Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1145
Copyright (C) HIX
2002-07-13
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Polus-valtas. (mind)  111 sor     (cikkei)
2 Foleg Volandnak es Zoltannak. (mind)  117 sor     (cikkei)

+ - Polus-valtas. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! 
 
Egy másik listán olvastam az ún. a pólusváltásról, amit 
állítólag csillagászok kiszámoltak, és ha minden igaz, 
Egely is hivatkozik rá. Egy régi dilemmám elkezdett 
derengeni, végül kikerekedett egy tudományos hipotézis. 
Tévedés joga fenntartva,........ a hipotézisemmel 
ellenkezőknek is.......
 
1-es számú mozaik: 
 
Az ószövetségi Józsué Könyve 10, 12-14 azt állítja, hogy a 
Kivonulás után a Kánaán meghódításáért vívott harcokban 
Józsué szavára az Isten megállította a Napot az égen, más 
szóval mondva alighanem a Föld forgása állt meg, de talán 
még a Nap körüli keringése is. Ez a "tudósítás" még fontos 
szerepet fog játszani a következtetésekben. 
 
2-es számú mozaik: 
 
Néhány évvel ezelőtt hallottam egy győri (-egy időben híres-
)  természetgyógyász egy előadását, amikoris több olyan 
ókori szóra hívta fel a figyelmet, amely közül mindkettőnek 
markáns ókori jelentése van, de amúgy egymás 
tükörfordításai, pl: Zeusz - Szuez. Én csak erre emlékszem, 
de ő többet is mondott. 1999-ben ő volt az egyik központi 
alakja a magyar égbolton átvonuló dőlt kereszt 
próféciájának, amiből csak a lebőgés lett, meg "a tévedés 
jogának fenntartása......" De ezek "a kifordítom-befordítom 
mégis ókori a kifejezés" féle dumák határozottan gyanúsan 
érdekfeszítőek........ 
 
A 3-as számú mozaik: 
 
A mai Nyugat-európai térség őslakói a "kelták" állítólag 
a "Kelet", "keleti" szóból származik, illetve a mai Kelet 
szónak és a kelta szó akkori kiejtésének közös a 
gyökere, "keletit" jelentenek. A szkíta szó pedig északit, 
aholis az "szk"-gyök ma az Észak szó.... Holott a mai 
értelemben a "keleti" kelták nyugatiak, és a szkíták a 
déliek, nem pedig északiak. 
A "fenn Északon" és a "lenn Délen" asszociációk örök 
asszociációk. 
 
A 4-es mozaik: 
 
Egyiptológiából közismert, hogy a mai értelemben déli 
egyiptomi rész volt a "Felső" Egyiptom, és az északi 
az "Alsó" Egyiptom. A "fenn Északon" és a "lenn Délen" 
asszociáció itt sem stimmel, csakúgy, mint a szkíták és 
kelták esetében. Hm......!!!! 
 
Az 5-ös Mozaik: 
 
A Farkas Lőrinc Imre kiadó "Hermész Triszmegisztosz 
összegyűjtött tanításai" című könyvének 75. oldal alján 
Hermész azt mondja Aszklépiosznak, hogy Nyugat felé lesz 
egy nagy Kivonulás Egyiptomból, és ennek a Kivonulásnak egy 
új állam lesz az eredménye, ahová Egyiptom megszokott 
vezető szerepe is a kivándorlókkal tart. Erre a mai 
értelemben nem Nyugat felé, hanem Kelet felé Mózes életműve 
által beteljesülnek Hermész Triszmegisztosz jóslatai, és 
létrejön az ókori Izrael Egyiptomtól "Keletre". Legalábbis 
a mai értelemben Keletre, ugyanis Hermész 
szerint "nyugatra" Hm.....! Ha az északi és a déli pólusok 
megváltoznak, akkor a Kelet és Nyugat fogalma is 
értelemszerűen végrehajtja a 180 fokos "cserét"...... 
 
Ez az 5 "darab" mozaik ugyanabba az irányba mutat: Méghozzá 
abba az irányba, hogy Józsué hadvezéri tevékenysége idején, 
(-tehát nem sokkal Mózes halála után-) ha a Föld forgása 
valóban megállt egy teljes napra, akkor a forgás után 
alighanem az ellenkező irányba indult el. Ez nem más, mint 
a pólusváltás. Gondoljunk bele a térben az egy napos szünet 
után vélhetően lassan beinduló forgásirány-rükvercbe: 
nevezetesen, hogy a Föld egyik felén nyilván elnyúlt az 
éjszaka, a másik felén pedig a nappal. Amikor nagy-nagy 
késés után végre megint felkelt a Nap a sötét oldalon, 
illetve lenyugodva ismét felkelt a világos oldalon, akkor a 
népek azt az égtájat kezdték el "Kelet"-nek nevezni, ahol a 
nap kél, és "Nyugat"-nak, ahol lenyugszik. Csakhogy ezzel 
némiképp az agyuk is megzavarodott. A balról jobbra tartó 
írás alighanem az akkori vélt pólus-váltás utáni idők 
terméke. 
Hát ez volna a pólus-váltás....."?" Ez volna az is, amit a 
csillagászok állítólag kiszámoltak, mint közelgő pólus-
váltás...."?" Az Úr Nagy és Félelmetes Napjára vonatkozóan 
a bibliai próféciákban is közös motívum, hogy csillagászati 
horderejű anomáliákat írnak róla, illetve tapasztanak 
hozzá. 
 
Nem bánnám, ha a Lucó legkésőbb a pólus-váltáskor 
lecuppanna a viszontagságos kis bolygónkról........ 
Mellesleg az említett Józsué Józsué-könyvbeli részlet, a 
10, 12 előtti 10, 10-11 is ugyanúgy szelektív csapásokról 
tudosít a kozmikus anomália ideje alatt, mint ahogy az Úr 
Nagy és Félelmetes napjához az ószövetségi Malakisá próféta 
is szeletív tüzet rendel...... 
 
Ja és apropó....: Az említett Hermész könyv 202. oldal 
tetején ezt írja: "Isten megszólítja az embert álmában, 
vagy napközben jelekkel, s felfedi előtte a jövőt számtalan 
módon, a madarak röptén keresztül, ihlet útján vagy a 
TÖLGYFA suhogása által." A "druida" szót "a tölgy Tudásával 
rendelkező"-ként szokás etimologizálni. Figyeljétek meg, 
hogy sok régi festmény a Tudás-fáját tölgy-levelekkel festi 
le....
 
Háááát, éééérdekes dolgok vannak....... 
 
HódolaTOMMMM!
+ - Foleg Volandnak es Zoltannak. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Woland! 

Aki tudja magáról, hogy súlya van a véleményének, és erről 
elegendő visszajelzése is van, az nem vonul inkognitóba, 
mint pl. te….. Engem a 06-70/310-90-25-ön egy SMS-sel el 
lehet szólítani érdemi tudományos fórumokra, de te csak 
marcangolod a hajdani dicső önmagad árnyékát a keserves 
inkognitódban. Írod, hogy a „piac nagy úr……” Nos, én itt a 
levelező listán egy vasat sem kerestem az írásaimmal. 
Egyébként más listákon nyilvánvalóan és sokszorosan 
visszaigazoltan sikeres dolgaimat pakolom fel ide is, és 
sajnálom, hogy téged irritál. Nekem elég a lista 
megkerülésével jövő biztatás a lista tagjaitól. 

Tavalyelőtt még te voltál a lista Vazulja, majd „Vazul” 
elhallgatott, de a nyilvánvaló stílusbeli és intellektuális 
jogfolytonosságaként megjelent Vajk, majd amikor Vajk 
véletlenül elszólta magát egy sajátnak deklarált honlap 
közvetett információjával, hogy hoppá, hát ő a Vazul, azóta 
megjelent ugyanazzal a félreismerhetetlen 
jogfolytonossággal Voland. Amikor két éve még a saját 
visszakereshető egyetemi tanári neved mögül belém rúgtál, 
még mentegettelek, hogy fáradt voltál, olvass lassabban 
figyelmesebben, főleg engem, mert érdemes, kezdjünk új 
lapot, nyissunk új fejezetet. Szerettem volna veled 
regenerálni a korrekt viszonyt, de most csak 
konstatálhatom, hogy ez sokakkal sikerült ilyen 
mélypontról, de te egyelőre nem zárkóztál fel közéjük, én 
meg a marha nagy lelkiismeretességemben igyekszem a saját 
kudarcomként kezelni, hogy velem érintkezhetsz, de eddig 
még nem húztál belőle semmi mérhető hasznot. Olyan 
butaságokat követsz el ellenem, amiket ha ellened 
követnének el, akkor azt azonnal megtorlandó halálos 
vétekként kezelnéd. Majd pedig amikor észreveszed magad, 
akkor megpróbálod elhitetni a listával, hogy én követtem el 
ellened ugyanazokat a hibákat, és azt hiszed, hogyha ennek 
érzéki csalódásával önmagadat oly virtuózan 
meghipnotizáltad, akkor másokat is meghipnotizáltál. 
Ébresztő Kedves Cimborám……! Az a baj, hogy mivel érdemben 
meg sem tudsz támadni, így védekeznem sem kell ellened, 
mert miközben hadonászol körülöttem, csak az árnyékomra 
tudsz rápisilni, de érdemi kárt nem tudsz bennem tenni, 
magadban viszont annál inkább…..! 
Az írásaimba soha sem tudtál érdemi kapaszkodót találni, 
csak krákox és dohox, mint a Gulágról meghalni hazaengedett 
rákos hadifogoly. Pedig a névváltoztatások köreivel ennyi 
idő után ismét visszatérhettél volna a saját nevedhez, és 
immár megújult tudományos dicsőségben. Én nem adom fel. Én 
soha sem rúgtam beléd, főleg nem elsőnek. A sokszorosan 
sokadik rúgásaidból néha-néha megkésve viszonzok egyet-
egyet, de hát úgy látszik, hogy amikor az ember a tudati 
mocsárból segíti ki az embertársait, akkor egy kis 
százalékukkal kudarcot kell vallania. 
Nem csodálom, hogy nosztalgiával gondolsz a régi időkre, 
akiknek elitjéhez tartoztál. Példát vehetnél pl. Mérő 
László kollégádról és sokakról, akik a régi idők elitjéből 
indulva meg tudtak újulni, és vitathatatlanul a Tudás 
élbolyában menetelnek. Lebőx a tanítványaid előtt, és engem 
okolsz, mert a tőlem olvasottak a neked órán feltett 
kérdések látens tartományában nyernek evidens státuszt, és 
leelőztek téged a Idők…. Ha a saját fékedet taposod, azzal 
még nem tapostál bele a másik fékjébe, hiába hiszed, hogy a 
KRESZ-t te diktálod, miközben versenyezni sem kellett 
kiállnom veled. Baráti gesztusok közt mozaikosdizni lépek 
fel a listára, erre te boksz-ringnek nyilvánítod a listát, 
majd azon nyomban elkezdesz nyivákolni, mintha kaptál volna 
egy nyaklevest (-ami egy boksz-ringben normális is volna-), 
pedig csak az érzéki csalódásaid gyötörnek. Már a saját 
kasztodnak is terhes vagy, kapd csak el a tekintetüket, ha 
legközelebb rólam diskurálsz velük…… Ha nem volnál nekik 
terhes, akkor a szakmai és morális lebőgéseid ellenére 
vállalnád a saját valódi személyiségedet. 

Amások konstruktív igyekezetének bornírt invalidálásán 
felül már csak a no-name inkognitó mögé bújáshoz értesz, de 
ezekben is rendre kivérzel. 

Egyébként kösz, hogy egybemosol kézrátevős démon-
hajkurászókkal, de gondolom sem ők, sem én nem kértük ezt 
konkrét összevetés nélkül. Észre kellene venned, hogy ha 
nem vállalod az érvényes személyiségedet, akkor azzal csak 
teszteled a saját hajdani félrevezető erőd és képességed 
romjait, de a vélekedésed súlytalan. Hál Istennek nem kell 
osztoznom a szellemi nyomorodban, mert aki kiáll melletted, 
azok kettő dologban azonosak: 
1/	Az eredeti személyiségüket nem vállalják. 
2/	Nem találnak fogást az írásaimban az érdemi 
kritikához. Pedig ha találnának, akkor elismerném, és 
mozaikosdira szólítanám őket a lehető legőszintébb partneri 
tisztelettel, de ők ettől is láthatóan viszolyognak. 
Hiába no, ahhoz muníció köllene….. A régi muníció 
érvényessége lebőgött, az új és statisztikailag is jó 
dolgokat „termelő” Tudással meg csak akkor lehetne lépést 
tartani, ah előbb átállítanátok belül a sínváltókat 
magatokban. 

Kedves „KSH Zoli”! 

Te legalább alighanem visszaellenőrizhető volnál. De 
látszik, hogy te sem tudnál beleválaszolgatni a dolgaimba, 
és csak általánosságokban vagdalkozol. Külön tetszik, ahogy 
azt „megfejtetted”, hogy én mit „álmodok” a világról. Nézd 
már meg, hogy hová vitte az az értékrend és az a „brancs” a 
világot, amelyhez néha hozzászóltam. Nézd meg végre, 
summázd magadban, és akkor beszélj, ha még tudsz! Addig 
várok, mert csak elbeszélünk egymás mellett, mint az a 
portugál-kínai tolmács, akit egy albán-román diplomáciai 
fogadásra osztottak be tolmácsolni, az a hülye meg el is 
vállalta….  
Addig is maradok pozitív várakozásokkal azon eshetőség 
iránt, hogy egyszer majd egy Lucó nélküli világban 
sikeresen mozaikosdizhassunk veled is, és a V-betűs 
jogfolytonossággal is. 

Addig meg bírjuk ki valahogy!

Szabó Tamás

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS