Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 753
Copyright (C) HIX
1994-10-19
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Egyszer majd remelhetoleg mi is nyugdijba megyunk (mind)  107 sor     (cikkei)
2 Alapitvanyok (mind)  19 sor     (cikkei)

+ - Egyszer majd remelhetoleg mi is nyugdijba megyunk (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Ka'lma'n!

Elo"szo~r is nem e'rtek egyet azzal, hogy a nyugdi'jakat egye'rtelmu"en
teherke'nt kezeled. A nyugdi'j a fizetett biztosi'ta'si di'j alapja'n ja'ro'
jog, ami nem szabad, hogy a mindenkori korma'nyok ja'te'kszere legyen.

Tiszta'zzuk: az idei nyugdi'j mechanizmusa't tavaly lehetett volna
megva'ltoztatni. A to~rve'ny kimondta, hogyan kell e'v ko~zben emelni a
nyugdi'jakat: elo"i'rta ennek ido"pontja't, me'rte'ke't e's mechanizmusa't.
Ezen e'v ko~zben va'ltoztatni visszameno"leges hata'lyu' to~rve'nykeze's, amit
az alkotma'ny a jogbiztonsa'gra valo' to~rekve's jegye'ben a'ltala'ban tilt.
Teha't ba'rmennyire is nem tetszett Be'kesinek, ezt most ki kellett fizetnie a
ta'rsadalombiztosi'ta'snak, itt le'nyege'ben senkinek sem volt do~nte'si
szabadsa'ga. Illetve az alkotma'ny persze megva'ltoztathato', hiszen megvan a
ke'tharmados to~bbse'g. De azzal sokkal nagyobb ka'r e'rte volna az orsza'got,
mint amekkora't ez a ne'ha'ny (ti'z)millia'rd jelent.

Ide'n persze meg lehet va'ltoztatni a nyugdi'jemele's mechanizmusa't a
jo~vo"re ne'zve. De ha Be'kesi politika'ja aka'r hozza'veto"legesen is
megvalo'sul - ami egya'ltala'n nem maga'to'l e'rteto"do" -, akkor az
elko~vetkezo" ne'ha'ny e'vben a jelenlegi mechanizmus elo"nyo~sebb a
ko~ltse'gvete's sza'ma'ra.

Vannak orsza'gok, ahol a nyugdi'jakat valoriza'lja'k, vagyis a jo~vedelmekhez
igazi'tja'k, e's nem az infla'cio'hoz. Egy jo'l belo"tt rendszerben ugyanis a
valoriza'la's a legjobb, pe'nzu~gyileg semleges nyugdi'jmechanizmus linea'ris
nyugdi'jja'rule'k mellett egy stacioner ne'pesse'gu" orsza'gban: a
nyugdi'jpe'nzta'r beve'telei pontosan ugyanolyan u~temben no"nek, mint a
kiada'sai. Az infla'cio'hoz igazi'ta's sokkal ko~nnyebben felbori'thatja az
egyensu'lyt.

A magyar nyugdi'jrendszer sosem volt rendesen bekalibra'lva, mindig csak ad
hoc korrekcio'kra keru~lt sor, ami teljesen sze'tra'zza a nyugdi'jrendszer
logika'ja't. De nem is ez a fo" baj, hanem az, hogy a ne'pesse'g nem stacioner.

Az elmu'lt ne'ha'ny e'vben sza'zezrek meneku~ltek nyugdi'jba a
munkane'lku~lise'g elo~l, miko~zben a kereso"k (e's i'gy rendes
nyugdi'jja'rule'k-fizeto"k) sza'ma to~bb mint egy millio'val cso~kkent.
Ez ro~vid ta'von ele'g rendesen megterheli a nyugdi'jpe'nzta'rt.

Hosszabb ta'von azonban a helyzet sokkal rosszabb. A mostani helyzet nem
olyan kive'teles Euro'pa'ban. De az sem kive'teles, hogy ez hamarosan sokkal
rosszabb lesz. A mostani szaba'lyok szerint durva'n egy-ma'sfe'l e'vtized
mu'lva. Ami egy nyugdi'jreformna'l azt jelenti, hogy pillanatokon belu~l.

Akkorra ugyanis a jelenlegi korhata'rok mellett nyugdi'jba vonul a
Ratko'-genera'cio'. E's nagyon kicsik azok az e'vja'ratok, amik akkor kezdenek
majd el dolgozni. Vagyis ne'ha'ny e'v alatt la'tva'nyosan romlani fog az
akti'v (jo~vedelemtermelo") e's passzi'v ne'pesse'g ara'nya.

Teha't nem lea'lli'tani kell a no"i nyugdi'jkorhata'r emele'se't, hanem
felgyorsi'tani, e's a fe'rfiak nyugdi'jkorhata'ra't is felemelni. El kell
e'rni, hogy 2010-re a nyugdi'jkorhata'r egyse'ges legyen, e's legala'bb 63 e'v.
Ez a fe'rfiak esete'ben me'g viszonylag si'ma'n megoldhato'. A no"kne'l azonban
ma'r most is azt jelentene', hogy minden ma'sodik e'vben egy e'vvel emelni
kellene a korhata'rt, ami megleheto"sen kegyetlen dolog azokkal szemben, akik
alig va'rja'k, hogy ve'gre nyugdi'jba mehessenek, e's unoka'ikat nevelhesse'k.

Ez is csak akkor adhat azonban ba'rmi ese'lyt arra, hogy a Ratko' genera'cio'
elviselheto" nyugdi'jat kapjon, ha az egye'bke'nt tragikus hala'loza'si
ara'nyok nem javulnak. Ha addigra sikeru~l a va'rhato' e'lettartamot mondjuk
a mai sve'd szintre emelni, akkor a nyugdi'jrendszer me'g a korhata'r
felemele'se mellett is rogyadozni fog.

Teha't azt is meg kellene su~rgo"sen mondani az embereknek, hogy ha nem
akarnak nyugdi'jaske'nt az e'hhala'l hata'ra'n e'lni, akkor su~rgo"sen
kezdjenek el takare'koskodni o~reg napjaikra. (Ezt egye'bke'nt nagyon komolyan
figyelme'be aja'nlom azoknak, akik otthon akarnak majd nyugdi'jba menni. Nem
csak nekik: ege'sz Euro'pa'ban hasonlo' gondok ele' ne'z a nyugdi'jrendszer,
mert a ha'boru' uta'n Ratko' Anna ne'lku~l is szinte mindenhol a szoka'sosna'l
le'nyegesen nagyobb e'vja'ratok szu~lettek.) A korma'nynak minden eszko~zzel
elo" kell segi'tenie, hogy le'trejo~jjenek, e's megero"so~djenek a maga'n
nyugdi'jbiztosi'to'k. Erre elvben tavaly megteremtette'k a jogi leheto"se'get,
de nem ve'letlen, hogy jelenleg csak nagyon nehezen lehet ezt ki is haszna'lni,
mert alig foglalkozik vele valaki. A pe'nzu~gyi konstrukcio' olyan dra'ga, hogy
ege'szen ku~lo~nlegesen magas hozam kell a befektetett o~sszeg e'rte'ken
tarta'sa'hoz is.

A maga'n nyugdi'jbiztosi'ta's elterjede'se't jelenleg azonban nem csak a
megfelelo" ta'je'koztata's e's az inte'zme'nyek hia'nya, hanem elso"sorban is
az infla'cio' akada'lyozza. Mindaddig, ami'g nem cso~kken le az infla'cio'
le'nyegesen, a hosszu' ta'vu' takare'koskoda'snak tu'l nagy a kocka'zata, e's
az emberek ido"ta'vja szu~kse'gszeru"en tu'l ro~vid ahhoz, hogy e'rtelme't
la'ssa'k e'vtizedekre elo"re takare'koskodni.

A nyugdi'jrendszer rendbete'tele't nem csak aze'rt kellene mielo"bb elkezdeni,
mert akkor ma'r ke'so" lesz, amikor a ma'r ma is pontosan elo"rela'thato'
cso"d beko~vetkezik, hanem aze'rt is, mert most a feszu~ltse'g viszonylag
cso~kkeni fog, teha't a rendeze's ko~zvetlen anyagi terhe most kisebb lesz.
Most a ha'boru' a'ltal megtizedelt genera'cio'k mennek me'g nyugdi'jba,
viszont a ne'pesede'si korma'nyhata'rozattal a Ratko'-hulla'm teteje're
ke'nyszeri'tett demogra'fiai hulla'm a'll munka'ba - felte've, hogy tala'l.

A proble'ma't elvben persze egy magyar gazdasa'gi csoda is megoldhatna'.
Ha a magyar gazdasa'g elkezdene tarto'san e'vi legala'bb 5%-kal no"ni,
akkor nem lenne gond a nyugdi'jrendszer szintentarta'sa. Ennek azonban
egyelo"re keve's jele.

                Ko"ro~si Ga'bor

U.i. A fenti szo~veget a tegnapi szalon elolvasa'sa elo"tt i'rtam. Orosz
   Ferinek: a tb-ja'rule'k nem csak a nyugdi'jat, hanem az ege'szse'gu~gyet
   is finanszi'rozza. Ha megne'zed e ke't szektor egyu~ttes su'lya't ma's
   gazdasa'gokban, a magyar nem kiemelkedo"en magas. Csak ma'shol a'ltala'ban
   nem vonja'k o~ssze e ketto" finanszi'roza'sa't, e's ma's mechanizmusokon
   keresztu~l oldja'k meg. Ezek mindenke'pp dra'ga szolga'ltata'sok a
   ta'rsadalom sza'ma'ra.
+ - Alapitvanyok (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Barna!

A Sza'mvevo"sze'knek joga van elleno"rizni a ko~zpe'nzek felhaszna'la'sa't,
teha't azon alapi'tva'nyok gazda'lkoda'sa't is, amik ko~zpe'nzeket kaptak.

A ko~zpe'nzek pa'rtce'lokra haszna'lata't elvben ele'g szigoru'an, noha nem
ele'g sze'les ko~rben szaba'lyozza a to~rve'ny. Ennek i'gy is kell lennie,
hiszen elfogadhatatlan, hogy korma'nypa'rtok re'szben a to~bbiek sza'ma'ra
ele'rhetetlen ko~zpe'nzbo"l finanszi'rozza'k a va'laszta'si kampa'nyt. Ennek
elkeru~le'se hosszu' ta'von mindegyik pa'rtnak e'rdeke, mert a gyanu' is
leja'rat minden politikust, e's mindig kiva'lo' terepet nyu'jt a demago'goknak.

A koali'cio's mega'llapoda'sban benne van az alapi'tva'nyi ta'mogata'sok
nyilva'nossa' te'tele, e's az elmu'lt ne'gy e'v vonatkozo' 3000-es
hata'rozatainak egy re'sze ma'r meg is jelent. Me'g nem teremtette'k meg a
jogi garancia't erre. Erro"l az ige'rete'ro"l nem szabad, hogy elfeledkezzen a
korma'ny. Sza'mon kell rajtuk ke'rni.

                          Ko"ro~si Ga'bor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS