Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 684
Copyright (C) HIX
1994-06-22
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Evolucio: II. (mind)  94 sor     (cikkei)

+ - Evolucio: II. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Tipp-Vita'zo'k e's Szalon!

Folytata's (Az eleje'ro"l csak a SZALON jelzett vissza)
2.3. Aranylile egy pe'lda a fokozatos kifejlo"de's ellen

Ez a mada'r Alaszka'bo'l repu:l Hawaii szigetekre. U'tko:zben sehol se tud
mega'llni. Az u'tat a csemete'k egyedu:l teszik meg, mert a szu:lo:k elo"re
mennek. Itt to:bb e'rdekes hata're'rte'k proble'ma is van:

1. A mada'r alapsu'lya 130g Erre pontosan 70g-t kell ennie, hogy ve'gig
bi'rja az u'tat. Ez se to:bb se kevesebb nem lehet!
2. A mada'r 51km/h sebesse'ggel kell hogy menjen. Ha lassabban megy a hajto'-
ero" ha gyorsabban a surlo'da's o:rli fel ido" elo"tt az energia'ja't!
3. A mada'rnak csapatban kell repu:lnie, e'k alakban, mert i'gy tudnak va'l-
tott vezete's mellett a legto:bb energia't (23%) megtakari'tani, ami felte't-
lenu:l szu:kse'ges a ce'lba e're'sre.

Ezeket a dolgokat kikise'rletezni nem lehetett az elso" mada'raknak (ra'ada'-
sul egy ege'sz csapatnak) ma'r az elso" alkalommal,mint minimumot kellett
teljesi'teniu:k. A ta'volsa'g majdnem 4500 km, amit 88 o'ra folyamatos
repu:le'ssel tesznek meg. Hogy alakult ki ha't ez a mada'r?
I'rtam ehhez egy tre'fa's mese't, mely u'gy e'rzem jo'l kifejezi,milyen ke'r-
de'seim vannak, de mentes a sza'raz forma'to'l:

Egyszer volt, hol nem volt, e'lt Alaszka'ban egy mada'rfaj mely Ezu:stlile
ne'vre hallgatott. A faj igen furcsa szoka'sokat vett fel az ido"k folyama'n.
Az egyik ilyen volt, hogy a szul2lo:k kora'n otthagyta'k kicsinyeiket. A kis
cseperedo" mada'rka'k ekkor ba'natukban mindig jo'l belakma'roztak. Ezuta'n,
ba'natuk elmulta'val szerettek volna lefogyni, e's hogy ezt vida'mma' e's
gyorssa' tegye'k megrendezte'k a Nagy Alaszkai Ezu:stlile Ta'vrepu:lo"
Csapatbajnoksa'got. A Bajnok az a csapat lett, amelyik a legnagyobb ta'vot
tudta mega'lla's ne'lku:l megtenni.Azonos ta'volsa'g esete'n a gyorsabb
nyert. I'gy az ido"k folyama'n kialakult, hogy a gyo"zelemre akkor van a leg-
nagyobb ese'ly ha a 130g-os madarak addig zaba'ltak,amig csak 200g-t nem
nyomtak a latba, 51 km/h-a's sebesse'ggel repu:ltek, e's ha haszna'lta'k a
feju:k felett nagy vihoga'ssal elhuzo' va'ndormadarakto'l ellesett e'kalaku'
repu:le'si technika't. Szomoru' te'nyke'nt veheto", hogy a teru:leten akkori-
ban to:bb a'llatfaj - so"t a'lli'tolag egy fafaj is - kihalt neveto"go:rcs
ko:vetkezte'ben.
Madaraink e'ltek volna boldogan tova'bb, ha nem szo'l ko:zbe Evolucio' ke'ny-
u'r. Egyik e'vben a pa'rza's ideje'n ero"s napfoltteve'kenyse'g hata'sa alatt
volt a teru:let, i'gy Muta'cio' szedte a'ldozatait. I'gy to:rte'nt, hogy
egyes madaraknak nem ezu:st, hanem aranyzo:ld keretu" tollu' uto'dai szu:let-
tek. Ezeket a madarakat a to:bbiek kicsu'folta'k. Va'laszke'nt megalaki'tot-
ta'k az AranyEzu:stlille Szo:vetse'get. A szo:vetse'g ne'ha'ny nappal a szo-
ka'sos verseny elo"tt alakult e's ro:gto:n diszida'la's mellett do:nto:ttek.
Kocka'ztatva olyan ce'lpontot kerestek, ahova' ha sikeru:l ele'rniu:k, a leg-
nehezebb ko:vetni o"ket.Hawaii-t va'lasztotta'k, de mivel fe'ltek e'jjel in-
dultak el.
Ma'snap reggel a szo:ke'st megtudva, az Ezu:stlille'k riadoztatta'k a szu:-
lo"ket e's egyu:tt indultak uta'nuk. Az u'tice'lt azonban nem ismerte'k pon-
tosan i'gy mind a tengerbe vesztek. I'gy to:rte'nt, hogy a Hawaiira mege'rke-
zett csapat u'j fajne'vnek felvette az Aranylile nevet, mi'g az o"s kipusz-
tult. Az Aranylile't hamar honva'gy fogta el e's ba'nata'ban enni kezdett.
Amikor megtudta, hogy az ezu:stlille kipusztult, u'gy do:nto:tt, hogy a fo-
gya's e'rdeke'ben, na meg honva'gy miatt, hazarepu:l.
Nosztalgia'bo'l, meg persze aze'rt, mert hideg ido"k ja'rnak arrafele', e'-
vente megisme'tlik az u'tat. Ma elo"szo:r elrepu:lnek a szu:lo"k, majd
ke'so"bb a fio'ka'k.
Itt a ve'ge fuss el ve'le, ha nem hiszed ja'rj uta'na!
(Bocs!)

Ezekuta'n me'g egy ke't gondolat:

Sem a materialista, sem a teista nem tud pontos magyara'zatot adni a kezde-
tekre. Ami'g a meterialista nem tud jobbat mondani, mint, hogy az anyag a
semmibo"l ve'letlen u'tja'n keletkezett, addig a teista se tehet ma'st, mint
azt mondja a kezdetben egy anyagmentes le'le'k (Isten) a'll, aki indi'totta
az ege'sz folyamatot. Mindenesetre az igaz, hogy a vila'gnak le'tre kellett
jo:nni. Az ateista nem tehet ma'st, mint teljesen a ve'letlenre hagyatkozik,
e's azt mondja ennek segi'tse'ge'vel ment ve'gbe a vila'gunk le'trejo:tte,
majd az e'let e's annak mai forma'ja. A fokozatos fejlo"de's ese'lye a fenti
pe'lda'n leme'rheto".
Az ateista abbo'l indul ki, hogy a vila'g fokozatosan tanul, e's i'gy egyre
fejletebb e'lo"le'nyek fejlo"dnek ki. Azaz a'lli'tja'k az informa'cio' kelet-
keze's leheto"se'ge't (melesleg a semmibo"l teremte's is idetartozik). Ellen-
ben a teista azt mondja, hogy mivel informa'cio' nem terem a semmibo"l, de
vila'g szemmel la'thato'an van, i'gy kellett le'teznie, egy olyan szellemnek,
mely eleve rendelkezett az ennek le'tesi'te'se'hez szu:kse'ges informa'cio'val.
Teista szerint ma u'j faj csak szakada'ssal keletkezik. (Galapagoszi pintyek)
Mi kell az informa'cio'hoz:
1.Nincs informa'cio' ko'd ne'lku:l
2.Nincs ko'd szabad akarati mega'llapoda's ne'lku:l
3.Nincs informa'cio' ado' ne'lku:l
4.Nincs informa'cio's la'nc kezdete'n a'llo' e'rtelmi sze'rzo" ne'lku:l
5.Nincs informa'cio' eredeti szellemi forra's ne'lku:l
6.Nincs informa'cio' akarat ne'lku:l
7.Informa'cio'hoz kell: statisztika,szintaxis,szemantika,pragmatika,apobetika
8.Nincs informa'cio' ve'letlen a'ltal

To:ro:k Pe'ternek mondom, hogy tudom ezzel semmit se bizonyi'tottam, ce'lom
csupa'n az ara'nyok e'rze'keltete'se volt.

A Teremto" Isten a'ldjon titeket!                    Hunor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS