Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 255
Copyright (C) HIX
1992-11-29
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Kerdes (mind)  39 sor     (cikkei)
2 Meg mindig az ertelemrol es ertelmisegrol (mind)  118 sor     (cikkei)
3 Vagyonbevallas, -ado es hasonlok (mind)  98 sor     (cikkei)

+ - Kerdes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves SZALON-olvasok!

Tisztelettel megkerdezem azokat, akik nagy elismeressel nyilatkoztak (explicit
vegy implicit modon) a magyar parlamentben keszulo uj torvenyrol az
onkenyuralmi jelkepek betiltasat illetoen es idejuk megengedi a valaszadast,
hogy miert tetszik nekik a torvenyjavaslat. A kerdes megvalaszolasanak
eleje fele van egy nagy valasztovonal: velemenyem szerint nehanyan elvi
okokbol tamogatjak a politikai cenzuranak ezt a formajat, masok viszont
praktikus szempontokbol hajlanak arra, hogy elvi meggyozodesuk ellenere
orvendezzenek a voros csillag es a horogkereszt betiltasanak alkalmabol.
Engem leginkabb az erdekelne, hogy ez a vonal hogyan osztja meg a tamogatok
taborat.

A magam reszerol nagy szomorusaggal tolt el, hogy a liberalis partok is a
cenzura e formaja mellett foglaltak allast. A politikai szimbolumok
korlatozas nelkuli hasznalata alapveto szabadsagjog, a bolsevizmus es a
nacizmus politikai ideologiak, melyeket - amennyiben nem szerveznek
fegyveres terrorakciokat az alkotmanyos rend megdontese erdekeben -
demokratikus eszkozokkel kell legyozni. Elkepzelni is nehez annal nagyobb
blamazst, mint mikor a demokracia maga folyamodik onkenyuralmi eszkozokhoz
es sajat alapelvei vedelmeben sajat alapelveit serti meg. (Megjegyzem, hogy
ez a kritika termesztesen nem vonatkozik olyan intezkedesekre, mint peldaul a
nemetorszagi neo-naci part betiltasara. A szervezet jol dokumentalhatoan
alkotmanyellenesen mukodott.) Ennyit az elvekrol.

Ami a dolog gyakorlati reszet illeti, rendkivul szkeptikus vagyok. A tiltas
romantizalni fogja ezeket a szimbolumokat, felveri a jelvenyek, kituzok,
katonasapkak es egyeb szemet arat es tovabbi felesleges munkaval latja el
az egyebkent is tulterhelt ugyeszsegeket. Vegso esetben minden szimbolum
elferditheto egy kicsit es az otthoni iroi es egyeb munkassagok kozepette
vajon ki fogja megmondani, hogy mi "az" es mi nem? Most feljek a turultol
vagy az csak egy szep totem-madar? Ha valaki voros kendovel koti at a fejet az
most a khmerekkel ijesztget vagy csak nosztalgiazik a Beatricsen? Ha deli
magyar legenyek kettos kersztet viselnek a karszallagjukon es nem
nyilas-keresztet, akkor nem fogjak felgyujtani a cigany putrikat? Ha
szep magyar leany meno Bader-Meinhofos sapkaban diszeleg az csak a sracokat
vaditja vagy holnap felrobbantja a Kupa kocsijat? Ennyit a gyakorlatrol.

                         Szabo Zoltan
+ - Meg mindig az ertelemrol es ertelmisegrol (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Kata, tisztelt SZALON!

Ezt irod:

>Nos, to2redelmesen bevallom, hogy Szele1nyi--Konra1dot nem olvastam. (Huuuu1!)

Nem nagy baj. Nem ko2nnyu3 olvasma1ny, de egyszer e1rdemes a1tra1gnnod magad
rajta.

Gondoltam, hogy ki fogsz akadni a defini1cio1n. E1n is vastagon kiakadtam,
amikor olvastam a ko2nyvet, felha1borodottan le is csaptam, azuta1n a ki-
va1ncsisa1g csak nem hagyott, elolvastam e1s megpro1ba1ltam mege1rteni.

>A defini1cio1 nekem nem ege1szen vila1gos, ui. a ko2vetkezo3ket i1rod:
>a. "Meghata1roza1suk szerint egy orsza1g e1rtelmise1ge1hez tartozo1 szeme1ly
>mu3veltse1ge aka1r egy ko2zepes szintu3 o1ra1smestere1ne1l is kevesebb lehet,
>>ha a ta1rsadalom szellemi e1lete1ben teve1kenykedhet<<." [kiem. to3lem]
>b. "Egy u2zemme1rno2k, vagy egy kiemelkedo3 szintu3 kutato1 ... csak egy jo1l
>ke1pzett szakmunka1s mindaddig, ami1g >>a ta1rsadalom szellemi e1lete1nek
>alaki1ta1sa1ba nem le1p be<< (pl. >>vezeto3 a1lla1st va1llal<<)." [kiem. t.]
>c. "..."e1rtelmise1gi az, aki a ta1rsadalom szellemi e1lete1nek >>ira1nyi1-
>ta1sa1ban IS teve1kenykedik<<"." [kiem. to3lem]
>
>Ha jo1l la1tom, akkor

Igen, sajna, jo1l la1tod. Az o1ra1smester pe1lda e1ppen a ko2nyvbo3l van, nem
is e1n tala1ltam ki. Igen, e1rtelmise1g defini1cio1 szerint csakis az, aki
a ta1rsadalom szellemi e1lete1ben - aka1r mint korma1nyon levo3, ak1r ellen-
ze1ki, valamilyen forma1ban re1szt va1llal.

Nos, ha megfigyeled, ezek zo2mmel valo1ban minimum fo3iskola1t ve1gzettek.
Nem lehetett re1szed belo3le, de nekem megvolt a tapasztalatom az ilyenekkel.
Egyu2tt u3ltem 1982-ben vezeto3ke1pzo3n to2k bunko1 va1llaltvezeto3kkel, ta-
na1csi oszta1lyvezeto3kk3l e1s tanultunk "vezete1s tudoma1nyt". Mind, egyto3l-
egyig "diploma1s" volt! Vagy valo1di egyetemet ve1geztek (keve1sbe1 bunko1k)
vagy a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosi1to1 tagozata1n szereztek
sze1p kis oklevelet, amibe ez volt bejegyezve: "Nevezettet fo3iskola1t ve1g-
zettnek nyilva1ni1tjuk". Amikor erre gondoltam, nem tagadtam tova1bb Szele1-
nye1k defini1cio1ja1t! E1s ez ma is i1gy van, olvasd el Kira1ly B. Izabella1-
val ke1szu2lt riportot, pedig o3 diploma1s: kerte1szeti egyetemi diploma
e1s ne1ha1ny tana1ri diploma lapul a zsebe1ben!

Kata, a be1ka1t sajna le kell nyelni. Nem minden e1rtelmi1se1gi e1rtelmes
e1s nem minden e1rtelmes e1rtelmi1se1gi. Volt pl. egy apai de1dnagyne1ne1m,
akinek a vila1gke1pe1t oktatni lehetett volna, na1la olvasottabb emberrel
alig tala1lkoztam e1s ne1gy elemije sem volt meg. Volt egy fo3iskola1t ve1g-
zett titka1rno3nk, aki buta1bb volt a sarki kocsma1ros macska1ja1na1l, me1-
gis "e1rtelmise1gi" volt (ke1so3bb pa1rttitka1rke1nt formailag is).

(a), (b) es (c) e1rteli1se1giek. A csoportvezeto3 "tudo1s", igen, de esetleg
az o3 kandida1tusi fokozata1t munka1ja1val megszerzo3, feltala1lo1 munka-
ta1rsa nem.

Me1g annyit pontosi1ta1sul, hogy nem kell a szellemi e1let "ira1nyi1to1ja1-
nak" lenni a szo1 szoros e1rtelme1ben, hanem az "alaki1ta1sa1ba" kell re1szt
vennie az e1rtelmi1se1ginek. A ketto3 nem ugyanaz (l. ala1bb).

>(c.) szerint mindenke1ppen a szellemi e1let ira1nyi1to1ja (csak az nem
>vila1gos, hogy milyen mo1don). Vezeto3 tudo1s (=feltala1l/kitala1l)? Vagy o3
>osztja, mondjuk, a politikai pirospontokat (e1s kutata1si/oktata1si ta1moga-
>ta1sokat / a1llami e1s aka1rmilyen di1jakat...)? Na e1s mit csina1l IS?
>(Neta1n, AIDS kutato1 "melle1kfoglalkoza1sban"? Vagy megi1rja a modern gaz-
>dasa1gto2rte1netet amu1gy u1tko2zben? Vagy ele1g ha teniszezni IS ja1r ---
>a vada1szat mellett? (---O1h, sze1p magyar hagyoma1nyok!))

"Vezeto3" tudo1s lehetsz ane1lku2l, hogy ba1rmit is kitala1lna1l. A tenisz, de
ku2lo2no2sen a vada1szat, az ma1r nyero3! |-( Pa1l Le1na1rd vezeto3 volt e1s
papirja volt arro1l is, hogy tudo1s. Egye1bke1nt a pont oszta1s e1rtelmise1gi
feladat e1s fo3ke1nt bizalmifeladat %-(!

>La1ssuk be, nem rossz 240,000Ft fizete1st hu1zni (pl. Ko1nya) ---egy kis
>alkalmazkodo1 mu3ve1szet e1s hasonulni tuda1s kell csupa1n (---itt is 8-)).)

Nyerte1l, de Ko1nya amellett, hogy formailag e1rtelmise1gi, nem is hu2lye.
De volt egy re1gi monda1s: pa1rttag/e1rtelmes/becsu2letes: csak ketto3 le-
het egyido3ben. Ez ma sem e1rve1nytelen, me1gha mo1dosi1ta1sra is szorul ne1-
ha.

>Szerintem e1rtelmise1gi az, aki (1) mu3veltse1get szerzett, --- ke1tse1gki1vu2l
>ez gyakran instituciona1lis keretek ko2zo2tt (mellett?) folyik, e1s diploma1t
>is osztogatnak e1rte ne1ha; (2) aki e1rtelmise1gi teve1kenyse1get folytat, pl.
>oktat, kutat, orvoslik stb. Ez ke1tse1gtelenu2l nem egy pontos defini1cio1,
>(kicsit fuzzy). E1s ra1ada1sul e1n me1g mindenfe1le kive1teleket is megenged-
>ne1k, a jeles autodidakta fu3zfapoe1ta1to1l, az ideiglenesen pa1rtelno2k
>Nobel-di1jasig sokakat. Speciel, nem azonosi1tana1m a politikusok e1s bu2rok-
>rata1k egy re1sze1vel az e1rtelmise1get, me1g akkor sem, ha i1gy biztosi1tva
>lenne, hogy fe1lke1zzel bizonyi1tani tudom, hogy az e1rtelmise1g u1tja
>az oszta1lyhatalomhoz, e1s nem az egyetemre, e1s nem ku2lfo2ldre
>vezet, (na jo1, ku2lfo2ldo2n szeretnek nyaralni...).

OK, nem ko2tekedem, DE:

ad (1) mu3veltse1get szerzett : mennyit???? Diploma != e1rtelem, vagy me1gis?
ad (2) e1rtelmi1se1gi teve1kenyse1get folytat : pa1rtburokrata1e1 is az!
Vagy u1gy ve1led, hogy nem e1rtelmise1gi munka1t ve1gez? Olvas, i1r, utasi1t!
Hogy hogyan olvas? hogyan i1r? Melle1kes! Egye1bke1nt zo2mmel a maiak is
diploma1sok: ko2nyvta1ros, iro1, zenetana1r, u2gyve1d, to2rte1ne1sz, ugye pre-
desztina1ltak ta1rsadalom vezete1se1re?
ad (3) - nincs (3) - de a Kozep-Kelet-Euro1pa-i e1rtelmise1gi mentalita1ssal
vezet az "oszta1lyhatalomhoz", azaz, fasiszta, bolsevista - e1s most ma1r
vannak u1jabb pe1ldak is: csurkista, milosevicsista, mecsiarista ta1rsa-
dalmi struktu1ra1hoz! Az e1rtelem ma is gyakran a benzinku1na1l, taxi vo-
la1nna1l e1s gyu2mo2lcs-zo2ldse2g stand mellett mu3ko2dik, nem az egyetemen.

Istenem, de jo1 is lenne, ha az e1rtelem e1s az e1rtelmise1g egybe esne!

Egye1bke1nt nem sze1gyellem, hogy nem vagyok e1rtelmise1gi. Bu2szke vol-
tam arra, hogy fo2l tudtam e1pi1teni egy ha1zat, minima1lis ku2lso3 szakmai
segi1tse1ggel, meg kritikus esetben magam a1llok a reaktor melle1 e1s fo3-
zo2m meg azt a fra1nya, beugra1sra ke1sz gyanta1t, miko2zben Jo1zsi ba1csi
csak pislog. "Magas szinten ke1pzett szakmunka1s" vagyok, ke1tse1gtelen.
Igaz, ne1ha me1gis e1rtelmi1se1give1 va1lok, amikor pl. Csurka mester, szar-
nyalo1, "nemzetmento3" ne1zeteit pro1ba1lom mege1rteni, vagy Ko1nya u1r pro-
ramja1t boncolgatom, vagy Zacsak baromsa1gain csa1mcsogk, de az e1pi1te1st
jobban e1lveztem.

U2dv,
	 Cser Ferenc
+ - Vagyonbevallas, -ado es hasonlok (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves (Szabo') Ka'lma'n!

A hivatal ba'rmilyen ige'nye arra, hogy megtudjon ro'lam valamit, a szeme'lyes
szabadsa'gom megse'rte'se. E'n ezt csak akkor vagyok hajlando' elfogadni, ha
e'rtelme't la'tom. E'n azt hiszem, ele'g re'szletesen elmagyara'ztam, mie'rt
la'tom e'rtelmetlennek a most tervezett vagyonnyilatkozatot a jelenlegi
helyzetben e's a jelenlegi forma'ja'ban. To~bbek ko~zt aze'rt, mert alkalmatlan
arra a ce'lra, amire a'lli'to'lag szolga'lna. Ezt az alkalmatlansa'got me'g az
ado'hivatal is beismeri, hiszen azzal ve'dekezik, hogy ez a nyilatkozat nem
szolga'lhat vagyonado' ce'ljaira, mert nem alkalmas a vagyon felme're'se're.
(L. pl. a 168 o'ra'ban megjelent nyilatkozatukat.) Ezzel e'n speciel teljesen
egyet e'rtek. De ha nem alkalmas a vagyoni helyzet felme're'se're, akkor nem
alkalmas annak eldo~nte'se're, indokolatlanul no"tt-e a vagyonom. Ha nem
alkalmas arra, amire a'lli'to'lag sza'nja'k, akkor vagy ostobasa'g, vagy valami
ma's, be nem vallott ce'lt szolga'l. Egyik esetben sem vagyok hajlando'
tolera'lni, hogy a hivatal belegyalogoljon a maga'ne'letembe.

Ami most ma'r az a'lli'to'lagos ce'lt szolga'lja. Osszuk a la'thatatlan
jo~vedelmet ke't re'szre. Az egyik re'sz bu"ncselekme'nybo"l sza'rmazik:
korrupcio', csempe'sze's, lopa's, stb. Ezt nem ado'ztatni kell, hanem amennyire
lehet, megszu~ntetni, vagy legala'bb korla'tozni a leheto"se'ge't, e's ha me'gis
elo"fordul, bu"ntetni. Vegyu~k pl. a korrupcio't. Valamennyi korrupcio' minden
ta'rsadalomban van. De ha a ta'rsadalom nem ve'dekezik ellene, akkor egyre
to~bb lesz. E's a korrupcio' a ta'rsadalom mu"ko~de'se'nek hate'konysa'ga't
cso~kkenti, teha't a korrupcio'val haszont szerzo"ket kive've mindenkinek
e'rdeke a felsza'mola'sa. Gyakran, ku~lo~no~sen amikor a korrupcio' ma'r az
ege'sz ta'rsadalmat a'tja'rja, nekik is. A korrupcio' elleni harc mo'dszerei
jo'l ismertek, e's jo'l ismerten hata'sosak:

1. Olyan szaba'lyokat kell hozni, amik leheto"leg nem teszik leheto"ve' a
  me'rlegele'st. Az u~gyek egye'rtelmu"en eldo~ntheto"k kellenek legyenek. Ha a
  hivatalnok csak u~gyinte'z, de nem do~nt, akkor nincs mie'rt megvesztegetni.

2. Ahol erre nincs mo'd, ott ne egy hivatalnok do~ntso~n, hanem egy olyan
  testu~let, amiben az ellene'rdekelt felek is ke'pviselve vannak. Majd o"k
  vigya'zni fognak a do~nte's tisztasa'ga'ra.

3. Minden do~nte'st dokumenta'lni kell, e's ezek a dokumentumok nyilva'nosak.
  I'gy a hivatal mu"ko~de'se a'tla'thato' e's elleno"rizheto".

4. Ha valaki me'gis korrupt, azt minden esetben kegyetlenu~l, ara'nytalanul
  meg kell bu"ntetni.

5. Azokban az esetekben, amikor a fenti szaba'lyok - pl. nemzetbiztonsa'gi
  okokbo'l - nem tarthato'k be, akkor legala'bb potencia'lisan nagyon szigoru'
  ku~lso" (pl. parita'sos parlamenti bizottsa'gi) elleno"rze's alatt kell
  tartani a do~nte'shozo'kat.

A la'thatatlan jo~vedelmek ma'sik re'sze a verseny korla'tozottsa'ga'bo'l
ado'dik. Aki mesterse'gesen korla'tozza a versenyt, azt meg kell bu"ntetni.
(Versenyto~rve'ny, monopo'lium-ellenes szaba'lyoza's.) Versenyhelyzetet kell
teremteni, e's olyan szaba'lyoza'st kell hozni, ami neheziti a la'thatatlan
jo~vedelmet. E's nem ado'okokbo'l, hanem mert a'ttekinthetetlenne' teszi a piac
mu"ko~de'se't, e's ezzel cso~kkenti a hate'konysa'ga't. Erre volt egyik pe'lda
az egyma'ssal versenyzo" biztosi'to'k a'ltal nyilva'nosan finanszi'rozott,
egyma'ssal versenyzo" orvosok esete. Egy ma'sik pe'lda a benzinku't: amikor
megjelent a Shell a magyar piacon, ami megko~vetelte alkalmazottaito'l a
tisztese'ges kiszolga'la'st e's azt, hogy ne ke'nyszeri'tsenek ki borravalo't,
egybo"l javult a helyzet ma'shol is. E's ha valahol nagyon elszemtelenednek a
benzinkutasok, akkor pl. a helyi o~nkorma'nyzat a teru~letfelhaszna'la'si
engede'lyt o~nkiszolga'la'shoz is ko~theti. Egy o~nkiszolga'lo' benzinku'tna'l
(ha nincs benzinhia'ny, ma'rpedig Magyarorsza'gon nincs) ugyanu'gy eszedbe sem
jut borravalo't adni, ahogy a MacDonald's-na'l sem jut eszedbe. E's ahol vannak
o~nkiszolga'lo' benzinkutak, e's va'laszthatsz, odame'sz-e, vagy egy olyan
ku'thoz, ahol kiszolga'lnak, akkor ott is csak akkor jut majd eszedbe
borravalo't adni, ha olyasmit is nyu'jtanak - uram bocsa', megne'zik a levego"t,
vizet meg az olajat, rendesen lemossa'k az ablakod, vagy valami hasonlo' - amit
hajlando' vagy ku~lo~n honora'lni.

A la'thatatlan jo~vedelem majdnem mindig valamilyen diszno'sa'g - legtu~bbszo~r
a hivatal, a korma'ny diszno'sa'ga'nak - ko~vetkezme'nye. Lehet persze, e's a
legto~bb esetben igaz, hogy ez a korma'ny o~ro~ko~lte a helyzetet. (A'mba'r sok
furcsa dolog to~rte'nik privatiza'cio' ci'men.) De ahelyett, hogy felsza'molna',
hasznot akar hu'zni belo"le. Tiltakozom.

Abban persze igazad van, hogy a felsza'mola's gyakran nem megy egyik napro'l a
ma'sikra, mert a szoka'sok lassan va'ltoznak. De nagyon gyakran me'gis: a
helyzet va'ltoza'sa'val nagyon gyorsan megva'ltoznak a szoka'sok is,
ku~lo~no~sen, ha ez a Te szeme'lyes e'rdeked. E's ha nem teszu~nk semmit a
helyzet megva'ltoztata'sa'e'rt, akkor persze nem to~rte'nik semmi jo'. Ha
teszu~nk ro'la, akkor nagyon sok olyat lehet csina'lni, amihez nem kellenek
e'vtizedek.

Za'ra'sul me'g egy gondolat a vagyanado'val kapcsolatban. Persze e'n is tudom,
hogy vannak orsza'gok, ahol van vagyonbevalla's. Azokban az orsza'gokban to~bb-
nyire legala'bb ido"szakonke'nt van vagyonado' is, e'pp a vagyonnyilatkozatra
alapozva. E's ba'rmit mond most ki'nja'ban a hivatal, ba'rmennyire is
alkalmatlan a most tervezett vagyonbevalla's erre a ce'lra (is), ha meglesz a
vagyonbevalla's, ero"s kise'rte's lesz a vagyonado' kivete'se're. A ko~ltse'g-
vete's moho'sa'ga, a pe'nze'hse'g minden diszno'sa'gra ke'pesse' teszi a
politikusokat, csak ne kelljen megtanulniuk tisztesse'gesen gazda'lkodni a
ra'juk bi'zott pe'nzemmel. De egy vagyonado' ma Magyarorsza'gon katasztrofa'lis
lenne, mert a va'llalkozo'kat su'jtana' elso"sorban. Ma'rpedig neku~nk most
e's a bela'thato' jo~vo"ben arra lenne szu~kse'gu~nk, hogy a va'llalkozo'k - a
to~rve'ny szabta keretek ko~zt - biztonsa'gban gazdagodjanak, hogy felhalmozza'k
a vagyont. Ostobasa'g olyan birka'ro'l leva'gni a gyapju't, amin me'g alig van.

               Ko"ro~si Ga'bor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS