Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1135
Copyright (C) HIX
2002-07-01
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 A Luco is havonta menstrual. (mind)  208 sor     (cikkei)

+ - A Luco is havonta menstrual. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! 

A homeopátia lényege ugyebár, hogy hasonlót a hasonlóval 
gyógyítunk. Ha egy tünet mutatkozik, akkor arra egy 
ugyanolyan szert adagolunk egészen enyhe oldatban, mint 
amilyen szer töményebb adagolása ugyanazt a tünetet váltaná 
ki egy egészséges emberen. Ezzel emlékeztetjük az illető 
immunrendszerét, hogy illenék „működésbe lépni”. Két évvel 
ezelőtt egy pszichiátriailag rendkívül súlyosan sérült 11 
éves srácot ugyanennek az elvnek az absztrakt (-lelki síkú-
) alkalmazásával gyógyítottam meg. Az esetről kis hazánk 
élenjáró gyerek-pszichiáterei és pszicho-pedagógusai is 
tudnak. Azt is tudják, hogy olyan balhés volt a srác, hogy 
az egész szakma „kapitulált” előtte. Én beazonosítottam, 
hogy mi a gáz a srác lelkében, és megvártam az egyik 
stagnáló periódusát. Ott mesterségesen elkezdtem rongálni a 
fiút, mire láss csodát: megjavult. Ma az ún. „Kincsesház 
Alapítványi Magániskola” legjobb tanulója. Nem az osztályé, 
hanem az egész iskoláé. 
Szerintem a hagyományos gyógyítás azon aspektusa, hogy nem 
a „hátrafelé húzással” akarják lendületbe hozni az 
immunrendszert (-ahogy a homeopátia teszi-), hanem 
helyettesíteni akarják az immunrendszer biofizikai és 
biokémiai funkcióit, nos ezzel valójában az egész 
emberiséget (-a saját evolúciójában-) teszik még 
fokozottabban fogékonnyá a homeopátia iránt. Ez értendő 
absztrakt (-lelki-) síkon is. 
Most ez utóbbira szeretnék egy gyakorlati példát mutatni 
július elején, amikoris listánk rejtélyes Bandikája* havi, 
Egely-ellenes mementói aktuálissá válnak: nevezetesen, hogy 
Egely úgymond nem tud semmit sem felmutatni, úgymond csak a 
szája jár. 
(-*Bandi se telefonon, se személyesen, sem a saját 
interenetes publikációira való utalása által nem hajlandó a 
valódi személyazonosságának megerősítésében együttműködni, 
miközben ez az etikett a tudományos fronton alap-evidencia, 
ezért én is mindig így járok el. De úgy látszik, hogy 
Bandi pont az a kivétel, aki erősíti a szabályt…-) 

Kedves Bandi! 

Ha patológia, amit folytatok, akkor te is nyugodtan próbáld 
ki rajtam ugyanazt, amit most én teszek. Homeopátiával 
szeretném meggyógyítani azt az általam patologikusnak ítélt 
esetet, amit a havi mementóval minden hó elején művelsz itt 
a parajelenségek listáján. Ugyanis egész egyszerűen arról 
van szó, hogy Egely és baráti társasága korábban többször 
is bemutatott olyan ketyeréket, amelyek ugyan nem a 
szabvány 220 Volt 50 Hz –en ontották az ingyen-delejt, 
mindenesetre ontották rendesen. Tehát olyan bemutatót 
követelsz notórius megátalkodottsággal, ami nyilvánvalóan 
többször is megtörtént. Innen már logikus a tisztelt 
publikumnak, hogy amennyiben több ilyen ketyerét is sikerül 
összeállítani, akkor már csak karnyújtásnyira van, hogy a 
mért adatok alapján felállítsanak több algoritmust, amelyek 
segítségével a gyakorlati síkon is bekalibrálják azt a 
néhány elektromos áram szabványt, ami a világban 
forgalomban van. Boday Árpád állítólag meg is tette, de 
őbelőle hiányoztak az egészséges nyomulás emberi 
tulajdonságai. A magyar tudomány-történelemben vele szemben 
állt Szilágyi András, aki a saját nevén már rég kapitulált. 
Tény, hogy én magam nem vagyok annyira a tűz közeléhez, 
hogy a szabvány-delej ketyerét is láttam volna, 
mindenesetre a szabványtalan áramot ontó ingyen-delej 
ketyerék nyilvános bemutatója többször is megtörtént. Az 
elv tehát a gyakorlatban is ütőképes, ez megmásíthatatlan 
tény. A havi mementóid ezt nem másítják meg, és nincs az 
az „Erő” ami ezt ki tudná erőszakolni. Számomra és a 
többség realitásai számára tehát felettébb patologikus, 
hogy minden hónap elején nyomatod a mementóidat, hogy Egely 
mutasson be ilyen ingyen-ketyerét, ellenkező esetben te, 
mint egy no-name inkognitós „lista fő-tudós” és „fő-
szkeptikus” nem hiszed el; - már-pediglen amit te nem 
hiszel el, az nincs is. Az nem számít, hogy a világ 
appendicitisze röhög ezen az eljáráson, de te igenis 
ragaszkodsz hozzá, hogy hiába létezik az, amit te nem vagy 
hajlandó észlelni és konstatálni, az márpedig akkor sem 
létezik, ha egyébként igenis létezik. Amire te azt mondod, 
hogy nincs, az márpedig nincs, és mivel az Ateista 
Honlapról „tudjuk”, hogy Isten sincs, így nincs hová 
fellebbezni sem….. (-Szegény 1-es Kulcs….-) Tehát olyan 
dolog majdani bemutatását KÖVETELED és KÉTLED egyszerre, 
amit már többször is bemutattak. Ez az, ami a többség 
felfogásában bizony akut és heveny patológia, ugyanis 
elementáris észlelési hiányosságról tanúskodik ordítóan. 
Tehát egy olyan stagnáló állapotban vagy, ami megérett a 
homeopatikus kísérletezésre: Nevezetesen, ha javítani nem 
lehet rajtad, akkor átmenetileg rongálni kell, hátha attól 
lendületet vesz az absztrakt síkú immun-rendszered. 
Amit teszel, az bizony nem más, mint egy hajdan önhitt 
jegelő-mágia kétségbeesett utóélete. Nem számít, hogy a 
Föld belepusztulna, nem számít, hogy én az 5-ös H-Kulccsal 
megpróbáltam kivonszolni a kakiból ezt az egész igyekezeti 
trendet, és új sínre állítani annak utóéletét, te 
rendületlenül próbálod játszani az Erőt, a Hitelességet, és 
az Egyetlen Evidens Érvényességet, ami bizony nem más, mint 
súlyos észlelési zavar és érzéki csalódás. Olyan ez, mint 
amikor valaki egy olyan ősapától származik, mint aki az 
egyik gyerekét, és vele annak összes leszármazottját 
megátkozta volna. Egy ilyen konkrét esetről tudok, amikor 
is Jákob ősatya (-aki Izra-El –re változtatta a nevét-), 
amikor a 12 fiát nem sokkal a halála megáldotta a Teremtés 
Könyve 49. fejezetében, akkor ezen áldások erejéből és 
lendületéből két fiát, Lévit és Simeont megátkozta. Maga 
Rafael Patai tudós rabbi írta úgy, hogy Jákob ősatya amit 
ott mond, az bizony Lévi és Simeon számára átok. 
Egy évvel ezelőtt kipróbáltam itt a listán az 5-ös 
Kulccsal, hogy ezt az átkot, és minden hasonló átkot 
áldássá változtassak, DE BE KELL ISMERNEM, ELBUKTAM AZ 
AKKORI KÍSÉRLETEMMEL. Látod Bandi, én beismerem, ha egy 
kérdésben orra bukom, majd szépen felkelek, és tovább 
megyek. A kísérletem lényege az volt, hogy a nyilvánvalóan 
destruktív igyekezeti trendek egész vonulata egy bizonyos 
holtpontig képes a Jó igyekezeteket szolgálni; - mert ugyan 
sok kockázata van, de egyelőre a „konvencionálisan 
konstruktív” igyekezet kockázatai vannak (-voltak-) 
túlsúlyban. Tehát ezzel az állásfoglalásommal 
tulajdonképpen kimostam egy valag „konvencionálisan 
destruktív igyekezetet” egy bizonyos holtpontig. De csak 
addig a holtpontig, és nem tovább…. Be is bizonyítottam, 
hogy immár annyira leromlottak az állapotok, hogy immár 
elérkezett ama holtpont, amin túl a „konvencionálisan 
konstruktív” igyekezeti trendek korszakát HALADÉKTALANUL 
meg kell nyitni, méghozzá éppen a „konvencionálisan 
destruktív” kasztnak, a megátkozottak kasztjának kell ezt 
megtennie. Noha az érvelésem ellen nem hogy semmilyen 
érdemleges érv, hanem egyáltalán semmilyen érv nem 
született meg, (-tehát az érvelésemben ugyan diadalt 
arattam-), de a gyakorlati síkon nem következett be az 
akarati egyesülés: a „konvencionálisan konstruktívak” 
és „konvencionálisan destruktívak”, a szkeptikusok és 
lelkesek, illetve az „insider”-ek és „outsider”-ek 
egészséges párbeszéde, és gazdasági síkú érdemleges 
együttműködése. Csak a nick-name-es gúnyolódás volt 
tapasztalható…. Ez a helyzet ugyan elnyújtható, de nem 
véglegesíthető. Az elnyújtással megszemlélhetjük az előnyök 
és hátrányok egymáshoz való viszonyának algoritmusát, de ha 
elérkezik egy holtpont, akkor azt illenék felismerni, és 
meghajolni előtte. Mert ha az hajol meg előttünk, akkor már 
régen rossz…… 
Tehát az érvek kvázi-dimenziójában harc nélkül diadalt 
arattam, de a gyakorlati síkon az áldás-osztásaim szart sem 
érnek. Minden vissza-laposodott, mint a forró aszfalt a 
hideg úthenger súlyos vasa alatt. 
A megátkozás Kulcsa ugyebár csak a 10-es Kulccsal együtt 
használható: a megérdemelt szinthez képest csökkentett átok 
és büntetés, illetve a megérdemelt időponthoz képest késve 
realizálódó átok és büntetés. (-10-es Kulcs: Késve is 
csökkentett, csökkentve is késleltetett büntetés, de nem 
elengedett büntetés, csak megszelídített büntetés.-) Ez az 
idő letelt, illetve noha ez a fajta agresszív érzéki 
csalódás és vészterhes szemfényvesztő mágia amiben 
erőlködsz, súlyos büntetést érdemelne, én csak egy 
homeopatikus hígítású átkot mondok ki rád arra az esetre, 
ha megint megjelenik a havi mementód a listán. (-Úgy 
látszik, hogy a Lucó mindig hó elején menstruál, és 
ilyenkor jelennek meg a nyilvánvaló tényekhez tartozó 
nyilvánvaló észlelés „elhipnotizálási” erőfeszítései.-) 
Továbbá ugyanezt a homeopatikus átkot mondom ki arra a 
kasztra is, aki téged ilyen súlyos állapotba kergetett. Ha 
az áldásom se egyéni se közösségi síkon nem érte el a 
célját, mert minden visszalaposodott, mint a kutyaszar az 
elővigyázatlan gyalogos szandálja alatt a sötétben, nos 
akkor mától fogva azt a kasztot is megátkozom 
homeopatikusan, akik annak ellenére még mindig ilyen 
mintákkal fertőzik a közegünket, hogy én az eddigi 
disznóságaikat hatékony érvekkel kimostam a szarból; - mire 
ők megpróbálnak úgy viselkedni, mint ha az ez utáni 
turpisságaik is ki lennének mosva a szarból. Ha mindkét 
irányú igyekezetem kudarcot vall, akkor én kész vagyok 
lelécelni ebből a szar dimenzióból, ahol minden büntetés és 
jutalom fordítottan érvényesül. De te Kedves Bandi, és a 
tieid, nos, ti készen álltok-e ugyanilyen bátran elhagyni 
ezt a dimenziót, ha igaznak bizonyul a szelektív 
pörkölés!!??!! 
Ezt a levelet úgy fogalmaztam hó végén, és úgy rakom fel a 
listára, hogy nem tudom, hogy fent van-e, fent lesz-e a 
mementó. 
A saját áldásaid és átkaid rád eső részét te is működteted, 
nem csak én. Tehát az inszájderovicsok és outszájderovicsok 
vagy egyesüljenek gazdaságilag és egységesüljenek 
akaratilag, vagy a köztük érvényesülő preferencia-trendek 
forduljanak reciprokba és rükvercbe!!!! ….mert ez így 
tovább nem mehet…..; - eddig mehetett, de nem tarthat 
örökké. 
Nekem nem elég, ha felébredsz ebből a Lucó-menstruálós 
mágiádból, hanem bizony be kell indítanod a szkeptikusok és 
lelkesek közötti érdemi akarati egységesedést, de nem csak 
az imitálás szintjén. Ehhez vagy térj vissza az eredeti 
nevedhez, vagy válassz egy harmadikat, de te arra ítélted 
magadat, hogy élen járj ebben a folyamatban. Tudod, Ságvári 
Bandinak is 31 neve volt, és csak a 32 neve alatt 
puffantották le a németek. Ezek szerint van még 30 
névválasztási lehetőséged, és utána alighanem téged is 
lepuffant a Sors……

Uff, én beszéltem! 

Szabó Tamás

U.i.: Stipi stopi ipi apacs 1-2-3, nekem van a 
legaranyosabb főnököm a világon. Vasárnap reggel rám 
telefonált, hogy nézzem a foci VB döntőjét. Rájöttem, hogy 
a foci VB valóban egy súlyos ok és valós magyarázat arra, 
hogy miért nem ölelték még egymást egymás keblére az 
outszájderovicsok és inszájderovicsok. De ma, vasárnap 
délután ez a szakasz leketyeg, és utána jöjjön, aminek 
jönnie kell!!!!

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS