Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 827
Copyright (C) HIX
2001-05-05
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Spiral-ero: (mind)  217 sor     (cikkei)

+ - Spiral-ero: (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! 

December végén írtam egy spirál-erős paratrükkös cikket a 
listára, már akkor is a gazdasági kihasználhatóság nevében. 
Ma elővettem ezt a cikket, és „pofozgattam” rajta egy másik 
lista ízlése szerint. A módosítgatások értéke miatt 
felteszem ismét ide is. Továbbá azért is, mert hogy írtam, 
hogy akiken kísérleteztem e trükkel, azok egy idő után 
rendre ELFELEJTETTÉK, hogy ezt a nagyszerű lehetőséget fel 
is használhatják a saját hasznukra. A saját hasznukra, de 
nem feltétlenül mások kárára; - esetleg csak nagyon-nagyon 
indokolt és kivételes esetben, ahogy a druidák is tették. 
Tehát azért is felrakom ismét, hogy mindenki le tudja 
ellenőrizni, hogy elfelejtette-e vagy sem. 

Tehát az újraírt és kiegészített cikk: 

Egy amolyan paratrükkös, sportoló-doppingos és hadművelet-
befolyásolós eljárást óhajtok leírni. 
Az egész lényege egy egyszerű spirál-rajz, amit a szív 
csakrára illesztünk. Tehát nem a szívre, (-ami a test 
középvonalához képest kissé „balosan” van-) hanem kb. a 
kettő mellbimbó vonalában pont középre, esetleg attól kissé 
feljebb. 
A lehetőséget rögtön úgy írom le, hogy a placebo-gyanútól 
teljesen függetlenítve tudjátok tudomásul venni, hogy igen, 
a dolog
- bármikor megismételhető paratrükk; 
- sportoló doppingra alkalmas;
- sőt hadművelet-befolyásolásra is alkalmas; 
- és hogy angina pectoris ill. infarktus hárítására is 
alkalmas. 
- Továbbá a fejfájás, és egyéb „megfoghatatlan” testenergia-
áramlási tünetek (-többnyire rohamokra vagy elégtelenségi 
tünetekre gondolok-) kedvező befolyásolásával is érdemes 
próbálkozni. A trükk elsősegély-értéke sem lebecsülendő. 

Tehát a meggyőzően placebo-mentes kísérlet: Rajzoljunk egy 
kb. tenyérnyi átmérőjű spirált. A középponttól kifelé 
jobbra indulva megrajzolt spirált nevezzük "jobbos"-nak, a 
balra indulót pedig "balos"-nak. Azért tisztázom, mert ha a 
kerületektől befelé szűkülően rajzolva képzelnénk el a 
spirált, akkor fordítva kellene elneveznünk is. Tehát 
rajzolunk külön egy jobbos és egy balos, tenyérnyi átmérőjű 
spirált. Én úgy szoktam, hogy egy papír cetlire az egyik 
irányba megrajzolt spirált ráillesztem az ablakra, és a 
másik oldalán az ellenkező irányban ugyanarra az áttetsző 
vonalra megrajzolom a másikat. A kísérlet alatt pedig nem 
az egyik és másik papírt veszem le, és teszem fel, hanem az 
egyetlen papírt fordítgatom. 
A placebo-mentes ismerkedéshez kérjünk meg egy férfit, hogy 
oldalt emelje fel az egyik karját, és mereven nyújtsa ki. 
Kérjük meg, hogy teljes erőből tartsa mereven, és próbáljon 
meg ellenállni annak, hogy lenyomjuk a kinyújtott karját, 
vissza a combjához. Utána fogjuk meg a karját a 
csuklójánál, vagy az öklénél, és ahogy a falusi pumpálós 
kutat szokás nyomni, úgy nyomjuk lefelé teljes erőnkből a 
karját, méghozzá nagyjából szemből és kissé arról az 
oldaláról, amelyik kezén próbáljuk. Előbb azonban illesszük 
a spirál-rajzunkat a szív-csakrájára, azaz tulajdonképpen a 
szíve vonalának magasságába középre. Ha nem mondunk semmit 
a kísérleti alanynak, akkor is tapasztalni fogjuk, hogy az 
egyik esetben játszi könnyedséggel nyomjuk le a karját, a 
másik esetben pedig komoly erőfeszítést kell kifejtenünk. 
Tehát az egyik erősíti, a másik gyengíti a testi erőkifejtő-
képességét. Direkt nem írom meg, hogy melyik erősíti, és 
melyik gyengíti, hogy amikor elvégzitek a kísérletet, 
nehogy a ti elvárásotok telepatikus vagy "teleplacebikus" 
átvivődéseként könyveljétek el a kapott eredményeket. 
Egyébként elmondanám, hogy a kapott eredmények nem 
részlegesen, nem is ún. „statisztikailag szignifikánsan”, 
hanem 100%-os kizárólagossággal fogják mutatni az egyiknek 
az erősítő hatását. A gyengítő spirál után állítólag meg 
kell ismételni az erősítő spirállal is, vagyis hogy az 
erősítővel kell lezárni a kísérletet. 
ELLENBEN NEM ISMEREM A MÓDSZERNEK AZT AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATÁT, AMIKORIS ÁLLANDÓAN 
VISSZAÉLNEK A MÓDSZERREL, MIRE VÁLASZKÉPPEN 
VALAMI „KIZSIGERLŐDIK” A SZERVEZETBEN. Mindenesetre 
gyanítható, hogy csínján kell bánni vele. 
Változatlanul meggyőződésem, hogy az Aranykor műszaki 
találmányaiban, „kütyü”-iben is felhasználható többlet-
tudásról van szó. 
Nem tudom, hogy a módszer kapcsolatos-e a spin-erőtérrel, 
ami a férfiaknál és nőknél éppen ellenkező irányú. Ez 
esetben ugyanis elképzelhető, hogy a nőknél fordítva erősít 
ill. gyengít a balos és a jobbos spirál. (-Nőn még nem 
végeztem el ezt a kísérletet.-)
Egyébként kézenfekvő a gondolat, hogy a csakra szokásos 
csavart energia-áramlását segíti a módszer. Az egyik 
közepes kaliberű ezoterikusunk szerint a szvasztikának is 
valami hasonló hatása van, tehát kár, hogy a nácik 
devalválták azt a jelképet. Mindenesetre érdekesnek 
tartanám elvégezni sötétben is a kísérletet, illetve úgy, 
hogy a jelet két oldalról pl. alufóliába rejtenénk. Érdekes 
lenne tudni, hogy a látható fénynek van-e hozzá köze. 
Érdekes lenne még ugyanezekkel éjszaka is kísérletezni, 
méghozzá lámpavilágnál, és sötétben egyaránt. ÉRDEMES 
LENNE EEG- ÉS EKG- ÖSSZEHASONLÍTÓ KÍSÉRLETEKET 
VÉGEZNI  SPIRÁLLAL ÉS SPIRÁL NÉLKÜL. 
Nagyon különösnek tartom, hogy akikkel elvégeztem ezt a 
kísérletet, (-vagy éppen más fontos kísérletet-) azok nagy 
része egy idő után nem emlékezett rá. Tehát „működik” egy 
valamilyen „kozmikus mechanizmus”, amely törli az ilyen 
dolgokat. Továbbá az észleléseim és megfigyeléseim szerint 
senki sem vette észre, hogy a módszer tulajdonképpen 
dopping, illetve hadi jelentőségű trükk-ként szolgálhat a 
gyalogos és közelharc hadműveletekben, túsz-
szabadításokban, „alpinizmussal kombinált” és szárazföldi 
felderítő hadműveletekben. Én egy gazdasági, kulturális és 
morális aranykor lakóház- és középületi építkezéseinek 
felgyorsításán látnám a legszívesebben viszont ezt a 
módszert. (-Culáger-doppingnak sör helyett, vagy sörrel 
együtt.-) 
Ha valaha bevetnék a módszert egy olimpián, akkor egy 
súlyemelőnél vagy evezőnél nem képezne akkora lelkiismereti 
turpisságot, mint pl. egy ökölvívónál. 
Érdekes lenne elvégezni olyan kísérleteket is, hogy az 
erőkifejtés nagyságára hat-e a spirál átmérője, illetve a 
kifelé nyíló spirál táguló tendenciája. Mindenesetre egy 
kézzel slendriánul összehevenyészett spirál-rajz is 
megteszi a hatását, de a maximális erőkifejtést mérő 
szerkezetekkel is mérni kellene, amikoris az íveltségen 
és/vagy az átmérőn változtatásokat hajtanánk végre, majd 
pedig mérnénk a maximális erőkifejtés változásait. 
Nem kizárt, hogy az ún. Coriolis erővel kapcsolatos a 
jelenség. A meteorológiából ismerjük a Coriolis hatást, 
amikoris az elinduló légáramlat az északi féltekén (-
alighanem-) jobbra térül ki, míg a déli tekén balra. 
Ugyanis a mozgásában északi vektor-komponenssel bíró 
légáramlat a délibb, nagyobb forgási kerületű részről 
átviszi a sebességét a „tehetetlensége” miatt az északibb 
fertályra, és ott gyorsabban „forog”, mint maga a Föld, 
tehát kitér jobbra a Coriolis hatás nélküli értelemszerű 
pályájához képest. Az Északról Délre tartó áramlat pedig 
azért tér ki a Föld felszínéhez képest ugyancsak jobbra (-
még mindig az északi féltekéről van szó-), mert a kisebb 
kerületi sebességű mozgás-vektorát egy (-a nagyobb kerület 
miatt-) gyorsabban forgó részhez közelíti, tehát a saját 
tehetetlenségéből következő lassabb sebessége miatt úgy 
forog „túl” a mozgó légtömeg alatt a Föld, mint ha a 
légtömeg fordulna jobbra. A déli féltekén minden 
értelemszerűen az ellenkezője. Ezért spirál-alakú a légköri 
ciklonok front-szerkezete (-hideg- és melegfront-), illetve 
ugyancsak spirál alakú az anticiklon szélirány-szerkezete. 
A Föld-felszín súrlódása miatt ez a jelenség csak kb. 1 km 
magasan érvényesül, a felszín széliránya fokozatosan fordul 
el jobbra a magasság emelkedésével. 
Ezt azért írom le, mert ha ez a rajzolt spirál általi 
erősítő hatás a Coriolis erővel kapcsolatos, akkor a déli 
félteke hadműveleteiben, sportoló-doppingos turpisságaiban, 
vagy éppen aranykor-építészeti culáger-erőfeszítésekben 
pont fordítva kell alkalmazni a csakra-spirált, ha nem 
éppen az ellenkező hatást akarjuk elérni….. (-Ha valaki a 
fogamzás-gátló spirállal akarja összehasonlítani, tegye 
nyugodtan…. Ki tudja, hogy hol rejtekez a hispániai viasz 
és miből lesz a cserebogár…..-) Azért is jó volna 
letisztázni ezeket a ma még nyitott kérdéseket, mert az 
újabb Tudás-mozaikok birtokában további egyelőre ismeretlen 
értékes következtetéseket lehetne levonni. Bókkon István 
barátom pl. sok más kutatói tevékenység mellett olyan 
analógiákat és párhuzamokat katalogizál, amikor egy élő 
biológiai közegből másolt minta tökéletesen megállja a 
helyét a műszaki találmányok világában is. 
A Kozmosznak állítólag vannak táguló spirál vonatkozásai. 
Ha bebizonyosodik, hogy az erősítő hatás ezzel kapcsolatos, 
akkor ezzel esetleg erősödhet az a halvány hipotézis is, 
amely a jelkép-sztereotípiák jelentőségével kapcsolatos: 
Pl., hogy a Kárpát Medence sziluettje egy agyra hasonlít, 
hogy a Bakony benne a hipokampusz, és hogy a Kárpát Medence 
keresztmetszete egy parabolához hasonlítható. Ezek ugyebár 
a Kozmoszból jövő információk amolyan antenna-szerű jelkép-
segédeszközei lennének. Ez utóbbi csak hipotézis, amely a 
testtel kapcsolatos olyan ős-archetipikus jelképek felé 
irányíthatja a figyelmünket és kísérletező kedvünket, 
amelyek segítségével nem (-nem csak-) placebo-
gerjesztettségű előnyök felé kacsingathatnánk; - amely 
célkitűzés ezzel a "spirál-pakolással" végülis egyértelműen 
gyanítható az irányított és sugallt prekoncepciót mellőző 
kísérleti alanyokon végzett 100 %-os siker láttán. 
Nem vagyok fejfájós, de érdemes lenne a fejtető- és a 
homlok-csakrára illesztgetve a fejfájás-csökkentő hatását 
vizsgálni. Gyengeség, elesettség, klimax, kimerültség, stb. 
tüneteket volna érdemes a köldök és/vagy a nemiszerv 
csakrákon a spirálnak egy bizonyos ideig való tartásával 
törekedni kedvezően befolyásolni. 

Én 1992-ben a homlokcsakrámra helyezve táv-akarat-mágiával 
kísérleteztem. Ekkor pár másodperc után nem a biztosíték 
csapott ki, hanem egy rendkívül ritka elektromos hiba 
lépett fel. Azt hiszem, hogy talán fázis-eltolódás a neve. 
Tehát a 220 helyett 360 Voltra állt át az elektromos 
hálózat a mi lakásunkban, és az alattunk lévőben. (-
Feltehetően a felettünk lévő kettő lakásban is, de ott nem 
voltak otthon.-) A körték hirtelen sokkal erősebben kezdtek 
el világítani, és mielőtt gyorsan kikapcsoltam a 
fogyasztókat, az egyik ki is égett. Viszont nem értem, hogy 
hogyan a fenébe nem lett semmi baja a bekapcsolt, akkor még 
286-os számítógépemnek. Na, akkor ott el is ment a kedvem 
egy életre a konkrét célszemélyre irányuló akarat-mágiától, 
legalábbis kezdeményező értelemben. (-A „viszonzó” 
mágiákkal viszont jól elvagyok.-) 
Habár az elektromos hálózatra tett hatás vonatkozásában 
csak az időbeli egybeesést tanúsíthatom, az ok-okozati 
összefüggésről semmi bizonyítékom nincs. Én csak 
lefeküdtem, meditáltam, és közben programoztam egy 
elvárásomat, ami egy konkrét személyre irányult, miközben a 
homlokcsakrámra illesztettem az erősítő körös spirált, mire 
néhány mp. vagy p. múlva megzizzent a háztartási elektromos 
rendszerünk..... 
Remélem, hogy fogtok vele kísérletezni, és remélem, hogy 
nekem is be fogtok számolni a kapott eredményekről. 

A lehető legesleglyobbbbbakat!  

Dr*. Szabó Tamás
*Dr, nem mint doktor, hanem mint DRuida!

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS