Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 936
Copyright (C) HIX
2001-08-22
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 "Lelkesek" szkeptikusok es targyilagosak. (mind)  121 sor     (cikkei)
2 Hiba'k. (mind)  14 sor     (cikkei)

+ - "Lelkesek" szkeptikusok es targyilagosak. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! 

Az ima gyógyerejének vizsgálatával kapcsolatban több ponton is osztom a szkepti
kusok véleményét. Ugyebár az a legsarkallatosabb részlet, hogy az ismeretlen em
berekért folytatott ima mögötti vágy és elvárás nyilván jelképes, az imára kivá
lasztott emberek hite felõl szerintem a kutya nem kezeskedett az ominózu
s kísérletben. Így aztán fabatkát sem ér a kísérlet, amelynek a kiértékelése kö
rül ugyan tök fölöslegesen, ámde nagyokat lehet vitázni. Ha azonban az ima nélk
ül hagyott kontrollcsoport esetén a vallásos hozzátartozókat és rokonokat kifej
ezetten félretájékoztatják, és ellopják tõlük a beteget, míg az imádkozá
s célpontjául kiválasztott beteg embereket magas költségen összehozzák a saját 
vallásos rokonaikkal, és fizetik nekik az együtt töltött idõt, továbbá i
mára biztatják õket, akkor így már lehetne statisztikailag szignifikáns 
összehasonlító eredményeket produkálni. Csakhogy ez a "dr." Mengele féle "hippo
kratészi eskü" szerint folyna: ugyanis ugyebár a k

ontrollcsoport esetében vagy nem lehet tudni, hogy hogyan állnak vallásos hozzá
tartozókkal, vagy azokat kifejezetten távol tartva félre kellene tájékoztatni. 
Ez az a részlet, amit senki sem vállalna, se szkeptikus, se "lelkes", se "ezote
rikus" se vallásos oldalról. Éppen ezért ezek a kérdések mindigis meg fognak ma
radni az egyes szám elsõ személyû bizonyosság szintjén, és soha se
m lesznek továbbmozgathatóak a bizonyíték szintjére. 
Leegyszerûsítve úgy is mondhatjuk, hogy a bizonyosság és a bizonyíték köz
ötti egyenlõségjel firtatása értelmetlen, mert az ilyen kísérletek feler
észt a bizonyosságokat kiterjeszteni igyekvõket fogják igazolni, felerés
zben pedig a bizonyítékokat kiterjeszteni igyekvõket. 
A téma kiválasztását a közlések rejtett de egyértelmû (-látens de evidens
-) tartományában alaposan körbelengi a vallásosak és nem vallásosak egymás irán
ti lesajnáló hozzáállása. Már nem elõször írom, de hát ellenvéleményt mé
g kiegészítõ vagy gondolat-felvetõ értelemben sem kaptam erre von
atkozóan, hogy a vallásos közlések egy része ellen SZERINTEM  IS  LEHET  LÁZADN
I. Ugyanis azok nagy része az auránk kozmikus donorságának Lucóka általi akcept
orságát hivatott palástolni, de a fennmaradó része helytálló, és MÜKÖDIK, de ne
hezen kihámozható. Tehát a donorságunk részletei ellen szerintem idõszer
û a gondolkodni nem rest ember módján ellenvetéseket megfogalmazni, de ez
eket nem a földi embereknek kell egymás pofájába verniük; - itt tehát kb. 40-50
%-ban értettem egyet az általam ismert szkeptikus hozzáállásokkal. 
A kozmikus donorság Kozmikus modelljének részleteit a Tudás-alapú papi rendek s
em ismerhették teljes terjedelemben, és õk az életükkel fizettek volna, 
ha hagyják kiszivárogni pl. Lucifer nõi létjogosultságára vonatkozó info
rmációt. Azonban aki saját magától jött rá erre a dologra, az mindigis szabadon
 terjeszthette ezt az infót, és a Tisztelt Szkeptikus Tudós-Társadalmat ennek a
z élménynek a kóstolgatásába kívánom meghívni. Attól persze, hogy nem kommentál
juk ezt a témát, nos attól az még él, létezik, és terjed. Legfeljebb a szkeptik
usok késve fedezik fel benne a saját korábbi botlásaik erénybe fordítási lehet&
otilde;ségét, és a saját gondolkodásmódjuk haladó és fontos részleteinek elisme
rtetési lehetõségét. Nem csak az terjesztheti szabadon és büntetlenül ez
t az infót, aki magától jött rá, hanem az is, aki egy olyan hírlánc következ&ot
ilde; ill. akárhanyadik láncszemeként teszi, amely nem egy Tudás-alapú papi ren
dbe gyökerezik, (-ez ugyanis a "tilos-vonal"-) hen

am egy saját magától megfejtett gondolkodó embertõl vagy körbõl e
red. Ilyenek pedig mindigis voltak, a reneszánszok elõtt az ilyen embere
k indították el ezeket a hírláncokat. Ez párhuzamos vallás-történeti, mûv
észettörténeti és gazdaságtörténelmi tény, amely hármas referencia-párhuzam mel
lé most felzárkózhat a tudomány-történelem párhuzama is, ha akar. Nem baj, ha a
 tudomány az ismertetett gyógyulási kísérletek zsákutcáit rója, ha erõt 
merít e hírláncokkal kapcsolatos nyílt állásfoglaláshoz. 
E hírláncoknak Lucóka megjuhászodásáig kell hízniuk, akkor megtorpanhatnak. E h
írlánc-fajta idõ elõtti fékezése, vagy a figyelemnek az err&otild
e;l való elterelése (-akár vallásos, akár szkeptikus részrõl-) túlzás né
lkül öngyilkosság, illetve Lucó-eredetû biorobot-rángatózás és kozmikus m
arionett effektus. E hírlánc elkerülhetetlensége az 5-ös és a 8-as H-Kulcsok al
apján indokolható. Az 5-össel, ugyanis Lucóka szoknyája alá bevilágítani kétség
telenül rossz megoldás, de pl. ma is a rendelkezésünkre álló összes rossz megol
dás közül hitelesen a legkevésbé rossz. A 8-as szerint pedig azért terjesztend&
otilde;, mert hogy ugyebár a Fõnök váltogatni, azaz az Idõ-ben me
gosztani volna köteles a részrehajlását köztünk emberek és a Lucóka között. Köz
tudott, hogy dominanciát és/vagy részrehajlást a Tér-ben nem lehet megosztani, 
de mivel meg kell osztani, így csak az Idõ-ben való megosztás marad. Teh
át pl. most is a Fõnök (-a Forrás, a Kezdem

ényezõ, a Férfi-) várja a Lucókát, hogy az ne kényszerítse rá a vele sze
mben ellenséges magatartásra, de a részrehajlása váltogatásának valódi érvényes
üléséért semmi egyebet nem tesz, mint hogy eltûri a Lucó és/vagy a kozmik
us donorság modellje elleni földi emberi lázadásokat; - már amennyiben azok lét
eznek, tényleg kezdeményezik is õket. Tehát ha ez a hírlánc nem er&otild
e;södne meg pl. itt a HIX-en, akkor majd megerõsödik máshol.......; Ha a
z 5-ös és a 8-as Kulcsok szerint tényleg átgondolom a Modellt, akkor annak mind
három részletének (-Fõnök, Emberiség, Lucó-) egyformán az az érdeke, hog
y nyíltan újragondoljuk a részleteket a Tudás nevében, és ha visszamenõl
eg nem is, de elõremenõleg igenis fellázadjunk e gyalázat folytat
ódása ellen. Eme igyekezet és folyamat, (-Áramlat-) mint egy markáns harmadik n
ézõpont egyforma ütemben kellene, hogy magába szívjon korábbi vallásos é
s szkeptikus személyiségeket. Ezért szoktam fogéko

ny lenni a SziÁ-val való szakmai kibékülés gondolatisága iránt; - de hát ez a f
olyamat ha nem is köztem és SziA közt, de legkésõbb a Végpusztulás szaka
dékának szélén általánosságban úgyis végbe fog menni. 
Végezetül leírom, hogy a vallásosság ellentmondásai engem ugyanúgy fárasztanak,
 mint egy akármelyik szkeptikust: azonban a szkeptikusok szinte még jobban fára
sztanak, ha engem a vallásosokkal vesznek egy kalap alá. Tudni és hinni mindigi
s mást fog jelenteni. Számomra az a röhej, hogy szerintem most egy akármilyen p
éldabeli szkeptikust és egy vallásost egyformán tudnék leckéztetni e rövid mond
attal: Tudni és hinni mindigis mást fog jelenteni. A bizonyítás és bizonyosság 
megvallása között sem érdemes közös határátkelõhelyeket keresni, csakúgy
, mint ahogy Vietnám és Norvégia között sincs közös földi határ és határátkel&o
tilde;hely. 

Még egyszer az ominózus kísérletrõl: 

Az Absztrakt Immunológiában írom, hogy kísérletekból objektív adatokat csak az 
emlékezet megerõsítésével és kiterjesztésével lehet nyerni. Nevezetesen:
 a spontaneitásukban zavartalan folyamatokat idõrõl idõre 
utólag kell kiértékelni, méghozzá minél részletesebben, és minél nagyobb "távol
ságig" bezárólag a Múlt felé. Én a H-Kulcsokat így regeneráltam a saját használ
atomra. Az ominózus gyógyító kísérletek összehasonlító vizsgálatának minden pon
tján nyilvánvalóan szét volt barmolva a spontaneitás, úgyhogy akár szkeptikus, 
akár "lelkes" oldalról csak egy merõ baromságot lehet levonni tudományos
 konklúziók helyett. 

Végezetül egy kérdés: Mit szóltok hozzá, ha a "szkeptikusok" kifejezés ellentét
ének a "lelkesek" kifejezést kínálom fel, és az egyensúlyt a "tárgyilagosak" ki
fejezésében keresem; - miközben a "szekptikus" és a "tárgyilagos" között nem kü
lönösebben vélek egyenlõségjelet felfedezni? Popper errõl írja az
 óravázlatában, hogy "jó szkepszis: mindent megenged; rossz szkepszis: mindent 
tagad". Végezetül van a tárgyilagos, azaz a se nem "rosszul" szkeptikus, se nem
 "jól" szkeptikus, hanem kiegyensúlyozottan "szkeptikus", mint pl. én; - azaz t
árgyilagos. Tárgyilagosan világít be Lucóka szoknyája alá...... 

A legjobbakat. Tom
+ - Hiba'k. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! 

Az imenti levelemben a hossszu o" es a hosszu u" helyett valami 'tilde...' feli
rat van a HIX szoftveres visszaigazolo leveleben. Ha rossz lesz az imenti iraso
m, akkor egy nap kesessel hosszu ö es ü nelkul termeszetesen megismetlem. 

Egyebkent a http://ludens.elte.hu/kungabo/popper.html honlapot vagy valaki leve
tte, vagy baj van a szerverrel. Ha a honlapot leszedte'k, de a szerverrel minde
n O.K., akkor az jelze's e'rteku.......... Ugyanis akkor nincs mire hivatkoznom
, hogy la'm, jivatkoznak ra'm.......

Kivancsian varom a fejlemenyeket! 

Tom

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS