Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 375
Copyright (C) HIX
1993-04-12
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Mi a konzervativizmus= (mind)  87 sor     (cikkei)
2 Cser Ferinek (mind)  23 sor     (cikkei)
3 Terdre kenyszeritjuk az EC-t! (mind)  19 sor     (cikkei)
4 Isten, csalad, kozony (mind)  108 sor     (cikkei)

+ - Mi a konzervativizmus= (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Pa1rhetes kihagya1s uta1n most egyben a1tolvastam a SZALONt, abban
bi1zva hogy a konzervativizmusro1l elhangzik ami szerintem a
le1nyeg, de miuta1n ez eddig nem to2rte1nt meg, leteszem e1n is a
magam 1 forint 60 fille1re1t. Az ala1bbiakban megpro1ba1lom a
konzervativizmus fogalma1t definia1lni u1gy, hogy a taxati1v
felsorola1st (William Buckley "jo1 e1rtelemben" konzervati1v, Slobodan
Milosevic "rossz e1rtelemben" konzervati1v) el lehessen hagyni. Ehhez
persze az kell, hogy a konzervati1v alapa1la1st primiti1vebb
fogalmakra vezessem vissza (ez lehetse1ges lesz) e1s persze jo1 lenne
ha a defini1cio1ban szereplo3 fogalmak mind teljesen vila1gosak e1s
egye1rtelmu3ek lenne1nek (ez nem lesz lehetse1ges ennek az i1ra1snak a
keretein belu2l, de aze1rt e1rdekes hogy mi a primiti1v e1s mi a
levezetett/levezetheto3 fogalom).

A vila1g va1ltozik, e1s nem teljesen vila1gos, hogy ez a va1ltoza1s
"fejlo3de1s" vagy sem. Szememben nyilva1nvalo1, hogy 1993-ban jobb,
mint 1983-ban, 1973-ban, e1s a1ltala1ban ba1rmely kora1bbi ido3szakban
volt. Ma1sok szeme1ben ez egya1ltala1n nem nyilva1nvalo1, so3t szinte 
minden ido3szakhoz (tala1n a 30 e1ves ha1boru1 kive1tele1vel, de me1g
ebben sem vagyok biztos) tala1lunk olyan ve1leme1nyt hogy azok voltak
a1m a sze1p ido3k! Me1g ha el is fogadjuk a "fejlo3de1st" mint a1ltala1nos
trendet, akkor is el kell ismernu2nk hogy loka1lis visszaese1sek,
apro1bb ha1boru1cska1k, ja1rva1nyocska1k, ne1pirta1socska1k itt ott
aze1rt megzavarja1k a trendet...

Aki u1gy ite1li meg a vila1got, hogy az o2sszhelyzet romlik, annak
sza1ma1ra az egyetlen raciona1lis magatarta1s a konzervativizmus, a
romla1s mega1lli1ta1sa, ahol lehetse1ges ott a re1gi (teha1t jobb)
helyzet visszaa1lli1ta1sa. Aki viszont u1gy ite1li meg a vila1got hogy
az o2sszhelyzet javul, az a "progresszio1" hi1ve (a "libera1lis" az
etto3l fu2ggetlen fogalom, azt most hagyjuk) teha1t a va1ltoza1sokat
gyorsi1tani, nem pedig visszafogni akarja. Vila1gosan la1thato1
mindebbo3l, hogy ugyanaz a sza1nde1k (az o2sszhelyzet javi1ta1sa1ra
valo1 to2rekve1s) a trend megite1le1se szerint vezet
konzervativizmushoz illetve progresszivizmushoz.

Ku2lo2n emli1te1st e1rdemel hogy ugyanaz a trend, teszemazt a
szu2lete1ssel ja1ro1 privile1giumok megnyirba1la1sa, egyeseket (akiket
a trend se1rt, a pe1lda1ban teha1t a rabszolgatarto1kat,
hu3be1rurakat, pe1nzarisztokra1cia1t) konzervativizmusra, ma1sokat
(akiknek a trend kedvez, a pe1lda1ban teha1t a rabszolga1kat,
jobba1gyokat, nincsteleneket) progresszivizmusra ke1sztethet.
Ugyanez elmondhato1 az a1ltala1nos va1laszto1jog terjede1se1ro3l
(ezt a trendet kedvelem) e1s az egyre szigoru1bba1 va1lo1 ko2zu1ti
sebesse1gkorla1toza1sokro1l (ezt nem annyira). 

Noma1rmost ami a magyarorsza1gi konzervativizmust illeti, szememben
vila1gos, hogy ennek e1rtelme nincs, hiszen egyetlen olyan ido3szakot
sem tala1lunk amikor jobb lett volna mint a berlini fal ledo3lte o1ta.
Ami a politikai e1s a szellemi e1let pezsge1se1t illeti, ha jo1l
ne1zem kiza1ro1lag az 1945-47-es ido3szak volt a mostanihoz me1rheto3.
Itt az alapfelte1telek (totalita1rius rendszer megszu3nte1vel
beindulo1 demokratikus o2nszervezo3de1s) ki1vu2lro3l adottak, azokon
ma politikailag va1ltoztatni nem lehet, legfeljebb akada1lyozni a
trendet (ld. o2nkorma1nyzatok gazdasa1gi megfojta1sa, centraliza1lt
a1llamke1p e1s klientu1ra kie1pi1te1se) -- ez ugyan te1nyleg
konzervativizmus, de nem hiszem hogy Elekgab ez ira1nti vonzo1da1sa
miatt indi1totta ezt a vita1t.

Ami pedig a gazdasa1gi fejlo3de1st illeti, sikeresse1ge1ben tala1n a
kieegyeze1sto3l a milleniumig tarto1 ido3szak hasonli1thato1 a maihoz.
Akik gazdasa1gi szemle1letu2kben ezt (a laissez faire kapitalizmust e1s
a1llami infrastruktura1lis beruha1za1sokat u2gyesen kombina1lo1)
ido3szakot olyan idea1lnak tartja1k amihez e1rdemes lehet visszate1rni
azoknak me1g az is lehet hogy igazuk van, ba1r o3ket nevezni
konzervati1vnak nem e1ppen szerencse1s, mi1vel (a) a konzervatizmus
ilyen re1gre ritka1n szokott visszanyu1lni (b) nem igaz hogy a ke1t
vila1gha1boru1 ko2zo2tt egyre no2vo3 e1s a szocializmusban
a1ltala1nossa1 va1lo1 a1llami beavatkoza1s egy e1s ugyanazon trend
re1sze lett volna. Ma szerintem magyarorsza1gon az a konzervati1v, aki
az a1llamtalani1ta1si trendet lassi1tja, e1s az a progresszi1v, aki
gyorsi1tja.

Mint ez a pe1lda is mutatja, ha egy trend megfordul akkor nem teljesen
egye1rtelmu3 hogy ve1gu2lis ki a konzervati1v, de nekem az tu3nik
logikusnak ha azt mondjuk hogy aki a ciklust lassi1tani akarja az a
konzervati1v. Reme1lem senki nem fogja vitatni hogy az a1llami
beavatkoza1s fokozo1da1sa1nak trendje, legala1bbis keleteuro1pa1ban
aze1rt megfordult. Amerika1ban ugyan e1pp az ellenkezo3je1t la1tjuk,
ahogy u2gyes populista propaganda mellett az a1llam kitu3zi a
gyo3zelmi lobogo1t az itteni gazdasa1gi e1let 15%-a1t kitevo3
ege1szse1gu2gyi szektorra (alig va1rom hogy a paraszolvencia1t itt is
leadhassam) de amerika nagyon messze van me1g atto1l a foku1 a1llami
o2sszbeavatkoza1sto1l ami ma1r mindenke1ppen sok a jo1bo1l (skandina1v
szocia1ldemokra1cia, le1tezett szocializmus).

Kornai Andra1s
+ - Cser Ferinek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Feri !

 Most,hogy a SZALON elofizetoi osszeadtak azt a felmillio forintot a DUNA-TV-re
 (erdekes a Joci meg se koszonte) nem lesz szukseg semmifele kezratetelre.
 A Konradot meg a monoszkop alol is ki lehet keverni.A Berecz gratulalt is
 nekik,az APO technikaja az ilyen megoldasokhoz me'g nem volt eleg,de most
 dolgozo nepunk mar ide is eljutott az imperializmus elleni harcban.Szep.
 A sajto viszont a Nepszabit,a Magyar Hirlapot es a 168 orat jelenti ami elerhe-
 tetlen a kormany szamara.Ki van probalva,papir,nyomda akarmi,leallithatatlan.

 Antall bepakol egy csomo embert ezekbe a jo kis alapitvanyokba,igazgatotana-
 csokba,es ha csak egy rongyos milliardot ossze tudnak adakozni a mi penzunkbol
 az MDF kampanyra,mar nem lesz olyan nagy az a vere's 94-ben.(Annyi penz nincs
 a vilagon,amennyivel nyerni tudnak).Tudod amikor az AVU fomuksoja kijelenti
 hogy hat igen a Pesti Hirlapot a kutya sem olvassa,de megis nekiadtuk a zsiros
 hirdetesi manit,mert tamogatjuk a kormanysajtot,akkor az tortent,hogy az ado-
 fizetok penzet,szantszandekkal a leheto legkisebb hatekonysaggal hasznaltak
 fel,es meg marha buszkek is voltak ra.

 Ha en ellenzeki lennek,nagyon udvariasan kozolnem Antallal,hogy ez a penzezes
 esetleg sokba kerulhet neki 94 utan,talan ugy lehetne a legkulturaltabban meg-
 fogalmazni,hogy emlekezzen ra,mar a kampanymenedzsere is megmondta nem igazan
 all neki jol a csikos...EG
+ - Terdre kenyszeritjuk az EC-t! (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

KORMANYULES: IMPORTTILALOM

 A magyar kormany azonnali hatallyal teljes importtilalmat rendelt el az
 Europai Koosseg orszagaibol es Ausztriabol szarmazo marha, sertes, kecske,
 A kormany a Kozos Piac orszagaibol szarmazo eloallatok tranzitszallita-
 sat sem engedelyezi - jelentette be Juhasz Judit kormanyszovivo.
 A kabinet azutan hozta meg donteset, hogy megutkozessel ertesult az EGK al-
 tal elrendelt beviteli tilalomrol.
 A szovivo hangsulyozta: hazank teruleten nincs semmifele jarvanyos allatbe-
 tegseg.

  Ne feljetek! Mi vagyunk az erosebbek! Jon meg az EC a mi utcankba. Fognak
  meg konyorogni hogy importaljunk toluk Ez az egesz durcaskodas csak a fran-
  cia kamionborogato parasztoknak jo, mert amig mi ilyen baratsagtalan lepese-
  ket teszunk, az EC kormanyok biztosan nem fogjak feloldani a tilalmat, igy
  a francia termelok verseny nelkul maradnak. A magyar paraszt pedig majd 
  exportal kuvaitba elo allatot... Megint egy bolcs politikai lepes a kormany
  reszerol a magyar paraszt megsegitesere. Es meg csodalkoznak hogy csokken
  a termelesi kedv....
+ - Isten, csalad, kozony (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Levelezotarsaim!

Bocsanat, hetvegen nem olvastam a postamat. 

* Simanyi Nandornak uzenem, hogy sajnos felreolvasta a levelemet. Mivel ez
lesz az ujabb level fo temaja leszek olya arcatlan es idezem magamat:

> Ugy velem valamennyien
> egyetertunk abban, hogy az allamnak nincs koze ahhoz, hogy polgarai
> milyen egyhazhoz tartoznak es milyen csaladformaban elnek. (Ez termeszetesen
> nem jelenti azt, hogy amennyiben egy bizonyos egyhaz, vagy bizonyos kozosseg
> tevekenysege illegalis, ne lehetne e tevekenyseget uldozni. Sot, azt
> sem, hogy az allam altal fenntartott iskolakban minden legalis egyhaz es
> csaladforma egyenrangusagara lenne kotelezo a gyerekeket okatatni.)

Ezek utan termeszetesen ezt a kerdesedet kevesse ertem:

> Azt irod, hogy az iskolakban tanitani kellene a kulonbozo csaladformak
> egyenrangusagat. Mit ertesz ez alatt pontosabban? 

Az alatt, hogy NEM kell tanitani minden legalis csaldforma egyenrangusagat 
azt ertem, hogy az allamnak nem kell (nem szabad) kozombosnek lennie tenyekkel
szemben. Amennyiben kiderul, hogy bizonyos csaladformakban elo gyermekek 
helyzete tipikusan rosszabb, mint a mas csaladformakban eloke, akkor ezt 
letagadni tilos. (Lasd az `Atlantic' - ha jol emlekszem - marciusi szamat
azokrol a gyerekekrol, akiket egyedul allo szulok nevelnek.) 
[By the way: Shakespeare vs. (gyenge) feminista irono kerdeseben vagyok olyan
megatalkodott, hogy ugyanugy a tenyekkel szembeni kozombosseg tiltasat
emlitenem. Sorry, Shakespeare jobb - es ez nem tetszik/nem tetszik dolga. 
Ha sokan nem elvezik, az az iskolarendszerrol mond valami lesujtot, nem 
arrol, hogy mostantol az irodalmi ertek szubjektivve valtak volna.]

* Elek Gabor, eloszor. Szamomra az alatalad leirt esetek egyike sem azt 
igazolja, hogy az allamnak koze lenne ahhoz, hogy polgarai milyen egyhazhoz
tartoznak, vagy milyen csaladformaban elnek. Merthogyaszongya: ha az allamnak
koze van ezekhez, akkor bizonyos eseteben kulonbseget tehet polgarai kozott
ilyen alapon. Ilyen kulonbsegtetelt az elso esetben nem latok. Szerintem 
akar ki lehet tenni a keresztet az ut szelere, akar nem, annyi bizonyos, hogy 
ha keresztet kitehetsz, akkor muszlim felholdat, David-csillagot vagy Zeusz 
szamara felallitando oltart is oda lehet tenni, ha tortenetesen az anya ugy 
kivanna. Nem latom, hogy hogyan kovetkezik az en velemenyembol az, hogy en 
ebben a vitaban a falu ateistainak adnek igazat. Csak mert tobben vannak? 
Mondtam en, hogy a szamok dontenek, amikor jogokrol van szo? Mondtam en, hogy 
figyelembe kell venni olyan marhasagot a polgarmesternek, hogy "az ateistak 
erzekenyseget serti a kereszt"? (Egy mondatban: az ateistanak nincs olyan 
joga, hogy az o kozteruleten marpedig kereszt ne legyen.)
A masodik peldad sem meggyozobb. Abbol, hogy az allamnak nincs koze polgarainak
vallasahoz, illetve csaladformajahoz, sehogy sem kovetkezik, hogy a gyuloletet
kelto szimbolumok hasznalata legalis kell, hogy legyen. A szolasszabadsag
korlatozasanak problemajarol en szot sem ejtettem. Mindenestere azt 
megjegyzem, hogy amennyiben az allam korlatozza a gyuloletet kelto 
szimbolumok hasznalatat, akkor ezt nem azon az alapon teszi, mert bele kivan 
szolni polgarainak privat meggyozodesebe. (Egy mondatban: ha nem is lehet
fasiszta meggyozodes miatt kirugni az illetot, azert meg el lehet kuldeni 
masert. Fasiszta meggyozodesert pedig lekopheto - miert nem eleg ez?) 

Annak igazolasara, hogy az allamnak koze van polgarianak vallasahoz vagy 
csaldformajahoz olyan esetet kene talalnod, ahol peldaul azt
mondja a hatosag: baptista, annak szabad; metodista, annak tilos. Vagy:
heteroszexualis csaldban elo gyerek bejohet; homoszexualis csaldban elo 
gyerek kinn marad. Es persze egyet kell ertened a hatosaggal, mert az nem 
erv, hogy tortennek disznosagok. Kivancsian varom a peldat. 

*Elek Gabor, masodszor. Van egy olyan erzesem, hogy ossze vagyok tevesztve egy
libertariussal, ezert kisse neheztelek. Teljesen egyetertunk abban, hogy a 
demokracia legfontosabb eleme a tobbseg uralmanak korlatozasa. Ha jol ertelek,
koztunk az a kulonbseg, hogy te hajlasz arra, hogy e korlatok elsosorban(?)
a tradicioban gyokereznek. Az en velemenyem szerint a legfontosabb korlatok
nem ilyen termeszetuek, hanem a polgarok elidegenithetetlen emberi jogaibol
szarmaznak. Ebbol az kovetkezik, hogy te kozelebb vagy a konzervativ 
liberalis allasponthoz, en meg a radikalis (jujj!) liberalizmushoz.
Sokakkal szemben nem gondolom azt, hogy a szabad piacba vetett vakhit
a politikai liberalizmus elengedhetetlen eleme - azaz nekem nem Hayek,
Friedman vagy a fiatal Nozick a nagy eszme. Nem gondolom ugy, hogy 
Keynes attol, hogy az allam szerepet hangsulyozza, vagy Rawls attol, hogy
neaggyisten meg tan azt is kimondja, hogy bizonyosfajta gazdasagi 
egyenlotlensegek mellet nem mukodhet politkai demokracia mar rogton Vlagyimir 
Iljics vagy Joszif Visszarionovics szekeret tolnak. Szerintem ez utobbiban 
egyet ertunk. Ennyit invokacikoent.

No, ami a gyermekneveles allami tamogatasat illeti - sem az utilitarianus
megfontolasok nem erdekelnek, sem pedig a libertarianus siram. Az allam azert
tamogatja a gyermeket nevelo csaladokat, mert igy igazsagos. Az allam meg
nem csak azert van, hogy legyen zsaru, aki elcsipi a bergyilkost, hanem azert,
hogy segitsegevel a polgarok megvalositsak mindazt, ami az igazsagossagrol
vallott velemenyukben kozos. (Nem sajat, a copyright John Rawlse.) Ugy velem,
hogy Magyarorszag lakossaganak elsopro tobbsege ugy veli, hogy a 
gyermeknevelesert jaro allami tamogatas igazsagos. Kulonbozo modon fogalmaznak
meg az emberek, hogy miert az, de ez kevesse szamit. Egesz egyszeruen nem
hiszem, hogy a Mester kimondatlan gondolatai nyitott fulekre talalnak.

Mi van, ha tevedek az eszme tarsadalmi tamogatottsagat illetoen? 
Nos, attol tartok akkor is ugy fogom gondolni, hogy a
gyermekneveles allami tamogatasa egy igazsagos tarsadolomban megtortenik.
A gyermek nem teljesen autonom szemely, tehat nem rendelkezik maga felett. 
Szulei pedig nem birhatnak kizarolagos jogokkal a neveleset illetoen, 
(jollehet majdnem kizarolagos jogokkal igenis birnak) hiszen ez minden
autonomiajatol megfosztana a gyermeket. Ez pedig szerintem emberi jogokat 
sert, pontosan ugyanugy, mint a rabszolgasag. Az allamnak tehat joga van arra,
hogy a gyermek autonomiaja felett orkodjek. Ezzel bizonyos kotelessegek is
jarnak, valahogy igy juthatunk el a gyermekneveles adokedvezmenyes allami
tamogatasanak gondolatahoz. Nem allitom, hogy a gondolatmenet nem foghijas, 
dehat most csak ennyire futotta. 

A legjobbakat,
                         Szabo Zoltan

P.S. Azert csak gondolkodjunk...

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS