Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 66
Copyright (C) HIX
1992-05-19
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Valaszok (mind)  102 sor     (cikkei)

+ - Valaszok (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves (Cser) Feri!

A korma'ny gyorsi'ta'sa'ban az lep meg a leginka'bb, hogy tu'l kora'n kezdik.
Ke't e'v mu'lva ma'r bo"ven isszuk majd a leve't. A 84/85-o~s gyorsi'ta'st
86 ve'ge're le kellett a'lli'tani. Az ege'sz nem tartott ke't e'vig.
U'gy tu"nik, tu'l nagy volt a nyoma's, ma'r nem bi'rta'k. Valo'szi'nu"leg
u~gyetlenek. Szerintem me'g o"k kapja'k majd a fekete levest, nem az uto'dok
a va'laszta's uta'n.

E'n azt hiszem, Magyarorsza'gon keve's az igaza'n jo' manipula'tor. E's az
emberek keve'sbe' nai'vak, mint egy jo'l beja'ratott demokra'cia'ban.
Nem itt la'tom a fo" bajt. Akkor ma'r nagyobb baj a re'gi reflexek
tova'bbe'le'se, hogy az emberek megszokta'k, hogy a pa'rttitka'rhoz kell
menni, szeme'lyes kapcsolatokon a't kell a dolgokat inte'zni, nyalni kell
ahhoz, hogy megkapd, ami egye'bke'nt ja'rna neked, de ha jo'l nyalsz, akkor
azt is si'ma'n megkaphatod, ami nem ja'rna neked. E's ez u'jra folyik tova'bb,
mintha mi sem to~rte'nt volna. Pedig ez u~gyben aze'rt voltak va'ltoza'sok
ke't e've, de az u'j urak ma'ra jo're'szt beletanultak a dzsentri virtusba.
Az emberek meg hagyja'k, hisz eddig is ez volt. Csalo'dottak ugyan, de csak
a szoka'sos morga's van, e's nem az a felha'borodott tiltakoza's, ami ugyanezt
a vircsaftot valahol to"lu~nk ta'volabb, e'szak-nyugatabbra ki'se'rne'.


Kedves (Ka'lma'n) Laci!

Bevallom, ha ma'r keresztu~l la'tta'l rajtam e's leleplezte'l.
O" az esetem. Ido"nke'nt szerelmes leveleket i'rok neki.

A magyar tv-ben nagyon keve's jo' riporter van. (A ra'dio'ban - nyilva'n nem
fu~ggetlenu~l atto'l, hogy sokkal kisebb volt a politikai nyoma's - sokkal
to~bb, e's ne'ha'nyan, mint Mester A'kos, vagy Va'radi Ju'lia, csina'ltak tv
mu"sorokat is, de sza'momra ennek ellene're nem tv-sek, a ba'zisuk a ra'dio'.)
Vitrai, Balo', Ro'zsa P. (ja, o"t ma'r kifu'rta'k), e's me'g ne'ha'nyan.
E'n ko~ze'ju~k sorolom Chrudina'kot is, Te nem. Szerintem csina'lt jo'
interju'kat. E's aze'rt ahhoz is tehetse'g kell, hogy megtala'lja azokat a
nevezetes embereket, akikto"l megke'rdezheti azt, amiro"l u'gy e'rzi, hogy meg
lehet/kell ke'rdeznie. Nem igaza'n tudom megindokolni, hogy mie'rt sorolom a
jo'k ko~ze', de a to~bbine'l sem. Nem e'rtek hozza', teha't e'rze'sre mondom.
Abban persze teljesen egyete'rtu~nk, hogy politikailag egy rossz qrtiza'n.
De etto"l me'g e'rthet a szakma'ja'hoz. E'n sem szeretem, amit csina'l. De
szerintem jo'l csina'lja. Szemben pl. Pa'lfy G.-vel, aki me'g most is pocse'k
rossz hirado'kat csina'l, pedig ke't e'v alatt beletanulhatott volna. Az o"
riporterei pl. me'g folyamatosan e's hiba'tlanul besze'lni sem tudnak.


Kedves (Szabo') Ka'lma'n!

Egy melle'ksza'l: Ra'dio's hi'rek - Hi'rmondo'. A Hi'rmondo' lapszemle't ad.
Ha megne'zed, a sze'les ko~rben olvasott u'jsa'gok cikkeibo"l va'logat.
Ezek az u'jsa'gok pedig nem korma'nypa'rtiak. Ilyen e'rtelemben szerintem hu"
tu~kre a mai magyar i'rott e's olvasott(!) sajto'nak. Szokott aze'rt az
U'j Magyarorsza'gbo'l, Pesti Hi'rlapbo'l is ide'zni, de ezek elbu'jhatnak a
NSZ, MN, MH olvasottsa'ga mellett. Azt hiszem ez a szemle'leti ku~lo~nbse'g
legfontosabb oka. A valla'si ada'sok elo"tt a ra'dio'val szemben is az volt
az egyetlen e'rdemi politikai kifoga's, hogy a sajto'szemle'je elfogultan
korma'nyellenes. De ha egyszer a korma'ny sikeresen maga ellen hangolta a
fontosabb napilapokat, akkor a sajto'szemle nem lehet korma'nybara't.

Ma'sodik melle'ksza'l: Az MTA-ro'l i'rtak i'gy nem stimmelnek. Az MTA maga
va'lasztotta a tisztse'gviselo"it, akiket azta'n valo'ban az ET nevezett ki.
A 70-es e'vekto"l nagyon ritka'n avatkozott be a politika az akade'mikusok
va'laszta'sa'ba, akkor is inka'bb csak tilto'lag. Az ma's ke'rde's, hogy nem
va'laszthattak meg aka'rkit tisztse'gviselo"nek. Emle'kezetes, amikor 85?-ben
a fo"titka'rva'laszta'sna'l az akade'mikusok nem akarta'k La'ngot, e's Acze'l
ra'juk za'ratta az ajto't, hogy addig nem mehetnek ki, ami'g meg nem va'laszt-
ja'k. A ma'r ido"so~do" akade'mikusok feszu~lo" hugyho'lyaguk nyoma'sa'ra tala'n
a 3. fordulo'ban annak rendje-mo'dja szerint titkosan meg is va'lasztotta'k
La'ngot. Nem ildomos ennyi ember elo"tt bepisilni. De o"k va'lasztottak.
A kineveze'si jog pont aze'rt kellett, hogy az esetleg rosszul va'lasztott
kineveze'se't meg lehessen tagadni. A ku~lo~nbse'g persze csak formai, de e'pp
az ilyen formai ku~lo~nbse'gek va'ltak hirtelen fontossa' a szocializmus
o~sszeomla'sa'val.
E's az MTA aze'rt annyiban va'ltozott, hogy most sokkal nagyobb o~nna'lo'sa'got
(e's rea'l e'rte'kben sokkal kevesebb pe'nzt, de erro"l a korma'ny (PM) tehet)
ad az inte'zeteknek. Amelyik inte'zet akarta, maga va'laszthatta a vezete'se't.
Mi pe'lda'ul megtettu~k. Megva'lasztottuk azokat, akikben bi'ztunk, akade'mikus
helyett jo'val fiatalabb kandida'tus fo"munkata'rsat igazgato'nak is meg
helyettesnek is. Csakha't az inte'zetek szeretne'nek teljesen megszabadulni
az akade'miai bu~rokra'cia'to'l, az Akade'mia pedig szeretne' megtartani a
forma'lis tulajdonosi jogokat. De Vannak va'ltoza'sok.

TV: 88-ban e'pp otthon voltam. Aze'rt ege'szen ma's volt a TV, mint mondjuk
84-ben. E's 88-ban Lakatos APO-t senki sem gondolta libera'lisnak, mindenki
tudta, hogy a pa'rt tala'n legkonzervati'vabb vezeto"je, re'szlege.

Abban egyete'rtu~nk, hogy nagyon rossz a tv mostani a'tpolitiza'ltsa'ga,
e's a ko~ru~lo~tte zajlo' politikai csata'k. Abban azonban nem teljesen,
hogy a folyamatossa'g to~retlen: 89-90-ben egy kive'tellel nem volt e'rdemi
politikai beavatkoza's a tv u~gyeibe. (Hacsak Hankiss kineveze'se't nem
tekinted annak, akkor az volt a ma'sodik. Az az egy kive'tel Pa'lfy G. tv-re
oktroja'la'sa volt.) Volt ne'hany ki'se'rlet (most 90. ma'rc. 15. meg a
va'laszta'si mu"sor MDF-es kritika'ja jut eszembe), de a tv-sek is tiltakoztak,
meg a politika sze'les spektruma'n is tiltakoztak.

A le'nyegben persze, u'gy tu"nik, egyete'rtu~nk. Valo'ban az a nagy ku~lo~nbse'g
Magyarorsza'g e's egy norma'lis demokra'cai ko~zt, hogy na'lunk sokkal ero"sebb
maradt a tekinte'lyelvu", bu~rokratikus szemle'let. E's nagyon szomoru', hogy
ezt a korma'ny kihaszna'lni igyekszik, ahelyett, hogy megszu~ntete'se're to~rne.
Szerintem elso"sorban eze'rt kell majd eltakari'tani ezt a korma'nyt a
ko~vetkezo" va'laszta'sokon.

            Ko"ro~si Ga'bor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS