Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 1122
Copyright (C) HIX
1996-05-15
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re: vagyonado1 (mind)  87 sor     (cikkei)
2 Vizum elto2rle1s? (mind)  24 sor     (cikkei)
3 New York Times web cim (mind)  15 sor     (cikkei)
4 Re: Szalon level (mind)  31 sor     (cikkei)

+ - Re: vagyonado1 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> Felado : [Hungary]
> Ha komolyan is lehet gondolni, hogy az allam azert akarja tudni a vagyonok
> nagysagat hogy azutan adot vessen ki ra, de meg ebben az esetben is
> javitana ez a terhek megosztasat, nem? Nem tudom a pontos szamokat,
> de Mo.-n az alkalmazottak, a lakossag 60-70% -a fizeti be az SZJA 90%-t.
> A nagysagrend stimmel, es ez remiszto. Igenis rogziteni kellene a vagyoni
> helyzetetet legalabb egy adott pillanatban, amihez kepest mar lehet merni.
> 
Kedes Ga1bor!

Itt annyi minden keveredik hogy e1rdemes egy kicsit sze1tva1lasztani. Az
a1llami jo2vedelmeknek a SZJA csak egy re1sze, pl. az USA1ban a huszas
e1vekben a befizetett ado1k ke1tharmada a va1llalatokto1l jo2tt, e1s csak a
marade1k egyharmad jo2tt a szeme1lyi jo2vedelemado1bo1l, ma1ra ez az ara1ny
megfordult. A magyar a1llami jo2vedelmek o2t fo3 te1nyezo3bo3l a1llnak o2ssze:

1. Va1llalati befizete1sek
2. Egye1ni befizete1sek
3. A1llami va1llalatok beve1telei
4. Belfo2ldo2n felvett ko2lcso2no2k
5. Ku2lfo2ldo2n felvett ko2lcso2no2k

Az e1vek sora1n ezek su1lya le1nyegesen va1ltozott: a hetvenes e1vekben pl. az
a1llami tulajdonu1 va1llalatoknak me1g jelento3s beve1telei voltak, e1s a
belfo2ldi ko2lcso2nfelve1tel le1nyege1ben szu2netelt. A kilencvenes e1vekre ez
teljesen megfordult. Amikor teha1t a kiindulo1pontot keresed, akkor e1rdemes
a1tgondolni hogy mikori a1llapothoz ke1pest me1rsz vagyongyarapoda1st.

Ami a terhek egyenletes(ebb) megoszta1sa1t illeti, itt is vannak vannak olyan
ado1forma1k mint pl. a hozza1adotte1rte1kado1 (VAT) amik a fogyaszto1kat e1s a
termelo3ket egyara1nt su1jtja1k, vannak olyanok mint pl a be1rado1 amik csak a
termelo3ket su1lytja1k, e1s vannak olyanok amiknek a terheit akkor is a
vagyonosok viselik ha nem kifejezetten vagyonado1ke1nt van kivetve, ilyen
elso3sorban a rengeteg ko2lcso2nfelve1tellel ja1ro1 infla1cio1.

Mielo3tt beleugrunk abba a csapda1ba hogy "fizessenek a gazdagok" e1rdemes
meggondolni hogy a tulajdonos/munkaado1/kapitalista "gazdagok" tulajdonke1ppen
mennyit fizetnek: atto1l hogy SZJA-ban esetleg nem tu1l sokat atto1l me1g
A1FA1ban, be1rado1ban, infla1cio1ban, importva1mban, stb. nyilva1n a
sokszorosa1t teljesi1tik az alkalmazottaknak.

E1rdemes tova1bba1 azt is meggondolni, hogy mi a vagyon. Fo3 te1nyezo3je1t
tekintve a vagyon kumula1lt jo2vedelem, teha1t olyan pe1nz (vagy to3kejav) ami
uta1n a tulajdonosa egyszer ma1r befizette a jo2vedelemado1t (vagy ha
o2ro2ko2lte akkor az o2ro2ko2so2de1si ado1t). Ennek u1jabb ado1ztata1sa
erko2lcsileg ero3sen vitathato1, e1s a gyakorlatban to2bbnyire katasztrofa1lis
eredme1nyekkel ja1ro1 le1p1es.

Etto3l e1n me1g elfogadhato1nak tartom, hogy rea1lis ingatlanpiac e1s jo1l
mu3ko2do3 telekko2nyvi nyilva1ntarta1s esete1n pl. ingatlanado1t vessenek ki
(persze nem az a1llamha1ztarta1s hanem az o2nkorma1nyzatok gondjainak
enyhite1se1re, ez most messze vezetne, de nagyon nem helyes ha a defini1cio1
szerint loka1lis e1s lokaliza1lhato1 pe1nzeket is az a1llam szi1vja fel). A
rea1lis ingatlanpiac ma1r alakul, ba1r az hogy nincs jelza1log hanem
o3rzo3-ve1do3 gengszterekkel tetetik ki aki nem fizet a helyett hogy rendo3ri
sege1dlettel lakoltatna1k ki az azt mutatja hogy me1g ez is gyerekcipo3ben
ja1r. Jo1l mu3ko2do3 telekko2nyvi nyilva1ntarta1snak azonban nyoma sincs,
ma1rpedig ha az ingatlanok felme1re1se nem megy akkor az ingo1 vagyon
felme1re1se csak illu1zio1.

A vagyon durva1n ne1gy katego1ria1ban tala1lhato1:

1. Akti1v befektete1sek (termelo3to3ke, ge1pek, berendeze1sek)
2. Ingatlan (fo2ld, laka1s, nyaralo1)
3. Tezaura1lt (mu3kincsek, e1kszerek, valuta)
4. Passzi1v befektete1sek (bankbete1t, kincsta1rjegy, re1szve1ny, ko2tve1ny)

Ebbo3l az elso3 katego1ria1t nem ce1lszeru3 ado1ztatni, ez ugyanis rengeteget
a1rt a gazdasa1gnak. A ma1sodikat tala1n lehet, de ha ezt nagyon nyomja az
a1llam akkor egy pillanat alatt a1tmegy (legala1bbis papiron) ez is az elso3
katego1ria1ba, mint ahogy ma ma1r nincs olyan maga1nszeme1ly akinek dra1ga
kocsija lenne, inka1bb alapi1t egy bete1ti ta1rsasa1got e1s arra iratja. A
harmadik katego1ria felme1re1se lehetetlen, ado1ztata1sa maximum a ve1rszege1ny
magyar mu3kincspiacot va1gna1 taccsra (azt gondolom mindenki tudja hogy nem jo1
ha egy orsza1gnak gyenge a mu3kincspiaca, olyankor ugyanis az e1rte1kek
bago1e1rt lehagyja1k az orsza1got mint az orosz ikonok a nagy szovjetu1nio1t).

Maradnak a passzi1v befektete1sek, de ezek ko2zu2l a kincsta1rjegy re1szve1ny
ko2tve1ny eleve ado1mentes kell legyen, teha1t marad a bankbete1t. Ezt a
tru2kko2t viszont egyszer lehet csak elja1tszani, atto1l kezdve mindenki meg
fogja gondolni hogy esetleg jobb neki a Bermuda1kon tartani a pe1nze1t, vagy a
matrac alatt, mindegy, csak a magyar bankrendszerben nem, szo1val az egyetlen
olyan helyro3l keru2lne ki ahol me1gis az orsza1g gazdasa1ga1t e1le1nki1to3
szerepet to2lt be. Hogyan no2velje akkor az a1llam a beve1teleit? Va1laszom:
ne a beve1teleit no2velje hanem a kiada1sait cso2kkentse.

Kornai Andra1s
+ - Vizum elto2rle1s? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

From: KALMAN, TAMAS      -TAMK
To: OPEN ADDRESSING SERVI-OPENADDR
Subject: Vizum elto2rle1s?
Date: 1996-05-14 09:02
Priority:

> -----------------------------------------------------------------------------
-

Tisztelt Szalon olvaso1k,

Tisztan szo1-besze1d szintje1n arro1l hallottam hogy az Egyesu2lt A1llamok
korma1nya e1s a Magyar kormany ta1rgyala1sokat folytat a jelenleg egy
oldalulag ko2telezo2 turista vizum elto2rle1se1ro3l, ez uton szeretnem
megke1rdezni hogy hallott-e valaki erro3l valamit?

A tapasztalatom alapja1n egye1bke1nt a vizumok kiadasa rettento2en
bu2rokratikus e1s nem egyszer megalazo1, so3t az elutasi2to1 indokaik
egyszeru3en nevetse1gesek mint a turista, mint a dia1k vizumokat illeto3en.
 Ami viszont a beva1ndorlasi1 vizumok kiadasa1t illeti az velemenyem szerint
tala1n nem csak az emberi jogokat, de tala1n meg az amerikai alkotma1nyt is
se1rti.

Ka1lma1n Tama1s
+ - New York Times web cim (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A New York Times, ugy tunik nekem teljes egeszeben, kaphato, ingyen
es bermentve a Halon. Cim: http://www.nytimes.com Ugyan fel kell iratkozni,
a szolgalat ingyenes. Az archivum meg nem mukodik es ezert, ha az ember
elmulaszt valamit letolteni, akkor aztan masnap mar keso. Kulonben en
elofizetoje vagyok az ujsagnak, ellenben, ha valami erdekes cikket latok
reggel, akkor napkozben valamikor letoltom a winchesteremre. Jane Perlez,
aki kelet-europai orszagokbol tudosit a New York Timesnek, tegnap irt egy
cikket a eletronikus mediarol, illetve leginkabb a magyar teverol es a media
torvenyrol, ma pedig egy igen erdekes cikk jelent meg Lengyelorszagrol. A
lengyelorszagi cikk arrol szol, hogy Lengyelorszagban megindult egy
meglehetosen massziv polgarosodas es hogy a piacgazdasag kezd normalisan
mukodni. Mindket cikk erdekes. Ha erdekel ez a ket iras, szivesen elkuldom,
csak jelentkezzetek.

    Balogh Eva
+ - Re: Szalon level (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Eloszor is teljesen egyetertetem Paller Gabor levelevel.

Kornai Andras megjegyzesei egyreszevel nem ertek egyet. Csak egy reszt 
emelek ki.

>> A kerdes ilyen gatlastalan modon valo felhasznalasa
>> a szelsosegesek taboraba sodorja a tarsadalom egyebkent mersekelt kon-
>> zervativ gondolkodasu tagjait. Uj sebeket okoz, az egesz szerencsetlen
>> egymasramutogatas, "ki kezdte" ujrakezdodik. Raadasul tomegbazist adhat
>> szelsojobboldali mozgalmaknak.

>Ebben ma1r nem vagyok biztos -- szerintem akit egy "anti-antiszemita" kampa1ny
>(legyen az ba1rmilyen otromba is) ke1pes a sze1lso3jobb karjaiba sodorni annak
>eleve ott a helye. Aki valo1ban me1rse1kelt azt az ellenfe1l (nem ellense1g,
>ellenfe1l) tu1lkapa1sai sem fogja1k a saja1t me1rse1kelt a1lla1spontja1ro1l
>elmozdi1tani.
 Tala'n azt ken'e mondani, hogy aki valo'ban me'rse'kelt, e's mindig a feje't
haszna'lja indulatai helyet azt ellenfe'll tu1lkapa1sai sem fogja1k a saja1t 
me1rse1kelt a1lla1spontja1ro1l elmozdi1tani.
 Sajnos mindanyiunkban van e'rzelem a jozan e'sz mellett. E'n to:bbszor meg-
figyeltem, hogy ke't vitatkozo' akiknek a'llaspontjuk nem ku:lonbo:zo:tt annyi-
ra a vita kezdete'n, a vita'ban elta'volodtak egyma'stol, es sze'lso:se'gessebb
a'llaspontra sodrodtak.
 Csurka'n valo'szinu nem lehetet volna segiteni, de ira'sait olvasva az
eltolo'da's a koze'p jobbto'l a nagyon sze'lso"se'gesig tiszta'n la'thato', 
e's nagyon sajna'latos. Valo'szinu: aze'rt volt lassu' Antall ellene fele'p-
ni.

Sa'ndor.

U.I. A levelem e'kezetes mert fe'lek K.A. mio'ta olvastam a HION-t. :-)

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS