Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX HANG 309
Copyright (C) HIX
1999-01-11
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 1.0-as kiserleti verzio. (mind)  196 sor     (cikkei)
2 Re: CDtuning (mind)  24 sor     (cikkei)
3 Re: *** HIX HANG *** #308 (mind)  23 sor     (cikkei)
4 cd irasrol kerdezek (mind)  40 sor     (cikkei)
5 Bayer Dynamics DT 531 (mind)  3 sor     (cikkei)
6 Reagalasok (mind)  65 sor     (cikkei)
7 hangfal epites/World Audio kittek (mind)  22 sor     (cikkei)
8 Reagalasok es felhallgato (mind)  47 sor     (cikkei)

+ - 1.0-as kiserleti verzio. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Mottó: "Minden problémára van egy megoldás, ami egyszerű, világos, és téves"
Henry Luis Mencken, 1880-1956, amerikai publicista

BEVEZETÉS

	Fontosnak tartom, hogy a félreértések elkerülése végett 
előrebocsájtsam, ezen iromány mindössze egy lelkes amatőr munkája, aki a
legfelsőbb ismeretek nélkül, az elektrotechnika Erich von Daniken-jeként
próbál a hivatalos tudománnyal, elvárásokkal szemben ...
	Igyekeztem úgy megfogalmazni a mondandómat, hogy középfokú fizika 
tudással is érthető legyen, hiszen nem csak a mérnökök szeretnek zenét
hallgatni. A magasabb képzettségűektől ezúton kérek elnézést a műszaki
szempontból olykor erősen pongyola megfogalmazásokért.
	Kérem tehát, hogy fejtegetéseimet mindenki fogadja fenntartással, 
ennek ellenére remélem, hogy gondolatébresztőként fog hatni.

MIÉRT AZ ELEKTRONCSŐ ?
 
	Minden erősítő alapvető működési elve, hogy egy adott térben áthaladó 
elektronok áramát szabályozzuk úgy, hogy a szabályzott körből kivehető 
feszültség vagy áram nagyobb legyen a rendszerbe bevittnél, és optimális 
esetben a kivett jel - az amplitúdót leszámítva - azonos a bevittel.

	Mint ismeretes, az elektronnak kettős természete van. 
 	Egyrészt anyagi, a fém vezetőben a fémrácsot körülvevő elektronfelhő 
elektronjai adják át egymásnak a villamos impulzusból nyert mozgási
energiát, ezáltal terjed az impulzus a vezetőben. Ez a fajta áramlás a 
vártnál lényegesen lassabban megy végbe, mivel az impulzust átvivő elektronok 
egymásra hatása részben rugalmas, valamint korántsem egyenes úton haladnak, 
meghatározhatatlan úton jut el fémionokat, elektronokat és szennyező
anyagokat kerülgetve az információ az egyik helyről a másikra, és eközben 
több-kevesebb sérülést szenved.
	 Másrészt a hullámtermészet, az elektron képes mágneses hullámként 
terjedni a közegtől függően akár igen nagy sebességgel, ideális esetben 
veszteség nélkül.
	A félvezetők működési elve a germánium- vagy szilíciumkristály 
erőteljes szennyezésével létrejövő különleges tulajdonságú anyagokon alapul.
	Az elektroncsövekben közel ideális légüres térben gyorsítófeszültség 
hatására nagy sebességű mágneses hullámként áramlanak az elektronok.

	A félvezetőkristályok felületén az egyelőre megoldhatatlan jó 
hőelvezetés miatt a kivezérlés (átfolyó áram változás) hatására
hőingadozás lép fel, amely függvényében változik a vezetőképesség, az
anyagi természetű elektron (információ) átáramoltatási képesség. Tehát a 
kivezérlő görbe minden pontján más-más lesz az erősítő eszköz belső
tulajdonsága. A félvezetőlapka pillanatnyi hőmérséklete relatíve
jelentősen ingadozik.
	Ezzel szemben a sok 100C-ra hevített nagy hőtehetetlenségű 
elektroncsöveken ez a jelenség csak elenyésző mértékben van jelen.

	Csöves készülékek általában igényelnek egy úgynevezett kimeneti 
transzformátort, röviden kimenőtrafót, amely a teljesítménycső által kívánt 
terhelést állítja elő saját áttétele és a hangdoboz impedanciájának 
segítségével.
	A kimenőtrafó különleges viselkedése lehetővé teszi a hangszóró igen 
nagy dinamikájú meghajtását - ami hozzátartozik a zene információtartalmához - 
, valamint jelentős szerepe van abban is, hogy ezen erősítők kevésbé 
érzékenyek a hangszóró viselkedésére.
	Az előny egyben korlát is, gyakorlatilag a több tíz éves hagyomány az 
egyetlen támpont, amely segítségével jó minőségű kimenőtrafót lehet előállítani
.
	Szintén hátrány, hogy a transzformátor miatt az erősítő nem tudja 
hatékonyan csillapítani a hangszóró lengéseit, kicsi az úgynevezett damping 
faktora.
	Ez nehezebb lengőtömeg esetén okozhat problémát, ezért ajánlják csöves 
készülékekhez inkább a könnyebb felépítésű, önmagában is elegendően 
csillapított, gyakran papírmembrános 
hangdobozokat.
	Ezeknek megvan az a nem elhanyagolható előnye, hogy lényegesen kisebb 
a membrán tehetetlensége, ezáltal a finomabb zenei részletek is előtérbe 
kerülhetnek, valamint, hogy gyakran nagy érzékenységűek, így bőven elegendő 
néhány watt a szobahangerő elérésére.

	A magam részéről nagy hangsúlyt fektetek egy készülék dinamikus 
viselkedésére. A visszacsatolás, véleményem szerint, csak folyamatos működés 
közben tudja kifejteni torzításcsökkentő hatását, a hirtelen és rövid 
impulzusokra egyszerűen 'nincs ideje' reagálni.
	Egyszóval ilyen esetben az erősítő gyakorlatilag a nyílthurkú - 
visszacsatolatlan - torzítását hozza, amely félvezetőnél többszöröse
bármely jól tervezett elektroncsőének.

MIÉRT AZ EGYÜTEMŰ ?

	Az ellenütemű (Push-Pull) erősítők működése egyszerűen és pongyolán 
megfogalmazva a következő:
	Vegyünk alapul két darab teljesen egyforma együtemű (Single Ended) 
erősítőt, és az egyik bemenetére a másik bemeneti jelének épp a fordítottját 
vezessük. A két erősítő a közös kimeneti transzformátorán egyesül újra a
két jel, természetesen az egyik fordítva van rákötve. Ezzel kiküszöböltük
az együteműek problémás felépítésű - légréses - kimenőtrafóját, hiszen az egyik
 
fél nyugalmi árama pont ellentétes irányban mágnesezi a trafót, mint a másik, t
ehát elvileg nincs 
előmágnesezve. A ráfordított többletköltségért pedig kárpótolhat a dupla
kimenő-teljesítmény.
A mérnöki találékonyság egyik jó bizonyítéka !
[ Itt kell megjegyezni, hogy együtemben a dupla teljesítmény egyszerű
párhuzamos kötésű végcsövekkel is elérhető, tehát nem kell két erősítő
hozzá, ez az úgynevezett PSE (Parallel Single Ended) kapcsolás. ]

	Természetesen ennek a megoldásnak is vannak hátulütői. Ha egy
transzformátorvas nincs előmágnesezve, akkor a benne lévő mágneses
részecskék, az úgynevezett domének, a vezérlő jel hatására mindig
polaritásirányba fordulnak, és ezek tehetetlensége okozza a
hiszterézistorzítást.
	Együtemű erősítő esetén a domének mindig egyirányban állnak, a
nyugalmi áram hatására.

	A másik probléma, hogy az ellenütemű erősítők előmágnesezetlen
kimenőtrafója csak nyugalmi állapotban igaz. A kivett jel nagyságától
függő pillanatnyi előmágnesezés - légrés hiányában - csúnya torzításokat okoz.

	Szintén gond, ha a bemeneten kettévágott, külön szállított, és a
kimenőtrafón újra összegzett jel nem egyszerre érkezik meg, nem áll össze
koherensen. Márpedig a technika mai állása szerint egyik tervező sem
állíthatja, hogy az ő erősítőjének a két fele tökéletesen egyforma. 
Ha ezt el is hinnénk neki, az ellentétes bemeneti jeleket előállító
(fázisfordító) fokozat biztosan visz a rendszerbe némi asszimetriát, vagy
ha véletlenül az sem, akkor a kimenőtrafó két ellentétes irányú 
tekercsének különbözősége is megteszi. 

MIÉRT A TRIÓDA ?

	Fentebb ecseteltem a visszacsatolás bizonytalanságát a dinamikus
igénybevételekkor, ha ehhez hozzáteszem, hogy az imént említett
koherencia is sokat csorbul a visszacsatolt és bemenő jel találkozásakor,
akkor logikusan felvetődik a kérdés, nem hagyható el a visszacsatolás ?
	Egyes triódák önmagukban is annyira lineáris átvitelűek, hogy nem
szükséges visszacsatolást alkalmazni.

	A triódák használatakor tapasztalható jelentős
információnövekedés azzal is magyarázható, hogy mindössze egy rács, a
vezérlőrács, található benne. Így az elektroncső belsejében a katódból az
anód felé áramló, és a vezérlőrács által információval ellátott  
részecskéknek nem áll módjukban a váltóáramú szempontból földelt
segédrácsnak, vagy a fékezőrácsnak ütközni, ezzel elveszítve
információtartalmukat.

"ADJUK MEG A CSÁSZÁRNAK, AMI A CSÁSZÁRÉ !"

	Alapigazságnak tartom, hogy minden alkatrésznek meg kell adni azt
a környezetet, amelyben képességei maximumát tudja nyújtani. Viszont egy
eszköz statikus viselkedéséből korántsem lehet következtetni a
szélsőséges helyzetekben mutatott tulajdonságaira. Ezért a kapcsolástechnika 
alakításakor illik figyelembe venni a meghallgatásos kísérletek során
szerzett tapasztalatokat, és törekedni arra, hogy a teljes készüléken
belül minél kevesebb kompromisszum legyen, és azok is a kevésbé érzékeny
területeken.

	Jó példa erre, hogy az általában preferált kis belső ellenállású
tápegységek helyett használhatóbbnak tűnik a csöves egyenirányítóval
ellátott, fojtótekercses szűrésű tápegység, amelynek a szűrőkapacitásokból
és belső ellenállásából adódó sarokfrekvenciáját a hangfrekvenciás 
tartomány alá kell hangolni, például 2Hz-re. Az ilyen tápegységek simább
hangjából lehet következtetni, hogy jobban összhangban van az erősítővel.
A fojtótekercs a kondenzátorhoz hasonlóan energiát tárol, és képes azt
igen dinamikusan kiadni magából.

	Néhány szó a közvetlen-, és a közvetett-fűtésű csövek között
tapasztalható különbségekről. A közvetlen fűtésű csövek katódja leginkább
egy villanykörte wolframszálához hasonlítható. A felizzított fűtőszálból
a gyorsítófeszültség hatására elektronok lépnek ki, ezek szolgáltatják a
nyugalmi áramot.
A közvetett fűtésű csöveknél a szigetelt fűtőszálat egy fémcsőbe
bújtatják, és ebből a felizzított fémcsőből lépnek ki az elektronok.
Szélsőséges igénybevétel esetén a közvetlen-fűtésű csövekben a nyugalmi
áram kölcsön tudja venni a fűtőáram elektronjait is, így a nagy
impulzusok idején tapasztalható torzítás kisebb lesz. Ez főként az
induktív terhelésű (kimenőtrafó) fokozatokban könyvelhető el komoly
előnyként, itt hasonló javulást hoz a közvetlen fűtésű egyenirányító-cső is.
	
	A hangminőséget meghatározó passzív alkatrészek - véleményem
szerint - fontossági sorrendben :
	
	-elektroncsövek
	-kimenőtrafó
	-csatolókondenzátorok
	-egyenirányítócsövek
	-szűrő- és hidegítőkondenzátorok
	-fojtótekercsek
	-ellenállások
	-kábelezés

ZÁRSZÓ

	Többen hiányolhatják ebből a cikkből a zenét. Kérem nézzék meg
jobban, minden sorban ott van.

Miskolc, 1999. január 11. Jurecz László

_________________________________________
 
 JURECZ, Laszlo     Miskolc, Hungary
  
 http://swvi.szkp.uni-miskolc.hu/~qgejlm
_________________________________________
+ - Re: CDtuning (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok !

>Felado : [United States]
>Temakor: CDtuning ( 22 sor )

> Szeretnem megkerni a nagyokat, elsosorban a CD technikaban
> jaratosakat adjatok mar tippeket CD lemezjatszo tuningra.
> Van egy ONKYO DX-7111 es lejatszom amit felaldozok a technika 
> oltaran.

Hirtelen az alabbiak jutnak eszembe :

http://www.sbox.tu-graz.ac.at/home/s/spoc/audiocd.html
http://www.qnx.com/~danh/cdplayers.html
http://margo.student.utwente.nl/klaas/audio_cd.htm

En azert is csinalok egyet elorol, remelem szolni is fog :)

Gabor

> ------------------------------------------------------------------------
7+ Szamitogep Halozati Kft.   1122 Budapest, Biro u. 15
Tel : (06-1) 457-3214      Fax : (06-1) 457-3216
Email  : 
+ - Re: *** HIX HANG *** #308 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Hello Hix,

vasárnap, 10 január 1999, -kor írt üzenet:
HH> Almaim szerkentyuje egy minidisc + CD + erosito + hangfalak. Mostanaban
HH> lattam a HVG-ben egy hirdetest SHARP dolgokrol, koztuk egy a fentiekhez
HH> kozelito rendszert.

En is lattam azt a hirdetest. Engem az ara erdekelne, ill. Az
internettel valo osszekotese, ill. a digitalis radio resze. (Csak nem
DAB?!)

HH> esszel nem nevehzeto a hi-fi kategoria kepviselojenek, megis a
HH> bemutatassal (X) penzt hoz a konyhara. Az persze mar mas kerdes, hogy

Ez igy nem teljesen igaz. Sejtem mire gondoltal,deű sokszor elhangzik:
igy HiFi, meg ugy. Manapsag mar "nemtudnak" olyan keszuleket gyartani,
ami nem teljesiti a DIN45500-as "HiFi" szabvanyt. Kellene kesziteni egy uj,
a mai kor muszaki szinvonalanak megfelelo szabvanyt, es azt hasznalni. Persze e
z
a jelzes csak muszaki szempontbol mutatna meg egy keszulek korrektseget.
A hangminosegrol megintcsak melyen halgatna.

Pa:Magic
+ - cd irasrol kerdezek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Jonapot !

Tovabbra is erdeklodessel figyelem a listat es annak ellenere hogy nem ertek mi
ndent - elvezet olvasni!

Mostansag tobb cikk reszletenek olvasasakor elgondolkodtam
#308
> ... Majd szepen atveszed az egesz
> normallemezgyujtemenyedet egy-ket Cdre. A minoseg ekkor csodalkoznek ha
> eszlelhetoen romlana. Es nem kellene naponta gyalulni a potolhatatlan
> normallemezeket.


#308
> Masreszt. Ezt regota hangoztatom: az egyesek es nullak sorozata nem
> egeszen ugy mukodik, ahogy azt sok szamitastechnikus elkepzeli. Az okara
> talan sohasem fogok(fogunk) rajonni, de valoban lehet kulonbseg optikai
> es koaxalis kabel kozott, irt es masolt CD kozott.

valamikor regebben pedig valami 80ms-os "reverb" lett emlitve hogy 
"segit de nem az igazi.."

Szoval a cd iras (ill. archivalas) erdekelne, hogy mivel ill melyik modszerrel 
lehet az eredetihez legkozelebb kerulni.
Sajnos nagyon sok olyan lemez van amit eredetiben nem elvezhetek anyagiak miatt
.
Tovabba a HES-en is mintha lattam volna tobb irott cd-t , es ekkor mar eszembe 
jutott hogy egyszer megkerdezem hogy letezik-e "hajend cd iras" .
Itt nem a kattogasok kikerulesere gondoltam , mert azon mar a guruban lehetett 
eleget olvasni mihelyt megjelentek a cd irok.
Szoval ha lehetne errol tobbet megtudni hogy hogyan "archivalnak" magasabb szi
nten azt szivesen fogadnam!


Azonban megnyugtatasul kozlom hogy szoktam venni eredetit is!
De sajnos nem mindig tehetem....

Tisztelettel:

Kelemen Attila
+ - Bayer Dynamics DT 531 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves HANG-osok,
van egy eladó Bayer Dynamics DT 531 típusú fejhallgatóm eladó. Érdeklődni
lehet a (23) 504 875-ös telefonon. Üdvözlettel Kertész Zoltán
+ - Reagalasok (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> [United States]

irta:

>   Szeretnem megkerni a nagyokat, elsosorban a CD technikaban jaratosakat
>   adjatok mar tippeket CD lemezjatszo tuningra.

Amint azt korabban olvashattad, Viletel Istvan tarsunk 
orajel-generatora eppen erre a celra keszult, az eddigi
tapasztalatok szerint az Onkyo-nal is kivalo eredmennyel.

> Felado : [United States]
> Temakor: Harman/Kardon vagy Technics SU-A900D2 ( 20 sor )

A Technics-et ismerem: nagyon szepen, lagyan szolo
erosito, elsosorban akusztikus es komolyzenere jo,
rockra mar kevesbe. En inkabb a H.K.-val probalkoznek! 


> Felado : [Hungary]

> Nem az arkategoriajukban elvarhatohoz imho, az relativ, hanem az
> arkategoriajuk legjobbjaihoz.

A pontositast elfogadom, igy igaz!

> >Egyebkent pedig sem a fulem, sem a gyomrom nem veszi be, hogy csak
> >ket kategoria letezik: a 99 %-os csapnivalo es az 1 %-os tokeletes.
> Ki mondott ilyent? En azt irtam, hogy 99%-uk csapnivalo. Ez igy is van.
> A maradek 1% ban vannak az elfogadhatok, a jobbak, a kitunoek sok sok
> atmenettel. 8-)

....a ket megfogalmazas _majdnem_ ugyanaz, csak az 1 % van tovabb 
ragozva.... Az aranyon azert tovabb vitatkoznek, de azt hiszem, nem
sok ertelme van.

> Pontositsunk jobban. Imho: Akiknek telik, azok kozul is sokan draga, de
> pocsek cuccot vesznek. Es akiknek nem telik, azok kozul is joparan
> meglehetosen kenyelmesen autoznak, mert tudjak mi a jo, mert igenylik,
> es utanajarnak. Sokszor irtam mar, hogy a hiend nem kerul feltetlenul
> milliokba. Miert terelitek mindig anyagiakra a dolgot?

Nem mi tereljuk. A gyartok meg a kereskedok terelik ...

> Egy nagyobb Sony torony araert egeszen jo hangot is lehet venni.

Szorol szora igaz az egesz bekezdes. Mar csak azert is, mert ez azert 
arnyaltabb, finomabb megfogalmazas, mint az eredeti...

> Imho szandekosan felreerted a dolgot.....

Elofordul, hogy felreertek valamit, nade szandekosan?! Elesni is
veletlenul szoktam....

> De minel jobb egy keszulek [vagy egy darab drot] annal
> jelentektelenebb, kisebb ez a karakter. Ket pocsek cucc
> nagyon elteroen tud szoni, de ket kituno kozott csak minimalis
> kulonbsegek vannak. Minimalis karakter...

Ismet: szorol szora igaz. Mar csak azert is, mert ez azert
arnyaltabb, finomabb, stb... (lsd fentebb). Es kulonben is, 
merfoldko a HANG-on - legalabbis nekem - mert valamirol
MEGGYOZTEM A KOVARY PETIT!...

Udvozlettel: Zozo
+ - hangfal epites/World Audio kittek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tobben kerdeztek, hogy mi a helyzet a hangfalammal.
 Tovabbra is szepen muzsikal. Kulonosen a Focal inverz TiO2 magassugarzoval
es az aerogeles Audax kozepsugrazoval vagyok megelegedve. A 8 inches
uvegszalas Audax melynyomo ugyan lehetne jobb is, de nem megvetendo meg
igy sem.
 Tervezem, hogy a melynyomo moge teszek meg csillapito anyagot kiserlet 
keppen.
 Ugy osszessegeben szep a felbontasa, reszletezo, kulturalt hangzast
biztosit. Egyelore ugy latom, hogy felveszi a versenyt a boltokban
kaphato 1000-1500 GBP erteku cuccokkal, bar megjegyzem, hogy hasonlo
meretu hangfalnal (70l) 1500 font felett szoktak csak Focal tweetert 
beepiteni gyarilag. Nekem a hangfal eddig kb. 400 fontomba kerult.
Szoval sajat magam szamara igazolva latom azt a feltevesem, hogy a
kereskedelmi forgalomba kaphato cuccok a raforditasi koltseg 4-5 
szorosebe fajnak.


  Mar korabban is kerdeztem, de eddig nem volt valasz.
 Ki hallott mar a World Audio (HIFI World) 20W-os ellenutemu Sovtek
csoves vegfokarol ill. a KLPP1-es eloerolkodojukrol?

 Udv. Durbints Sogor
+ - Reagalasok es felhallgato (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Hi mindenkinek, akinek van fule es nem (csak) fullbevalo hordasara
hasznalja!

>de a legjobb hangzast az atalakitasok utan
>a regi multibites keszulekek adtak. A mai egybites vagy hasonlo DA
>konverterrel mukodo keszulekek sajnalatos modon arnyekuk a regi
>masinaknak. 

Ezt en is hallottam, de akkor mer' tert at a gyartok 90 %-a? Ennyivel
olcsobb??

>HH> Vegul mi kulonbozteti meg a gyengebb minosegu noname irhato
>HH> CDket a jobbaktol ? A mechanikai jellemzok pontossaga ertheto,
>HH> de mire kell meg gondolni ?

>A fenyvisszavero reteg egyenletess felvitele, ill a fenyvisszavero
>kepesseg.

Van gyakorlati tapasztalatotok, hogy melyik tipus jobb minosegu a fenti
szempontok szerint?

>Azt hiszem akarva akaratlanul sikerult kisse osszerugnom a port Viletel
>Pistaval es Attilaval, es be kell latnom, hogy sok kerdesben igazuk van.
>Lehetseges, hogy nem kellene egzakt muszaki fejtegetesekbe bocsajtkoznom,
>mert nincs hozza kepzettsegem.

Feligazsag. De ha ezeket a temakat azert nem vetitek (vetjuk) fel, mert nem
erzitek (erezzuk) magatokat eleg "kepzettnek", akkor soha nem is derulnek ki
a hianyossagok es valaszok.


Az unnepek elott szondaztalak titeket nemi (ekezettel) tanaccs irant fules
ugyben, koszonom azon keveseknek, akik valaszoltak.
Most had kerdezzek kicsit konkretabban: ismeri valaki a Vivanco SR750 es a
Beyer ST880 tipusokat?

Mivel a fules nem jott ossze Karacsonyra, megleptem magam ket CD-vel, az
egyiket szeretnem azok figyelmebe ajanlani, akik szeretik a popularis
jazz-t: Sting and Gil Evans: Strange Fruit.
Ez egy koncert felvetel egy Perugiai es agy Belgradi koncertrol, nekem
nagyon tetszik, ahogy Sting is elereszti a fantaziajat, de rajta kivul az
egesz kb 10-12 fos zenekar nagyon jo. Igazi orom zene. (sajna az en cuccomon
nem vitt el se a pruggiai sem a belgradi koncertre, irigylem Kovary mestert:
mennyit utazhat?!)

Udv.
Andras

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS