Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1403
Copyright (C) HIX
2003-11-28
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Teurgista visszacsatolaasok (mind)  201 sor     (cikkei)

+ - Teurgista visszacsatolaasok (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! 

A közelmúlt robbantgatós és ön-robbantgatós halál-daráló áldozatai 
közt odaát elterjedt a hír, hogy egy magyar druida jól űzi a teurgia-
ipart, ráadásul a három ábrahámita világvallás földi paradicsomi 
egyakaratúsága témakörében utópistáskodik ezerrel a neten. Így aztán 
ahogy várható volt, be is jelentkeztek nálam, és üzennek az itt-
maradóknak. Mivel a szellem-testük levedlését és a lelküknek a 
magasabb régiókba való felemelkedését a Feltámadás küszöbén nem 
kapkodják el, így ők a Lehető Legfelsőbb Bírói Szék elé való 
felterjesztéseiket sem tudják maguk megtenni, hanem az indítványaikat 
csak egy földi teurgista közreműködésével képesek közvetíteni. Ha 
szélhámoskodnék, akkor: 

-           Egyrészt enyém a felelősség, ti csak néző és hallgató 
közönség vagytok, aki akár hobbiból, akár profizmusból az én bőrömre 
mérlegelhet végidős témákat. 

-           Másrészt a politikusok szélhámosságát úgysem tudom 
utolérni, hiába minősülne mégis szélhámosságnak a most következő 
teurgista csúcsteljesítményem. 

A teurgiának általában van mérhető visszacsatolása, legalábbis a 
művelője számára, még ha nem is mindig a harmadik félként megfigyelő 
érdeklődők felé. Most egy visszacsatolási lehetőség nélküli teurgista 
műfajt elemzek ki. 

Tehát bejelentkezett nálam a Robbantásos Áldozatok Keresztény 
Szövetsége a Túlvilágról, és az ő szószólójuk ocsmány szavakkal 
szentségelve nagyjából a következőt üzeni a földieknek és az égieknek. 
Nos, gőzük nincs, hogy ezeknek a robbantásoknak némelyikét valóban 
igazi muszlimok szervezték-e meg, vagy esetleg lehetett-e bennük 
valami zsidó konspirációs penetráció is……. Megesküdtek, hogy 
egyakaratúsági láncokat alkotnak és nyomoznak odaátról. Kiderítik a 
teljes igazságot, és az ilyen szervezőket akár muszlim, akár zsidó, az 
összeset megölik, és berántják maguk közé, még mielőtt ilyen dolgokat 
kivitelezhetnének a továbbiakban is. Ez tehát egy hadüzenet, amely ha 
igaz, akkor az elkövetkező hetekben hónapokban lecsökken a 
robbantásos merényletek száma, sőt, akár le is nullázódhat. E 
hadüzenet jegyében kérnek engem, hogy terjesszem fel a Lehető 
Legfelsőbb Bírói Szék elé, hogy egyes földi személyeknek eme maguk 
közé rántására irányulóan minden felhatalmazást kapjanak meg felülről. 
Ezt a kérésüket íme teljesítem is, magam is ugyanígy éreznék, ha 
egyszer csak egy követség környékén hirtelen a romok alatt megégett 
testemen kívül találnám a meglepődött szellememet….. Ám 
természetesen minden legyen korrektül lenyomozva, ami csak odaátról 
ejthető meg. 

Bejelentkezett nálam a Robbantásos Merényletek Áldozatainak Iszlám 
közössége is, és a szószólójuk szomorúan vallotta be, hogy semmiféle 
hurik, és semmiféle Allah kegyelme sehol sincs odaát a testükön kívül, 
csak „szívós szívás”, energia-szegénység, és ráadásul a nemi polaritás 
helyett keserves androgünitás van a túlvilágon. Itt, e világon azt hitték, 
hogy a táncos hurik háreme éppen odaát várja őket, ám ott rájöttek, 
hogy az az intézmény-rendszer mégis ideát van, ahonnan 
elrekesztették önmagukat és az embertársaikat is; - szeretnének hát 
minél hamarabb visszajönni. Biztosítottak engem arról, hogy amiben 
tudnak, támogatnak, ám egy szomorú és nagyon érdekfeszítő 
megjegyzést mégsem hagyhatnak ki. Nevezetesen fájdalmas tüskeként 
élték meg, amit és ahogy a Gavrilo Princip komplexusról illetve az 
Abdullah-szindrómáról írtam. Kiigazítást kérnek, hogy a keresztény 
tömegek a nyomor és a férfi-nő közmegegyezés hiányában 
tulajdonképpen ugyanilyen nyilvánvaló komplexusok küszöbén vannak, 
legfeljebb őket senki sem tudja beetetni az odaát táncoló hurik 
meséjével…., amiről persze immár kénytelenek bevallani, hogy egy 
csúnya blöff az egész. Ugyancsak a keserves lelkiismereti tetemrehívás 
hullámhosszán vont engem kérdőre a muszlim szószóló, hogy a zsidók 
a köztük sokfelé dúló egyoldalú női közmegegyezés lelki nyomorában 
ugyanúgy Gavrilo Princip, Ahmed, stb. szindrómát kaphatnak, mint a 
keresztények, vagy a muszlimok, mert az ugyanúgy boldogtalanságot 
eredményez, mint a szerető feleség és család reményének teljes 
hiánya, amely jelenséget az Iszlám közegre vonatkozóan elemeztem ki. 
Ráadásul mivel a zsidók mindenkinél fifikásabbak, tulajdonképpen 
okosabbak is, így tudván tudják, hogy ha a szindrómás boldogtalansági 
bánatukban 

-           esetleg megtévesztő penetrációkat hajtanak végre a 
másik kettő poszt-ábrahámita közeg konfliktusos és zsörtölődéses 
közegeiben, 

-           és ezért a haláluk után a Pokolra jutnak, 

-           vagy netán valami teurgista egyakaratúsági lánc idő előtt
 
berántja őket a Másik Világba, 

azt úgyis kiüresíti Mihály arkangyal. Ezért aztán ők ugyanúgy nem 
félnek sem a haláltól, sem a Pokoltól, hanem ők is csak boldogok 
szeretnének lenni egyszer, mihamarabb….. Kérdeztem is, hogy segíteni 
akarnak-e, tudnak-e, képesek-e, fognak-e nekem? Mondták, hogy ha 
ezt a megfontolást közzéteszem, akkor igen. Ugyanis így lesz teljes az 
általam emlegetett egyenlő méltóság. Egyakaratúságot deklaráltak a 
keresztény és zsidó hasonló láncokkal, hogy ők is tulajdonképpen csak 
feltámadni szeretnének, nem igazán rajonganak a reinkarnációért…… 

Erre bejelentkezett a hasonló zsidó közösség szószólója is. Előbb 
mindenfélét hadovált, hogy ő nem is biztos, hogy zsidó, mert egy zsidó 
még akkor is hazudik ha kérdez, tehát ne legyek benne olyan biztos, 
hogy most nem valamelyik keresztény vagy muszlim megtévesztő 
bagázs kommunikál-e velem önmagát zsidónak kiadva. Kérdeztem, 
hogy hajtanak-e végre megtévesztő penetrációkat a másik kettő 
közegben, illetve hány százalékban igaz a muszlimok hasonló gyanúja, 
hogy nem mindig ők robbantanak, hanem néha mások is robbantanak 
az ő nevükben? 

Némiképp a kérdésemet megkerülni tűnő módon azt válaszolta, hogy a 
feltámadás után több lesz a keresztény és a muszlim feltámadt egyén, 
mint amennyi zsidó. Mivel a feltámadottak különleges képességeket is 
megtestesítenek a Földön, így a mindenkori vetélkedés szellemében 
valójában a zsidóknak nem is érdekük, hogy a feltámadás küszöbén 
önmaguknál nagyobb számban küldjék a halálba a másik kettő poszt-
ábrahámita közeg létszámát. Akik ugyebár visszatérve néhány 
paraméterben vagy vonatkozásban lepipálhatják a meg sem halt, tehát 
fel sem támadt zsidókat. Azonnal visszakérdeztem, hogy ő most 
valójában mit is csinál: 

-           Engem kér, hogy figyelmeztessem az ő nevükben a zsidó 
térfelet, hogy ezen oknál fogva függesszék fel a helyettesítő 
robbantásokat; 

-           avagy csak engem tájékoztat, hogy ezt az evidenciát az ő 
térfelük itt a Földön is felismerte, és ezért a helyettesítő robbantások 
teóriája nem állja meg a helyét?!?

Ekkor megint időrabló hadoválásokba bocsátkozott, hogy manapság 
nem lehet tudni, hogy ki kit helyettesít akár a robbantásokban, akár a 
hazudozásokban, miközben úgysem mond senki sem igazat. No és az 
sem lehet világos manapság, hogy kinek éppen hová húz a 
lelkiismerete, miközben csak hazudozni tud. Gondoltam is, hogy lehet, 
hogy csak Lucifer hülyít engem, és akkor a másik kettő csatorna sem 
hiteles, hiába élvezetes, hiába részlet-gazdag és csábító a tartalma. Ám 
egy igazi teurgista ezt logikailag ki tudja zárni. Megkérdeztem hát a 
szószóló szellemtől, hogy fohászkodnának-e azért, hogy 
megkaphassam a Teremtőtől a Szövetség Ládáját?!? Erre azt 
válaszolta, hogy oké, fohászkodunk azért, hogy valaki most már tényleg 
mihamarabb minden áron kapja meg a Földön, de ne feltétlenül én. Így 
szól a pontosított fohászuk. Erre rákérdeztem, hogy úgy képesek 
volnának-e fohászkodni, hogy valaki mihamarabb mindenáron kapja 
meg a Szövetség Ládáját a Földön, akár pl. még azon az áron is, ha az 
Isten énmellettem döntene. Némi vonakodás után rávágta, hogy igen. 
Innen tudtam meg, hogy tényleg egy igazi zsidó szószólóval beszéltem, 
és nem Luciferrel; - tehát a másik kettő közlési forrásomnak is 
hitelesnek kellett lenniük. A zsidó szószóló nyomatékosan javasolta, 
hogy amennyiben tartósítani akarom vele az egyakaratúságunkat, 
akkor kövessek el minimum egyszer egy hasonló bűnt, amilyeneket ők 
szoktak elkövetni a Földön. Mondtam, hogy egy druida bármikor eladná 
még az anyját is a Ládáért, ugyanis utána nyilván akár még felárral is 
visszavásárolhatná, tehát valójában csak zálogba kellene adnia a 
muttert. Azt mondta, hogy nem, ő egy olyan bűnt javasol nekem, 
amilyeneket ők szoktak elkövetni, és akkor lehet igazán tartós és 
elmélyült a szövetségünk. Jó ötletnek vettem a javaslatát abból a 
szempontból, hogy ekkor a következő, logikailag éppen illeszkedő 
javaslattal álltam elő, hogy oké. Oké, de csak ha kezességet vállalnak 
odaátról, hogy az az egynéhányra zsugorodott zsidó ellenlábasom, 
akiket nem tudtam semlegesíteni vagy szövetségessé tenni, 
garantáltan fohászkodjon értem és a céljaimért a Teremtőhöz, ide értve 
a Láda iránti ácsingózásaimat is. Ezt jóváhagyták azzal a kitétellel, hogy 
ha teljesülnek a kívánságaim, akkor azokat az ellenlábasokat nem 
bántom a többlet-lehetőségeim mögül, azok erejével nem élek vissza 
velük szemben, tehát kölcsönös megnemtámadási szerződésben kell 
velük lennem. Mondtam, hogy így oké, tehát ők odaátról tartósan 
támogatnak engem, kezességet vállalnak azért, hogy az ellenlábasaim 
közül a zsidókkal kölcsönösen kihátrálhatunk az egymás iránti 
galibákból egymás őszinte megáldásával. Eme egyakaratúsági 
egyezményes szövetségesi viszony létrejötte után ha elém vetődik egy 
tipikus zsidó bűn-elkövetésnek az alkalma, akkor azt vagy nem hagyom 
ki, vagy hiába hagyom ki, mert úgyis annak minősül, mint ha mégis 
elkövettem volna. Ekkor még egyszer megerősítettük, hogy így viszont 
teljesülnie kell a kívánságaimnak. Ezzel a Szövetségi Egyezség létrejött, 
remélhetőleg tartósan üzemelni is fog. Ugyanis a teurgia az nem más, 
mint a szellemvilági egyakaratúsági tükörláncok mindegyikének, de 
legalábbis túlnyomó többségének a tartós és sikeres szövetsége egy 
földi személlyel. 

Felajánlottam neki, hogy a Láda Szúfi-Druida-Lévita fogadó-
bzottságában felkínálom magamat a druida-helyre, és elfogadom azt a 
szúfit illetve lévitát, akit ezen szószólók mögötti szellemvilági 
egyakaratúsági tükör-láncai is nyilvánvalóan támogatnak; - feltéve ha 
ők is elfogadnak engem, illetve a másik felet: a szúfi a lévitát és engem, 
illetve a lévita a szúfit és engem. Én mindkettőt örömmel elfogadom, és 
ha a Láda megérkezik, legyen a hármunké. A zsidó szószóló rávágta, 
hogy részéről ez maximálisan oké, és ekkor a másik kettő szószóló 
szellem is csatlakozott, valamint kinyilvánította az egyakaratúságát. Ha 
odaát valóban megvan ez a hármas alkalmi egyakaratúság, akkor ideát 
már gyerekjáték lesz ugyanazt felállítani. Ha pedig tévedtem, akkor sem 
Lucifer vert át engem, hanem előbb én vertem át saját magamat, utána 
pedig azon nyomban Lucifert is. Néha fordítva is működnie kell az 
átverésnek, nemdebár….”?” 

A következő részben a Láda kódjainak dekódolásáról is írok, valamint 
egy általam „csakra-epilepsziának” elnevezett végidős betegségről, és 
természetesen annak gyógymódjáról is. 

TOM

U.i.: Ha ez az egész csak szélhámosság, akkor a politikusok 
szélhámosságához képest maximum csak az ő szélhámosságuk 
töménységének egy homeopatikus arányban végrehajtott hígítású ellen-
esszenciájáról lehet szó a hasba-akasztásaim okán. Tehát a „similli 
similli curat” elve nem sérül, úgyhogy akár igaz, akár sem, gyógyuljatok, 
gyógyuljunk ezerrel.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS