Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 620
Copyright (C) HIX
1994-03-22
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Kultura es kapitalizmus (mind)  29 sor     (cikkei)
2 Egy MDF gyu"le's e's a Ra'dio' (mind)  32 sor     (cikkei)
3 Va1lasz To2ro2k Pe1ternek! (mind)  81 sor     (cikkei)

+ - Kultura es kapitalizmus (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Leirer Laszlonak a SZALON #619-ben megjelent irasara valaszolnek, elore- 
bocsatva, hogy a cikkben foglaltakkal teljesen egyetertek. Egy par szel-
jegyzetet szeretnek azert fuzni a felcseperedo es az ezutan megszuletendo 
generaciokrol irottakhoz. A szombat reggeli rajzfilm-domping es a 
kapcsolt jatekhirdetesek valoban borzalmasak, es a Being There-ben 
kiabrazolt lobotomias allapot veszelye fennall. Ugyanakkor az emberi
agy rengeteg mindent kibir kulonosebb karosodas nelkul. A 40-es
evekben a kepregenyek lelekrombolo hatasarol ertekeztek tudos szakertok,
az 50-es evekben a rock-n-roll volt a fo me'tely, a 60-as evekben a
televizio vette at ezt a szerepet, a 80-as evekben a videojatekok 
jelentettek halalos veszelyt. The End of Civilization As We Know It.
Egyik hullam kovette a masikat, es mindegyik generacio ugy talalta, hogy 
az ifjabb nemzedek menthetetlenul elveszett a kultura szamara. Kozben
pedig mukodott egy masik mechanizmus, ami az elozo korszak kulturszemete
kozott talalt gyongyszemeket itt-ott. Gyakran csak utolag valik 
vilagossa, mi ertek es mi nem. A 40-es evek sikerfilmjeit tobbnyire a 
jotekony feledes homalya boritja, de egy csomo korabeli B-movie ma a 
kor nagy klasszikusanak szamit.

Az amerikai kommersz tv gyerekmusorait nemigen ismerem, de Mr Rogers-hoz 
volt szerencsem annakidejen, es ma is kinyilik a bicska a zsebemben, ha
erre a csopogos-ragacsos borzadalyra gondolok. Van profit-orientalt 
kulturhulladek, es van a leheto legnagyobb joindulattal es hozzaertessel
megkomponalt non-profit kulturhulladek. Nem vilagos, miert az elobbi
lenne foltetlenul kartekonyabb.

-----
Fencsik Gabor

+ - Egy MDF gyu"le's e's a Ra'dio' (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A ma'rcius 19.-i 18 o'ra's Kro'nika'ban egy tu'do'si'ta's hangzott 
el egy budapesti MDF u~le'sro"l. E'rdekes a Ra'dio'val valo' 
kapcsolat miatt is. ( CZa'ro'jelben i'rom a saja't megjegyze'seimet !)

Va'laszta'si gyu"le'st tartott az MDF egy budapesti keru~letben, ahol
Schamsula Gyo~rgy, jelenlegi ko~zlekede'su~gyi miniszter a 
kepviselo"jelo~lt. A mu"sorvezeto" szerint va'ratlanul megjelent 
Boross Pe'ter miniszterelno~k is, felszo'lala'sa'nak egy re'sze't
felve'telro"l adta'k le.
 (Itt jo~n az e'rdekes:) Szo'zata u'gy 
hangzott, mintha nagyon ta'volro'l vette'k volna fel.
 (Mondanivalo'ja:) Aze'rt jo~tt el, hogy az egyik legjobb Magyar
jelo~ltse'ge't ta'mogassa. Nagyon nehe'z volt az elmu'lt 4 e'v, stb.

A felve'tel ve'ge'n a mu"sorvezeto" ko~zo~lte, hogy a hangmino"se'gnek
nem technikai oka volt. A Ra'dio' tudo'sito'ja ugyanis ke'k szalagot 
viselt szolidarita'sbo'l az elbocsa'jtottak miatt, eze'rt az MDF-es
rendezo"se'g a ne'zo"te'r elso" sora'bo'l az utolso'ba ku~ldte.
(Hoppa', hol van a ta'volsa'gtarta's a Ra'dio' u~gyeito"l ?)

(Schamsula Gyo~rgyho~z u'gy la'tszik re'gi bara'tsa'g fu"zi Borosst.
A HVG ma'rcius 12. sza'ma szerint Bo"s u~gye't is elvette'k Gyurko' 
Ja'nos ko~rnyezetve'delmi miniszterto"l e's a sikerminiszter Schamsula
felelo"s ezentu'l e'rte).

 Egye'bke'nt Csu'cs La'szlo' az o"t e's csala'dja't e'rt 
fenyegete'sek miatt az emigra'cio' gondolata'val foglalkozik.-
mondta'k be ma reggel a Ra'dio'ban (22. he'tfo").
(Lehet, hogy ku~lfo~ldo~n fogja a Magyarsa'g e'rdekeit szolga'lni ?)

                       Frey Istva'n
                         Pe'cs
+ - Va1lasz To2ro2k Pe1ternek! (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Pe1ter!

 Kezdetben sajnos tu1l su3ru3 levest ke1szi1tettem, i1gy az eme1szthetlen lett.
U1gy gondoltam majd ke1so3bb re1szletesebben i1rok arro1l amit kritika e1r,
hogy hogy is gondolom pontosan. Az eredme1ny ko2zismert ,e1s Istennek ha1la,
hogy egya1ltala1n van leheto3se1gem a re1szletek lei1ra1sa1ra.
 Az igaz, hogy mindenki tala1lhat a maga a1lla1spontja1t ala1ta1maszto1 ide1ze-
teket a Biblia1ban, de aki Istenre figyelve olvassa a Biblia1t az ezek hiba1it
elo3bb uto1bb felfedezi. (Pl: A na1ci ideo1logia megtala1lhatta a ne1pi1rta1s-
ra vonatkozo1 parancsot, de aki figyelmes annak ra1 jo2het, hogy Isten egy
olyan ne1pet ite1lt pusztula1sra, amely pl. gyermekeket a1ldozott...)
 A kereszte1nyse1g nem azt a1lli1tja, hogy Isten 1 iratban jelentette ki ma-
ga1t, hanem 70-ben (A Zsolta1rok 5 ko2nyv). Szerinted Isten nem ke1pes egy
csomo1ba gyu3jteni azokat a ko2nyveket, melyeket o3 alkotott?
Jo1 nem o2nmaga1ban volt biztos, hanem az Atya1ban aki o3t ku2ldte.A Gecsema1-
ne1 kertben a Sa1ta1n mindent beleadva pro1ba1lta ra1venni Je1zust, hogy ne
va1llalja a keresztet, de o3 mindve1gig kitartott az Atya akarata mellett. Je1-
zus sza1ma1ra a kereszt, azt jelentette, hogy elszakad az Atya1to1l - ami a
legborzalmasabb - hiszen meg van i1rva, hogy "A1tkozott aki fa1n fu2gg." Isten
azonban nem engedhette ezt neki el, mert nem volt ma1s szabadi1ta1si leheto3-
se1g. Mie1rt engedte volna meg Isten a Fia sza1ma1ra ezt a sza1munkra felfog-
hatatlan szenvede1st, ha lenne ma1s u1t?
 To2bb valla1s felvette Je1zust mint pro1fe1ta1t a to2bbi ko2ze1 (mohameda1n,
hindu). Felveto3dik a ke1rde1s, hogy nem jo1 taktika-e ha valaki biztos ami
biztos alapon az fogadja el,amelyik a legto2bbet foglalja maga1ban? (New Age!)
A Biblia azonban ezeket mondja: (Luk 16,13) "Egy szolga sem szolga1lhat ke1t
u1rnak: mert vagy az egyiket gyu3lo2li e1s a ma1sikat szereti; vagy az egyik-
hez ragaszkodik e1s a ma1sikat megveti. Nem szolga1lhattok az Istennek e1s a
mammonnak." A Biblia Istene ezeket mondja maga1ro1l: E1zs 43,10 "elo3ttem Is-
ten nem alkottatott e1s uta1nam sem lesz." E1zs 43,11 "E1n, e1n vagyok az U1r,
e1s rajtam kivu3l nincs szabadi1to1!" Azt akartam mondani, hogy a Biblia Iste-
ne szerint csak egy u1t van, e1s egy Isten i1gy aki ma1st va1laszt annak er-
ro3l le kell mondania, de fordi1tva is igaz, aki ezt annak minden ma1sro1l.
Eze1rt nagyon fontos, hogy az ember mindent jo1l megvizsga1ljon. Itt megint
csak hittel lehet megragadni Isten szava1t "Aki e1nhozza1m jo2n nem ku2ldo2m
el magamto1l."
 Valo1di e1rtelemben a kereszte1nyse1g nem is valla1s, hanem evange1lium. Ezen
azt kell e1rteni, hogy mi1g minden valla1sna1l az ember proba1l meg eljutni
Istenhez, de mivel o3 bu3nt nem enged a maga ko2zele1be, i1gy ez semelyiknek
se sikerul2het, addig a kereszte1nyse1gben Isten u2zeni az o2ro2mhi1rt, hogy
megbocsa1tott, e1s Fia fela1ldoza1sa1val minket megva1ltott, ha a Fia helyettes
a1ldozata1t elfogadjuk mehetu2nk hozza1. Megint csak az a ke1rde1s jut eszem-
be, hogy ha Isten tudott volna ko2nnyebb utat mint a saja1t Fia golgotai ke-
resztje, akkor mie1rt nem nevezte azt meg? Az ember valla1salapi1tok mindegyi-
ke maga is ko2vetett el bu3nt, i1gy szerintem o3k me1g maguke1rt sem tudnak
helyt a1llni. Egyedu2l Je1zusro1l olvashatjuk, hogy o3benne hamissa1g nincsen.
 Isten legnagyobb szava hozza1nk Je1zus Krisztus volt, e1s o3 enne1l to2bbet
mie1rt mondana? Azontu1l a Biblia az embernek a legto2bb e1lethelyzetre megad-
ja, hogy mike1nt viselkedjen. A fentiek e1rtelme1ben szerintem csak az az a1lom
sorsfordi1to1, amelyik a Megva1lto1hoz vezet, de ki az aki nem hisz az Ige1nek,
de egy a1lomnak igen? Lk 16,19-30 -ban olvashatunk egy gazdagro1l aki, miuta1n
elka1rhozott ke1ri, hogy a hozza1tartozo1it, egy halott felta1madva figyelmez-
tesse, de erre a va1lasz: (Lk 16,31) "Ha Mo1zesre e1s a pro1fe1ta1kra nem hall-
gatnak, az sem gyo3zi meg o3ket, ha valaki a halottak ko2zu2l felta1mad."
 Mivel azt irod, hogy te is azt hiszed, hogy o2nmagunkat nem tudjuk megva1lta-
ni, i1gy az a1tfogalmazott ke1rde1sem: Ki az aki bu3neink terhe1t ke1pes el-
hordozni e1s ezzel minket megva1ltani? Ezenki1vu2l ma1s is megfogalmazodott
bennem az a1ltalad lei1rtak alapja1n, i1gy ezt is megke1rdezem. Egyre1szt be-
sze1lsz tisztula1sodro1l, ma1sre1szt arro1l, hogy egyre to2bb bu3nt veszel
e1szre magadban, amit eddig csak ma1sban (Megjegyze1s: E1n elfogadtam azt,
hogy bennem minden bu3n megtala1lhato1, arra alapozva, hogy ha lenne olyan
akiben nincs meg valamely bu3n akkor elo3bb uto1bb lenne olyan akiben ketto3
nincs meg ..., i1gy azta1n e1n se ite1lek el senkit azt Istenre az egyedu2l
igaz biro1ra bizom.) ezuta1n ke1rdezem hogy, ha egyre to2bb bu3no2d ismered
fel akkor hogy la1tod magad tisztulni? Ha u1gy gondolod, hogy mivel felismer-
ted egy bu3no2d, i1gy az ellen ma1r tehetsz valamit, akkor meg azt ke1rdezem
nem tartod-e ezt o2nmegva1lta1si kise1rletnek? Ma1ske1pp: Sikeru2l-e elhagy-
nod a felismert bu3no2ket e1s ezzel tisztulni? Hogyan tisztulsz meg a re1gebben
elko2vetett bu3no2kto3l? (E1n elfogadtam, hogy hala1lomig csak szapori1tom a
bu3neimet , e1s Isten egyedu2l aze1rt fogad el mert Je1zus ve1re eltakarja a
bu3neimet.) Esetleg u1gy gondolod, hogy az e1letben elszenvedett se1relmek
ezeket kiegyenli1tik e1s ha to2rekszel arra, hogy mine1l kevesebbet ve1tkezz,
akkor a se1relmek lassan elfedezik majd e1s i1gy tisztulsz? Tala1n a reinkar-
na1cio1t vallod, e1s eza1ltal azt mondod, hogy ha az e1letet kevesebb karma
teherrel fejezed be mint elkezdted akkor ma1r jo1 u1ton vagy? Erre azonban
vila1gos figyelmeztete1s van a Biblia1ban "Elve1gzett dolog, hogy az emberek
egyszer meghaljanak, azuta1n ite1let." Azaz szerintem nincsen repeta.
Nem a1ll sza1nde1komba elriasztani ennyi ke1rde1ssel, biztos volt olyan is,
amelyikro3l el se tudod ke1pzelni, hogy juthatott eszembe, de aze1rt va1rom
va1laszod.
Kegyelem veled!       Peto3 Hunor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS