Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX FILOZOFIA 1159
Copyright (C) HIX
2003-05-13
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Egyhaz (mind)  19 sor     (cikkei)
2 Egyhaz (mind)  19 sor     (cikkei)
3 a Mindenhato megis megbizhato (mind)  122 sor     (cikkei)
4 konyorulo! (mind)  44 sor     (cikkei)

+ - Egyhaz (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Teljesen igaz:
"...igy jelenleg van a katolikus egyhaz, mint egy nagyon regen hatalmi
csatat nyert szekta, es vannak ujabb hatalmi csatat nyert szektak.
ezek kozul egyesek meg tortenelmiek, masok meg ennel is ujabbak.
az egesz semmi mas, mint hatalmi harc egy ertelmetlen kerdes korul."
 .
Tudni kell, hogy a kereszt(y)ensegre a feudalizmusnak volt szuksege,
annak volt az ideologiaja. Az utana jovo kapitalizmusnak mar a
nacionalizmus volt az ideologiaja, de termeszetesen a kereszt(y)enseg
egy darabig meg tovabb el, espedig eppen a korabban kiharcolt hatalmi
pozicioja kovetkezteben. A hatalmi harc azonban nem egy ertelmetlen
kerdes korul zajlik, hanem a HATALOMERT - ami ma penzt jelent.
 .
Nem tudjuk, hogy a kapitalizmus utan mi kovetkezik (globalizacio?), de
az biztos, hogy annak meg mar a nacinalizmusra nem lesz szuksege,
lassan (nem rogton) az is sorvadasnak indul, s lehet, hogy me'g a
kereszt(y)ensegnel is hamarabb kimulik, mivel nincs vilagot atszovo
szervezete (egyhaza), azaz nincs olyan szervezete, amelyik ragaszkodna
a hatalomhoz (elsosorban anyagiakert).
+ - Egyhaz (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Teljesen igaz:
"...igy jelenleg van a katolikus egyhaz, mint egy nagyon regen hatalmi
csatat nyert szekta, es vannak ujabb hatalmi csatat nyert szektak.
ezek kozul egyesek meg tortenelmiek, masok meg ennel is ujabbak.
az egesz semmi mas, mint hatalmi harc egy ertelmetlen kerdes korul."
 .
Tudni kell, hogy a kereszt(y)ensegre a feudalizmusnak volt szuksege,
annak volt az ideologiaja. Az utana jovo kapitalizmusnak mar a
nacionalizmus volt az ideologiaja, de termeszetesen a kereszt(y)enseg
egy darabig meg tovabb el, espedig eppen a korabban kiharcolt hatalmi
pozicioja kovetkezteben. A hatalmi harc azonban nem egy ertelmetlen
kerdes korul zajlik, hanem a HATALOMERT - ami ma penzt jelent.
 .
Nem tudjuk, hogy a kapitalizmus utan mi kovetkezik (globalizacio?), de
az biztos, hogy annak meg mar a nacinalizmusra nem lesz szuksege,
lassan (nem rogton) az is sorvadasnak indul, s lehet, hogy me'g a
kereszt(y)ensegnel is hamarabb kimulik, mivel nincs vilagot atszovo
szervezete (egyhaza), azaz nincs olyan szervezete, amelyik ragaszkodna
a hatalomhoz (elsosorban anyagiakert).
+ - a Mindenhato megis megbizhato (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Szervusz Z2!

> A "Mindenhato" sem megbizhato:
> 
> # 1 Kir. 22,23 "Ímé az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a 
te
> prófétáidnak szájába; és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened."
> 
> # 2 Thess. 2,11 "És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, 
hogy
> higyjenek a hazugságnak" 

Igen. Jol lathato, hogy a hazugsagot nem a Mindenhato szolta, hanem 
a hazugsag (tevelyges) szelleme. 
Az ok pedig az, hogy annyira szerettek a hazugsagot, hogy megkaptak. 
Isten ebben is nagyvonalu. Hadd eljenek azzal, amit annyira 
szertnenek.
Ugyanugy, mint a vilag az idok vegen az Antikrisztust megkapja.
(Europabol fog kinoni egy egyseges vilagbirodalom az iras szerint)

> Továbbá: vesd össze Józs. 2,4-6-ot Jak. 2,25-tel.
Mi itt a problema???

>   * 2 Móz. 32,14 "És abba hagyá az Úr azt a veszedelmet, melyet
> akart vala bocsátani az ô népére."
Lasd lent.

>Lásd még 1 Móz. 18,23-33: itt Ábrahám ráveszi Istent, hogy gondolja 
meg magát azt
> illetôen, hogy legalább hány igaz embert kell találni Sodoma 
városában
> ahhoz, hogy a város elkerülje a pusztulást. Ábrahám lealkudja ezt a
> számot ötvenrôl tízre, de Isten csak játszott vele, hiszen mindentudó
> lévén elôre tudhatta, hogy amúgyis elpusztítja majd a várost.

Nem. 
1. Isten szemelyesen lejott, hogy megnezze, igaz-e amit hallott (hogy 
szemelyes kozeli benyomast szerezhessen). 
2. Ha tenyleg lett volna a melegek kozt 10 igaz ember, bizony ma is 
allnanak ezek a nagy varosok. 
Ugyhogy nem Istenen mulott.

Az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát 
hamisságot és vétket, de a bűnöst nem hagyja büntetlenül; (4Móz 
14,18)
Ez egy alapelv az iteletben: Isten tobbszor meggondolja mielott itel, 
igen hosszuturo. De nem vegtelen a turelme, vagyis nem elvtelen.
A bunos kap lehetoseget, tobbet is, hogy megterjen.
Ha megter, nincs buntetes. Ha megis makacsul a rosszat valasztja, 
akkor kell viselnie a kovetkezmenyet.

>   * Jón. 3,10 "... és megbáná az Isten azt a gonoszt, a melyrôl
> mondá, hogy végrehajtja rajtok, és nem hajtá végre."

A Jonas sztori kezdete:
És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván: 
Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert 
gonoszságuk felhatolt elémbe!
… 
És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván:
Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, 
a mit én parancsolok néked.
És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig 
nagy városa vala Istennek, három napi járó föld.
És kezde Jónás bemenni a városba egy napi járóra, és kiálta és monda: 
Még negyven nap, és elpusztul Ninive!

Nezzuk, hogyan reagaltak a varosiak:
A niniveiek pedig hivének Istenben, és bőjtöt hirdetének, és nagyjaiktól 
fogva kicsinyeikig zsákba öltözének.
 .. öltözzenek zsákba az emberek és barmok, és kiáltsanak az Istenhez 
erősen, és térjen meg kiki az ő gonosz útáról és az erőszakosságból, a 
mely az ő kezökben van!
Ki tudja? talán visszatér és megengesztelődik az Isten és elfordul 
haragjának búsulásától, és nem veszünk el!
És látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz 
útjokról: és megbáná az Isten azt a gonoszt, a melyről mondá, hogy 
végrehajtja rajtok, és nem hajtá végre.

Latjatok?
Amennyire megbanja a vetkes az o eroszakossagat, annyira banja meg 
Isten is az iteletet, amelyet a bun miatt hozott. 

És igen rossznak látszék ez Jónás előtt, és megharaguvék.
(Eppen ugy, mint Z2.)
Nem volt nepszeru dolog itelo profetanak lenni, plane ha “nem jott be”.

Könyörge azért az Úrhoz, és mondá: Kérlek, Uram! Avagy nem ez vala-
é az én mondásom, mikor még az én hazámban valék? azért siettem, 
hogy Tarsisba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes 
Isten vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú és a gonosz [ember] 
miatt is bánkódó.
Az Úr pedig mondá: Avagy méltán haragszol-é?
Majd kiméne Jónás a városból, és üle a város keleti része felől, és 
csinála ott magának hajlékot, és üle az alatt az árnyékban, a míg 
megláthatná, mi lészen a városból?
Az Úr Isten pedig egy tököt rendele, és felnöve az Jónás fölé, hogy 
árnyékot tartson feje fölött és megoltalmazza őt a hévség bántásától. 
És nagy örömmel örvendezék Jónás a tök miatt.
De másnapra férget rendele az Isten hajnal-költekor, és megszúrá az a 
tököt, és elszárada.
És lőn napköltekor, hogy tikkasztó keleti szelet rendele Isten, és a nap 
rátűzött a Jónás fejére, és ő elbágyada. Kiváná azért magának a halált, 
és monda: Jobb halnom, mint élnem!
És monda az Isten Jónásnak: Avagy méltán haragszol-é a tök miatt? És 
monda: Méltán haragszom, mind halálig!
Az Úr pedig monda: Te szánod a tököt, a melyért nem fáradtál és a 
melyet nem neveltél, a mely egy éjjel támadt és más éjjel elveszett:
Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagy várost, a melyben több van 
tizenkétszer tízezer embernél, a kik nem tudnak különbséget tenni 
jobb- és balkezük között, és barom is sok van?!

Isten egyutterez az emberekkel. Ezert lehetoseget ad a megteresre.

És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az 
Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a 
haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.
Joel 2,13

De ha meg nem tértek, elvesztek! (Luk 13,5)

M.
+ - konyorulo! (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> Lásd még 2 Kir. 20,1-7, 4 Móz. 16,20-35, 4 Móz. 16,44-50. 
1-
Ebben az időben halálosan megbetegedett Ezékiás, és hozzá menvén 
Ésaiás próféta, az Ámós fia, monda néki: Azt mondja az Úr: Rendeld el 
házadat, mert meghalsz és nem élsz.
Akkor arczczal a falhoz fordult, és könyörgött az Úrnak, mondván:
Óh Uram, emlékezzél meg róla, hogy te előtted hűséggel és tökéletes 
szívvel jártam, és hogy azt cselekedtem, a mi jó volt a te szemeid előtt. 
És sírt Ezékiás nagy sírással.
Azonban Ésaiás még alig ért a város közepére, mikor az Úr beszéde lőn 
ő hozzá, mondván:
Menj vissza és mondd meg Ezékiásnak, az népem fejedelmének: Azt 
mondja az Úr, Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam a te 
imádságodat, láttam a te könyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak 
téged, harmadnapra felmégy az Úr házába;
És a te idődet tizenöt esztendővel meghosszabbítom, és 
megszabadítlak téged és e várost Assiria királyának kezéből, és 
megoltalmazom e várost én érettem és Dávidért, az én szolgámért.

Isten elrendelte Ezekias kiraly veget. (Ezekias istenfelo volt, nem bun 
hanem az elet rendje szerint.)
Szolt is neki, hogy rendezze a hatralevo dolgait. Ezekias azonban sirt 
es konyorgott, hogy elhessen meg.
A Teremto meg nem egy konyortelen szemely, hanem meghallgatja az 
imakat. 

>   * 2 Móz. 32,14 "És abba hagyá az Úr azt a veszedelmet, melyet
> akart vala bocsátani az ô népére."
Monda ismét az Úr Mózesnek: Látom ezt a népet, bizony keménynyakú 
nép
Azért hagyj békét nékem, hadd gerjedjen fel haragom ellenök, és 
törűljem el őket: Téged azonban nagy néppé teszlek.
De Mózes esedezék az Úrnak, az ő Istenének színe előtt…

És abba hagyá az Úr azt a veszedelmet, melyet akart vala bocsátani az 
ő népére.

Egy sereg peldat hozott Zoli: nem arra, hogy Isten tevedett, hanem 
arra, hogy bizony meghallgatja a kereseket, es az iteletet elengedi 
annak aki megter.

Koszonom, Zoltan!

Maci

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS