Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 910
Copyright (C) HIX
2001-07-27
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Felrobbanhat-e a Fold a globalis felmelegedes kovetkezt (mind)  148 sor     (cikkei)
2 Egely - kritikus hirlancok. (mind)  84 sor     (cikkei)

+ - Felrobbanhat-e a Fold a globalis felmelegedes kovetkezt (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Szervusztok!

Mi a velemenyetek az alabbiakrol? Udvozlettel: JE

http://sci-e-research.com/index.html
Geofizikai szekció 

 
Az alábbi cikkben röviden összefoglaljuk legutóbbi 
megállapításainkat:

[Cim]: Nincs második lehetőség: felrobbanhat-e a Föld a globális 
felmelegedés következtében?

írta: Dr Tom J. Chalko, MSc, PhD, 
A Geofizikai Szekció vezetője, Scientific E Research P/L, Melbourne, 
Australia
előterjesztette: 2001. április 8.

Összegzés: 

A globális felmelegedés következményei sokkal súlyosabbak, mint 
korábban gondolták. Ezek a következmények bolygónk "belső magjának" 
újonnan felfedezett tulajdonságaival kapcsolatosak.

Jól megalapozott tény, hogy a Föld belső magja közel gömb alakú 
szilárd test, amely mintegy 1220 km sugarú, és bolygónk 
középpontjában helyezkedik el - ezt több évtizede végzett szeizmikus 
mérések is alátámasztják. Az általánosan elfogadott nézet szerint ez 
a szilárd test lassú növekedéssel érte el jelenlegi méretét a 
környező folyadék "kristályosodása" révén. Ennek a 
"kristályosodásnak" a látens hője látszólag megmagyarázza, hogyan 
termel hőt ez a belső mag.

A jelen cikk tekintetbe veszi a Föld belső magjának globális 
hidrogravitációs egyensúlyi feltételeit, és szigorú, kényszerítő 
erejű tudományos bizonyítékot szolgáltat arra, hogy bolygónk szilárd 
magjának mérete nem csökkenhet egy bizonyos minimum alá, mert 
egyébként a mag nem képes megmaradni a bolygó középpontjában. 

Mivel a belső mag csakis nagyobb és nehezebb lehetett a múltban, mint 
ma - semmiféle "kristályosodás" révén nem alakulhatott ki. Ennek az 
egyszerű következtetésnek megdöbbentő következményei vannak.

Képzeljünk el egy 1220 km sugarú gigászi objektumot, amely lassan 
egyre kisebb, könnyebb lesz, és évmilliók óta hőt ad le. Mi lehet ez? 
Csakis olyasvalami, ami nukleáris bomlás révén termel hőt.

A fentiek elsődleges következménye, hogy a Föld belsejében termelődő 
összes hő radioaktív eredetű. Más szóval, a Föld teljes egészében egy 
nukleáris reaktornak tekinthető, amelyet a szupernehéz belső mag 
különféle izotópjainak spontán maghasadása táplál, ennek bomlási 
melléktermékei találhatók a kéregben.

Az élet a Földön kizárólag e reaktor hatékony hűtése miatt lehetséges 
- ezt pedig elsősorban a légkör vezérli. Jelenleg ez a hűtés felel a 
magreaktorból illetve a Napból érkező hő valamint az űrbe kisugárzó 
hőmennyiség kényes egyensúlyáért, így a Földön az átlaghőmérséklet 13 
celsius fok körül alakul.

Az elemi hőáramszámítások azt mutatják, hogy minden egyes (1) foknyi 
átlaghőmérséklet-növekedés a Föld felszínén akár 15 fokos 
hőmérsékletnövekedést is jelenthet a belső magban. 

A cikk megvizsgálja a belső mag "megolvadásának" lehetőségét a légkör 
csökkenő hűtőkapacitásának következtében, mivel a légkör az ún. 
üvegházhatás miatt egyre több naphőt vesz fel. Az olvadást gyorsítani 
képes tényezőket is megvizsgálja, például a fokozott szoláris 
aktivitást, amely egybeesik az üvegházhatásért felelős gázok növekvő 
kibocsátásával.

Egy efféle "olvadásnak" a legsúlyosabb következménye az lehet, hogy 
az olvadt belső magból sűrűségüknél fogva kiválnak az instabil 
izotópok. Az ilyen izoláció oly mértékben "feldúsíthatja" a mag 
nukleáris üzemanyagát, hogy láncreakcióhoz és egy hatalmas 
atomrobbanáshoz megfelelő körülményeket hozhat létre. Lehet-e a 
Földből a Naprendszer másik "kisbolygó övezete"? 

Köztudomású (pl. az évszakok váltakozása alapján), hogy a Föld 
felszíni hőmérsékleteit főként a naphő befolyásolja. A sarkvidékeken 
azonban ez a tényező minimális, ezért itt figyelhető meg a legjobban 
a bolygó belső hőjének hatása. Az emelkedő jeges tengeri 
hőmérsékletek és a sarki jégtakaró olvadása lehetnek emiatt a belső 
magreaktor túlmelegedésének első tünetei. 

Míg a politikusok és az üzletemberek még mindig vitatják, hogy 
tényleg szükséges-e az üvegházhatásért felelős anyagok kibocsátának 
csökkentése, ugyanakkor büszkén elhárítanak magukról mindenféle 
felelősséget, a belső magreaktor már elkezdett túlmelegedni - a 
sarkvidéki vizek melegszenek, a jégtakarók olvadnak. Van-e elég 
képzelőerőnk, értelmünk és tartásunk ahhoz, hogy felfogjuk a 
veszélyt, mielőtt a helyzet visszafordíthatatlanná válik?

Mert nem lesz MÁSODIK LEHETŐSÉGÜNK... 

Hány fok választja el a "belső magot" az olvadáspontjától? Eleget 
tudunk ahhoz, hogy megjósoljuk a következő évtized naptevékenységének 
intenzitását?

Nem a miénk lenne az első "civilizáció", amelyet a Természet 
ismeretének hiánya töröl el a Föld színéről. Szeretnénk az UTOLSÓ 
lenni? A Természet notórius sanyargatói érdemesek egyáltalán a 
létezésre?

"A bizonyíték: Ha az értelem nem képes vagy nem hajlandó felfogni az 
elemzést, nincs mód a bizonyításra." [The Freedom of Choice 
http://thefreedomofchoice.com/ ] ("A Választás Szabadsága" címen 
magyarul is megjelent.)

A jelen összegzés szabadon terjeszthető, feltéve, hogy nem 
változtatják illetve rövidítik meg. Valakinek tennie kell valamit! Mi 
folytatjuk a kutatást és közzétesszük az eredményeket. Te is 
segíthetsz, ha továbbítod ezt a kivonatot (vagy a rá mutató linket) 
barátaidnak, és mindazoknak, akik elég értelmesek ahhoz, hogy 
felfogják a fenti infomációt. Az egyetlen esélyünk, hogy elég embert 
tájékoztatunk a bolygón ahhoz, hogy ők azután tudatosan és értelmesen 
azt VÁLASSZÁK, hogy tetteket KÖVETELNEK az általuk megválasztott 
"vezetőktől". A hit nem elég. Az embereknek TUDNIUK kell.


---
----------

A cikk teljes szövege megjelent (vagy rövidesen megjelenik) online a 
NU Journal of Discovery web-oldalon http://nujournal.net/ , amely 
(ellentétben a legtöbb folyóirattal) korlátozás nélkül, szabadon 
hozzáférhető. A cikket bemutatásra elfogadta a "Fajok 
fennmaradásának" Nemzetközi Kongresszusa (International Congress 
"Survival of the Species") 
http://www.survivalofthespecies.com/LinksFrameset.htm
amelyet 2002-ben tartanak Sydney-ben.

Szakértő:

Dr Thomas J. Chalko MSc, PhD
email: 
Fax: +61 3 9525 9409
PO Box 1135, Nth Caulfield 3161, 
Melbourne, Australia

© Scientific Engineering Research P/L 2000, All rights reserved
 



_________________________________________________________
Do You Yahoo!?
Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com
+ - Egely - kritikus hirlancok. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! 

Egy számomra nem túl szimpatikus "lobby-vonulat" kritizálta 
Egely-t, de ugyanezt megismételve láttam egy számomra 
szimpatikus "lobby-vonulat" részéről is. 
Nos, e hírláncok KÖZÖS TARTALMA szerint Egely állítólag 
kész fizikai törvényszerűségekként hirdet axiomatikus, és 
egyelőre nem piacképes kutatási részeredményeket. Egy ilyen 
előadását én is hallottam, de ott tisztességesen 
bevallotta, hogy több olyan kísérlettel is rendelkezik, 
amelyekben az ingyenenergia felé mutató laboratóriumi 
eredményeket tud felmutatni, de nem mindig tudja őket 
megismételni. Lehet, hogy időközben az ilyesmikre vonatkozó 
közlési szokásaiban változások következtek be, amiről én 
nem tudok. De számomra ennyi is elég ahhoz, hogy ki tudjam 
egészíteni néhány fontos dologgal. Mármint kiegészíteni nem 
Egely-t, hanem a hírláncokat. 
Nos, csak az 5-ös sz. Hermész-Kulcsra tudok hivatkozni: 
nevezetesen ugyebár nincs egyből jó megoldás, csakis a Sors 
által felkínált egyre kevésbé rossz megoldások felismerésén 
és elfogadásán át vezet az út a majdani ideális, (-de már 
mostanában elvárható-) helyzetek felé. Tehát látatlanban 
igazat adok azoknak, akik Egely-t egy "rossz" 
megoldáson "kapják rajta". Azonban ne feledje senki, hogy 
Egely minden bizonnyal ösztönösen, de tökéletesen az 5-ös H-
Kulcs bölcsessége szerint dönt a szakmailag és a gazdasági 
stressz nézőpontjából egyaránt rendkívül kiélezett 
helyzeteiben. A történelemből be tudom bizonyítani, hogy 
némely hajdani és kortárs közéleti személyiségek éppen 
azáltal váltak naggyá, mert hogy egyszer használták az 5-ös 
H-Kulcsot, és soha többször; - márpedig Egely nyilván nem 
kettőször vagy pl. "kettő és félszer" használta......... 
Nem szorosan, de érintőlegesen ide tartozik, hogy sokan meg 
éppen az 1-es H-Kulcs elhajítása miatt kezdtek el 
zuhanni...., pl. Helmut Kohl. 
Adott esetben tehát Egely nem visszafelé néz, ha pl. egy 
szakmai részeredményt elkönyvel, hanem történetesen előre 
tekint; - és itt számtalan alkalmazási lehetősége nyílik az 
5-ös H-Kulcs bölcsessége szerinti eljárásokra. A hiányzó 
modulok és részletek iránti optimizmus nélkül csak 
pesszimista szkepticizmusban élhetnénk, és igenis legyen 
közöttünk egy kaszt, aki tudja magáról, hogy neki nem csak 
szabad előre inni a medve bőrére, hanem minimum kötelező. A 
figyelemre méltó részeredményekig is pont ez a mentalitás 
vezetett el, ez minimum evidens. Tehát ha Egely-
t "rajtakapjuk" azon, amiről e hírláncok szólnak, akkor 
inkább köszönjük meg neki, hogy betekintést enged az 5-ös H-
Kulcs optimizmusának gyakorlatába, semmint a Föld 
pusztulását így-úgy borítékoló "bölcsek" visszafelé vezető 
gondolati pályáit süvegelgessük, (-mert, hogy némelyek a 
tudást csak ebben az irányban képesek demonstrálni vagy 
kifejteni, miközben marhára "up-to-date"-nak és adekvátnak 
gondolják önmagukat-).
Visszatérve a régi vesszőparipámhoz, most még 
szemléletesebben és pontosabban idéznék egy részletet egy 
magánlevelemből: 
A fokozott Tér-Idő Affinitási Konstellációk, (-TIAK-) ÉS 
A KÜTYÜ MÉGIS IGENIS ONTJA A DELEJT. 
Ugyebár a TIAK: Elektromos szerkezeteken kifigyeltem egy 
elromlási és "önmagától" megjavulási jelenséget... 
Elkezdtem értelmezésekkel (-és az értelmezés 
fordítottjával, azaz a befolyásolással-) játszadozni a 
fejemben, majd az egyikkel előrehaladott, nagyrészt sikeres 
kísérleteket folytattam. Alighanem van nálam egy "modul", 
amely utólag nagyonis megbocsáthatóvá teszi Egelynek, ha 
időnként megelőlegezi a medve bőrét az Ügynek..... Tehát ha 
egy kütyü "megbízhatatlanul", de termelgeti a delejt, akkor 
én nagy valószínűséggel piacképessé tudom tenni a 
koncepciót. Ehhez arra van szükségem, hogy az adott kütyü 
ne az elektromos feszültségben, ne a leadott 
teljesítményben, ne az áramerősségben ingadozzon, hanem a 
funkciója ingadozzon az IDŐBEN. Az Idő-Dimenzióban legyen 
megbízhatatlan a "kis hamis", és akkor majd én megmutatom, 
hogy annyiszor van Budán kutyavásár, ahányszor a piac 
igényli, és nem annyiszor, ahányszor pl. Mátyás király 
kénye-kedve szottyantja a dolgot..... Még gyakorlatiasabban 
úgy is fogalmazhatnék, hogy ha egy elv néha produkálja a 
delejt, vagy az akármilyen megnyilvánulási formájú (-
hőenergia, forgómozgás, elektromos energia-) 'output' 
energiát, akkor a funkcióbeli szünetek ellenére MAGÁT A 
SZERKENTYÜT IS MEG KELL ÉPÍTENI, és én "beszüneteltetem 
a szüneteit"..... 

Üdv. "Ph.D."

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS