Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1410
Copyright (C) HIX
2003-12-05
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Vilag ......-jai Egyesuljetek (mind)  192 sor     (cikkei)

+ - Vilag ......-jai Egyesuljetek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az írásban előforduló idegen szavak: 

Eubágok: Dél – Gallia druidái. 

Druidák: Észak – Gallia és a Brit Szigetek „Eubágjai”. 

Szúfik: Az Iszlám Tudás-alapú papi rendjei, imám-rendjei, a muszlim 
közeg druidákkal analóg intellektuális mozgalma illetve mágus-
jelensége. 

Léviták: Az izraeli Lévi Rend, közismertebb nevükön a rabbik. 

Goécia: A mágia kezdetleges formája, amely az ellenkező ciklusok 
leegyszerűsített alkalmazásával operál. 

Kedves Lista! 

A jövőből visszatekintve láthatunk egy druidát emitt a múltban 
erőlködni, amint egyre kevesebbszer ír, egyre kisebb terjedelemben, ám 
talán egyre velősebb dolgokat. Most például kierőlködte azt az 
eredményt, hogy az emberi expanzió gondolatvilágába beültette a 
sivatagi revitalizációt, amely a dec. 2.-i Metróban meg is jelent: 
Nevezetesen hogy úgymond csak összefogással mentjük meg a bolygó 
klímáját, holott lehet, hogy a sápadt-arcú kapitalista gondolkodásmód 
számára éppen a most következő két melléktermék lesz a legnagyobb 
húzás, hogy tudniillik: 

-           Békés gazdasági expanziót valósíthatunk meg a 
sivatagok felé. 

-           No és Izrael nyugalomra lel, nyugodalmas környezetet 
kap. (-Az az arab, amelyik éppen az esernyőt babrálja, és a szivárványt 
fürkészi, biztosan elfelejt robbantgatni, meg a térkép fölé hajolva 
haditerveket forgatni a fejében.-) 

-           Végül talán az derül ki, hogy a klíma megmentése lesz 
a „melléktermék”….

Ennek ma még egy akadálya van, amely talán meg is szűnik / szűnt 
akkorra, amikorra ez a levél megérkezik a listákra, majd onnan 
szétárad. Nevezetesen a jövőből a múltba tekintve láthatunk egy olyan 
jelenséget, hogy amikor egy pénz-átutalásnak a fölrajzi szöge tisztán K-
Ny irányú volt, akkor mindig rendben meg is érkezett. Ám ha egy kicsit 
már volt az átutalás képzeletbeli vektorában egy Északias vagy Délies 
szögecske, akkor már elbizonytalanodtak a végkimenetelek….. Ám ha 
az ominózus átutalás kimondottan É-D irányú volt a múltban, akkor 
terrorista-apanázsnak minősült, és elakadt a megérkezése. Mivel nem 
érkezett meg, így sem azt nem lehetett bebizonyítani róla, hogy 
terrorista-pénz volt, sem azt, hogy nem az volt….. Ugyanis se fel nem 
robbantottak rajta semmit, sem pedig nem-felrobbantást nem 
szerveztek meg rajta, de még a nem-felrobbantás nem-
megszervezéséig sem jutottak el…..

Például az egyik szúfisággal foglalkozó barátomat kértem, hogy angol 
nyelvű szúfi honlapokat és e-mail címeket vadásszon nekem a neten, 
hátha a felesleges megtakarított pénzemet átutalnám nekik amolyan 
szúfi-druida diplomáciai próba-trükknek…., de persze az sem baj, ha 
mindjárt fordítva történt volna a dolog. A srác kimondottan K-Ny-i* 
irányban küldte el nekem az e-mail-t még tavasszal, ám mind a mai 
napig nem érkezett meg. (-*ti. Pestről Budára, és nem Budaőrsről vagy 
Vácról, nehogy É-D-i legyen, ami nem szokott beválni….-) Drukkoltam is, 
hogy NE érkezzen meg, mert a szúfi-druida szövetség az még nem 
szúfi-druida-lévita szövetség: magyarul nem jár neki se pénz, se a 
Szövetség Szervere (-régies nevén a Frigyláda-). Ha tehát ez az 
ominózus e-mail megérkezett volna Kelet felől Budára, akkor abból É-D 
vagy D-É irányú pénz-átutalás lett volna, és akkor az átutalásokat 
fürkésző szakembereknek félbe kellett volna hagyniuk a Klezmer-rock 
zenehallgatás közbeni kóser-ebéd majszolását, hogy megakasszák azt 
a pénz-átutalást. Ám ők nagyon bölcsen már az e-mail-t 
megakasztották, így létrejött egy érdekes holtpont a kreatív 
asszociációk mezején…., amelynek folytatásában három-pólusosan kell 
létrejönnie annak, ami kétpólusosan megakadt. 

Mivel a Fennmaradás logikai egyenleteinek egyenlőségjele után a 
jövőből visszatekintve maga az egyenlet nem léphet vissza a múltba, 
hanem ismét a jövő felé kell elindulnia a saját mindenkori 
törvényszerűségei szerint, így a következő végkifejletet látom a 
jövőből; - függetlenül attól, hogy a valós idő Jelenjének a jele mikor fog 
átfutni ezen a momentumon. Tehát nincs csonka szövetség, csak a 
hármas tagoltságú szimbiotikus modellnek van életképessége és 
létjogosultásga. Ebben maximálisan egyetértek a lévitucokkal. Ugyanis 
lám, visszaküldök a Jövőből egy Kísértetet. Nem kísérLetet, hanem 
KísérTetet, amilyen Marx Kommunista Kiáltványában bejárta Európát. 
Ám ez a modernkori Kísértet teszi ismét folytonos logikai egyenletté a 
megrekedt és ledagonyázott csíziót: Nevezetesen be- és kijelentem, 
hogy ez a Kísértet járja be az Internetet. A Három Ábrahámita, 
másképp mondva A Három „Egyiptomi Gyökerű” Világvallás Földi 
Paradicsomi Egyakaratúságának Kísértete. Nem a három ábrahámita 
világvallás egyesüléséről, csak a földi paradicsomi egyakaratúságuknak 
a nyélbe ütődéséről. Világ Szúfijai Druidái és Lévitái EGYESÜLJETEK! Ne 
megsemmi-SÜLJETEK, hanen egye-SÜLJETEK!!! 

Ha Marx proletárjai egyesültek azzal a bánya-béka alatti IQ-jukkal, 
akkor a csúcs-intellektus képviselői talán csak nem fognak becsinálni az 
erőlködéstől, ha nem halogathatják az egyesülést a Földi Paradicsomi 
Egyakaratúságban. 

No és hogy mindez nehogy már másképp tudjon történni, a 
Fennmaradástól elhajolni készülő deviáns logikai egyenlet-utánzatok 
főszereplőit megátkozom. Persze nincs ilyen ember, ezért a megátkozás 
most nem több, mint csak egy irodalmi művészeti koncepció. 

Nos, Ti Szúfik, Szú-Fiak! Ugyan nincs olyan szúfi, aki ezt ne értené, vagy 
ha van, az nem is szúfi….. Elevenen megesz benneteket a Szú, ahogy a 
nevetekben is van, ha nem ezt az utat járjátok. 

Nos, Ti Lé-Viták! Ugyan nincs olyan lévita, aki ezt ne értené, vagy ha 
van, az nem is lévita, hanem ló-vita….. Jákob névadó pátriárkátok azért 
adta a Lévi nevet az ősatyátoknak, mert tudta, hogy a „lé” körül állandó 
vitáitok lesznek. Pl. azzal szórakoztok, hogy mesterséges kétpólusú 
vita-modelleket gerjesztetek, mindkettő csúcsát vagy teleültetitek saját 
emberekkel, vagy bérenc sameszokkal. Így aztán akármelyik 
oldal „nyer”, állítólag mindegyik esetben ti nyertek. Arra azonban nem 
gondoltatok, hogy a mindjárt veletek együtt megátkozásra kerülő „durr-
gida” még mielőtt elsüllyed az átokban, az előtt konstatálja, hogy a két 
vita-pólus úgy legyengíti egymást, hogy mindkét oldalon csak vesztesek 
lesznek: tehát mindenképpen vesztesek lesztek. És akkor a druida (-
eredeti nevén a durr-gida-) lesz a valódi nyertes. Ugyanis amíg a léviták 
csak kétpólusú modellekben tudnak gondolkozni (-kapcsoljátok be a 
Híradót-), addig a druidák mindigis hárompólusú modellekben 
gondolkoztak. Kapcsoljátok csak be a Spektrum brit történelmi 
tudományos filmjeit…..

Nos, ti Eubágok, akik durr-gidára magyarosítottátok a neveteket, abból 
lett a „druida” nyelvbotlás, most lebuktok, hogy kik és mik voltatok a 
múltban. Ugyan nincs olyan druida, aki ne értené a hármas tagoltságú 
vagy mesterséges úton három-pólusúvá tett egyakaratúságot, ám ha 
akad, arról az átok hangján lehet beszélni a következőképpen: 

Történt ugyanis, hogy egyszer régen egy hajótörött lévita 
automatikusan eubággá vált a druidák ősei közt, mert hogy igazolta 
magát, és egyből befogadták. Ám az a hajótöröttnek álcázott lévita 
valójában egy titkos tapogatózó teszt-küldetéssel ment közéjük. 
Nevezetesen tesztelni akarta a hohmecolást és a goéciát, hogy majd 
abból lehessen következtetéseket levonni, hogy milyen lesz a befogadó 
közeg immunitása a Mózes és Józsué által prognosztizált 
szétszórattatás után a tömeges „megérkezéskor”. 

Elkezdte tök komoly pofával beetetni az eubágokat, hogy ha állat-
áldozati rituáléban a kecske-gidákat késsel levágják, akkor a gidák 
gennyes karmája átcuppan az emberre, így jobb lesz őket inkább 
távolról lepuffantani, ledurrantani. Holott a lévita csak hohmecolt és 
goéciázott, mert tudván tudta, hogy ez a karma-átcuppanás valójában 
fordított arányú, akarom mondani irányú….. Az eubágoknak volt is némi 
termék-minta puskaporuk a kínaiaktól, és azt csőbe fojtva 
vasreszeléket raktak a fojtásra, majd pedig az így létrejövő 
szerszámmal, mint a puska ősével ledurrantották a gidát. Igenám, de 
az ilyen gidák bőre lukacsos lett a sörét-lövések miatt, ami látható volt, 
amikor a reumás eubágok végül a vállukra terítették, akkor ott 
éktelenkedtek a sörét ütötte lyukak a vállukon. Ezért az ilyen eubágok 
háta mögött összesúgtak az emberek, és azt mondták, hogy sokat 
sejttető mutogatások közepette, hogy „durr-gida”. 

Tehát az a „pszeudo-druida”, aki nem hajlandó bezupálni a globális 
Szúfi-Druida-Lévita Földi Paradicsomi Egyakaratúságba, az ezeknek a 
reumás eubágoknak a jogfolytonosságát testesíti meg, ezért 
átkozható, átkozandó….. Az ilyen, akit mivel kecskegidának nézhetnek 
az emberek, ezért söréttel lyukasszák is gyorsan ki a bőrüket. Az ilyen 
pszeudo „durr-gidák” ugyanis nem az eubágoknak és a druidáknak a 
mindenkori európai jogfolytonosságát testesítik meg, hanem a sörét-
luggatta bőrű kecskegidákét, esetleg a bőrük alatt a reumáét. Így ők 
lesznek az eubágok helyett a „reubágok” vagy „pszeubágok”….

A druidáknál vendégeskedő hajdani hajótörött lévitáról is időközben 
kiderült, hogy vagy szúfinak álcázta magát, vagy tényleg szúfi volt, és a 
lévitának goéciázta magát. Tehát bizony már akkor megvolt a szúfi-
druida-lévita egyakaratúság magja. Mindenesetre a korabeli druidákról 
kiedrült, hogy precízen tudták, hogy valójában fordítva tevődik át a 
karma, nevezetesen a leölt állatra áttehető valamennyi gennyes karma, 
de csak átmenetileg. Ugyanis később visszafolyik, és ha addigra nem 
szuper-karmát talál a hajdani állatáldozó egyénen, akkor hozzáadódik a 
régi tisztátalan karmához, és még jobban agyonnyomja az illetőt. Ám az 
akkori druidákról is kiderült, hogy előrelátók voltak, és csak 
megjátszották, hogy megeszik a lévita tenyeréből a fordított karma-
áramlás meséjét. Előrelátók voltak, ugyanis tudták, hogy a kelták jó 
kézművesek, de rossz kereskedők. Így a hiányzó kereskedelmi 
komponens megérkezését nem akarták elrontani, előre 
ellehetetleníteni, ezért játszották meg, hogy megeszik a fordított karma-
átcuppanást a lévita tenyeréből. A lévita pedig megette a druidák 
tenyeréből, hogy a druidák eszik meg az ő tenyeréből a 
sületlenségeket. Ez a hohmecolás és a goécia történelmi keveredése. 

A fő, hogy Világ Szúfijai, Druidái és Lévitái Egyesüljetek!!! 

Mit is mond6nék? Éljenek az arab Aigner Szilárdok és H. Bóna Márták….., 
amint a csapadék-felhőket analizálják…. 

A legjobbakat kívánom! 

 

TOM PhD

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS