Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1315
Copyright (C) HIX
2003-04-27
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Hidegfuzio, ervenyesulesi anomaliak II. (mind)  456 sor     (cikkei)

+ - Hidegfuzio, ervenyesulesi anomaliak II. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! 

Lássuk hát az általam csiszolt optika kiegészítő logikai szempontjait 
megszámozva: 

1/	Az a finác-oligarcha* réteg, amely az optikai csalódások 
szerint megakadályozta ezeknek az alternatív energia-rendszereknek 
az elterjedését, nos az egy belső generáció-váltás előtt áll. (-*Modern 
finánc-oligarchák: Az eredendő kp-emisszióval ugyan álcázottan, ámde 
tartósan és biztonságosan rövidre zárt csúcs-üzletemberek, akik a 
vagyonukat nem feltétlenül csak az ügyességüknek, hanem az 
eredendő kp.-emisszióval való meghitt viszonyuknak is köszönhetik.-) 
A kilépő generációjuk a nyugdíjas éveire készül, távolra az energia-
biznisz koncesszió-leső kényszerpályás cápa-mentalitásától, valamint 
környezetvédők zsivajgásaitól és nyavalygásaitól. A fiatalabb váltó-
generációjuk életkorának teljesen természetes komponense az 
életösztön, valamint a logikai egyenletek megjelenése a tudatossági 
evolúció felgyorsult kényszerében eltöltött idők hozadékaképpen. Ezek 
pedig már az ő fejükben is az alternatív energia-rendszerek iránti 
lojalitás felé mutatnak; - ugyanis eleddig legfeljebb önkormányzati 
tüsténkedésből állítottak rendszerbe pl. napelemeket és/vagy 
szélerőműveket, de nem a gazdasági ’main-stream’ részeként. 
Azért említem az optikai csalódást eme üzlet-csoport részleges 
védelmében, mert amíg a tudományos szféra tök(-élet-)etlenkedett (-
ezt is részletezem majd lejjebb az ajánlott film okán-) addig közülük 
anno sokan észrevették, hogy ha valaki csak egy kicsit is hajlandó 
elbizonytalanodni a küszöbön álló idők energia-szolgáltatási 
struktúrájának műszaki, finanszírozási és KONCESSZIÓS 
KAPCSOLÓDÁSI PONTJAINAK tekintetében, annak a „szájtátiságát” a 
konkurencia egykettőre kihasználta, az üzletmenetben a figyelem-
megosztás miatt keletkezett űrt tüstént kitöltötte. Az illető pedig máris 
a világ legzsírosabb lobbijának kerítésén kívülre szorult, pedig nem a 
kidobó-emberek rugdalták ki onnan, mint a futballista Simon Tibort a 
night-club-ból. Ezen fejlemények nyilvánvaló folyamatos fenyegetése, 
netán a megtörtént esetek elrettentő példája aztán megtette a 
hatását: ma a Bioszférával senki sem törődik a pénzemberek közül, 
hacsak a belső generáció-váltás említett hozadéka nem hoz végre 
valami jót és szükségszerűt is az eddigi mechanizmusokba. 
Egy mondattal lezárva: ezek a hírek és tudományos vívmányok 
az „érvényes” energia-lobby csúcs-szereplőinek tipikus optikájában 
csak olyan blöfföknek és pulya-eregetéseknek számítottak, amilyeneken 
a pályájuk kezdetén sikeresen keresztülvergődve tudtak csak bekerülni 
abba a lobbiba, és amelyekkel szembeni gyanakvó készenlét annak a 
létformának a mindennapos velejáróját képezi. Ez a gondolkodásmód 
egyszerűen része a kifutó logikai egyenleteknek, amelyek alapján ők 
ma még egyelőre élnek és működnek. 

Ez tehát az az ottani tipikus belső optika, amelyben 
-	1/a:	az üzleti blöffnek szánt (-vagy akként is elsülni 
képes-) ellenőrizhetetlen hírlánc-kavalkád, 
-	1/b:	és az alternatív energia majdani térnyerésének 
érdemi aktuális előkészületei iránti égető szükségállapot, illetve annak 
kommunikációs elemei

között látszólagos EGYENLŐSÉGJELEK jelentek meg, mert az ő 
versenyszellemű nézőpontjuk számára ez logikailag egy kupac….. 
Gondoljunk csak a tőzsdei spekulációk hír-keltési és hír-visszatartási 
vonatkozásaira. Ez a jelenség a tudatossági evolúció mai szintjén 
stressz-torlódást okoz, amely a számítógép lefagyásával, és „reset”-
elési kényszerével analóg jelenség, amit még hívhatunk absztrakt RAM-
elégtelenségnek is az ember vonatkozásában. 
Ha pedig ez az ominózus oligarcha-generáció a Bioszféra fogyóeszköz-
státuszával szembesül, valamint ennek az ő üzletmenetét befolyásoló 
egyre nyilvánvalóbb összefüggései megkerülhetetlenné válnak az 
észleléseik számára, akkor reakcióként a saját nyugdíjas 
visszavonulásukra asszociálnak. Ez egy stabil adat, méghozzá trend 
szinten, amivel lehet és kell számolni. 
Ez tehát egy örökölt adat-keveredés következménye, amikoris az ocsút 
kellene bogarászva különválasztani a búzától, de aki erre adja a fejét, 
az vagy legyen druidább Merlinnél, vagy kezdjen el barátkozni a 
hajléktalanokkal, mert úgyis közéjük kerül…… (-Mellesleg Merlin is 
hajléktalanként kezdte……-) 

2/	Ne feledjük, hogy egy merőben új optikát javasolok az egész 
kérdés szemlélésére, és hogy ennek a kulcskomponenseit 
megszámozva elemzem ki: 
A finánc-oligarchák belső világának műszaki és természet-tudományos 
tanácsadói kasztja kapja a 2/-es csoport elnevezését. Ez a szűk 
szakmai gárda ugyan látensen tevékenykedett, ám a mai siralmas 
helyzet láttán logikai egyenletekkel nagyonis rekonstruálhatóak 
a „működésük” fő vezérlő elvei. A közöttük érvényesülő szakmai és 
kommunikációs trendek tipikus elemei szintén jócskán egymásra 
torlódtak, hasonlóan a fentebb elemzett adat-keveredéshez. Mielőtt 
elemezném az ő közreműködésüket, és kísérletet tennék a 
végbizonyítványuk kiállítására, előbb megvilágítom azt a tipikus 
gondolkodási hibaforrást, amely közös az oligarchák bizalmas 
tanácsadóiban, és az alternatív szakmai energia-lobby* működésében. 
(-*A „vízenergiás” Gróf Spanyol, a klasszikus Egely Gy., a 
szólógitárosból átigazolt Molnár Gy., az Alfa-Group kísérlet 
kezdeményezője, Mészáros M, az elhunyt Boday Árpád, Kisfaludy Gy., 
valamint a kanadai Müller, és még sok-sok média-bojkott alatt álló, 
egyelőre méltánytalanul „névtelen” műszaki zseni értendő alattuk, akik 
egymással sem mindig vannak tökéletes harmóniában, illetve pénz híján 
gyakran munkakapcsolatban sem.-) 
Tehát létezik egy olyan szakmai csapda, amelyen minden ilyen 
energiákkal kísérletező szakértőnek át kell verekednie magát, illetve 
többnyire bele is esnek, és ki kell kecmeregniük a veremből. 

3/	Él közöttünk egy egymással sem mindig igazán ideális 
viszonyban lévő alternatív szakmai (-sajnos csak szakmai és nem 
gazdasági-) lobby, akik olyan hiba-lehetőségek csapdáiba is beleestek, 
amelyekkel kapcsolatban én sem döngethetem a mellemet, hogy akkor 
is észre vettem volna őket, ha nem lép bele senki sem a látókörömben 
ezekbe a vermekbe. 
Most jön az az állításom, amely az ajánlott filmből felsejlik, de csak a 
narráció igazán figyelmes elemzése esetén ködlik fel, hogy alighanem 
még mindig csak közel vagyunk az alagút végéhez….. Nem másról van 
szó, mint hogy az általam nagyra becsült szakmai lobby, miközben 
sokunk lelkes szurkolásának epicentrumában dolgozott és előadásokat 
tartott, közben nem törte át azt a falat, amely előtt Einstein is 
visszapattant, mint a teniszlabda….. Ugyanis Einstein egy híres 
egyenletébe belevette az ún.: „n – kozmológiai állandó”-t, majd pedig 
nem sokkal a halála előtt mégis kiemelte azt belőle, és visszavonta. Ma 
amerikai tudósok próbálják mégis rehabilitálni ama „n”-t, miközben sem 
Einstein, sem a poszt-einsteinisták nem tudják, mi is valójában az 
az „n”. Ugyanis az minden jel szerint nem másról van itt szó, mint a 
funkcionális etimológiának, (-mint a matematikával azonos 
jelentőségében fel nem ismert segédtudománynak-), és magának a 
matematikának a közös kapujáról, amelyen át egymásba nyílik a két 
testvér-státuszú segédtudomány, mint két bálterem a királyi palota álló 
fogadásán. 
Amíg a szakmai lobby a kísérleti energia-szerkezetek egy-egy működési 
(-energia-termelési-) elbizonytalanodása vagy kihagyása esetén a 
szokásos R-U-I, azaz ellenállás, áramerősség, feszültség, valamit az 
alkalmazott anyagok tisztaságának, és a mágnesek illetve tekercsek 
méreteinek tulajdonított jelentőséget, addig teljesen figyelmen kívül 
hagyták az energia-egyenletek idő-komponenseit, azaz hogy az ilyen 
szerkezetek főleg eleinte csak kihagyással termelik az energiát. 
Az alternatív energia-termelés kontinuitása tehát egy új problémát vet 
fel, aholis NEM VISSZAFELÉ KELL MENETELNI, mint a pályája csúcsán 
a koporsóba készülő Einstein, hanem AZ ÓRIÁSOK VÁLLÁN ÁLLVA MÉG 
TOVÁBB KELL HALADNUNK. Az alternatív energia-termelés kontinuitása 
(-„fulltájmosítása”-) tehát egy tudomásul veendő kihívás; - a filmben 
rejlő feszültségek szerint a hidegfúzióban is, míg én konkréten tudom, 
hogy a mágneses és spirál-alapú, új-generációs elektromos áram-
fejlesztőkben ez egy komoly kihívást jelent. A hagyományos R-U-I-stb. 
összefüggések mellé tehát belép a Tér-Idő-Energia problematikája, 
amely a helyesen felismert energia-egyenletekbe ismeretlen 
algoritmusú idő-komponenseket* delegál; - méghozzá meglehetősen 
kusza megnyilvánulású algoritmusokról van szó. (-*Időkomponenseket, 
azaz szüneteket.-)
Mellesleg az égetéses energia-hordozók termelési grafikonjában is 
felmerülnek az idő-komponensek, ugyanis köztudomásúan VÉGES 
dologról van szó…… Tehát megint a talajba kellene szivárognia egy 
csomó növénynek, amelyek néhány ezer év alatt kőolajjá válnának. Ez 
egy DURVÁN MÁS jellegű idő-intervallum algoritmus……. 
Azonban így is biztató helyzet előtt állunk, ugyanis a napelemek és a 
szélerőművek teljesen rapszodikus energia-termelési hajlandóságának, 
és a hagyományos energia-termelés részleges tehermentesítésének, 
mint két modellnek a továbbító hálózatban a fogyasztók előtti 
kényszerű oda-vissza kapcsolgatását műszakilag már megoldották. 
Feltehetően kompjúter-vezérlésű relé-rendszerekről van szó. Tehát a 
merőben új energia-koncepciók termelő-eszközeinek esetleges szünetei 
nem zilálják szét az immár nem csak hagyományos, hanem kevert 
energia-termelő rendszereket. 
Az új energia-rendszerek tehát csak egy másik (-talán az időjárás 
szeszélyeinél kiismerhetőbb, felderíthetőbb-) algoritmus szerint fogják 
egyre nagyobb mértékben tehermentesíteni a hagyományos, 
környezetroncsoló rendszereket. 
EHHEZ AZONBAN FEL ÉS BE KELL ISMERNI A KÉT LOBBY EGY 
AKOLBA VALÓ TERELÉSÉNEK MEGKERÜLHETETLEN KÉNYSZERÉT; - 
annak ellenére, hogy egymás értékrendjében vészterhesen 
tájékozatlan kettő konglomerátumról van szó. Az egyakaratúsításuk 
tehát egy természettudományos szükségszerűség. 
Hál’ Istennek én mindkét lobbiból egyenlő mértékben ápolok jó 
kapcsolatokat, illetve szenvedek el átmeneti kudarcokat, így talán nem 
csak jogom, de kötelességem is, hogy egy új helyzet megteremtéséért 
fáradozzak: amelyben végre ergonomikus keretszempontokat 
eszkábálhatnánk össze a Bioszféránk megmentése érdekében. 

A 3/-as lobby megfontolásait érthetően befolyásolják a látens 
gazdasági messianisztikus megfontolások, miközben értesülnek a 
lakótelepek 20-45 ezer Ft-os fűtés-számláiról, és 5-25 ezer Ft-os gáz 
plusz villanyszámláiról. Ez a szempont azonban nem csak az energia-
árképzéssel, hanem az eredendő kp.-kibocsátás mechanizmusainak 
újragondolásával is orvosolható, méghozzá sokkal hatékonyabban, mint 
az ELMÜ fogyasztásmérő lázadó kirekesztésével. A kp.-kibocsátás 
újragondolásával kifejlesztett gazdasági messianizmus legalább 
garantáltan szünetmentesen működtethető, (-amikor majd feláll-) nem 
úgy, mint az ingyen-delej ketyerék nullszériás kísérleti példányainak 
többsége…., ugyebár és nemdebár…. 

Mielőtt nekilátnék a logikai kuszaságok zsákutcájának kitakarításához, 
összefoglalva megismétlem a három megszámozott szempontot, 
amellyel immár csak a tömör utalások szintjén kell tudnunk bánni: hogy 
sokmindent végre megértsünk, amelyek megértése tovább nem 
késlekedhet….. 
Figyeljünk fel rá, hogy az 1-2-3 fokozattal a megcímkézett lobbik 
sorrendje a koncentrált tőke-tortától és az eredendő kp.-emissziótól 
való távolságuk fokozatainak is megfelel…… : 
1/	A műszakilag és természettudományosan tájékozatlan 
kereskedői csúcs-réteg, akiknek gondolati pályáit fogságba ejtette a 
tőzsde szellemisége. 
2/	A műszakilag tájékozott, de természettudományosan csak 
részlegesen tájékozott bensőséges tanácsadói kaszt önálló felfedezői 
és szakmai ambícióinak összekeveredése az elbírálói 
kötelezettségükkel. Márpedig ez a helyzet egy olyan felelősségi 
privilégiumot hárított rájuk, amelyhez etikailag csak mostanában nőnek 
fel. (-Legyünk optimisták, előlegezzük meg, hogy felnőnek…. A 
destruktivitás és pesszimizmus legyen mások kenyere, de a mindig 
másokra várakozás és/vagy mutogatás is!!!-) Ha nem nőnének fel a 
szerepükkel járó kihíváshoz, akkor rövidesen menthetetlenül 
beköszöntene annak a logikai evidenciának a korszaka, hogy ezen 
találmányok lenyúlásával és kisajátításával foglalkoznak. Egyelőre 
ugyanis menthető a szerepük azzal, hogy az akár megvásárolt, akár 
rekonstruált ketyerék egyszerűen egy szünetes periódusba jutottak 
náluk, és ekkor ők nem a küzdelmes utat választották, mint a 2/-es 
csoport, amelyben a termelés algoritmusának kiismerésében, majd 
befolyásolásában nyilvánulhatott volna meg, hanem a lakonikus utat, 
mert az 1/-es csoporttal való bensőséges kapcsolatukban minden 
megfontolásuk ebből a szögből kapott mattot. 
3/	A gazdasági megnyomorítottság miatt a sértődékenységből 
nehezen kilábaló feltalálók, az ügy élharcosai sem teljesen vétlenek a 
kialakult kommunikációs görcsök és visszatartások dzsungelében. Ám a 
fő hibaforrás végülis maga a tény, hogy ezen energia-termelő 
rendszerek csak egy hosszadalmas, sőt, nem teljesen kiismert hátterű 
algoritmusok és törvényszerűségek jegyében végbemenő kihagyásos 
periódus után képesek hosszú (- de nem feltétlenül örökké folyamatos-) 
energia termelésre. Különös kihívás a matematika és a funkcionális 
etimológia határán, amikoris az egyik segédtudomány az analógiák 
folyosóján átnyújtja a kezét a testvérének, és talán rövidesen meg is 
fogja azt……… Ez a modul nálam vár kidolgozottan. 

Márpedig a 3/-as szakmai lobby mindenütt a folyamatos energia-
termelés emlegetésével valósítja meg az 1/-es energia-lobby 
viszontzsarolását, míg a 2/-es lobbiba tartozó szakmai bírálóik a 
rekonstruált ketyerék termelési szüneteinek fülön-csípésével a 
kihagyások közötti energia-termelési képességet is megkérdőjelezik. 
Ennek a helyzetnek a feszültsége kiválóan kitűnik a film narrációjából. 
Holott az egész nem más, mint egy algoritmus-probléma, amely 
váltogatási problémának a műszaki hátterét a napelemek és a 
szélerőművek okán már réges-régen megoldották, és amelyben igenis 
lehet tovább lépkedni a „fulltájmosítás” rögös ösvényén…. 
Mivel a hiba nem csak a 2/-es, vagy csak a 3/-as lobby felségterületére 
korlátozódik egyfajta kompromittáló kizárólagossággal, hanem 
nagyjából kiegyensúlyozottan oszlik meg az érdekeltek és érintettek 
között, így én egy Harmadik Nézőpontú Konvergens Felhívással való 
kísérletezésre adom a fejemet a továbbiakban. E két lobby akár 
megdicsőülni, akár lealázóan megszégyenülni, csak együtt fog, és nem 
csak az egyik a másik előtt, ahogy ezt ma mindkét lövészárokban 
gondolják….

Most pedig egy elsődleges és másodlagos nyilvánosságtól egyaránt 
távoli stressz-struktúráról szóló tudósítással folytatom, amely a Felhívás 
alapja. 

Az 1/-es csoport neveinek 99%-a önkezűleg titkosított. A jéghegy 
csúcsáról a Magyar Hírlap „100 leggazdagabb magyar” c. időszakos 
kiadványában olvashatunk. 
A 2/-es csoport tipikus hazai képviselője Szilágyi A., (-SziA-) aki eddigi 
működése csak úgy menthető, ha ugyanúgy csatlakozik egy helyeslő 
gesztussal a Felhívásomhoz, ahogy a többi néven nevezett első és 
második nyilvánosságú személyiség. Ezzel viszont teljes egészében 
menthető lesz, ugyanis a 3/-as csoport szakmai rivalizálása, és 
gondolkodásának R=U/I szintre való pre-einsteini lekorlátozottsága 
majdhogynem ugyanannyit ártott az Egész Ügynek, mint az 1/-es 
csoport tudatlansága, amellyel a 2/-es csoport etikai kölcsönhatása 
mindeddig nyilvánvalóan nem volt éppen szerencsésnek mondható. 
Szilágyi A. mögött természetesen bizonyára más komoly szakemberek 
gárdájáról is szó van, akik közül az internetes nyilvánosságot egyedül 
SziA vállalta, ami egy hősies dolognak is felfogható. Az ő szerepe és 
személye tehát jelképi értékű akár a további konstruktív, akár az 
esetleges destruktív fejlemények elvi eshetőségeiben. 

Amikor a számítógép lefagy, akkor reset-elni kell. Az alternatív energia 
körüli „viszkózus”* kommunikáció összességét szintén reset-elni kell. (-
Viszkózus: minden ponton ütköző.-) 
CSAK ARRÓL A SZEMÉLYRŐL LEHET BIZTOSAN TUDNI, HOGY 
ELKÖTELEZTE MAGÁT AZ ÚJ HELYZET KONSTRUKTÍV LEHETŐSÉGEI 
IRÁNT, AKI JELZI EGY GESZTUSSAL, HOGY ELVBEN CSATLAKOZNI 
KÍVÁN E SZELLEMISÉGHEZ, ÉS A MAGA RÉSZÉPRŐL SZÍVESEN 
FOGJA MERŐBEN ÚJ ALAPOKRA HELYEZNI A SAJÁT ERŐFESZÍTÉSEIT 
ÉS KOMMUNIKÁCIÓJÁT. TEHÁT AKI KIJELENTI, HOGY AZ ÁTFOGÓ 
BÉKE ÖRAJTA SEMMIKÉPPEN SEM FOG MÚLNI. 

A 2-es és 3-as csoport közötti senki földjére tehát tisztelettel meghívom 
SziA.-t, és előre elnézést kérek tőle, valamint az egész érdekeltségi 
körétől, ha a 3/-as lobby esetleg értetlennek bizonyulna az átfogó 
kihívások áradatában. Ugyanis még elemezni fogom, hogy a Bioszféra 
már csak akkor menthető meg, ha az 1-2-3 csoportok együtt 
fáradoznak az alternatív energia-rendszerekre való minél szélesebb 
körű átállásban. E ma még képzeletbeli helyzetre egy külön alternatív 
gazdasági modellt tartok készenlétbe, amely vita-alapnak igenis minden 
érintett fél számára elfogadhatónak kell lennie. A külön-utas 
vergődések nyomán körmünkre ég a Bioszféra, ma ez a logikai csúcs-
evidencia. Az együtt-fáradozás kényszerét azonban egyik félnek sem 
szabad úgy kezelnie a kezdeti, nyilvánvalóan kínos időszakban, hogy a 
másik, vagy a másik kettő fél úgymond behódolt nekik, mert ez esetben 
lélektani okokból csak további vergődések és késedelmek várhatók a 
sürgető szükségszerűség érdekszférájában. 
A 2/-es és 3/-as csoport közti senki földjén eleve is a legelső szakmai 
személyiségnek Mészáros M.-t gondolom, akit tehát nem is kell elhívnom 
erre a határ-mezsgyére. Legfeljebb fel kell kérem, hogy az önhibáján 
kívüli lamentálós, majd gunnyasztós kényszer-stílusát függessze fel 
próbaidőre, hátha most végbe méltóztat menni valami érdemi 
fejlemény….. A ma még képzeletbeli széles összefogásban én sem 
tehetek mást, mint hasonlítok a stílusomban Mészáros M.-ra, aki 
egyszerűen előbb került ebbe a meddő logikai kényszer-helyzetbe, mint 
én. 
Jómagam a 3/-as lobby becsületének makulátlanításául ajánlom fel a 
készenlétbe helyezett moduljaimat a kísérleti 
készülékeik „fulltájmosítására” vonatkozóan. Az ilyen készülékek 
tömeges fulltájmosításakor még érdekes módon fog visszaköszönni ez 
a probléma, amelynek eltussolásában a 3/-as csoport ma még bőszen 
tüsténkedik. Aki ezt a problémát már megoldotta, az ismerje be, hogy 
folytatott olyan kommunikációs ciklusokat, amely a Tudás mai szintjének 
mércéül választása esetén hibásnak is felfogható a 2/-es csoport 
szemében. Ha nem értitek, hogy miről van szó, szakmailag is állok 
szíves rendelkezésetekre; - gondolom annak a híre már eljutott a 
fületekbe, hogy a 100 legprimitívebb magyar ember listája nem velem 
kezdődik…., ahogy veletek sem. 
Tehát jómagam a 3/-as lista soraiból léptem át a semleges 
határmezsgyére, amelyen Mészáros M. már régóta ugyanúgy 
szenvedett és sorvadt, mint ha a felsorolt 3 csoport akármelyikébe 
tartozóan is csak kókad és sorvadoz mindenki. 
Minden nevet nem sorolhatok fel, de ha Egely nem szívleli meg, hogy pl. 
SziA-val és lobbijával akkor is kezet kell fognia, ha ehhez nem füllik a 
foga, akkor menjen el newton-i fizikát tanítani egy vidéki fizika 
tagozatos gimnáziumba. Ez a példa persze maradjon meg 
összehasonlítási alapnak, de valahogy döngölni kell azt a 
kommunikációs adósságot, amely az érintettek minden szegletében 
csődbe segítette ezt az Ügyet…. Ha esetleg Molnár Gy. Nem venné a 
lapot, hogy itt nem elég 99%-osan kész jószolgálati diplomatának lenni, 
hanem csak 101%-osnak érdemes lennie, akkor kérjen elnézést a 
lányától, hogy nem a taníttatására fordította azt a rengeteg pénzt, 
hanem alternatív energia-nyomozásra és Müller-ketyere 
rekonstruálásra. Továbbá adjon fel egy hirdetést, hogy mikor leplezi le 
szobor módjára az áram-termelő ketyeréjét a szocialista idők 
szobrainak elfekvő szoborparkjában, majd pedig hagyja azt a sorsára a 
többi hurrá-elvtársak szobor mellett….. 
A néven nevezettektől bármilyen átmeneti elmarasztalást szívélyes 
mazochizmussal vállalok be, ha utána megnyomjuk a „reset” gombot. 
Az 1/-es csoport pedig várjon azzal a nyugdíjba-menetellel, ha már 
egyszer a 2/-es és 3/-as csoport együtt rontották / rontottuk el, hogy 
mit és hogyan kellett volna felfogniuk, majd csinálniuk… Az ő optikai 
csalódásaikért részlegesen a primer rockefelleri generáció által a 
szokásba bevezetett üzleti machiavellizmus, valamint a 2/-es és a 3/-as 
csoport szakmai rivalizálása együttesen hibáztatható. Tehát az 1/-es 
csoport tagjai is emelt fővel tudnak döntéseket hozni a változások felől, 
feltéve, ha MOST AZONNAL teszik, és befejezik az átkozott tök(-élet-)
etlenkedéseiket. Aki ugyanis nem ezt az utat választja közülük, az 
logikailag kimondta a halált a saját gyerekeire. 
Én nem az enyé(-i-)mre, sőt, az övéikre sem, de ők sem csak a mások 
gyerekeire, hanem a sajátjaikra is halált mondanának, ha ugyanazt a 
doktrínát folytatnák, mint eddig…. Hagyjuk hát el ezt a hullaszagú 
logikai egyenletet! 

Gondoljatok bele a 3-as csoportról mutatkozó külső optikába az 1/-es 
csoport szemében, hogy egy egymással szakmailag rivalizáló, a 
széthúzásba belefeledkező bagázsnak ki adna pénzt……. Ugyanis a 3/-
as lobby a 2/-es nélkül is úgy rivalizál egymással, hogy azt rossz nézni 
is…. A 2/-es legalább egyetértett a 3/-as kiszorításával, majd 
elbizonytalanodott….. Azonban a múlt félreismerhetetlen tapasztalatai 
szerint ha bármilyen műfajban akármelyik csapat kiiktatta a 
konkurenciát, akkor a „győztesek” ismét két, egymásra acsarkodó 
csürhére szakadtak, és ez a jelenség ennek az itt taglalt kihívásnak is 
nyilvánvalóan a sarkában áll készenlétben….. Ez a jelenség csak a 
tudatossági evolúció azon küszöbére vár, amikor MINDENKI felismeri, 
hogy az ADOTT LÉTSZÁM keretei közt kell megélni a teljes, önkéntes 
egyakaratúsítást. Minden más sodródás, várakozás, vagy ezzel 
ellenkező voksolás nem a próféciák, hanem a logikai egyenletek 
dimenziójában szól a Végpusztulásról, vagy esetleg az Istennek való 
béna, engedelmes kiszolgáltatottságról….. De térjünk vissza a 
tulajdonképpeni lényeghez: 

Ki bízna meg akár a 2/-es, akár a 3/-as csoport bármely tagja által 
mondottakban, egyáltalán kit válasszanak ki a kavalkádból, aki 
nézőpontjának az 1/-es csoport bizalmat szavazhatna?!? Az a minimum, 
hogy egymással egyetértsenek. 
Az általam oktrojált szakmai egyetértés tehát abból áll, hogy 
műszakilag ott tart az Ügy, ahol tart, sem előrébb, se hátrébb. Ám a 
Bioszféra-kényszer miatt ott mindenképpen tart, hogy a teljes 
gazdasági bizalmat végre mihamarabb meg is kapja. Ehhez az 
ingerküszöbhöz az 1/-es csoportban egyedül a 2/-es és 3/-as csoportok 
szakmai egységesedése hiányzik. Az 1/-es csoportnak meg kell 
bocsátani, hogy nem szavazott bizalmat egy rivalizáló szakembere-
gárda által fémjelzett ügynek. De csak akkor kell elnézni, ha most 
bizalmat szavaz, ergo pénzt ad. Én ugyanis a logikai egyenletek 
egyenlőségjelei után konstans stabil adatnak kezelem a 
Fennmaradást…, hátha nem vagyok egyedül ezen indulatommal az 
Univerzumban: ugyanis kész tényként kezelem, hogy SMS-eket és email-
eket kapok valami ilyesmivel: „Egyetértek a druida Szabó alternatív 
energiával kapcsolatos új egyakaratúsági elveivel és felhívásával”. 
Számítok rá, hogy többen is belehelyezitek az itt olvasható 
szempontokat a saját kommunikációs láncaitokba. 

Én találkoztam olyan nézettel is a 3/-as csoport egy prominens 
tagjánál, hogy apránként kell elterjeszteni a sufni-filozófiával legyártott 
ketyeréket. (-Sajnos valószínűleg az egész 3/-as csoport valamennyire 
fertőzött ezzel a felfogással a 2/-es csoporttal egymás ellen elkövetett 
hiba-hegyek következményeképpen.-) 
Én magam is teljes mellszélességgel ide húztam érzelmileg. Ám a 
Bioszféra ilyen módon való tehermentesítéséhez is értelemszerűen 
tartozik egy tetű-lassú LOGISZTIKA, amit ha belátunk, akkor nincs 
mese: aki nem hajlandó közeledni a korábbi ellenségeihez ezen a 
fronton, az ugyanúgy a gyerekei sírját ássa, mint a new-york-i olaj-
oligarchákról volt szokás ugyanezt gondolni ezen logisztikai 
összefüggés megvilágításáig: amelynek ezennel próbaidőre vége, mert 
a logikai egyenletek íme próbaidőre felfüggesztik azt. Ez ügyben nekünk 
mindnyájunknak kell lépnünk, nekünk, akik így-úgy a szánkat téptük e 
témában. 

Ami pedig a logisztikát illeti, gondoljunk bele a következőbe: Ha a 
Bioszféra roncsolódását egy árvízhez hasonlítjuk, akkor a magántőkéből 
finanszírozandó ingyen-energia készülékek elterjedésében való 
reménykedést ahhoz kell hasonlítanom, mint ha az árvizet előbb három 
szomjas egérrel remélnénk felitatni, majd amikor látnánk, hogy kevés 
lesz, akkor 30, 300, 3000 stb. számú szomjas egérrel remélnénk 
megitatni az árvizet, ragaszkodva az egerek bendőcskéje elegendő 
volumenre való felösszegződésének kielégítő gyorsaságában. 

Visszatérve a filmre: Nos, az igényes és jóhiszemű narráció oda 
konkludál, hogy a tudományos vívmányok önjelölt elbírálóinak* tolakodó 
féltékenysége és rosszhiszemű leértékelési „harckészültsége” miatt 
késett 15 évet ennek az unikális energia-bányának a kiaknázása. (-
*Önjelölt elbírálók, azaz végső soron a 2/-es kaszt.-) A narráció 
megfogalmazóinak etikai igyekezete kifogástalan, ám logikailag még 
akad vele kapcsolatban újragondolnivaló és továbbgondolnivaló….. 
A 2/-es csoportnak a filmben alaposan elmarasztalt viselkedése 
részben, méghozzá meglepően nagy arányban utólag kimenthető 
-	a bárhol és bármikor való megismételhetőség tudományos 
követelményének alkonyán, 
-	illetve egy konstruktívan megújult, merőben új tudományos 
bizonyossági és közmegegyezési rendszer hajnalán. 
Ez utóbbiban nem a bárhol és bármikor való megismételhetőséget 
kérjük számon a feltalálótól, (-valójában a Természettől-), hanem csak 
ott és csak akkor is megtanuljuk végre elfogadni a hasznot, (-az 
energiát-) ahol azt a Természet ajándékul felkínálja. Ez az IdőHely régi-
új fogalma a Tudomány madárlátta rehabilitált részeként. 
A 2/-es csoport rehabilitációja tehát hangsúlyozottan csak egy 
próbaidős intervallum alatt érvényes, és ez alatt is csak feltételekhez 
kötötten: ugyanis lélektanilag nem könnyű kihívás együttműködésre 
késznek lenni azokkal, akikkel való rivalizálásunktól volt hangos pl. az 
Internet, de más szakmai élő kommunikációs csatornák is. 
Sőt, ha megértik, hogy MOST mi a teendőjük, és hajlandóak a 
választott szakmai rendszerükben maradni, (-miközben kisorsoljuk, 
hogy ki nyomja meg a reset gombot-), akkor ezzel a lépéssel lesz teljes 
mértékben menthető a hibaszázalékuk, amely a 3/-as lobby 
működésének és kommunikációjának hibaszázalékai közé keveredett. 
Ezt a tágabban vett 3/-as lobby hajdani tagjaként mondom, aki nem 
tudok elmenni a 2/-as lobbiba, legfeljebb csak a kettő határán lévő 
senki földjére kulloghatok be Mészáros M. mellé; - illetve (-íme-) 
kacsinthattam rá SziA-ra, hátha tán neki is vannak gyerekei, ahogy én is 
megmentve szeretném látni a lányom borongós jövőjét. 
Apropó! Az 1/-es csoportról szólnak azok az ószövetségi próféciák, 
hogy általuk nyer áldást a Föld valamennyi nemzetsége….. Úgyhogy 
nincs itt semmi sem veszve, csak hát nem elég egyénileg átlépkedni a 
tudatossági evolúció új, magasabb fokozatába, hanem kollektíven kell 
ezt tennünk; - és az új közmegegyezést erre a fajta egymásra-
kacsintásra felépítenünk. 

Mindenkinek a lehető legeslegjobbakat kívánja: 

Prof. Dr. Szabó Tamás PhD
Pof. Dr., mint PROF(-esszionális-) DR(-uida-) 
PhD, mint Pénz-hajkurászó Druida

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS