Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1096
Copyright (C) HIX
2002-03-25
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Itt a kezem, nem diszno'la'b. (mind)  209 sor     (cikkei)

+ - Itt a kezem, nem diszno'la'b. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! 

Olyan szempontok merültek fel ingyenáram-kütyü ügyben, 
amelyek az Endrével való "lőtávolságot" karnyújtásnyi 
távolságra redukálhatják. Feltéve ha kétoldalú az 
igyekezet. Eredetileg azt írtam, hogy ezeket az ingyen-
energia kütyüket jobb volt halogatni, azonban halogatni 
a "publikum" éretlensége miatt csak az eleve való letagadás 
módszerével lehetett. A halogatás azonban egy idő után 
legyen valóban halogatás, és nem örökre szóló eleve 
letagadás. Ha ebben valahogy meg lehetne állapodni, akkor a 
hajdani süllyesztő erők becsülete nem csak kimosható, hanem 
kielégítően magas szinten megmentető is lenne. Na itt e 
ponton a korábbi lőtávolság karnyújtási távolsággá 
redukálódhatna, és nem pofon-rádiusszá......  
Bármilyen új intézkedés bevezetése komoly PR-
munkabefektetést igényel, legyen bár szó egy nyári 
időszakban megvalósított körút-felújításról, vagy egy 
benzinkút megépítéséről, hát még egy ingyenáram-ketyeréről. 
Amíg ez a PR nem áll rendelkezésre, addig az ilyen kütyük 
státusza tekintetében én is az egyetértésemet nyújtom azok 
süllyesztési igyekezetéhez, vagy éppen "memento-
státuszához". De nem végleg, legfeljebb csak egy bizonyos 
csendes előkészítő szakaszig. Ezen túljutottunk, és ennek 
felismerési késedelmi tűréshatáraiból is lassan kifogyunk. 
Az átmeneti időszak kényes kommunikációját szeretném 
teljesen elölről kezdeni, de időben hamarabb túljutni a 
szükséges sokoldalú felismeréseken. Legalábbis szívesen 
dolgozom az ide vonatkozó termékeny minták kidolgozásán, 
amely minták később is és bárhol is kölcsönösen hasznosnak 
bizonyulhatnak az ilyen kérdések érintett felei közt. 
Ugyebár az egyiptológia félhivatalosan katalogizálta azt a 
hipotézisemet, hogy az egyiptomi csoda-szobrok a Teremtés 
segédkellékei. Nevezetesen, hogy eredetileg ezen szobrok 
segítségével a Tér-be tükrözött fény-szobrok voltak az 
adott faj megteremtésének Feminin Pólusai. A darwini 
evolúció ettől még ugyanúgy igaz, azonban ha azt visszafelé 
végig-gondoljuk, akkor a kiinduló pontban nem az ős-
óceánban úszó ős-fehérjék spontán kapcsolódása található, 
hanem egy akkor még élettelen ultra- és vagy infra-fényből 
tükrözött fény-szobor, amelybe a Teremtő Isten 
fénye "beleesik"..........
Ma, ezek a fény-szobrok az adott fajra jellemző közös 
ösztönök valódi és központi hordozói, tehát az élővilág 
amúgyis kényes egyensúlyának minden eddig tudatosítottnál 
sokkal mélyebb letéteményes közegéről van szó. 
Namármost.....: Ha az ingyenáram-kütyü pl. azt a végső 
soron élő teret bontja meg, amelynek a részét képezik ezek 
az azóta élővé éledt fényszobrok, akkor vélhetően egy 
merőben harmadik nézőpontban lapul az Igazság azon kettő 
állásponthoz képest, amelyekből lövöldöztünk egymásra. 
Ekkor ugyanis ezeknek a kütyüknek a bevezetése és az 
elterjesztése egy olyan speciális logisztikát igényel, 
amelynek 
-	a legelső kiinduló pontjában rehabilitálandó az az 
ál-szkeptikus, aki süllyeszt, tagad, "mementózik", stb., 
miközben mindenkinél kiválóbb tudása van róla, hogy e 
kütyük igenis léteznek;
-	amely bevezető szakasznak a középe táján 
átmenetileg joggal kalibrálják be potom 15 milkóra az első 
kütyü árát, hogy semmiképpen ne érje meg egy háztartásba 
beszerelni, hiszen egy élet alatt nem lehet megspórolni 
ennyi befektetést a háztartási áramon; 
-	amely folyamat egészen előrehaladott szakaszában 
türelemre intik a népet az óvatos elterjesztés miatt;
-	és amelynek végén olyan feltételek állnak 
rendelkezésre, amelyek ma még nemhogy nem állnak a 
rendelkezésünkre, hanem még csak nem is tudjuk, hogy mik 
azok a kardinális feltételek, csak azt tudjuk, hogy vannak, 
és erőteljesen hatnak. Itt most kivételesen nem a sanda 
földi szervezkedések turpisságaira gondolok, hanem kőkemény 
univerzális tényezőkre. Nincs mese, e kérdésekben nagyon 
egymásra vagyunk utalva. Ráadásul az egyik H-Kulcs tovább-
gondolásából levezettem, hogy ha két fél gyanúsan sokáig 
vitázik valamin, akkor az esetek túlnyomó többségében az 
fog kiderülni, hogy mindkettő szempontnak  EGYÜTT  lesz 
igaza, ha nem is mindig vagy nem feltétlenül az 
egyesítésük, de a békés tőszomszédi státuszuk jóváhagyása 
által. 

A Szövetség Ládájában lévő készülékek egyértelműen tér-
bontásos alapon működtek, és Napnál világosabb, hogy a 
Teremtő személyesen korlátozta le a használatukat. Ugyanis 
egy bizonyos energia-ingadozási szint fölött Lucifer életét 
is veszélyeztethetik e műszerekkel folytatott földi 
korrekciós célú beavatkozások, míg e szint alatt is 
kellemetlenségeket okozhatnak neki, ami azonnal 
visszahathat ránk is. Az Egely-Boday-Molnár-stb. féle 
ketyerék tehát ugyanilyen anomáliákat okozhatnak abban a 
bioenergia-háztartásban, amelyhez képest a kajából 
realizálódó vér-cukor csak egy mellékes tényező..... Ezt 
nem örökre és eleve visszahőköltető beszólásnak szánom, 
hanem csak logisztikai kihívásnak gondolom. 
Ezen problémák nem megfelelő kezelése által aztán az 
élővilágban is bekövetkezhetnének járulékos borulási 
láncolatok, ami megint nem kívánatos. Fogok töprengeni ezen 
a kérdésen, és ha egy használhatónak tűnő hipotézis 
felmerül, azt feldobom a listára is. A leginkább kompetens 
információnak a kütyüvel akármilyen asektusból érintkező 
emberek gondolatait tartom, de ők meg hallgatnak.......
Ez tulajdonképpen egy pozícionálási kihívás, mely 
pozícionálási folyamatnak nem minden kihívását gondolom 
tisztázottnak. Ami késik és nyúlik, az nem feltétlenül 
múlik. Pozícionálás alatt most e kütyük rendeltetés-szerű 
használatával járó esetleges biszoferikus kockázatok és 
mellékhatások akaratlagos és uralt pozícionálását, végső 
soron hárítását értem. Most tehát egy fokkal magasabb 
szinten szellőztettem meg a FTIAK-hipotézisemet. (-Fokozott 
Tér-Idő Affinitási Konstelláció-) 
Egyelőre azonban nem felszólítom, hanem csak megszólítom és 
leszólítom a Tisztelt Munka-szkepticizmus Pártján Levelező 
Társakat, hogy készüljünk fel arra, hogy  NEM  az egyikünk 
fog megtérdepelni a másikunk érvei előtt, vagy fordítva, 
hanem mindkét fél egy markánsan harmadik nézőpont előtt lesz
(-ünk-) kénytelenek meghajolni. Ez körvonalazódik a fentiek 
alapján. Annyit mindenesetre már be lehetne vallani a 
tömegtájékoztatásban, hogy van ilyen kütyü, és hogy annak 
esetleges Tér-Idő anomáliás kockázati tényezőit csak úgy 
lehet vizsgálni és pontosan felmérni, ha csak nagyon kevés 
van belőlük, amely "nagyon kevés" eleinte egyenlő 
az "egyetlen példány" fogalmával....... Ezen vívmányok 
darab-számát is egy óvatos logisztikával lehetne csak 
szélesíteni..... A víz-bontó motor talán nem hordoz ilyen 
rejtett kockázatokat, legalábbis kisebbeket, miközben az 
ellensúlyozásukra vonatkozóan is szakmailag alighanem 
érettebb helyzetekben vagyunk. 
Remélem, hogy sikerül megújítanom egy berekedt 
kommunikációs ciklust. Itt most a reményem csak 
negyedlegesen célozza a Voland és köztem, vagy Endre és 
köztem lefutott "kommunikációt"; - ugyanis az első három 
helyen azt a tág kommunikációs huzavona-modellt célzom, 
amiben élünk, és amelynek két különböző oldalára 
sodródtunk; - miközben e fránya modellnek valójában három 
oldala van, és az Igazság lám, a harmadik oldalon 
prosperál...... Tehát a konkrétumokat főleg az 
általánosságok részeként célzom meg, és nem önmagukban, az 
általánosságokra pedig a konkrétumokból következtetek, 
ahogy ez a 13-as H-Kulcs szerint dukál...... 
A harmadik nézőpont igazsága alatt nem azt értem, hogy az 
ott való közös meghajlásunkat az én korábbi "naugye-
megmondtam" alapon csiholt nézőpontjaimmal csempészném egy 
platformra, egyenlőségjelet hazudnék közéjük, vagy hogy 
ennek a fordítottját szenvedném el akárkitől is. Az ilyen 
mihaszna klisékkel szemben legyünk már kollektíven 
rezisztensek és immúnisak. Úgy is mondhatnám, hogy ha egy 
alacsony növésű rágcsáló előreszalad a teve földre lógó 
kantárjával a szájában, akkor legalább legyen egy La 
Fontaine a közelben, aki szelíden megkísérli értelmezni a 
kialakult erőviszonyokat az utókor számára: 

A pamflet és az elégia keresztezése:

Cicuka mjaú-mjaú, 
kutyuli vaú-vaú; 
Karaván capcarap, 
tevécske nagy darab, 
gazdiba nem harap. 

Ahány a patkány a kaptárban,
a szájukban a kantárral
annyifelé szaladnak;
Szegény teve szinte vaktában 
azt se tudja a nagy haptákban
hogy a fejlemények hová haladnak. 
De habár alul a patkucok szája
és felül a teve kantárja;
- azért a teve az úr! 

Kakaska korán kukurikú:
hogy Lucóka lám nem elől,
csak hátulról nagy farkú; 
Hát te se légy szűk markú!!

Voltam én passzív agresszív, 
de lettem én masszív progresszív; 
Hát ne kapjon infarktust, 
inkább szeressen az ember-szív!

Egyszer volt Budán kütyü-vásár, 
csak úgy röpködött a dobált sár;
Mert meghalt Mátyás, 
oda az Igazság; 
De felszólalt Tamás:
lesz még itt vigasság! 

Sóher pénzemberek:
elő azt a suskát! 
Nehogy a nyuszika
hordozza a puskát;
Miközben a jelen és a közös jövő
siratja a "kuss"-át, 's a jussát. 

A lefutott 21-es teleportálós cikk-sorozat egyik részében 
azt írtam, hogy jóízűen teleportálni csak az előzőleg 
csúcsra járatott stressz-struktúra lecsengő, apadó 
fázisában lehet. Hát akkor apadjon az a stressz-szint, és 
köszönöm minden kedves statiszta-társamnak, hogy segített 
nekem csúcsra járatni a lévita lé-vitát..... 

Minden jót kívánok, első helyen magamnak, hogy majd annak 
kipróbálása és megtapasztalása után immár tudjam, hogy mi 
is az, amit másnak is ugyanúgy kívánok..... 

Aki nem hiszi, az lyárlyon utána, de aki meg elhiszi, az 
járjon előtte vagy mögötte, ahogy tetszik......! Aki meg 
nem tudja, hogy elhiggye-e vagy sem, az toporoglyon 1-
helyben.....! 

HódolaTOM!

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS