Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 683
Copyright (C) HIX
1994-06-21
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Bibliai ellentmonda's / Evolucio' (mind)  97 sor     (cikkei)

+ - Bibliai ellentmonda's / Evolucio' (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Tipp-Vita'zo'k e's Szalon!

Re'gebben a Szalonban vitatkoztam mindke't te'ma'ro'l, e's akkor sok hiba't
elko:vettem. Re'szben ezek korriga'la'sa'ra kerul2l itt sor re'szben, az ott
illetve itt felvetett evolucio'pa'rti a'lla'spont ellen lenne ne'ha'ny e'sz-
reve'telem.

1. Bibliai ellentmonda'sok
Az eredeti szo:veg nem ismert, mind az O'- mind az U'jszo:vetse'gbo"l to:bb
va'ltozat e'l, melyekbo"l nem lehet 100%-ig eldo:nteni az eredetise'get.

1.1. O'szo:vetse'g
A keresztye'n fordi'ta'sok alapja'ul az un. Septuaginta (LXX) szolga'lt,
mely Kr.e. III-II. sza'zadban ke'szu:lt, de csak Kr.u. IV. sza'zadbo'l valo'
ma'solata a'll rendelkeze'sre. Ez annyira a keresztye'nek ko:nyve've' va'lt,
hogy a go:ro:g nyelvu" zsido'k u'j fordi'ta's ke'szi'tettek maguknak.
A Holt-tengeri tekercsek megtala'la'sa'ig az un. maszore'ta (TM) szo:vegek
voltak az O'szo:vetse'g ismert he'ber szo:vegei. Ezek ko:zu:l a legre'gebbi
(kive've a ti'zparancsolatot tartalmazo' Nash-papiruszt kb.Kr.e. II. sza'zad)
Kr.u. 895 (esetleg 847) e'vi.
A LXX e's TM szo:vegek ko:zo:tti esetenke'nti igen jelento"s elte're'sek,
melyek terjedelemben e's versek,fejezetek sorrendjeiben mutatkoztak meg alap-
ja'n felte'telezte'k, hogy a mai va'ltozat ma'r sokszor nyomokban sem ko:ve-
ti az eredeti szo:veget. Az legta'madottabb ko:nyv E'zsaia's ko:nyve volt.
A vita nagy re'sze're a Holt-tengeri tekercsek megtala'la'sa e's vizsga'lata
tett pontot. Az innen elo"keru:lt szo:vegek jo'val ko:zelebb a'llnak a
LXX-hez mint a TM-hez, amit az is  mutat, hogy a leginka'bb ta'madott E'zsai-
a's szinte teljesen egyezik. Ma haszna'lt keresztye'n va'ltozat igen pontos.

1.2. U'jszo:vetse'g
Az U'jszo:vetse'gnek ke't go:ro:g va'ltozata van (Nestle e's egy ma'sik),
melyek ne'ha'ny helyen egyma'sto'l elte'rnek. Erre vezetheto" vissza ne'ha'ny
elte're's a Ka'roli e's az u'jfordi'ta'su' U'jszo:vetse'g ko:zo:tt, ti. egyik
az egyiket mi'g a ma'sik a ma'sikat vagy annak o"se't haszna'lta.
Ma'te' 16,17 "... Boldog vagy Simon, Jo'na'nak Fia, ..." szakaszbo'l a
"Jo'na fia" egyik go:oro:g va'ltozatban sincs meg, ellenben minden a'ltalam
megne'zett magyar ill. angol va'ltozatbam (Ka'roli, u'j, New International
Version, King James Version). Hia'nyzik az a go:ro:g va'ltozat, amelyro"l az
elso" reforma'torok korabeli fordi'ta'sok ke'szu:ltek.

1.3. Ne'ha'ny egye'b adale'k
1.3.1. PI=3 esetro"l, ha ma'r szo'ba keru:lt. To:bben megadta'k a helyeket,
amit ko:szo:no:k. (Kro'nika II. ko:nyve 4,2) e's Kira'lyok I. ko:nyve 7,23:

"E's csina'lt egy o:nto:tt tengert, mely egyik sze'le'to"l fogva a ma'sik
sze'le'ig ti'z sing volt, ko:ro:ko:ru:l kerek, e's o:t sing magas, e's a
keru:letit harminc sing zsino'r e'rte ko:ru:l."

Az eset Salamon templom e'pi'te'se'hez kapcsolodik e's sok ma's kelle'k
fele'pi'te'se't is elmondja.
A keru:let adat a tenger elke'szi'te'se'hez felesleges, i'gy itt nem arro'l
van szo',hogy Isten ezt nem tudta pontosan, csak arro'l, hogy ez a sza'm (30)
szimbolikus jelente'se miatt keru:lt a szo:vegbe, 5 ege'szre kereki'tve a
keru:let adata't. Aze'rt i'rhatom ezt le i'gy mert megismertem, hogy a Biblia
sza'mszimbolumok teru:lete'n igen ko:vetkezetes, ami egy jele az egy ko:zo:s
Ihleto"nek. E'rdeklo"de's esete'n i'rok pa'r sort ne'ha'nyro'l. (5,8,13,666).

1.3.2. Evange'liumok.
Egy mai a'lla'spont (F. F. Bruce) szerint az a'ltala'nossal ellente'tben Ma'rk
a legre'gebbi Ma'te'val szemben.Erre a legfo:bb e'rvek: 1. Ma'rkban van a leg-
kevesebb (31) olyan vers, mely sem Ma'te'na'l se Luka'csna'l nincs meg; 2.
Ma'rkkal szemben sehol se egyezik Ma'te' e's Luka'cs.

Javasolt irodalom:
F.F.Bruce: Az U'jszo:vetse'g megbi'zhato'sa'ga
I.D.Amuszin: A Holt-tengeri tekercsek e's a Qumra'ni ko:zo:sse'g
A.Heller: Bibliai szimbo'lumok/ Sza'mszimbolika

2. Evolucio'
2.1. Darwin pintyek a Galapagosz szigeteken
Ezt To:ro:k Pe'ter vetette fel (SZALON #647), hogy mie'rt tervezett volna
Isten 17 cso"rto"l eltekintve teljesen egyforma mada'rfajt,olyan feladatokra,
melyekre ma's mada'rfaj sokkal alkalmasabb.(Ezenkivu:l volt egy olyan felve-
te's is, hogy ma is vannak olyan fajok, melyekben az a'tmenet ma'r csak
re'szleges pl:orchidea'k, o:szve'r)
Uta'nane'ztem a dolognak, e's hogy mit mondanak erro"l a Biblia szake'rto"k.
U'j fajok keletkeze'se't ezuta'n elismerem, de a ko:vetkezo" magyara'zattal:
Az eredeti faj, amit Isten teremtett ma'r tartalmazta mind a 17 fajta cso"rt.
Ebbo"l alakult ki azuta'n a 17 faj, mivel ezek egyma'sto'l elku:lo:nu:lt
szigeteken e'ltek e's egyma'ssal nem tudtak kapcsolatott tartani.
Ez nem lehetetlen hiszen ma is vannak (pl:kutya) olyan fajok amelyen belu:l
enne'l sokkal nagyobbak az elte're'sek.
Az evolucio's a'lla'spont is az, hogy egy ko:zo:s o"s volt. Szerintem azonban
marad a ke'rde's az eredeti kialakula'sa'ra, illetve az a ke'rde's, hogy egy
fejletebb faj mike'nt jelenik meg. Azaz a pinty pinty maradt.
A cso"ro:k deforma'cio'ja't folyamatos muta'cio'val annak nagy bonyolultsa'ga
miatt nem tudom elke'pzelni.

2.2. Egyes kaktuszok szinte felismerhetetlense'gig a'ttudnak va'ltozni.
Ezt Kocsis Tama's vetette fel. (SZALON #653)
Itt is csak azt tudom mondani,hogy szerintem az ege'sz i'gy lett tervezve,
azaz Isten u'gy teremtette a kaktuszt, hogy eso" esete'n puha tu:ske'ket hoz-
zon...
Kifogytam a helybo"l i'gy holnap i'rok egy pe'lda't, arra mely ero"sen meg-
ke'rdo"jelezi a fokozatos fejlo"de's leheto"se'ge't.

Isten gazdag a'lda'sa't kiva'nom nektek a mai napra!             Hunor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS