b’enulni korolottetek. 

A mo slussz-po’enjairol:

1-es sz. slussz-po’en/ A Foldonk a Kozmosz Siralomvolgye, 
ugyanis egy Istenno-gy’art’as szubholografikus donorai 
vagyunk, amely a holostruktur’alis fel’epit’eso vil’agban 
ugy valosul meg, hogy az Istentol bel’enk toltott ‘Elet 
nagy r’esz’et tov’abbadjuk, tov’abb-"haldokoljuk" Lucifer 
fel’e az aur’ank donors’ag’abol. Lucifer (-Lucoka-) teh’at 
akceptor, ‘es mi vagyunk a donorok, ez a rossz napjainknak 
a titka. A mo e turpiss’ag felfoggeszt’es’enek kovetkezetes 
kulcsait is tartalmazza. 

2-es sz. slussz-po’en/ A manaps’ag Nyugatrol felszinre 
toro "druida" szo minden fontosabb rejt’ely’et 
megmagyar’azom ‘es kovetkezetesen szeml’eltetem is. A 
druid’ak egy oegyiptomi beavat’asu kelta papi rend. A zsido 
un. "l’evita" papi rendet az utolso "druida-tipusu" papi 
rendnek nevezve osszehasonlit’asi alapnak ‘es a 
tev’ekenys’egoket kovetkeztet’esi "seg’ed-tartom’anynak" 
haszn’alom. Sz’amos ide tartozo k’enyes k’erd’es 
felt’ar’asa kor’abban automatikusan "gyololet-keltonek" 
sz’amitott, mert az ember bizonyos ismeretek hi’any’aban 
nem tudott sem kiegyensulyozottan t’aj’ekozodni felolok 
sem ‘ertekezni roluk. Ezt a k’enyszer-p’aly’at 
megtorom, ‘es a moben azt teszek vele amit akarok..... A 
v’egeredm’eny kiegyensulyozott, ‘es a Luco (-Lucifer-) 
foldi donors’ag’anak fokozatos felsz’amol’as’aval javaslom 
megoldani ezt a nyitott, ‘amde heveny k’erd’es-halmazt. A 
m’asik alternativa a kozos v’egpusztul’as lenne, m’eghozz’a 
mindk’et t’erf’elen. 
A p’enzkibocs’at’asnak, mint stressz-struktur’anak a 
gyokereit is feldolgoztam, ugyanis az l’evita 
fels’egterolet. 

3-as sz. slussz-po’en/ Puszt’an a szavakba ontott f’erfi-
no egyet’ert’es onmag’aban var’azserovel bir. Eme 
koeduk’alt egyet’ert’es kev’es kiv’etellel mindeddig a 
szem’etdombon hevert, ez’ert nem vettok ‘eszre ezt az osi 
evidenci’at. Pontosabban mondva mivel a koeduk’alt 
egyet’ert’esi h’anyados pro ‘es kontra nagy jelentos’eggel 
bir, ez’ert eddig sajnos csak a "kontra-vonzatokat" 
figyelhettok meg mokod’es kozben. A f’erfi-no 
egyet’ert’essel a szerencse fels’egterolete (-teh’at az 
esem’enyek ‘es a fejlem’enyek-) befoly’asolhato(-ak-). 
Hidegen, langyosan ‘es 'melegen' egyar’ant aj’anlom 
kiprob’alni a modszert. 

Tov’abbi slussz-po’enok/ Szinte minden sor 
mogott ott feszol a kozl’esek ido-komponenseivel valo 
jot’ekony csikicsuki, ugyanis az eddigi sikereim ‘es 
tapasztalataim szerint a kozl’esek ‘es az absztrakciok ido-
komponenseire nagyon ‘erz’ekeny a homeoszt’azisunk, 
amelyrol m’ar fentebb irtam, hogy az az absztrakt 
sikrol "t’apl’alkozik". Sokat foglalkozok a kozl’esek 
l’atens de evidens tartom’any’aval is, ami alapveto Tud’as 
m’asok tisztess’eges befoly’asol’asban, illetve a 
szem’elyes ‘erdekszf’er’ank tisztess’egtelen 
befoly’asol’as’anak h’arit’as’aban. 


Ezt a korlevelet sokaknak megkoldom. Van a cimzettek kozt 
egyetemi tan’ar, politikus, kozismert rock-zen’esz, hetilap 
rovatvezeto, emigr’ans magyar havilap foszerkeszto, 
szt’arv’allalkozo, szt’arpilota, illetve kolonf’ele 
kutatok. Egy a kozos bennetek, odafigyeltek r’am, ‘es a 
cimzettek szem’eben vagy 50%-n’al nagyobb a tetsz’esi 
indexem, vagy esetleg nem sokkal van 50% alatt, mikozben 
mozg’asban van, teh’at ‘erdemes kepesztetnem. 

Egy eg’erkattint’as erej’eig felhaszn’alom Moln’ar L’aszlo, 
Szkriny’ar Katalin ‘es M’esz’aros Mil’an cimlist’aj’at, 
amelyeken ‘en magam is "akceptork’ent" szerepeltem, ‘es 
most ime "donork’ent" is megkattintom az egeret. Ha az 
illetokben olyan ‘erz’est okozok, hogy az o t’em’aikrol 
vonom el a figyelmet, akkor eln’ez’est k’erek, ‘es ez’ert 
hangsulyoztam ki, hogy csak egy eg’erkattint’as erej’eig 
tettem ilyet, slussz-p’assz, ‘agyesz-bugyesz...... Titeket 
is k’erlek, hogy ha az itt l’athato cimlist’at 
saj’at "spam"-ra haszn’alj’atok, akkor gondoljatok r’a, 
hogy ‘en amikor ezt tettem, akkor onk’entes onm’ers’ekletet 
ig’ertem, ‘es eln’ez’est k’ertem a figyelem-
elterel’es’ert..... E t’em’aval kapcsolatban oroln’ek egy 
levelez’es kialakul’as’anak, de ahhoz valamelyikotoknek fel 
kellene aj’anlania, hogy egy levelezolist’at "rittyent" 
hozz’a az Interneten. Ugyanis a "spam"-levelek mogott 
feszolo ambiciok ‘es konstruktiv felfog’asok az internetes 
levelezo-lista ir’any’aba mutatnak, ami szerintem 
fejlettebb valami, mint a "chat". ‘En legal’abbis nagyon 
szoktam ‘elvezni a netes levelezo list’akat. Summa-
summ’arum, a spam-ok csak alacsony sz’azal’ekban 
helyettesitik a lev.lista "int’ezm’eny’et", de ‘en azt a 
kis %-ot is tudom ‘ert’ekelni. 

A p’arhuzamosan futo koz’erzet-megv’alto igyekezetekrol, 
illetve a konyvvel valo igazi koz’eleti c’eljaim: 

A koz’eletet befoly’asolni torekvo igyekezetekrol 
elmondhato, hogy f’el szemok a tagdij-gyojt’est lehetov’e 
t’evo form’aciok eshetos’eg’et figyeli. Ez rendre 
zs’akutc’anak bizonyul, ‘es minden ilyen igyekezet felszin 
fel’e valo kozeled’ese m’eg hangsulyozottabb’a teszi a 
sz’eles nihil-’erzetet, amiben ‘elonk. A n’ep kozotti 
hirl’ancokat a hivatalos m’edia uralja, de csin’aloik 
tiszt’aban vannak a n’ep kozotti spont’an hirl’ancok 
erej’evel, jelentos’eg’evel ‘es suly’aval. Azonban ilyen 
on’allo spont’an hirl’ancok nem nagyon keringenek, pedig 
ezek k’epezik a t’arsadalom absztrakt immunit’as’at, vagy a 
pisl’akol’as’at, illetve a hi’any’at..... Az 
Igazs’agar’anyoss’ag nagyon eroteljesen apell’al ezekre a 
spont’an hirl’ancokra. Sok olyan sulyos k’erd’est felvet, 
tov’abbgondol ‘es meg is v’alaszol, amelyet mindenki 
rendre "m’asra hagy......" Nektek teh’at nem kell oket 
megv’alaszolnotok, tov’abbgondolnotok, vagy egy’altal’an 
feltennetek, hanem hivatkozhattok r’am, hogy "ez a pasas 
ezt ‘es ezt ‘allitja, ilyen ‘es ilyen ‘ervekkel t’amasztja 
al’a...." Ez alighanem hatalmas konnyebs’eg.... Igy az 
inform’acio eroteljesen oldja a gorcseiteket, mikozben 
annak "kock’azatait ‘es esetleges nemkiv’anatos 
mell’ekhat’asait" ‘en m’ar r’eg magamhoz vontam. Erre a 
bravurra az’ert van lehetos’eg, mert minden ‘erv, 
kommunik’acios ciklus, ambicio, stb. ketto pill’eren ‘all : 
az induktiv ‘es deduktiv megkozelit’es pill’er’en. Igen’am, 
de az ‘abrah’amita* vil’agvall’asok ut’an 
marado "kultur’ak" induktiv kiz’arolagoss’agot, mig a 
v’edikus** vall’asok (-’es az ut’anuk marado "kultur’ak"-) 
deduktiv kiz’arolagoss’agot haszn’alnak; - teh’at csak f’el 
l’abon ‘allnak. (-*Judaizmus, Kereszt’enys’eg ‘es Iszl’am-
). Az okori csucs-renesz’ansz kultur’ak a koz’eleti 
hirl’ancokban mesters’egesen v’altogatt’ak a mindketto 
pill’ert "haszn’alo" megkozelit’eseket. Ez az Aranykor 
egyik legfobb kovetelm’enye. Ezt a hivatalos m’edi’aban 
elinditani sz’amomra egy kivitelezhetetlen kihiv’asnak 
tonik, pedig nem kellene k’etszer mondani, ha m’egis 
megtehetn’em.... De az m’ar nagyonis kivitelezhetonek 
tonik, hogy ugyanezt a "v’altogatott f’el-l’abon ‘all’ast" 
a maszek ‘es spont’an hirl’ancokban (-a t’arsadalom 
spont’an absztrakt immunit’as’aban-) felt’amasszuk, ‘es 
utj’ara bocs’assuk a ti szives aktiv 
egyet’ert’esekkel....... 

A konyvvel valo szem’elyes c’eljaim: 

Itthon Magyarorsz’agon nem az sz’amit szivess’egnek, 
hogy ‘en ki akarn’ek adatni egy movet egy kiadon’al, hanem 
az, hogy a kiado szoba ‘all velem. Az 
Igazs’agar’anyoss’agbol felt’arulo ismeretekre 
Magyarorsz’agnak kolonosen nagy szoks’ege van. Sz’amos 
levelez’esi ciklust v’egigfigyeltem, n’emelyeket 
mindenf’ele k’enyes pontokon stimul’algattam. M’ara m’ar 
mind ellaposodott, kifordult onmag’abol. Teh’at nem a 
habokra ‘epitem azt a kijelent’esemet, hogy 
Magyarorsz’agnak nagyon nagy szoks’ege van az 
Igazs’agar’anyoss’agbol elotoremkedo hirl’ancokra. 
A konyvnek az esetleg apro modosit’asokon ‘atesett 
v’altozatait kolfoldon szeretn’em kiadni, ezzel 
kapcsolatban b’armilyen otletet, kapcsolatot stb. szivesen 
fogadn’ek. Meggyozod’esem, hogy a magyar kiad’as is 
nyeres’eges lenne annak ellen’ere, hogy a bar’ati ‘es 
kozeli ismeroseim sz’am’ara az Internet segits’eg’evel 
v’egolis elozetesen egy szokebb ‘ertelemben vett 
nyilv’anoss’agra hozom (-ime-) az anyagot. Adott esetben uj 
fejezetek megir’as’aval tudom vissza’allitani a mo azon 
versenyk’epess’eg’et, amit a www.extra.hu/igazarany 
<http://www.extra.hu/igazarany>; 
honlapon valo kozz’et’etel "bezavarhat" egy onerobol* 
kiad’ast fontolgato kiado megfontol’asaiba. (-*onerobol, 
azaz nem az ‘altalam hozott szponzorok p’enz’ebol.-) Az 
Igazs’agar’anyoss’ag teh’at nem "oreg hal’asz ‘es a 
tenger", hanem egy k’epl’ekeny virtuozit’as-csomag. 
Ha valamelyikotoket az anyaggal valo megismerked’es arra 
ingereln’e, hogy segitsen a kiad’as’aban, akkor ne az’ert 
akarjon segiteni, mert nekem segit, sot, ne is felt’etlenol 
az’ert tegye, mert jo befektet’est l’at benne (-ez a 
potenci’alis olvaso-l’etsz’am miatt ugyis csak az angol, 
n’emet ‘es a francia nyelvteroletek saj’atoss’aga-). Hanem 
az’ert, hogy a "doglott hulla" kommunik’acios, ill. 
financi’alis reflexeket ‘es csatorn’akat joval 
fesztelenebb’e, eg’eszs’egesebb’e ‘es olajozottabb’a 
tegyok, mint ma. 


A leheto legeslegjobbakat kiv’anom mindny’ajotoknak! 

Szabo Tam’as
06-70/310-90-25
210-02-46

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS