Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 875
Copyright (C) HIX
2001-06-22
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 A 11-es H-Kulcs. (mind)  134 sor     (cikkei)
2 Endrenek Egely-rol. (mind)  36 sor     (cikkei)

+ - A 11-es H-Kulcs. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A 11-es H-Kulcs, avagy a szétosztott Ankh-kereszt: 

Nos, teljesen szabad a pálya a Kulcsok gyakorlati 
kipróbálása és ki nem próbálása között. A kipróbálás esetén 
is teljes az olvasók szabadsága arra vonatkozóan, hogy a 
leközölt Kulcsokban megtestesülő értékrenddel és szellemi 
áramlattal szembepisilve akarjuk-e kipróbálni őket, avagy a 
Kulcsokkal együtt sugalmazott értékrendnek mindenben 
megfelelően. 
Tételezzük fel, hogy valaki próbaképpen szembepisil velük, 
és meg is tapasztalja a paranormális jelenségek falába való 
ütközést, vagy csak úgy felfut a szerencsétlenségi 
statisztikája, hogy már kezd gyanút fogni, hogy a kulcsnak 
nem a fogantyúját, hanem a tollát kell betenni a zárba…. A 
játékos elme bármit kipróbálhat, és ha ezt Lucóka megteheti 
a Kozmoszban, akkor a Földön is lehessen bárkinek szabadon 
próbálkozni. Ha azonban a felfutó statisztikájú 
rápipálások „pálfordulást” provokálnak, akkor vagy 
Damaszkusz megy Pálhoz, vagy ha nem, akkor Pál megy 
Damaszkuszhoz. Ezt Mohamed is eredetileg Páltól 
plagizálhatta el….
Tehát ott tartottunk ugyebár, hogy a hegy sem ment 
Mohamedhez, meg Damaszkusz sem teleportálódott Pál lábai 
elé, mi azonban minden értékrendi aspektust szabadon 
végigpróbálhattunk. Sőt, ha a 9-es Kulcs lepottyant az 
Égből a Földre, akkor ugyebár szeretnek minket is. Annyira 
szeretnek, hogy a 11-es H-Kulcsot is a kezünkbe adják, 
függetlenül attól, hogy 1-től 10-ig nem is mi gyalogoltuk 
le a Kulcsokig lévő távolságot, hanem a transzcendensen 
újjáéledő druidizmus…. Ugyebár a 10-es Kulcs a „normális” 
és paranormális jelenségek határának Kulcsa volt. 
A 11-es H-Kulcs szerint a mind a protezsáló, mind a 
kibabráló paranormális jelenségek, és gyanús szerencse-
statisztikák „hátrányos térfeléről” bármikor át lehetett és 
át lehet állni a kedvező térfélre, ha ott lesz erőnk 
képviselni a „lineáris hibaelkövetés, exponenciális 
hibakijavítás” elvét, illetve kézbe venni annak kínálkozó 
lehetőségeit. Az új honlapon lesz egy csomó ötlet…. 
Ó-Egyiptomban Mózes idejéig bezárólag a 11-es H-Kulcs volt 
az az Ankh-Kütyü, amelyet a fáraók a kezükben tartottak, 
amelyet Mózes a köpenye alatt hordott. A Mózes 
által „csiholt” csodák nem a pálcájából eredtek, hanem az 
arany Ankh-Kütyüből, amit a köpenye alatt hordott. Utána ez 
a Kütyü vagy benne volt a Kelengye-Frigyládában, vagy ami 
még valószínűbb: Mózes azzal együtt dőlt bele a felhőbe, 
amikor Józsué elkísérte az utolsó útjára. 
Ma a 11-es H-Kulcs az utolsó, és immár a helyes irányú 
köpönyeg-fordítás mentális Kulcsa, ha látjuk, hogy a 
folyamatok és jelenségek egy még korai szakaszban többé nem 
bennünket protezsálnak. Az eredeti 11-es Kulcsot nem 
lehetett átnyújtani a szeretett ellenségnek, de a 11-est át 
lehet nyújtani. Tudniillik a Világ akkor is megfordul, ha a 
Lévi Rend folytatja a régi menetelését, mert az 1-es H-
Kulcsot eldobta, és az értelmi képességei pedig (-reméljük 
csak látszólag-) megrekedtek a 2-es Kulcs szintjén. (-
Szabad a pálya, be lehet bizonyítani, hogy tévedek: utólag 
örömmel szívok vissza bármit.-) Azonban az egyszerű 
zsidóság képes magasan a 2-es Kulcs fölé is felnőni, (-
főleg ha a magyarsággal átkeveredik-) és kifejezem azon 
őszinte jókívánságaimat, hogy legyenek képesek magukkal 
felfelé rángatni a lévitáikat is. 
Mózes idejében tehát egy tárgy volt a 11-es H-Kulcs, amit 
csak az első 10-Kulccsal mentálisan korrektül bánó, 
speciálisan beedzett ember vehetett a kezébe, ellenkező 
esetben a „tárgy” vette készbe az embert….. Mózes korában 
nyilván nem tartott ott a közös tudatossági evolúció, hogy 
mellőzni lehessen a 11-es H-Kulcs exkluzív tárgyi 
megjelenését és egyetlen személyhez rendelését; - nem 
beszélve arról, hogy az emberek a „megcímkézett” 
istenek „nomen est omen”-jét hordozták magukon, az 
volt „beleégetve” az aurájukba. Ez pedig a „frontvonalakat” 
is megkerülhetetlenné tette, ha „kettő vagy több isten 
összebalhézott”. Ezért kellett az 11-es H-Kulcs, a fizikai 
Ankh-Kulcs, amellyel lehetett demonstrálni, hogy éppen ki a 
leginkább „érvényes” Isten a nagy büdös politeizmusban. 
Állítólag egy távirányításos lánctalpas fényszórós kamera 
megtalálta ezt az „antennás” Ankh-ot az egyik piramis 
rejtett labirintusaiban, de „kipiszkálni” nem tudták. 
Kézenfekvő hát a hipotézis, hogy a csodák Ankh-Kulcsa 
teleduplikációval „cuppan” át az arra elhivatott személyre, 
aki „karmesterként” vezényli a csodákat, pl. Mózes az 
Exodus előkészítését, illetve magát a Kivonulást. Ezek 
szerint a „csoda-csiholás” egyik kelléke a piramis. 
Ma a 11-es H-Kulcs tárgyi exkluzivitása kiváltható, sőt 
kiváltandó azzal, hogy immár szétosztható, sőt 
szétosztandó, a többi Kulcshoz mindenben hasonlatosan. Ma 
csak annyi a különbség, hogy szabadon át lehet állni, 
szabadon lehet fordítani a köpenyen egy utolsót. Ha mi a 
druidák és az egyiptomi uralkodó osztály etimológiai (-ergo-
) genetikai jogfolytonossága vagyunk, akkor az 
emlékezésbeli törések ellenére az 1-től 10-ig tartó Kulcsok 
is a mi örökségünk, mindnyájunké, aki beszéljük ezt a 
nyelvet. Hiába volt egészen pici lány az egyetlen Onassis 
unoka, amikor meghalt az anyja, és hiába nem emlékszik a 
felmenőire, az örökség, a vagyon az övé. Ezzel analóg a mi 
örökségünk is. Az eredeti 11-es Kulcs csak egyetlen EGY 
ember öröksége lehetne, de mivel a mai „sütött bélyegek” 
nem olyan csontig hatolóak, mint anno voltak, ezért az 
első „pofonok” után szabad a lehetőség a térfelek közötti 
mozgásra. Ez a Szabadság csúcsa, és lám a 11-es H-Kulcs is 
mindenkié, csak hát szétosztva. 
Összefoglalva tehát az a miénk, hogy a bennünket 
érintő „para és nem para” normális jelenségek indikálják a 
saját értékrendünket is, nevezetesen, hogy melyik fizikai 
megnyilvánulás melyik értékrendhez tartozik, és szabad az 
átjáró a térfelek között, nem úgy, mint Mózes idejében. 
Ezek szerint fohászkodunk a 10-es Kulcs mintájának 
megfelelően, amire ugyebár felszökik a talányos TIAK-
statisztika, és amikor látható, hogy hogyan osztotta fel, 
parcellázta újra a Változás a Tér-Idő valóságunkat, akkor a 
számunkra kényelmetlen poziciókból átsétálunk a jobb 
helyekre, mint a zámolyi romák Strassburgba. És lám az 
ünnep közös lesz, együtt fogjuk emelt fővel megsüvegelni az 
aranykort. 
Én tudom magamról, hogy nem vagyok Mózes, de ha jelenleg 
mondjuk pl. összesen 12-en gyakoroljuk a Kulcsokat, akkor 
mindaddig 1/12-ed „Mózes” vagyok, amíg nem fogjuk immár 13-
an, 14-en, - és így tovább - gyakorolni. Végül mindnyájan 
rádöbbenünk, hogy egyformán „Mózesek” vagyunk, elvégre 
a „Rámszesz vagy Rá-Mózisz, ill. Tut-Mózisz” családfából 
valóak vagyunk, és a Mózisz ill. Mózes már csak egymás 
etimológiai mutánsai. Az ő nyelvüket beszéljük, csak hát 
sajnos nem csak a zsidóság ősei dobták el az 1-es H-
Kulcsot, hanem az ősmagyarok is. Mivel mindegyik nép más 
korban dobta el, így azt hiszik magukról, hogy nem is 
dobták el, mert mindegyik más korra mutogat. Nézzétek csak 
meg, hogy az elhivatott ősmagyarság-kutatók Etelköz előtt 
mennyire sötétben tapogatóznak. Hm! A sztyeppéken van 
eltemetve a népünk 1-es H-Kulcsa, de a Kárpát 
medencei „régészet” mind a 11-et felhányta kettő „para” 
levelező listára: a HIX-re és a Pszichotron-ra. 

Szabó Tamás Ph.D., mint
Poszt-Hermetikus Druida.
+ - Endrenek Egely-rol. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Endre! 

Én Egely híveként elhiszem, hogy okosabb, képzettebb vagy, 
sok vonatkozásban nagyobb tudományos háttérrel rendelkezel. 
Nem viccölök: mindezt nem gondolom, hanem tudom. Egely 
egyelőre annyiban jobb nálad, hogy ő elhiszi, hogy van 
műszaki kiút arra a szarra, amiben csücsülünk. Te pedig 
ugyebár nem tudtad feltépni magadban ezen mentális határok 
kapuját. Lehet, hogy a működő „kütyük” éppen az általad 
katalogizált tudományos részletek megmozgatásában rejlenek, 
amelyhez szükséges játékos kísérletező kedv és végső jóba 
vetett hit tekintetében Egely vagy előbbre jár nálad………….: -
 vagy csak annyi a különbség közöttetek, hogy ő egy tágabb, 
te pedig csak egy leszűkített populáció számára képzeled el 
az előnyöket. Ez utóbbi tekintetében csak te tudod a 
választ, legyek bár akármilyen jó „cracker” az aggyal 
kommunikáció információs mezőkben, ezt a szektorodat nem 
töröm fel. 
Mindenesetre önmagamnak drukkolva csak egyet tehetek: vagy 
annak drukkolok, hogy találjátok meg a 3-as H-Kulcsot vagy 
Egely-vel, vagy egyik közeli munkatársával, (-ha akarod 
közben járok amolyan jószolgálati küldöttséggel-) vagy 
annak fogok drukkolni, hogy vagy te dolgozd le az Egely-vel 
szembeni mentális hátrányaidat, vagy ő dolgozza le a veled 
szemben fennálló tárgyi tudását, de legyenek „kütyük”. Ti 
úgy hessegettek el mentális és/vagy szakmai kvalitásokat 
önmagatoktól, ahogy akartok, de én ragaszkodom a Végső Jóba 
Vetett Hitemhez, és ahhoz, hogy abban a Végső Jóban 
mindenki elfér. 

Szabó Tamás Ph.D., mint
Poszt-Hermetikus Druida.

A 96,5 Mhz-n Egely interjú volt, és a 
www.ambro.hu/borze/egely honlapot kétszer is elhadarták. 
Remélem jól jegyeztem le.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS