Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1409
Copyright (C) HIX
2003-12-04
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 A profil - valtasi jogdij II. (mind)  165 sor     (cikkei)
2 Valasz Janinak (mind)  13 sor     (cikkei)

+ - A profil - valtasi jogdij II. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! 

Az elnyújtott türelmi idejű profil-váltási jogdíj intézménye csak minden 
egyes szakma részletes ismeretében, valamint az azt leváltó modellek 
kiismerésének körvonalazódásakor alkotható meg. Ráadásul még így is 
bele kell törődni abba, hogy az ilyen jogdíjba belevitt tömegek melyik 
szelete mikor lesz kivezethető ebből az intézményből, és hová. Annyi 
azonban látható, hogy ez lesz a pillanatnyilag, illetve a közeli jövőben 
legkisebb rossz választási elve, annak iránya. Ez az egész probléma 
pedig nem kényszeríthető be a négy évenkénti választásos ciklusok 
fogságában való politikai gondolkodásba, az úgynevezett mai politikai 
kultúrába. Amikor tehát maga Őfelsége a Demokrácia omlik össze 
előttünk, (-ugyebár a Fennmaradás stabil adat a logikai 
egyenleteinkben-) akkor feltétlenül meg kell emlékezni arról is, hogy a 
múlt felé nincs számonkérni-való, feltéve ha a jövő számonkérését 
alaposan kézbe vesszük. 
Az előző írás tehát arról szólt, hogy hogyan néz ki azok nézőpontja, 
akik egy valamely probléma pátyolgatására kapogatnak pénzecskéket, 
miközben legfeljebb ha újratermelik azt. Közben, ahogy írtam, a 
problémásság csomagjának felső és alsó határát ugyanúgy féltékenyen 
őrzik. A mostani írás viszont azoknak a nézőpontjáról szól, akik csak 
nézik az „insider” kasztot, és azt se tudják, hogy lassan csorogjon-e a 
nyáluk, vagy amúgy „hirtelen”…. 
Már előre tudom, hogy itt nem csak hogy elakadt több fontos logikai 
egyenlet, hanem alaposan bestagnált és le is dagonyázott. Ebből pedig 
felterjesztés lesz a Lehető Legeslegfelsőbb Bírói Szék elé: a 
továbbiakban rövidítve LLBSZ. Azonban itt semmi vészterhes indítványt 
nem tehetek mellé, mert benne nincs szó Megtartó Parancsolatok kirívó 
nyegle megsértéséről; - legalábbis kollektíven nincs, csak egyénileg, 
szétszórtan. Egyszerűen csak létfontosságú témák alapvető logikai 
egyenletei tévedtek be a hosszú stagnálás zsákutcájába. 
Még 1999-ben tettem fel az Internetre a szellemi termékek 
kisajátításának következményeiről szóló írásomat, amely témából és 
írásból a Bp.-Klub Hermann Imre kezdeményezésére egy alkalommal 
kerekasztal-beszélgetést is tartott; - ám az ügy azóta sem javult 
semmit. Márpedig ez a téma már akkoriban is tűrhetetlen mélységekben 
dagonyázott. Azóta is stagnál, és semmi nem akar vele történni. Sokak 
innovációi és szellemi termékei lapítanak látenciában, akik hiába 
mutatnak fel valódi működő referenciákat, semmi reményük sincs, hogy 
az „outsider” kasztból átvonulhassanak az „insider” kasztba; - amely 
utóbbit ráadásul az előző cikkben szintén nem állt módomban „happy”-
nek ábrázolni. A mostani rendszer benső absztrakt immunitása tehát 
nem a rossz dolgokat szűri ki, hanem a jó és szükséges dolgokat, 
amelyek ráadásul időközben csendben elengedhetetlenné váltak. A 
Fennmaradás logikai egyenleteinek teljes eszköz-tárháza ebben a 
kettős szorításban van legalulra bedöngölve. Az „unhappy insider”-ek 
felül, és a valódi „insider”-ek alul. 
Én már rengeteget tudósítottam erről a jelenségről, annak különféle 
aspektusairól, alkotó elemeiről, mélységeiről, következményeiről, rész-
mechanizmusairól, stb. Most csak két szorosan összetartozó dolgot 
tehetek:
-	Fel- és beismerem az egész ügy retardációs ereszkedésének 
exponenciális romlási holtpontját. 
-	Felterjesztem az egész jelenséget a LLBSZ elé. 
Nyomatékosítom, hogy nem terjesztek fel retorziót senki földi személy 
ellen ezzel az üggyel kapcsolatban, ám félreérthetetlen beavatkozást 
indítványozok ebbe a problémába. Ez az egész azért nem tud 
megoldódni, mert Lucifer borzalmasan leköti azokat, akik a látható 
struktúrák részeként tehetnének bármit is az ügy egészéért. Ahol 
valami mégis történik, az egyrészt valójában csak csepűrágás és 
kíntorna, vagy ha mégsem, a megoldás kibontakozásának logisztikája 
akkor is reménytelenül messze el van maradva a kívánatostól. Ezt a 
helyzetet ugyan már felismerték maguk az érintett illetékesek, ám még 
mindig egymásra várnak. Ha számon lehetne őket kérni, akkor 
egymásra mutogatnának. Mindegyik a másikra vár, és ez kétségtelenül 
gyenge pontja a Teremtés Művének, amelyen keresztül Lucifer sikeres 
öngyilkosságot volna képes végrehajtani. 
Az őrizeteseket illik megmotozni, és az önmagukban való kártevésre 
alkalmas tárgyakat el kell kobozni tőlük. Aki ma letapogatja a gazdasági 
elitet, az valójában Lucifer suicid hajlamát tapogatja, motozza meg. A 
Teremtő* persze minden indítványi részlettel azt tesz, amit akar, és 
amikor akarja. (-Illetve aki Őt a LLBSZ-ben helyettesíti.-) 
Földi ember elleni felterjesztést csak egyénileg lehet megtenni, 
csoportosan nem. A csoportos felterjesztés esetén a valódi főkolompost 
kell felterjeszteni. Nos én az Ószöv./Ezékiel 23, 24-et precedens-jognak 
tekintve arra mindenképpen felterjesztem Lucifert, hogy vétessenek el 
tőle a suicid kellékek.  Ez az én ismereteim szerint csak a Stafírung 
Komód (-A szövetség Szervere-) Földön parkoltatásával lehetséges. De 
ha a Teremtő tud más módszert is, akkor lépjen, és tegye világossá, 
hogy mit képvisel ezzel a felterjesztéssel szemben. 
Mellesleg sajnos ez a jelenség ráadásul a férfi-nő viszonyra is úgy hat 
ki, hogy miközben a férfi-nő együttműködési modelleknek megadja az 
Univerzum a kegyelemdöfést, utána ráadásul még feleslegesen rugdalja 
is a „halottat”. A pénztelenség és a férfi-nő együttműködési modellek 
csődje egymásból következnek, méghozzá mindkét értelemszerű ok-
okozati irányban, ám ma már tisztázhatatlan a pillanatnyi valódi ok-
okozati szerepük, a részletek valódi előidejűségi és utóidejűségi 
viszonyai. Ugyan az LLBSZ-Felterjesztés érdemi megfogantatásáig én 
végig törekedni fogok ezt a kérdést a férfi-nő egyetértés felől talpra 
állítani: nem fogom messzire hajítani a bizakodásomat munka közben. 
Azonban meg kell gyónnom, hogy semmiféle garanciát nem sikerült 
beleltároznom azon a sovány részleges garancián felül, hogy én magam 
hajlandó vagyok terjeszteni, hogy a luciferi kapacitásnak az elit általi (-
passzív-) lekötése is valójában egy fontos feladatot képez az 
összteendők közt; - miközben az Isten látszólag majdnem az elit ellen 
lesz kénytelen megcselekedni a Fennmaradás logikai egyenleteinek 
megmentését. Én egy ilyen fejleményi kicsúcsosodásnak gondolom a 
Jelenések Könyve 18, 9-20-at. Ez ugyanis nem a gazdasági elit fizikai 
megsemmisüléséről, hanem csak a kijózanodásuk lelki 
megrázkódtatásairól szól, amely a mindenféle Lucó-attribútum feletti 
Ítélet nyomán végbemegy a soraik között. Én most csak annyit tehetek, 
hogy felterjesztem Lucifert erre az Ítéletre, illetve a gazdasági elitet 
erre a lélektani megrázkódtatásra. Igenám, de a gazdasági elitet az 
egyszerűbb emberek szemében arra az ellentmondásosan hősi 
szerepviselési megítélésre terjesztem fel, hogy nevezetesen a 
vergődéseik amolyan hasznos melléktermékeként éppen ők kötötték le 
Lucifer kapacitását a felszabadító hadműveletekben; - aholis :
-	a fizikai áldozathozatal alighanem lenullázható, 
-	a lelki megrázkódtatások oltárán meghozandó áldozat pedig 
minimalizálható. 
Ez a csoportos ítélet helyett indítványozott enyhe ejnye-bejnye (-már 
ha egyáltalán így születik meg-) persze nem jelenthet menedéket a 
kirívó esetek számára. 
Most már sürgősen vétessenek el hát Lucifertől a suicid hajlama 
fényében ön- és közveszélyes privilégiumok!!! Ez szerepel a felterjesztő 
kérelmemben, benne konkrét indítványomként. 
Talán többen is ismeritek azt a közepesen híres sztorit, amikor a 
koncentrációs lágerbe keveredett rabbik egy csoportja a munka 
szünetében kísérletképpen megpróbált bírói testületként ülnökölni az 
Isten felett, amiért megengedte a szörnyűségeket, végül déli ima lett a 
jelenetből. Kétségtelen tény, hogy az én felterjesztésem után a logikai 
sorrendemben nálam is ugyanez következne, és eszem ágában sincs 
gúnyolódni a rabbikon, ha ők már ebben is gyakorlottak. Én egyszerűen 
csak úgy vélem, hogy Lucifer suicid hajlama függvényében ön- és 
közveszélyes privilégiumainak fizikai síkú visszavonására vonatkozó 
indítvány előbbre van a logikai sorrendben. De utána természetesen ez 
az ominózus rabbi-klisé következne. Hogy mennyi türelmi idő után…, 
nos ezt döntsétek el ti. Én a magam részéről február 1-re szavaznék, 
mint végső határidőre, mert akkortól már teljes erőbedobással kell 
keresnem az albérletet. De a hajléktalanokat még jobban szorítja a 
cipő, úgyhogy imádkozzon az Isten most az emberekhez fordítva, mint 
ahogy Jézus tette a híres fohászában: „Vedd el Uram ezt a kelyhet 
tőlem…. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!” Bármi csak 
úgy és csak azért történhet meg, ahogy és amiért a fordítottja is. Hát 
én nem hallgatom meg többé az Isten hozzánk intézett fohászát, hogy 
tűrjünk még….. Én ugyan helyben hagyom a jézusi ima-modell 
magasztos megítélését, ám az esedékességét az időben végesnek 
gondolnám, ha az indítványom nem találna megfontolásra és 
meghallgattatásra. De hát miért ne hallgattatna meg…., 
nemdebár…..!!!! Elvégre az Ó- és Újszövetség precedens-jogi 
menetrendjéből indultam ki, és ha magát a valódi Univerzális Kapcsolási 
Rajzot nézzük, akkor ráadásul végtelenül igazságos is voltam, mert 
maga a Biblia mint „Puska” sem volt utolsó……. 
Amúgy a leghatékonyabb gyógyító és öngyógyító absztrakt immun 
esszenciának az bizonyult nálam a szerény, fű alatti gyógyító 
praxisomban, hogy egy látensen is evidens esedékességről a 
következőképpen emlékeztem meg: A luciferi donor-akceptor modellben 
mindeddig meghozott személyes áldozataimat (-a reinkarnációsakat és 
az aktuális inkarnációmbnan meghozottakat egyaránt-) helyeslőleg 
jóváhagyom, de a továbbiak ellen már Tiltakozó Jegyzéket nyújtok be a 
T. Univerzum minden tényezője felé:
-	Köztük a Teremtő és hierarchikus struktúrája felé. 
-	Lucifer és a zsugorodó hierarchikus struktúrája felé. 
-	Valamint a Kettős Státuszú Szellemvilág felé. 
Amikor a visszamenőleges esedékességű jóváhagyás őszintére 
sikeredik, akkor ez a részlet valódi gyógyító csodákat képes okozni, 
érdemes kipróbálni. Természetesen tudni kell hozzá az Univerzális 
Donor-Akceptor Kapcsolási Rajzról, amelyben vergődünk. 
Mindenkinek a lehető legeslegjobbakat! 

TOMI az egyipTOMI, PhD, azaz Páratlanul hűséges Druida. 

U.i.: Ha meg is zizzentem volna, akkor sem olyan sebességgel, és olyan 
mélységekig, mint maguk az általános keretszempontok…; - tehát 
szerintem én még viszonylag jól állok.
+ - Valasz Janinak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Jani! 

A  a fő címem. Egy olyan kis egyház majdani druida 
papi rendjének cégbíróságon is bejegyzett oktató főpapja vagyok, 
amelyik nem hozott új vallást, csak a régiekből szándékozik kihozni a 
maximumot. Píz híján egyelőre a neten..... 
Eredetileg pilóta voltam, fent kerestem az Istent a felhők fölött. Én még 
nem találtam meg Öt a Földre leszállva, de Ö lehet, hogy megtalált 
engem. 

Minden lyóóót! 

TOM, PhD  / Én adtam magamnak ezt a címet.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS