Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 446
Copyright (C) HIX
1993-07-14
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Teli-nyari monolog (mind)  18 sor     (cikkei)
2 Szabadkomuvesseg (mind)  99 sor     (cikkei)
3 valasztasok, meg ami eszembe jut (mind)  58 sor     (cikkei)

+ - Teli-nyari monolog (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Cser Feri

Nincs igazad, mert
> az a franya es ellenseges ellenzek
                   csunya modon, valoban
>                             meg akarja
> a demokratikus magyar, nemzeti, kereszteny kormanyt buktatni.

Elemzok szerint, ha a potkotsegvetest leszavaztak volna, akkor
a kormany bukott volna, mert kisebbsegbol nem akartak kormanyozni.
Ekkor szakertoi kormany jott volna letre, a kormanyzo partok pedig
valamifele ellenzeki pozicioba kerultek volna. Ebbol a helyzetbol
eselyesen indultak volna a 94-es valasztasokon, minthogy kiderult volna,
hogy mas sem tudja jobban csinalni. Ez az ellenzek, mar megint
furfangosan viselkedik. Az a sok Mikieger!

Most kulonben itt Europa kozepen is hideg van, de nincs tel, mint
Ausztraliaban.
+ - Szabadkomuvesseg (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztelt SZALON olvasok!

A napokban, a helyi etnikai ra'dio' magyar nyelvu" szerkeszto"se'ge
besze'lgete'st folytatott ke't prominens szabadko"mu"ves szeme'lyi-
se'ggel a szabadko"mu"vesse'gro"l, titkaikro'l, ce'ljaikro'l, to~r-
te'netu~kro"l. A mu"sor eredetileg egy talk-show lett volna, de
ve'gu~lis a 35 perces besze'lgete's sora'n egyetlen telefon sem
szo'lalt meg - e'n sem nyu'ltam a ke'szu~le'khez, hogy ke'rde'seket
tegyek fo~l.

Megtudtuk, hogy a szabadko"mu"vesek nem egy titkos ta'rsasa'g, nin-
csenek titkos ce'ljaik, nem valla'sellenesek, so"t, o~sszejo~vete-
leiken sem a valla's, sem a politika nem lehet vitate'ma. Megtudtuk,
hogy az Istenbe vetett hit ko~vetelme'ny a tagsa'ghoz, de semilyen
valla'si, felekezeti elko~telezettse'gu~k nem lehet. Az o~sszejove-
teleket mindig ima'dkoza's vezeti be. Egyma'st bizonyos jelekbo"l
felismerik, de ezeket a jeleket kivu~lallo'kkal nem ko~zlik, mert-
hogy ezideig a to~rte'nelem sora'n to~bb ido"ben es to~bb helyen is
kifejezetten u~ldo~zte'k o"ket (kezdetben a kereszte'ny egyha'z,
majd a jelenkori to~rte'nelem sora'n mind a na'cik, mind a kommu-
nista'k, stb.). Nem titkos ta'rsasa'g, de nem vesznek fel aka'rkit
maguk ko~ze, azaz za'rt ko~ru"nek tekintendo"k. Elso"sorban szellemi
e'letu~kkel foglalkoznak e's ez hozta e's tartja o~ssze o"ket.

Sza'mtalan hit terjeng ro'luk. I'gy pl. hogy durva, ero"szakos esz-
ko~zo~kkel avatkoznak be a politikai eseme'nyekbe. Ezekre ne'zve
bizonyi'te'kke'nt hozta fel a riporter, hogy ha'ny nagy ember volt
valamilyen pa'holy tagja, so"t, mint ilyen nyilatkozott, agressziv
ta'rsadalaoma'talakito' e's kereszte'yellenes mo'don. A va'lasz az
volt, hogy egya'ltala'n nem biztos, hogy valaki, aki maga't szabad-
ko"mu"vesnek deklara'lja, az valo'ban az is, ma'sre'szt, ha valaki
tagja valamilyen szabadko"mu"ves pa'holynak, atto'l me'g a ne'zetei,
a ve'leme'nye nem felte'tlenu~l a szabadko"mu"vesse'g ne'zete e's
ve'leme'nye. Mit szo'lna'nk pl. ahhoz, hogy, mert Machiavelli ke-
reszte'ny, eze'rt a machiavelli szo~veg az kereszte'ny szo~veg? (Ez
az e'n, CsF, ko~zbevetett pe'lda'm volt).

Azuta'n megszo'lalt egy pap, a biblia-szake'rto". Ex-catedra ki-
jelentette, hogy "meg vagyon az i'rva a biblia'ban, hogy..." csak
egy Istenetek lehet e's csak azt szabad ima'dni e's, hogy aki nem
ezt teszi, az az anyaszentegyha'z ellense'ge've' va'lik. Erre az
volt a va'lasz, hogy "deha't, az emberise'g nagyobb ha'nyada nem
biblikus alapokon a'llo' isten hi'vo""! A viszontva'lasz pedig annyi
volt, ellentmonda'st nem tu"ro" hangsu'llyal, hogy: "De lesz!!"

Azuta'n ane'lku~l, hogy a ke't szabadko"mu"vesnek ese'lyt adtak vol-
na a va'laszada'sra, megpendi'tette a riporter, hogy a szabadko"mu"-
vesek Istene maga a sa'ta'n, ma'rmint, hogy vannak ilyen ve'leme'-
nyek is, e's ma'ris lelo"tte a mu"sort, merthogy leja'rt az ido".

E's itt az agyam eldurrant e's ma'r nem la'ttam e'rtelme't, hogy
aka'r egyetlen szo'val is me'ltassam a riportot, hogy egya'ltala'n
ke'rde'st tegyek fo~l a me'g elo" telefon vonalra, hogy a jo~vo"
heti ada'sba lehessen me'g keverni a ve'leme'nyemet.

E'kesen bebizonyosodott, amit egy kora'bbi levelemben irtam: ideo-
lo'giai alapokro'l vitatkozni nem lehet! Ite'lni igen, azt remeku~l
lehet. De ez fo~lo~tte'bb egyoldalu' e's megfellebezhetetlen. A ke't
szabadko"mu"ves megpro'ba'lt vitatkozni, megpro'ba'lt a ra'juk kent
va'dakra logikailag tiszta va'laszt adni, de a reakcio'k megmaradtak
az elo"ite'letek, a megnemhallgata's, a biztos, az "egy e's igazi
ismeret" si'kja'n, a kereszte'ny egyha'z dogma'ja talaja'n. Elte'-
re's nuku! Aki nem hivo", azt a sa'ta'n vezeti. Aki pl. nem harcol a
fo"ldre esetleg lesza'llo idegenek ellen, az nem ke'pviseli Je'zus
birodalma't, az Isten-ellenes, az ellense'g, mert "meg vagyon i'rva
a Jelene'sek ko~nyve'ben, hogy az e'gbo"l a fo"ldre e'rkezo" idege-
nek a sa'ta'n ku~ldo~ttei" - egye'bkent nem vagyon megi'rva a jele-
ne'sek ko~nyveben ez, me'g ha a pap u'r i'gy is akarja e'rtelmezni
az i'ra'st, ahogy tette kb. egy e'vvel ezelo"tt egy ilyen jellegu"
besze'lgete's sora'n.

Ami pedig meg vagyon i'rva, azzal vitatkozni nem lehet. Azt ma's-
ke'nt e'rtelmezni, mint ahogy az egyha'z teszi nem lehet. Aki pedig
ezt teszi az ellense'g. Minthogy a szabadako"mu"vesek nem ko~vetik
Ro'ma (ill. Vatika'n) instrukcioit, nem motyogja'k a ko'dolt szo~-
veget az elo"i'ra'sok szerint, ellense'gek. Az egyha'z, e's ko~-
vetkeze'ske'ppen az emberise'g ellense'gei. 

Azt hiszem, innen sza'rmazik az elo"ite'let velu~k szemben. Hogy va-
lo'ban titkos ta'rsasa'g-e? Hogy a felso"bb szinteken ege'szen a
Lucifer-i gonoszsa'gig jutnak-e el? Nem tudom. Nem tudom. Valo'szi'-
nu", hogy nem, ill. biztos, hogy nem annyira e's u'gy, ahogy ezt
hiszik, ahogy ezt a velu~k szemben ellense'gesen fo~lle'po"k ve'lik.
E'n elfogadtam az e'rveiket, a't tudtam e'rezni azt az ige'nyt, hogy
dogma'kto'l mentes, e's magas szintu" szellemi teve'kenyse'get foly-
tathassanak, hogy egyma's ko~zo~tt kicsere'lje'k szellemi produk-
tumukat e's el tudom ke'pzelni, hogy politika'to'l e's valla'sto'l
valo'ban fu~ggetlenek, egyszeru"en gondolkodo' emberek. Legala'bbis
az also'bb szinteken. Hogy a szervezet csu'csa'n u~lo"knek van-e
ideolo'gia'ja e's rejtett, vagy nyi'lt politikai sza'nde'ka, hogy
aze'rt mit e's hogyan tesznek, szinte'n nem tudom. Aka'r van ilyen,
aka'r nincs, az ke'tse'gtelennek la'tszik, hogy az embereket szel-
lemi rabszolgake'nt kezelni akaro' egyha'zaknak termeszetesen nem
tetszik, hogy szellemi e'letet elo" emberek magukat az egyha'zak
hata'sa alo'l kivonja'k.. Az egyha'zak le'talapja a HIT. A hit, ami
nem tu"r elemze'st, nem tu"r gondolkoda'st, csak szolgai elfoga-
da'st.

U~dvo~zlettel:  Cser Ferenc
+ - valasztasok, meg ami eszembe jut (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves SZALON!

Egyik este a TV-ben a korzeti (budapesti) musorban (musorvezeto: Gyorffy
Miklos, kezdesi idopont 22:35!) egy ciganyasszony azt mondta, hogy o" o:t
gyereket nevelt fol a mult rendszerben, mert akkor volt munka, de most ezt
nem tudna megtenni, mert nincs munkaja, es ha gyerekei lennenek, menni kellene
a boltba lopni, hogy enni tudjon adni nekik. Es ez a kormany nem csak a
ciganyoknak rossz, hanem mindenkinek, mert rengeteg embernek elveszett a
megelhetese. Es o" a valasztason a kommunistakra fog szavazni.

Tehat: elmegy szavazni, es azt is tudja, hogy kire es miert adja a voksat!

A ciganyasszony, ha netan hatalomra segitene Thurmereket, vegul nem jarna
jobban, mint az MDF, vagy hasonszoruek hatalma alatt. Ezzel en csak azt
kivanom illusztralni, hogy nem feltetlenul kozonyosek a valasztok, mert ha
ugy erzik, van tetje a valasztasnak, igenis elmennek szavazni.  A parlamenti
valasztasoknak pedig nagy lesz a tetje, es ezt a tulnyomo tobbseg erzi is.
Nem tartom valoszinunek, hogy a diktaturak eszkozeit be fogja vetni a hatalom,
de aggaszto jelek vannak. Boros belugyminiszter a minap nagy nyilvanossag
elott fejtette ki, hogy _kizarolag_ egy jobbkozep kormany vezetheti ki az
orszagot a bajbol. Mondta mindezt a belugyminiszter, a kormanyzo part egyik
vezetoje, a rendorseg feje, a (megitelesem szerint) egyetlen "eros ember",
akinek fegyveres hatalom all a hata mogott! Oriasi otlet a TV reszerol, hogy
ket hetenkent kb. 1 oras musorban fomusoridoben, felvaltva Goncz Arpad es
a miniszterelnok ur szolhat a nephez. Nacceru"! A koztarsasagi elnok, mint
partok felett allo ember, termeszetesen nem kotelezheti el magat egyetlen
part mellett sem, a miniszterelnok ur viszont szabadon es rendszeresen
remisztgethet a voros es a liberalis veszellyel, ami ellen csak az o partja
az orvossag.

A jelenleg kialakulo (talan mar ki is alakult)
tarsadalmi modell a tarsadalmi feszultsegeket nem akarja megoldani, hanem
kezelni kivanja. Eros lelki fogassal, a hatterben termeszetesen rendelkezesre
allo eroszakszervezetekkel kivanja biztositani az egyebkent mindenki altal
ohajtott nyugalmat. De ez a nyugalom csak a tarsadalom jo modu szuk retegenek
a biztonsagat es a jobb modjat szolgalja. Azt, hogy nagyon rossz szegenynek
lenni, mindenki tudja, de az igazi baj nem ez. Az igazi bajt abban latom, hogy
a tarsadalmi retegek kozotti atjarhatosag mar most szinte teljesen megszunt,
tehat aki nyomorba szuletik, varhatoan ott is eli le az eletet o is, gyerekei
is etc. A tomegeket nem erdekli a statisztika, meg ha valoban novekedni is fog
az eletszinvonal, azt latjak, hogy az ovek sokkal lassabban no, es nincsen
remenyuk arra, hogy mas kategoriaba keruljenek. Es ez a feszultseg egyre hal-
mozodik, 10-20-50-100 ev mulva ugyan de _biztosan_ robbanashoz fog vezetni.
Ezt mutatja az emberiseg eddigi tortenelme, es nincs ra okunk, hogy mast
tetelezzunk fol. Ez a robbanas persze mar nem szuksegszeruen olyan veres, mint
egy rabszolgafelkeles, vagy a francia forradalom, de be fog kovetkezni, mert
a megoldatlan problemak akkumulalodnak.

Globalisan sem jobb a helyzet. Ha a vilagon megtermelt osszes javakat
egyenloen osztanank el, vajon milyen eletszinvonal jutna az egyes embereknek?
Ergo, a szomaliai ember ertem is ehezik, hogy nekem kicsit tobb jusson. Es ezt
a problemat pl. nem oldja meg jotekonykodas, foleg nem oldja meg az ENSZ
egisze alatt az USA, amely orszag legtobbet profital abbol, hogy a vilag
komplemens resze gazdasagi fejletlensege okan rendkivul jol kihasznalhato.

Udv'

Pataki Istvan

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS