Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1384
Copyright (C) HIX
2003-09-17
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Maradj veszteg Nibiruci......IX / II. (mind)  181 sor     (cikkei)

+ - Maradj veszteg Nibiruci......IX / II. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Maradj veszteg Nibiruci…. IX / II. 

A tthungary listáról egy srác magánban felhívatta magát a múlt 
hétvégén a kedvező mobil-tarifám alatt, és vele egy merőben új logikai 
egyenletet állítottunk fel; - pontosabban mondva az ő lélektani 
igényeivel konfrontálódva egy új egyenletet fogalmaztam meg. Ez az 
egyenlet megéri, hogy több részletbe szétbontva, több oldalról 
megvilágítva írásban is feldolgozzam, és közzétegyem. Benne arról van 
szó, hogy léteznek olyan logikai egyenletek, amelyek közkinccsé válása 
után a jelenlegi helyzetből kivétel nélkül mindenki a méltóságát 
megőrizve léphet tovább. Ha visszavágyik a régi helyzetébe, maximum 
egyszer visszamegy, (-sokak már ezen is túl vannak-) ám utána 
növekvő méltósággal, és nem ugyanolyannal fog kiszállni; - elvégre a 
logikai egyenlet az logikai egyenlet, nem pedig kacsa-blöff….. Ám a 
sokadszori visszamászkálás esetére semmi jó nem garantálhatok….. 
Előbb a logikai egyenletek lényegét ismételjük át: Ha a megfogalmazás 
precizitásából, tömörségéből, kifejezőerejéből kihozzuk a maximumot, 
és emészthető egységekre bontva végig tudjuk mondani, akkor egy 
képletes egyenlőségjel után ugyanúgy egy logikus végeredményt 
kapunk; - amelyből ugyanúgy vissza lehet következtetni az egyenlet bal 
oldali adat-halmazának esetleges réseire, mint a matematikai 
egyenletekben. Továbbá ugyanúgy lehet benne az adatokat 
rendezgetni, az egyenlőségjel két oldaláról ide-oda átcsoportosítani. Ha 
több egyenlőségjelünk is van, akkor logikai egyenlet-rendszerről 
beszélhetünk. Ne sikamoljon át a figyelmünk azon a részleten, 
hogy „amennyiben a logikai egyenletet végig is tudtuk mondani…..”
Ha egy logikai egyenletet 
-	nem tudunk végigmondani, 
-	vagy éppen a hallgatóság nem tudja végigkövetni 
figyelemmel, mert a szükséges ébersége elfárad és leblokkol, a mentális 
energiái lemerülnek, stb…
-	illetve maga az előadó sem gondolta rendesen végig, ám 
mégis elmondja közzéteszi azt szóban vagy írásban, 
akkor a hallgatóság / olvasók azt fogja (-ják-) mondani, hogy ez „csak” 
filozófia, illetve valamilyen vallás vagy „-izmus”. Pl. a druidaság is ezért 
nem druidizmus a magyarban, illetve ezért lesz „druidry” az angolban is, 
és nem „druidism”. A druidaságban nem az „izmusok” egyikéről van szó, 
hanem sokkal inkább az összes Izmus fején a Koronáról. 
A lezárt logikai egyenletekben ugyanis már rég nem vélekedésről és 
nem nézőpontokról, hanem a biztos Tudás-ról van szó. A madárlátta 
Tudásról, amely elvész, és megkerül, immár aktualizáltan, és amely 
nyomán a tudomást már senki sem fogja összezavarni, mert abból a 
korszakból kiléptünk. Itt, egyszer és utoljára óriási jelentősége lesz a 
méltóságnak. 
A logikai egyenletek vagy egy elvárt/(-megparancsolt-
)/egyezményes/ideális/akármilyen/stb. MODELLT használnak 
összehasonlítási alapként, vagy ha mégsem, akkor megint ugyanott 
vagyunk velük is, mint a vallási és filozófiai izmusokkal; - amekyej 
ugyebár a fegyverkereskedőkön kívül senkinek sem voltak jók. 
Mellesleg a pénz mindigis egy központi elem volt és marad a logikai 
egyenletekben. Ha a pénzre vonatkozóan (-vagy legalábbis arra 
utalóan-) nincs adat egy egyenletben, akkor a kutya nem fog rá figyelni, 
mert a kutya vacsorája és Krisztus koporsójának őrző-védő szolgálata 
ugyanúgy pénzbe került. Többek között maga az a tény fog (-
részlegesen vagy teljesen-) eldőlni az igazán aktuális logikai 
egyenletekben, hogy mi képezi a közeli jövőben az eredendő készpénz-
emisszió fedezetét:
-A/	A halál, a betegség, a szenvedés és a háború-e, mint eddig 
megszokhattuk. 
-B/	Vagy egy ill. több beteg meggyógyulása, egy vagy akárhány 
gyermek megszületése, egy vagy akárhány „halott” feltámadása, egy 
mindenhonnan betartott és támogatott békeszerződés, vagy éppen a 
szorgalommal párosuló kreativitás…., 
Ugyebár Egyiptomban és az ókori Izrael északi, nem-judaista 
tartományaiban nem véletlenül volt Talentum a pénz neve. A ’talentum’ 
nem görög, hanem sokkal ősibb szó: a görögök csak vigyáztak rá a 
saját szókincsükben, és amikor teljesen kiveszett, akkor 
visszaáramoltatták ezt a szót a Világ Közkincs-áramlatába. 
Tehát az eredendő készpénz-kibocsátás fedezeti logikája dől el vagy 
marad állva azon a kardinális ponton, hogy végigvisszük-e az aktuális 
logikai egyenleteket a végső, megnyugtató egyenlőségjelükig. Vagy ha 
mégsem visszük végig a részleteket a logikai fonaluk mentén haladva, (-
pl. még az egyenlőségjel előtt „összeroskadunk”-) akkor bizony a sok-
sok lehetséges nézőpontok mentén ismét izmusokra fraktálódunk-e 
mint eddig…; - majd azon nyomban egymásnak is esünk, mint az épület 
elemei a földrengés alatt. (-Ennek az alternatívája a KÖZÖNY-). 
Kapcsoljátok csak be a TV-t…. 
Ez a logikum (-a fraktálódás-) a szeretet meglétén vagy hiányán fog 
eldőlni, vagy állva maradni. Tehát a logikai tartományt sem lehet 
érzelmektől mentesíteni, és senki nem is akarhat ilyet tenni. Itt, ezen a 
ponton a közlendőkben „logikailag” át kell váltanom a szeretet 
súlypontjára. A következő részben még mindig csak a szeretetről lesz 
szó, és csak utána jön az érdemi logikai egyenlet. 
Logikai egyenleteket címkézetlen rébuszokból nem, hanem csakis 
precízen megnevezett dolgokból (-tényekből, tényezőkből-) lehet 
felépíteni. Sokan egyes jelzőket vagy megnevezéseket címkézésnek 
fognak nevezni, ám ha pl. egy kék autó van előttünk, akkor azt senki se 
akarja piros elefántnak megcímkézni, majd pedig az ilyen példa 
sutaságát egy érvényes korrekt megállapításra rácsúsztatva maguknak 
az érvényes dolgoknak az érvényességét általánosságban kérdőjelezni 
meg. Ennek a „fogásnak” a korszaka lejárt, ez már csak egy lefutott 
művészeti koncepció a közeljövő összehasonlító adatainak tárházában. 
Ott is hátrasorolódott a logikai egyenletek diadala miatt. 
A logikai egyenletben szinte állandó működő elemként van jelen az 
összehasonlítás. Amúgy az emlékezés és következtetés lesz a logikai 
egyenletek másik kettő természetes eleme. Időrendi sorrendben: 
emlékezés, összehasonlítás, következtetés. Az emlékezés tartalmához 
összehasonlító ciklusokat rendelünk hozzá, és ekkor jön a 
következtetés. Az összehasonlítást és a következtetést fogja a 
képzeletbeli egyenlőségjel elválasztani, és ettől képlet illetve egyenlet 
a logikai egyenlet. A logikai egyenletre maga az anyagcsere is reagál, 
és a biológiai homeosztázisunk függ tőlük. 
Vegyük azt az érvényes matematikai egyenletet pl. hogy 1+2=3 
A logikai egyenletek futtatásakor ahhoz hasonlítható a helyzet és a 
tipikus gondolatmenet, mint ha a fenti érvényes egyenletet állandóan 
pl. a következő kettő érvénytelen egyenlettel hasonlítgatnánk össze: 
1+2=2 és/vagy 1+2=4 
A matematikai egyenletben a mennyiségen van a hangsúly, de ez az 
elem természetesen a logikai egyenletekből sem vész ki, legfeljebb nem 
az lesz a központi elem. 
A logikai egyenletekben már tipikusan:
minőség / megtörténés és-vagy meg nem történés / meglét vagy 
hiány / ideálok / szükségszerűségek, avagy annak kinevezett közelítő 
igények, vagy éppen kidolgozott tervek / modellek / ciklusok / valamint 
a ’MIÉRT’-EK és a VALÓDI ÖSSZEFÜGGÉSEK szerepelnek központi 
elemként. 
Amikor a külső szemlélő nézőpontjából egy, a helyzetből kiérezhető, 
valamiféle téttel is bíró vélemény-csere zajlik, akkor a részletekben 
lehet, hogy egy vagy több logikai egyenlet rejlik. De az is lehet, hogy 
többségében vagy kizárólag csak véleményekről van szó. A vélekedés 
és a logikai egyenlet tehát összetéveszthető, a tudatossági evolúció 
mai szintjén könnyedén össze is mosható. Ám aki megteszi, az 
önmagával is kibabrál, legfeljebb nem azonnal. 
A részletekbe fektetett idő és energia ki fogja mutatni, hogy a 
részvevők mivel állnak szemben, mi fölött dolgoznak, illetve hogy a 
vélemények egy része eléri-e a logikus megállapítás státuszát ama 
egyenlőségjel után, és ha igen, mely konkrét „vélemény” léphet így 
tovább az egyenlőségjel utáni tartományba. Az sem elvetendő 
módszer, hogy egy vélekedést kihelyezünk egy próba-egyenlőségjel 
utáni tartományba, és a múló idővel figyeljük annak státuszát, illetve a 
módosulások iránti igényt. Ekkor az idő úgyis bebizonyítja, hogy a 
vélekedés logikai egyenletté véglegesedik-e, vagy az egyenletnek hitt 
valami mégis visszaminősül-e vélekedéssé. Az ilyen „kudarcok” 
összehasonlító alapként való felhasználása hatalmas és csodálatos 
tartalék tárházat biztosít a későbbi logikai egyenletek majdani 
diadalittas referenciáihoz; - ezért is nem fogok lélektanilag összeomolni, 
ha az erőfeszítéseim érdemi vonzatai össze találnának omolni. Ez a 
hozzáállás alapvető a tudományos hipotetikus gondolkodásban. A 
tudományos rivalizálásban éppen ez a hozzáállás veszik ki a 
gondolatmenetből. A tudományos életünk így reked meg, mert a 
nyilvánvaló lopkodásos mozaikosdi szándéka egy jóval alacsonyabb 
logikum, mint azok a megállapítások, amelyekre a tudománynak 
manapság szüksége van. 
A vélemény és a meggyőződés elvben tartalmazhat patologikumokat is, 
de főleg különbségeket fogunk érzékelni közöttük. A logikai egyenlet 
már természetesen soha sem tartalmazhat patologikumokat. 
Magát az egyenletet vagy az elme zárja le, vagy az idő, de az 
egyenlőségjel után ott már soha nem vélekedés van, hanem lezárt, 
letisztult TÉNY. Éppen ezért a „logikai egyenlet” kifejezése és 
a „prognózis” fogalma között részleges egyenlőségjelet foghatunk fel. 
Nem mindegy hát, hogy milyen érdemi részletek jogfolytonos 
sorrendiségét engedjük át az Idő-nek, hogy zárja le ő, ahogy szokta. 
Az idő nem mást tesz, mint a már jó ideje logikailag amúgyis lezárt 
egyenleteket az érdemi síkon is lezárja. Az idő megmutathatja a fizikai 
síkon mindazt, ami a virtuális sík logikájában egy bizonyos ideje már 
ugyanolyan evidens volt, mint amikor a VÉGEREDMÉNY* immár 
megmásíthatatlanul átfut a Jelen Jelén. (-*Végeredmény: Az 
egyenlőségjel utáni fatális tény/tények.-)

A logikai egyenletek lezáródásáig minden részletet egészségesebb lesz 
csak véleményként kezelni. Ám amikor a logikai egyenlet akár a 
kiteljesedéskor, akár a beteljesedéskor lezárul, akkor ott már csak 
tények maradnak az egyenlőségjelek után; - amelyeket aztán az Idő 
zár le és véglegesít. Utána már fizikailag nem maradhatnak 
megbánnivalóink a múltra vonatkozóan, csakis korrekciós 
elkötelezettségeink a jövőre vonatkozóan. Itt, ezen a logikai ponton a 
méltóság nem vész el, mindenesetre átalakul, ezért lesz a logikai 
egyenletek egyik központi eleme a méltóság, ahogy ígértem. 

Aki csak úgy tudja olvasni a dolgaimat, hogy előtte beveszi a szokásos 
extazy adagját, majd pedig hígítót szipuzik rá, vagy Kocsis Irma márkájú 
borral öblíti le, ám mondjuk tartogat valami jobb piát is pl. a 
szülinapjára, vagy Szilveszterre, az most vegye elő azt a jobb fajta piát, 
és nyugodtan azzal öblítse le az „anyagot”. Ugyanis nemsokára úgyis 
szenzációs szinten becsajozik vagy behapsizik, feltétlenül meggazdaxik 
és meg is gyógyul a hátralévő dumáimtól; - és akkor meg mire volt jó, 
hogy a rossz előérzetben és a hátrányos várakozások félelmeiben 
olvasta el az anyagaimat….”?”

A legjobbakat! 
TOMI az egyipTOMI

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS