Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1429
Copyright (C) HIX
2004-05-27
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Shamhain-lepeny osszefoglalo. (mind)  424 sor     (cikkei)

+ - Shamhain-lepeny osszefoglalo. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Szervusztok! 

Aki januárban odafigyelt a Shamhain-felkonferálásra, az tudja, hogy egy 
ideiglenes lekonferálással is tartozom a dolgoknak. Röviden 
összefoglalom a lényeget, és végül néhány fontos újdonságot osztok 
meg, amelyek időközben, szó szerint éles helyzetekben kristályosodtak 
ki. 

Ugyebár ha a halottak szellemeinek ideiglenes visszasűrűsödéséről, 
rövid látogatásairól szóló korábbi dokumentumokat összehasonlítjuk, és 
a dokumentált dátumokat elemezzük, akkor fel kell tűnnie, hogy van 
egy ciklikus fokozott affinitású jelenség, amelyben ez a visszalátogatás 
könnyebben kivitelezhető „odaátról”, mint bármilyen más időszakban. A 
greenwich-i meridiánon nov. 1.-én van az ún. Shamhain hagyomány és 
ünnep, amikmoris a hagyomány hivatalos megfogalmazása szerint a 
legvékonyabb a holtak és élők világát elválasztó fátyol. Ha pedig az hol 
vékonyodik, hol vastagodik, akkor a megfogalmazás látens logikai 
evidenciájában benne van a felismerés (-csak elő kell onnan csal,ogatni-
) hogy ez a jelenség nyilván egy körforgás mellékterméke. Mivel hol 
csökken, hol növekszik, ezért a Földnek a Nap körüli pályájával 
fokozottan kapcsolatos, de a Föld tengely körüli forgása is befolyásolja. 
Ha pedig évente egyszer van egy legvékonyabb együttállás, akkor ez 
az egész  jelenség egy éves ciklusban „áll a szíves rendelkezésünkre”.  
Ebből a felismerésből már csak kézbe kell vennünk 
-	Joseph Smith-nek, a Mormon vallás 
megalapítójának „találkozási” jegyzőkönyveit, 
-	Johannes Greber,  Kapcsolat Isten Szent Szellemvilágával c. 
könyvében leírt hasonló jelenségek fejezeteit, 
-	bele kell venni az összehasonlítandó adatokba Jézus 
feltámadásának a zsidó Húsvét utáni időpontját, 
-	magát a greenwich-i meridiánnak a november 
elsejei „epicentrumát”, mint adatot, 
-	illetve bármely, dátummal is ellátott jegyzőköny-értékű 
feljegyzést, amely hajdan eltávozott halott testek szellemeinek 
ideiglenes visszasűrűsödéséről ír, 

és máris kiadja magát az a logikai (-és közelítőleges értelemben 
matematikai-) adat is, hogy ez a „Shamhain-lepény” Magyarországon 
január vége és május vége közt van, illetve a szűkebb „epicentruma” 
április eleje körül van itt velünk. Nem fölöttünk, hanem velünk. Azért 
nem „szabályos” Shamhain-korong-nak neveztem el, hanem „amorf” 
Shamhain-lepénynek, mert a Föld a Nap körül nem precíz kör alakú 
pályán, hanem egy elliptikus pályán kering. Így vagy a Shamhain-korong 
jelenségéhez kell tartoznia valamiféle gyorsulásának és lassulásának, 
vagy a „korong”-ra mégis inkább „lepény” lesz a találó megjegyzés. A 
különbség pontos tisztázása szükségtelen a jelenség fokozatos 
felfutása és ugyancsak fokozatos visszahúzódása miatt. Maga a 
jelenség valamiféle funkcionális Lucifer-takarásos mezők éves 
periodikus feldagadásával és visszaapadásával lehet kapcsolatos, de 
mindenképpen asztrofizikai lényegiségen alapuló dologról van szó. Ez 
azért fontos részlet, ugyanis Lucifer szabotálja a szellemek 
visszatérését, de rövidesen látni fogjuk, hogy ez csak lassító sztrájk 
volt a részéről, és nem a Sötét Térfél végső diadala.  
Ez a jelenség tehát mindenképpen asztro-fizikai túlsúlyú 
multidiszciplináris összefüggés-rendszer. Úgy kell elképzelni, hogy 
amúgy az egész évben vannak ilyen takarásos idősávok, 
-	amelyek a Shamhain-lepénynek az adott térségbe való 
közeledésekor nagy mértékben kiszélesednek, 
-	az epicentrumban szinte folytonosak, 
-	majd onnan kifelé tartva még mindig kellemesen tágak és 
gyakoriak, 
-	végül a lepény eltávozásakor sem szűnnek meg teljesen, 
mindenesetre alaposan összehúzódnak. 
Szombatonként még így is kitágulnak valamelyest. Ez a részlet az 
egyetlen, amely az egész Földre vonatkozóan sejthetően azonos, a 
többi előnye mind térség-függően ciklikus. Mózes minden bizonnyal 
ezért tette meg a szombatot semmit-tevős és gondolkodós napnak, 
mert akkor ez az együtt-gondolkodás ha nem is látható értelemben, de 
többé-kevésbé „interaktív” lehet . Továbbá a druidáktól a wiccák felé 
kiszabadult „boszorkány-szombat” intézményében egyfajta gruppen-
szexre jöttek össze a delikvensek; - igenám, de amikor elfújták a 
gyertyát a „mindenki-mindenkivel”-féle fejezetek számára, akkor ott 
nagyobb létszám közösült egymással, mint ahányan a gyertyák elfújása 
előtt megszámolhatók voltak. 

A feltámadásnak tehát az a plusz titka, hogy a (-fentebb már 
hivatkozott-) Greber könyvben leírt módon átlátogató szellemek ételt, 
merülő fürdőt és testi szerelmet kapnak abban a sorrendben és 
mennyiségben, amilyenben ők maguk igénylik. Ekkor egyre gyakrabban 
tudnak jönni, és egyre tovább tudnak maradni. Greber ugyan nem írja, 
de vélhetően kivitelezhető, ha párosával jönnek, és ételt illetve merülő 
fürdőt kapnak, akkor a lényeget illetően már tudják marasztalni 
egymást. 
A fáraókat ilyen utólagos tiszteletet kaptak meg a különleges papi 
rendek által, és ezért hívja Egyiptomot a korlátolt felfogóképességű 
kultúr-történelmi felfogás „halotti kultusz”-nak. Ezek a lények lehettek a 
görög mitológia időnként megjelenő, eltűnő, teleportálódó félisteni 
főszereplői. A mítoszok valóságalapjának gondolata iránti tolerancia 
kimondottan napjaink tudományos reneszánszának fókuszában van. 
Igazság szerint csak pénz kérdése, hogy a fentebb 
említett „keresztényietlen” boszorkány-szombatot hogyan tehetjük 
egyszerre erkölcsös és hatékony feltámasztó gépezetté. Nevezetesen 
a Greber könyvben leírt ód-leadásos módszerrel előbb visszahívjuk a 
szellemeket, visszasűrítjük, majd pedig megkezdődhetnek azok az 
egyezkedések, amelyeket az itt leírt plusz ismeretek is fémjeleznek: 
párválasztás, étel, és merülő fürdő, azaz marasztalás. Lucifer pedig 
pukkadjon meg, ha nem tetszik neki valami….. Amúgy a szellemek odaát 
kétfelé menekülhetnének: vissza hozzánk, az itt leírt módon, és felfelé, 
ha levetik a szellemtestüket, és ekkor csak a lélek felfelé tud emelkedni, 
az ún. életfilmjével együtt. Ekkor már csak reinkarnációval tud 
visszatérni a Földre. Ha nagyon rakoncátlankodik a szellem, és Lucifer 
érezteti vele a királyi méltóságát, akkor ez az egyetlen egy azonnali 
menekülési lehetőségük, úgyhogy nyilván nagyon várják az Isten által 
megígért feltámadást. 
A mondanivalóm eddig csak koncentrált ismétlés volt, amit a 2004 
januári sorozatomban valamelyest bővebben már leírtam. 

Most pedig jöjjenek az események, amelyeket a legutóbbi Shamhain-
lepény termelt ki, és a fontos felismerések, amelyekhez azok elvezetik a 
logikus elmét. 

Tehát január közepéig lefuttattam a 3 részes sorozatot a Shamhain-
lepényről. Már decemberben folytattam diplomáciai kapcsolatokat olyan 
szellem-idézgetős csoportokkal, 
-	amelyek létrejöttének kockázatos vonatkozásai nem az én 
karma-számlámat terhelik,
-	de akik apportjából kiindulva tovább lehetne araszolni a 
Shamhain etikus és erkölcsös kiaknázása vagy kitapasztalása felé. 
Egyelőre csak ez utóbbi, azaz a kitapasztalás sikerült. 
Az egyik ilyen csoport egy januári szeánsza alatt hideget éreztek, és 
megjelent az ajtó mögött a Lucó, (-pontosabban neki egy jóval kisebb 
hologramja, mint amekkora maga a Lucifer Istennő-). De csak 
részlegesen materializált testben jelent meg. A konyhát és a szobát 
elválasztó ajtó mögötti részt választotta a konyha felől, miközben a 
srácok a szobában maradtak. A srácoknak beszűrődött az árnyéka az 
ajtó és a padló között. Ez a rész a slendrián kivitelezésű házban a 
küszöb hiánya miatt volt látható. Üres ásványvizes palackokat 
választott kopogtató eszközként. Nagyon érdekes a 
megnyilvánulásainak az a fajta megkötözöttsége, amit tapasztaltak. 
Nevezetesen, hogy a jelenlétét érezték, de csak akkor tudott valamit 
csinálni, ha ők erre nem csak engedélyt adtak, hanem kimondottan fel is 
szólították. Pl. felszólították, hogy valamit mozgasson meg a szemük 
láttára, hogy mind a hárman láthassák, és ezáltal tudhassák, hogy nem 
csak egymás közt beszélgetnek, hanem valóban odaát-ideát relációjú a 
kommunikáció, és nem csak egymást vagy éppen önmagukat csapják 
be. Ekkor a konyhában levert és összetört néhány (-mellesleg fontos és 
értékes-) tárgyat. Végül rájöttek a srácok, hogy az üres ásványvizes 
palackok közül az egyiknek a kopogtatásával akar kommunikálni, de 
szüksége van kérdésekre, amit előbb hozzá intéznek. Amikor kiderült, 
hogy nem velük, hanem velem akar beszélni (-én ekkor egyedül voltam 
otthon, ők pedig többen adtak le ódot a megtestesüléshez -), akkor 
felhívtak engem, és én a saját költségemre azonnal visszahívtam őket. 
Tudtam, hogy jön a Shamhain, tehát éles tétje van a dolognak. Lucó 
egy koppantása azt jelentette, hogy ’igen’, kettő hogy ’nem’, és három, 
hogy ’nem kíván válaszolni’. A tapasztalt dolgok teljes egészében 
visszaigazolták nekünk a Shamhain-lepény létét. Lucó a Jelenések 
Könyvére hivatkozva kért engem, hogy segítsek neki teljesen 
megtestesülni, nevezetesen amely szerint 3 és fél éves jogos, 
szerződéses műsora van a Világ számára. A helyzet úgy festett, hogy 
-	a Lucó ez esetben az én szuper-karmám 
megterheléseképpen jött volna át a Világba, 
-	amit én csak bizonyos feltételek mellett vállaltam volna, 
-	mert hogy amúgy már rengeteget írtam már a netre, hogy 
hogyan csikicsukizza a nők orgazmusát, a politikusok megfontolásait, 
stb….. 
Tudtam, hogy a halott szellemek csak eme műsor után jöhetnének 
vissza, így vállaltam. Az írt cikkeimből a Lucó is ismerte ezt az 
összefüggést, illetve a hozzáállásomat. Ezt én hajlandó lettem volna 
próbára bocsátani, méghozzá a Jelenések Könyvének valóban 
szerződéses felfogása jegyében, mely szerint jogosult egy három és fél 
éves önálló haknira a világpolitika színpadán. Ám feltételeket 
támasztottam volna, amelyeket a tárgyalás nyomán láthatóan esze 
ágában sem volt tiszteletben tartani. Ám az időt rendesen elhúzta, 
próbálta fárasztani a figyelmemet, és természetesen egy csomó pénzt 
elpofáztunk mobilról mobilra, mire kiderült, hogy csak a kakinak adtunk 
egy nyaklevest, illetve végülis láthattuk, hogy nagyon jó helyen 
tapogatózunk a felismeréseinkkel. Ami a legfontosabb, hogy Lucóka 
csak az útjába eső emberek további kisemmizése árán kegyeskedett 
volna átjönni, azt meg nem vállalhattam, így a feltételek híján elkezdte 
szabotálni a további erőfeszítéseinket, amelyek már csak az egyszerű 
szellemek felé irányultak. Az ilyen menetek alatt és után szoktak az 
emberek a pszichiátrián kikötni, no de én ugyebár nem azért vagyok 
PhD……… 
Ekkor azt mondtam neki az egyre sűrűsödő hármas kopogások miatt, 
hogy oké, ha őneki kell először jönnie a halottak feltámadásának 
végcéljaképpen, akkor jöjjön, kezdjük meg a materializációját, és majd 
mindent személyesen megbeszélünk az előrehaladott materializációs 
ciklusokban. Eredetileg ugyanis azt mondta, (-kopogta ki-) hogy elvezet 
hozzám egy nőt, akit nekem hozzá kell vezetnem. Mondtam, hogy nő 
hozzávezetésében csak akkor működöm közre, ha minden feltételt 
megbeszéltünk és a miérteket is megnyugtatóan kivesézzük a 
részleges megjelenései alatt. De azokon csak férfi lesz jelen, amíg meg 
nem állapodunk minden részletben. Közvetítettem neki azt a 
meglehetősen evidens titkot, hogy a Jelenések 11 két tanúja közül ő 
lehetne az egyik, akár férfi testben is: Tehát ha 
-	a Yin Félkörből a fehér pötty, mint Fehér Herceg 
materializálódik, 
-	akkor nem kötelező Antikrisztusként önálló műsoridőt kérnie a 
hozott paranormális kvóta mögül, 
-	hanem egyeztetheti a szándékait Istennel, 
-	aki egy másik Tanút ad mellé, és akkor az lesz a Két Tanú. 
Lucó teljesen elhallgatott, és onnantól kezdve bojkottálta az igen 
szerény létszámú szeánszokat, amelyeken részt vettem, illetve 
rálátásom volt, hogy nélkülem zajlanak. Amúgy elmentem a helyszínre 
kivizsgálni a dolgokat, és a magam részéről teljes mértékben meg 
vagyok győződve, hogy a telefonos tárgyalás nem a srácok blöffje volt, 
ők ugyanis rendesen meg voltak szeppenve. Ez már a telefonban is 
érződött. Sőt, utána egy kivételével be is fejezték a szeánszokat, mert 
annyira nyomasztó volt nekik a Lucótól való pár méter távolság érzése; -
 még akkor is, ha köztük egy ajtó volt, és csak alul az árnyékot 
figyelték, illetve a koppantásokat számolták közben. 
A sztori azonban természetesen kíváncsivá tett bennünket, és néhány 
új emberrel kiegészülve folytattuk tovább. Egyszer egy szeánsz alatt 
eljutottunk a recsegés-ropogásig, de egy résztvevő felkelt a helyéről, 
pedig a tapasztalt szeánsz-vezető az elején megmondta, hogy ezt tilos. 
Más apró jelei is voltak, hogy nem teljesen hiába erőlködünk a jelenség 
tesztelésével, amelyek felsorolását szükségtelennek tartom. Legfeljebb 
olyan csoportok számára lehet érdekes, akik szintén folytatnak ilyen 
erőfeszítéseket, de nem zárkóznak el azok egyesítésének gondolatától. 
Az egész Shamhain-periódus alatt tapasztalnom kellett, hogy a Lucó 
mind az ide igyekvő szellemek soraiban, mind a „fogadó brigád” tagjai 
közt hihetetlen virtuozitással kavarja a kakit. No persze kitapasztalható 
és hárítható trükkökről, tehát egy bizonyos ponton túl megújulásra 
képtelen „kottáról” van szó a részéről, azonban az is rengeteg 
időveszteséget okozott nekünk. Ám közben természetesen rájöttem 
néhány alapvető gyenge pontra, amelyek a fogadó brigád térfelén 
fordulhatnak elő, de arra is, hogy az a néhány hasonló gyenge pont hol 
van a Lucó térfelén, és mit kell velük kezdeni. Tehát nem hiába telt el a 
Shamhain, mert a legközelebbire már minden fontos tényezőt ki tudok 
elemezni, és ki tudok áramoltatni. 
Alapvetően kell egy bizonyos ismeretlen létszám ahhoz, hogy az ód-
leadás megtörténhessen, és elérje azt a szintet, hogy az első szellem 
besűrűsödik a fizikai dimenziónkba néhány perc erejéig. A Lucó szokta 
engedni ezt a dolgot, ha a fogadó brigád csak beszélgetni fog, de 
fogalmuk sincs a testi szerelem, étel és merülő fürdő marasztaló 
jelentősége felől; - és amúgy a helyzetből nyilvánvaló a Lucó számára, 
hogy erről a szellem sem fog beszélni, csakis minden egyébről. Az ilyen 
áthíváshoz kevesebb ember is elég. Ha azonban a Lucó betart egy 
folyamatnak, akkor nyilván nagyobb számú beavatottnak kell képeznie 
a fogadó brigádot, mint egyébként. Ez egy fontos logikai következtetés 
a mostani kísérleteink nyomán. Tehát a „lázadós” Shamhain-hoz több 
ember kell, mint amekkora fogadó létszámról a Greber könyvben 
olvashatunk. Tehát nem elég, ha a lázadás odaát történik meg, annak 
tőlünk is meg kell nyilvánulnia, és ez a tapasztalatok szerint a fogadó 
létszám növelésével vitelezhető ki. A pontos számokról nincsenek 
sikeres tapasztalataim, de a következő összefüggés logikailag akkor is 
kiadódik: Shamhain alatt kevesebb ember is elég ugyanolyan szintű 
eredményhez, mint a Shamhain-sávon kívül, illetve ha a Lucó elleni 
lázadásról van szó, akkor még több kell. Tehát ha nyilvánvalóan 
marasztalni is akarjuk a szellemeket, de nem a Lucós értékrend 
jegyében, akkor még több ember kell. Ám ha egy közösséget 
kimondottan csak ilyen Shamhain-les apropójából akarunk egybe hívni 
és egyben tartani, akkor a Lucó nagyon rájuk hasal, és meg is fog 
látszani, hogy itt aztán lehet fejlődni Lucó-rezisztencia műfajban. Tehát 
a Lucó doktrínájának a gyengeségeit úgy kell *kihasználni, 
-	hogy teljesen más apropóból kell duzzasztani a létszámot, 
-	és csak alkalmanként megemlíteni nekik, 
-	hogy a Shamhain-próbales lehet hogy képes volna átütő 
változást okozni néhány kényes témában illetve a stagnálás nagy 
dagonyáiban. 
-	(-*Sajnálom, ő jóval előbb kezdte a gyengeségek 
rosszhiszemű kihasználását és jóval messzebbre ment el ebben a 
műfajban.-)  
Mivel a Shamhain-les kényes téma, amely apropójából összehívott 
éretlen társaságokat könnyűszerrel szétpiszkálja a Lucó, ezért annak a 
másik gyülekezési apropónak a műfajában
-	nagy többletet kell kapnia annak a társaságnak, 
-	hogy amikor majd áttérnek erre a vészterhes műfajra, 
-	akkora már legyen annyi morális és emocionális erőtartalékjuk 
egymás felé és egymás közt, 
-	amennyinek a leapasztásával már kár volna a Lucónak 
próbálkoznia. 
Ez hát a tulajdonképpeni egyik legfontosabb tapasztalat életem első 
tudatosan tesztelt Shamhain-periódusából. 
A másik pedig az ide visszatért és nem csak visszalátogató szellemekre, 
azaz immár embertársainkra kimondandó feltételes átkok és áldások 
privilégiumának egyelőre kiélezetten kényes kérdése. 
Nézzük csak, hogy milyen is a világunk mostani alapjellege: A 
veszekedések stressze, vagy éppen valamilyen fizikai következménye 
juttat át bennünket odaátra. (-Betegség, baleset, gyilkosság.-) Onnan 
ide visszatérni nem érdemes, és nem lehetséges, de nem is szükséges, 
-	ha ezáltal a világunk zsörtölődő alapjellegét még 
kiélezettebbé és vészterhesebbé tennénk ebben a folyamatban, 
-	azaz ha a nagy veszekedések valamelyik térfelét ismét 
erősítve, 
-	magának a Világunknak a veszekedős, halálba darálós 
jellegét egyre és egyre tovább erősítenék az illető visszatérő 
személyek. Na ez az, ami lehetetlen, érdemtelen és szükségtelen. 
-	Nem beszélve arról az érettségről mint követelményről, 
amelyet a visszatérőktől meg kell követelni, nevezetesen hogy a 
gyilkosok hajdani áldozatai a visszatérésük után nem gyilkolhatnának 
válaszképpen, hanem csak az „Átok-áldás mágia feketén-fehéren” c. 
sorozatban közölt ún. „fiktív kombinációs leltározásra” szólíthatnák fel a 
hajdani haragosaikat. Ám előbb itt is fel kell futtatni ennek a kultúráját. 

Ha később is bármikor a Shamhain-kiaknázással akarok foglalkozni, 
akkor 
-	fontos, hogy elsőként csináljak nyilvános forgószínpadot a 
lelkiismeretem kényes bugyraiból, 
-	én aki a Lucifer elleni lázadásnak erre a „druidás” műfajára 
leplezetlenül buzdítok tehetősebb csoportokat, 
-	és íme át is adok nekik minden tapasztalatot,
-	és változatlanul arra buzdítom a potenciális visszatérőket és 
a fogadó brigádokat, hogy ha nem a Földi Paradicsomi Egyakaratúság 
Ügyének rendelik alá ezt a folyamatot, akkor készüljenek fel, hogy 
odaát találják magukat együtt, a feltámadásra várók sorának legvégén. 
A feltételes átok és áldás ebből a részletből indul ki, és ide tér vissza. 
2004-ben ezt nekünk, a fogadó brigádoknak kellett volna kimondanunk, 
ám 2005-től bizony ők fogják kimondani a fogadó brigádokra. Lucóka 
pedig ha legközelebb leül sakkozni, és azonmód susztermattot kap, 
akkor tanulja meg nem bowlingnak vagy tekepályának nézni a 
sakktáblát. 
Ezek a visszatérő személyek (-a Biblia megfogalmazásában az ún. 
nefilinek-) kétségtelen előnyökhöz tudják juttatni a fogadóikat. Ez a 
kelta mitológiában is így szerepel. Ne köntörfalazzunk, ez bizony egy 
velejéig „üzletelős” műfaj. 
Ha a fogadó „brigád” 
-	maga is egy tisztázatlan, és ezért nem csak megújuló, hanem 
folyamatosan tovább éleződő vitahelyzetben van más csoportokkal, 
-	amely vészterhes ellentétből önmaga nem tud kikecmeregni, 
és a harmadik nézőpontú jószolgálati diplomáciát is negligálja, 
-	akkor az ilyen folyamatoktól további megerősödést remélhet, 
-	és ebből a kiélezetten kényes motívumból csináljon mindenki 
előbb ugyanúgy mélylélektani forgószínpadot, ahogy én teszem most,
-	és csak utána foglalkozzon megint ilyesmivel. Ez is egy fontos 
tapasztalata a most átmenetileg leköszönő Shamhain-lepény 
kísérleteinek. 
Ha azt mondanám, hogy az ilyen igyekezeteket ilyen éretlen módon 
kifejtő (-minden megújuló erőforrásból mások ellen törekvő-) 
közösségek legyenek súlyosan átkozottak, akkor logikailag és 
morálisan nem hibáznék, legfeljebb az emocionális vívmányaim nem 
lennének száz százalékosak. Amúgy az ilyen csoportok ugyanúgy csak 
a fél-sikerekig juthattak el 2004-ben, ahogy mi is; - méghozzá 
nyilvánvalóan egymás miatt, a mágia-háború kockázatának felülről való 
kiiktatása érdekében. Ezt a kihívást másképp kell megoldanom, ez a 
Shamhain-periódus ezt a tapasztalatot adta ki. 
Noha a hiba másoké, 
-	(-a Földi Paradicsomi Egyakaratúsági Lánc nem miattam bukik 
orra rendületlenül-) 
-	én úgy fogom fel, mint ha a vétek kimondottan egyedül csak 
az enyém lenne, (-89-es H-Kulcs-) 
-	és így már sokkal nagyobb lesz az esélye, hogy meg fogom 
tudni oldani a kihívást.
Sajnos csak a zárórára forrt ki a képlet: később közzé fogom tenni 
azokat a feltételes átkokat és áldásokat, amelyeket ezekre a visszatérő 
nefilinekre kellett volna kimondani, de csakis egységesen. Ezt ugyanis 
mégis inkább ők fogják kimondani az éretlen fogadó-brigádokra. 
Tehát mivel 
-	a jelenlegi törésvonalak nem voltak képesek egyesülni, 
-	sem jótékony kompromisszumokban összemosódni, 
-	így a Teremtő néhány kíváncsiság-marasztaló és tartósító 
egyértelmű élmény kivételével (-amilyenekről fentebb írtam, amelyeket 
végülis megkaptunk 2004 Shamhain-je alatt-), 
-	helyenként és időnként megakadályozta e folyamat teljes 
kiteljesedését, illetve más szegmensekben a Luciferre hagyta, hogy ő 
tegye ugyanezt. 
Éppen ezért a ma még csak potenciális nefilinekre más úton kell 
kimondani e feltételes átkokat és áldásokat. Ennek azért kell így 
történnie, hogy immár éppen ők adhassák azt tovább a fogadó 
brigádokra, és a következő Shamhain-ciklusoknak ebben kell 
különbözniük a most leköszönőtől. Tehát itt már fordított 
összefüggésről van szó. A feltételes átok-áldás műfaja mögül bizony a 
Földi Paradicsomi Egyakaratúság akarati fegyelmét kell rájuk testálni, ha 
egyszer mi mindnyájan, a magyarországi „vetélytársak” átmenetileg 
elbuktunk ebben a műfajban. Bizony, e hangulati, gondolati és akarati 
fegyelemben immár a potenciális nefilin-jelölteknek kell előbbre járniuk, 
ha ugyanez az élen-járás és példamutatás a földi fogadó „brigádokban” 
2004-ben nem volt lehetséges. 
Gondoljunk bele, hogy ha ez a világ a halálba darál bennünket, akkor 
odaát hirtelen abban válunk érdekeltté, hogy a Földön 
megkerülhetetlen kulturális és habituális megosztottság ne a fizikai 
tétek jegyében zajló egymásnak feszülésben nyilvánuljon meg. Minél 
közelebb vagyunk a halálhoz, annál jobban tartsuk szem előtt ezt a 
valós összefüggést. Tehát visszajönni is csak azoknak szabad, (-lehet 
és érdemes-) akik a tudati apportjukkal ideát rögtön csillagos ötösre 
vizsgáznak a békítésből. Tehát a régebben eltávozott „robbantgatós” 
muszlimoknak, a „fasiszta” keresztényeknek és a „szarkavaró” 
zsidóknak (-ahogy egymást becézzük a másik háta mögött-) egyenlő 
ütemben kell visszaáramolniuk, immár teljesen megújult ábrahámita 
tudatossággal. Ez a visszatérés mércéje. E három világvallás 
mindegyike feltámadás-központú, mint ahogy maga a félreértelmezett 
egyiptomi „halott-kultusz” is az volt. Ugyebár nem csak három 
ábrahámita világvallásról van szó, hanem egyúttal három vitathatatlan 
egyiptomi gyökerű vallásról is. A másik nagy világvallási tömb az ún. 
Védikus Vallások tömbje, amelyek mindegyike reinkarnációs központú. 

Amúgy a Shamhain-perióduson kívül sem szűnik meg teljesen ezeknek a 
visszahívásoknak lehetősége, hanem csak még több ember még több 
ideig tartó célirányos együtt-tartózkodása árán lehetne elérni a kívánt 
eredményeket, és úgy is csak soványabbakat, mint a Shamhain-lepény 
alatt. 

Az egész erőfeszítésnek az a mindenkori gyenge pontja, hogy az ilyen 
folyamatokban Lucifer férfi-testet szerezhet magának. Ezzel meg kell 
alkudni, és ezt be kell kalkulálni, mert ezt a részletet képtelenség 
kontrollálni. Ez a folyamat ára, a kiszabadulás ára, a halottak 
visszaáramlásának az ára. Alapos okom van rá, hogy a Salamon 
templomát építő Hiram Abiff építész-mestert egy ilyen férfias Lucó-
megnyilvánulásnak gondoljam, noha bizonyítani természetesen nem 
tudom ezt a hipotézisemet. Hiram Abiff állítólagos meggyilkolását pedig 
egy figyelem-elterelő legendának gondolom. 
Az illető hölgy pedig aki a tudtán és akaratán kívül segít neki 
visszatérni, sajnos jól teszi, ha előre tudomásul veszi, hogy az életviteli 
feslettségének ez lett a következménye: semmilyen papi rendhez és 
semmilyen istenséghez semmiféle panaszt nem nyújthat be, nem 
méltatlankodhat. Ilyen hölgy sajnos rengeteg van manapság. Ám adott 
esetben utólagos szolidaritásra fogok buzdítani az ilyen hölgy iránt, ha 
veszteségek érik a Lucó baromságai okán, ugyanis ez a fajta áldozat 
sajnos megkerülhetetlen. Csak ennél nagyobb tömeges áldozat 
kockázatával, és illuzórikus célkitűzések jegyében lehet elnyomni ezt a 
szükségszerűséget, és akkor is az fog kiderülni, hogy időt vesztettünk, 
miközben az összefüggés maradt ugyanaz. Ezért az emberektől 
szolidaritás jár az ilyen nő felé. 
A visszatérő Fehér Herceget pedig kettő fajta igyekezetről lehet 
megismerni: 
-	amint nyeregben érzi magát, egyből próbálja szabotálni a 
további feltámasztósdit, 
-	illetve elkezdené a folyamatot olyan körülmények közé 
igyekezni terelni, amelyekben a szex apropójából  NEM  a mélyebben 
lévő résztvevők emelkednének a morális lépcsőfokokon, hanem a 
magasabban lévők csúsznának lefelé általa. 
Ám ez az igyekezete megfelelő fejlettségi fokon már kezelhető. Ezért 
áramoltattam ki a Lucifer elleni rezisztencia és absztrakt immunitás 
Kulcsait az elmúlt közel négy évben. 
Amúgy mivel a Teremtő Isten Vőlegényként viselkedik és gondolkodik, 
ezért a Világ sorsa a szellemvilág és a mi világunk közötti nyílt és 
átfogóan kiegyensúlyozott együttműködésen múlik. Legalábbis ha 
fokozatos, és az emberiség számára is követhető átmenetekben 
gondolkodunk, és így akarjuk elhárítani a lehető legkülönfélébb hirtelen 
borzalmas megrázkódtatásokat. 

A legjobbakat! 

PhD

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS