Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 937
Copyright (C) HIX
2001-08-23
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Sajnos bekovetkezett. (mind)  120 sor     (cikkei)

+ - Sajnos bekovetkezett. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Hellosztok! 

Sajnos bekovetkezet, hogy a kodolas nem mindig passzol. Most a hosszu ekezetekm
ellozesevel meg egyszer elkuldom a tegnapi levelet: 

Kedves Lista! 

Az ima gyógyerejének vizsgálatával kapcsolatban több ponton is osztom a szkepti
kusok véleményét. Ugyebár az a legsarkallatosabb részlet, hogy az ismeretlen em
berekért folytatott ima mögötti vágy és elvárás nyilván jelképes, az imára kivá
lasztott emberek hite felöl szerintem a kutya nem kezeskedett az ominózus kísér
letben. Így aztán fabatkát sem ér a kísérlet, amelynek a kiértékelése körül ugy
an tök fölöslegesen, ámde nagyokat lehet vitázni. Ha azonban az ima nélkül hagy
ott kontrollcsoport esetén a vallásos hozzátartozókat és rokonokat kifejezetten
 félretájékoztatják, és ellopják tölük a beteget, míg az imádkozás célpontjául 
kiválasztott beteg embereket magas költségen összehozzák a saját vallásos rokon
aikkal, és fizetik nekik az együtt töltött idöt, továbbá imára biztatják öket, 
akkor így már lehetne statisztikailag szignifikáns összehasonlító eredményeket 
produkálni. Csakhogy ez a "dr." Mengele féle "hippokratészi eskü" szerint folyn
a: ugyanis ugyebár a kontrollcsoport esetében vagy

 nem lehet tudni, hogy hogyan állnak vallásos hozzátartozókkal, vagy azokat kif
ejezetten távol tartva félre kellene tájékoztatni. Ez az a részlet, amit senki 
sem vállalna, se szkeptikus, se "lelkes", se "ezoterikus" se vallásos oldalról.
 Éppen ezért ezek a kérdések mindigis meg fognak maradni az egyes szám elsö sze
mélyü bizonyosság szintjén, és soha sem lesznek továbbmozgathatóak a bizonyíték
 szintjére. 
Leegyszerüsítve úgy is mondhatjuk, hogy a bizonyosság és a bizonyíték közötti e
gyenlöségjel firtatása értelmetlen, mert az ilyen kísérletek felerészt a bizony
osságokat kiterjeszteni igyekvöket fogják igazolni, felerészben pedig a bizonyí
tékokat kiterjeszteni igyekvöket. 
A téma kiválasztását a közlések rejtett de egyértelmü (-látens de evidens-) tar
tományában alaposan körbelengi a vallásosak lesajnálása. Már nem elöször írom, 
de hát ellenvéleményt még kiegészítö vagy gondolat-felvetö értelemben sem kapta
m erre vonatkozóan, hogy a vallásos közlések egy része ellen SZERINTEM  IS  LEH
ET  LÁZADNI. Ugyanis azok nagy része az auránk kozmikus donorságának Lucóka ált
ali akceptorságát hivatott palástolni, de a fennmaradó része helytálló, és MÜKÖ
DIK. Tehát a donorságunk részletei ellen szerintem idöszerü a gondolkodni nem r
est ember módján ellenvetéseket megfogalmazni, de ezeket nem a földi embereknek
 kell egymás pofájába verniük; - itt tehát kb. 40-50%-ban értettem egyet az ált
alam ismert szkeptikus hozzáállásokkal. 
A kozmikus donorság Kozmikus modelljének részleteit a Tudás-alapú papi rendek s
em ismerhették teljes terjedelemben, és ök az életükkel fizettek volna, ha hagy
ják kiszivárogni pl. Lucifer nöi létjogosultságára vonatkozó információt. Azonb
an aki saját magától jött rá erre a dologra, az szabadon terjeszthette ezt az i
nfót, és a Tisztelt Szkeptikus Tudós-Társadalmat ennek az élménynek a kóstolgat
ásába kívánom meghívni. Attól persze, hogy nem kommentáljuk ezt a témát, attól 
az még él, létezik, és terjed. Legfeljebb a szkeptikusok késve fedezik fel benn
e a saját korábbi botlásaik erénybe fordítási lehetöségét, és a saját gondolkod
ásmódjuk haladó és fontos részleteinek elismertetési lehetöségét. Nem csak az t
erjesztheti szabadon és büntetlenül ezt az infót, aki magától jött rá, hanem az
 is, aki egy olyan hírlánc következö ill. akárhanyadik láncszemeként teszi, ame
ly nem egy Tudás-alapú papi rendbe gyökerezik, (-ez ugyanis a "tilos-vonal"-) h
enam egy saját magától megfejtett gondolkodó ember

töl vagy körböl ered. Ilyenek pedig mindigis voltak, a reneszánszok elött az il
yen emberek indították el ezeket a hírláncokat. Ez párhuzamos vallás-történeti,
 müvészettörténeti és gazdaságtörténelmi tény, amely hármas referencia-párhuzam
 mellé most felzárkózhat a tudomány-történelem párhuzama is, ha akar. Nem baj, 
ha a tudomány az ismertetett gyógyulási kísérletek zsákutcáit rója, ha eröt mer
ít e hírláncokkal kapcsolatos nyílt állásfoglaláshoz. 
E hírláncoknak Lucóka megjuhászodásáig kell hízniuk, akkor megtorpanhatnak. E h
írlánc-fajta idö elötti fékezése, vagy a figyelemnek az erröl való elterelése (
-akár vallásos, akár szkeptikus részröl-) túlzás nélkül öngyilkosság, illetve L
ucó-eredetü biorobot-rángatózás és kozmikus marionett effektus. E hírlánc elker
ülhetetlensége az 5-ös és a 8-as H-Kulcsok alapján indokolható. Az 5-össel, ugy
anis Lucóka szoknyája alá bevilágítani kétségtelenül rossz megoldás, de pl. ma 
is a rendelkezésünkre álló összes rossz megoldás közül hitelesen a legkevésbé r
ossz. A 8-as szerint pedig azért terjesztendö, mert hogy ugyebár a Fönök váltog
atni, azaz az Idö-ben megosztani volna köteles a részrehajlását köztünk emberek
 és a Lucóka között. Köztudott, hogy dominanciát és/vagy részrehajlást a Tér-be
n nem lehet megosztani, de mivel meg kell osztani, így csak az Idö-ben való meg
osztás marad. Tehát pl. most is a Fönök (-a Forrás, a Kezdeményezö, a Férfi-) v
árja a Lucókát, hogy az ne kényszerítse rá a vele 

szemben ellenséges magatartásra, de a részrehajlása váltogatásának valódi érvén
yesüléséért semmi egyebet nem tesz, mint hogy eltüri a Lucó és/vagy a kozmikus 
donorság modellje elleni földi emberi lázadásokat; - már amennyiben azok létezn
ek, tényleg kezdeményezik is öket. Tehát ha ez a hírlánc nem erösödne meg pl. i
tt a HIX-en, akkor majd megerösödik máshol.......; Ha az 5-ös és a 8-as Kulcsok
 szerint tényleg átgondolom a Modellt, akkor annak mindhárom részletének (-Fönö
k, Emberiség, Lucó-) egyformán az az érdeke, hogy nyíltan újragondoljuk a részl
eteket a Tudás nevében, és ha visszamenöleg nem is, de elöremenöleg igenis fell
ázadjunk e gyalázat folytatódása ellen. Eme igyekezet és folyamat, (-Áramlat-) 
mint egy markáns harmadik nézöpont egyforma ütemben kellene, hogy magába szívjo
n korábbi vallásos és szkeptikus személyiségeket. Ezért szoktam fogékony lenni 
a SziÁ-val való szakmai kibékülés gondolatisága iránt; - de hát ez a folyamat h
a nem is köztem és SziA közt, de legkésöbb a Végpu

sztulás szakadékának szélén általánosságban úgyis végbe fog menni. 
Végezetül leírom, hogy a vallásosság ellentmondásai engem ugyanúgy fárasztanak,
 mint egy akármelyik szkeptikust: azonban a szkeptikusok szinte még jobban fára
sztanak, ha engem a vallásosokkal vesznek egy kalap alá. Tudni és hinni mindigi
s mást fog jelenteni. Számomra az a röhej, hogy szerintem most egy akármilyen p
éldabeli szkeptikust és egy vallásost egyformán tudnék leckéztetni e rövid mond
attal: Tudni és hinni mindigis mást fog jelenteni. A bizonyítás és bizonyosság 
megvallása között sem érdemes közös határátkelöhelyeket keresni, csakúgy, mint 
ahogy Vietnám és Norvégia között sincs közös földi határ és határátkelöhely. 

Még egyszer az ominózus kísérletröl: 

Az Absztrakt Immunológiában írom, hogy kísérletekból objektív adatokat csak az 
emlékezet megerösítésével és kiterjesztésével lehet nyerni. Nevezetesen: a spon
taneitásukban zavartalan folyamatokat idöröl idöre utólag kell kiértékelni, még
hozzá minél részletesebben, és minél nagyobb "távolságig" bezárólag a Múlt felé
. Én a H-Kulcsokat így regeneráltam a saját használatomra. Az ominózus gyógyító
 kísérletek összehasonlító vizsgálatának minden pontján nyilvánvalóan szét volt
 barmolva a spontaneitás, úgyhogy akár szkeptikus, akár "lelkes" oldalról csak 
egy merö baromságot lehet levonni tudományos konklúziók helyett. 

Végezetül egy kérdés: Mit szóltok hozzá, ha a "szkeptikusok" kifejezés ellentét
ének a "lelkesek" kifejezést kínálom fel, és az egyensúlyt a "tárgyilagosak" ki
fejezésében keresem; - miközben a "szekptikus" és a "tárgyilagos" között nem kü
lönösebben vélek egyenlöségjelet felfedezni? Popper erröl írja az óravázlatában
, hogy "jó szkepszis: mindent megenged; rossz szkepszis: mindent tagad". Végeze
tül van a tárgyilagos, azaz a se nem "rosszul" szkeptikus, se nem "jól" szkepti
kus, hanem kiegyensúlyozottan "szkeptikus", mint pl. én; - azaz tárgyilagos. Tá
rgyilagosan világít be Lucóka szoknyája alá...... 

A legjobbakat. Tom

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS