Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 854
Copyright (C) HIX
2001-06-01
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re: Suritett levego (mind)  15 sor     (cikkei)
2 A 2-es Henok-Kulcs. (mind)  439 sor     (cikkei)

+ - Re: Suritett levego (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Nem hiszem hogy ok talaltak ki. Tobb eve en mar oran tanultam a
pneumatikus motorokrol, igaz csak emlites szintjen, szoval tutira voltak.

A deltaban nehany eve volt egy amcsi feltalalo, aki csinalt suritett
levegos autot, es nem volt semmi titka, volt benne tartaly, meg ket-harom
munkahenger. Az-az auto max 60-tal ment, es asszem csak 100 KM-tert tett
meg egy feltoltessel, de ez egy maszek hazi gyartmany volt. Mutogattak jo
ideig, mielyen szep. milyen jo, es vegen jott a csattano :
A suritett levegot egy regi rossz, kornyezetszennyezo dieselmotorral
allitotta elo :))) Szoval megint fabol vaskarika. PEdig megoldhatnak, hogy
szelenergia vagy napenergia segitsegevel keszitenek suritett levegot,
persze elektromos kozbeiktatassal. NA mind1. Nincs uj a napa alatt, csak
jo reklam.

Eggor.
+ - A 2-es Henok-Kulcs. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A 2-es H-Kulcs! 
(-Ez az írás az előző kilenc cikk figyelembe vétele nélkül 
csak részlegesen érthető és hasznosítható; -  főleg a 
közvetlenül megelőző cikk nélkül volna teljesen 
érthetetlen .-)
 
A Hermész-Kulcsokkal egyéneket, csoportokat, sőt tömegeket 
lehet kényszeríteni konstruktív magatartás-minták 
követésére; - de ez így természetesen hiányos, sőt kétes 
értékű kijelentés. Pontosabban mondva ugyebár a személyek 
vagy tömegek különféle vonatkozásokban spontán sodródási 
ciklusok szerint élnek, amelyek folyamán láthatóan 
visszaromlanak, egyre jobban lezüllenek, végül hánynak 
egymástól és önmaguktól. (-A H-Kulcsok ezeknek a 
végét „kezelik”-) E spontán szakaszokat a vallás-történelem 
és vallás-etika, sőt a kommersz „kinyilatkoztatási” 
áramlatok is az ember bűnösségével, a bűnből való 
kilábalásának folyamatával, önállóságának megméretésével 
magyarázzák. Ez ellen semmi kifogásom sincs egy bizonyos 
önmarcangoló bűntudati szint kiváltásáig. Ugyanis ezen 
magyarázatok viszonylag magas igazságtartalma ellenére 
fontos kiegészítenivaló az Igazi Tudás-Alapú Papi Rendek 
számára, hogy az Isten fényből szőtt feleség-szobrászatának 
vagyunk a donorai itt a Földön, főleg a hölgyek „nagyon 
donorok”. Júlianna levelezőtársunk „idegen civilizációk” 
általi meggyógyíttatása és gyógyító képességeinek 
hitelessége bennem azt a hipotézist váltja ki, hogy őnála 
felfüggesztették ezt a donorságot; - amely amúgy az auránk 
külső rétegeinek rovására zajlik, de Lucókánk egyre beljebb 
és lejjebb tör ezekben a rétegekben. Nos, a H-Kulcsok az 
ilyen több-kevesebb ideig tartó tömeges donor-ciklusok 
lezárására, vagy felfüggesztésére, az azokban 
felhalmozódott, megrögzött magatartásminta-tartalom 
utólagos feladásának kikényszerítésére használatosak. Ez a 
2-es H-Kulcs kivételével értendő.  Ugyanis a 2-es Kulccsal 
a szerencse „kvázi-dimenzióját” kényszerítjük, és nem az 
embereket. Ha a szerencse kvázi-dimenziója kényszerítheti 
az embereket, akkor a 8-as H-Kulcs értelmében mi is 
jogosultak vagyunk olyan rész-ciklusokra*, amikor a 
szerencse kvázi-dimenzióját immár mi emberek méltóztatunk 
viszontkényszeríteni. (-*ciklus: figyelem, tősgyökeres 
időkomponens-téma.-) 
Ha tényleg az Igazi Kulcsokat találtam meg, akkor 
használjátok minél többen a „Jó”-ra, hogy ellensúlyozva 
legyen a „Rossz”-ra törekvők igyekezetének össz-vektora. 
A 2-es kivételével ugyebár a Hermész Kulcsok által 
mesterségesen kreálunk olyan absztrakciókat, amelyeket 
egyszerű közléssel (-szóban vagy írásban, mindegy-) 
bocsátunk be a „delikvensek” homeosztázisába a stressz 
szokásos pszichofiziológiai érvényesülési hídján át. Ez 
akkor is így működik, ha előre megmondjuk a delikvensnek, 
hogy mit teszünk, mi következik, és miért. E 
pszichofiziológiai hatások biofizikai és/vagy biokémiai 
érvényesülési idejéhez, (-eme multidiszciplináris 
érvényesülési folyamathoz-) tartozik egy tűréshatár-
ingerküszöb. E belső ingerküszöbhöz tartozó érvényesülési 
IDŐ  LETELTÉVEL a delikvensek elkezdik hűen követni a H-
Kulcsokat korrektül alkalmazó személy(-ek-) által elvárt 
magatartást. Ez az absztrakciós gyökerű, de tisztán 
biológiai érvényesülési idő a történelmi korszakokon át hol 
nő, hol csökken. Most éppen nagyon le van csökkenve. 
Ilyenkor aranykornak kell következnie, ellenkező esetben a 
génkészlet úgy lerongyolódik, mint hernyóselyem a 
kénsavban. 
Ez az érvényesülési idő a jólétben növekszik, tehát pl. 
ekkor a Tudás-alapú papságnak nagy létszámban és eszköz-
rendszerrel kell sulykolnia a Kulcsok alapján megtervezett 
mondanivalóját, hogy eme inger-küszöb határértékhez tartozó 
kényszer-erőt elérve ki is válthassa a tervezett hatást. 
Ugyanakkor a gazdaságilag és egyéb stressz-dömpinggel 
kizsigerelt populációkban ez az érvényesülési idő-
intervallum szűkül, szinte AZONNALIVÁ válik. Ilyenkor egy 
ember is el tud indítani történelmi horderejű hírláncokat, 
mert a stressz-struktúrák csak úgy nyelik az újat….., mint 
kacsa a nokedlit, vagy mint pornószínésznő 
a „férfiasságot”…. Ez a nagy hatást kiváltani képes 
garancia érvényes a hírláncok szájról-szájra (-e-mail 
fiókról fiókra-) történő terjedésére, és a „minta erősíti a 
mintát” típusú ösztönös „táv-mágiára” egyaránt. A 
druidáknak ezért kellett megégetniük azt az embert, akit 
még a fődruida sem tudott „megjavítani”, mert az nem 
maradhatott benne „mindenki vesztére” a közös 
holostrukturális mátrixban; - ti. ahol nem csak a minta 
erősíti a mintát, hanem a méreg-hatás is erősíti a méreg-
hatást : ld. homoszexualitás. Egy populációt nem csak úgy 
lehet kiirtani, hogy Ciklon-B-t szórunk rájuk a fürdő 
helyett, hanem úgy is, hogy a homoszexualitást követendő 
példaként állítjuk eléjük. Tehát ott tartottunk, hogy az 
absztrakciók rövid (-szinte azonnali-) stressz-
érvényesülési időszaka alatt egyvalaki is el tud indítani 
nagy hatású folyamatokat. Ld. pl. Tőkés László magyar 
létére román forradalmat csinált a H-Kulcsok bizonyára 
ösztönös alkalmazásával. Vagy pl. vegyük azt a 
közelmúltbeli példát, hogy valaki elindított az Interneten 
egy Danon-ellenes bojkott-felhívást, és óriási hatása volt. 
Ez a „spam” engem is megtalált, és a csak gratulálni tudok 
az ismeretlen „kollégának” : a Danon meghátrált, a 
tárgyalóküldöttségüket szállító külön repülőgép állítólag 
kitérő repülőtéren „kényszerleszállást” hajtott végre, 
miközben erről a légi-irányítás sehol sem tudott. Ez igen: 
feltámadt a populáció absztrakt immunitása. Így hát 
alighanem meglehetősen biztosra megyek, amikor ebbe az 
immúnis közegbe beleviszem a Hermész-Kulcsokat. Az 
Igazságarányosságban már megírtam, de most még tömörebben 
újraírtam őket, és egy-egy aktuális konkrét példába 
ágyazottan közlöm őket. Maguk az aktuális példák (-ti., 
amelyekbe ágyazom a Kulcsokat-) legyenek azok, amelyeknek 
hatása, vagy annak elmaradása által megtudhatjuk, hogy 
tényleg azt találtam-e meg, amit mondok. Ha gondoljátok, ha 
tetszik, akkor terjesszétek őket MLM „spam”-ban, ahogy a 
Danon-ellenes bojkott is gazdaság-történelmet csinált a 
szemünk előtt. 

A 2-es Számú Hermész-Kulcsot a konkrét aktualitás végéből 
világítom meg, mert hogy csak egy konkrét következetességi 
ciklusból kibontakoztatva értelmezhető. A Kulcsok közös 
lényege, hogy csak az használhatja őket a saját céljaira, 
aki előbb tudja őszintén képviselni azt a régebbi 
információt, újítást, stb., amelyen keresztül (-amellyel 
egybecsomagolva-) ő kapta a Kulcsot. Én az ún. királynő-
legitimizmust és a miniállam-gondolatiság Kelet felé való 
terjedését propagálom a Kulcsok segítségével : tehát 
kétlem, hogy bárkinek működne a Kulcs a saját csip-csup 
ügyeiben, aki nem ehhez az új áramlathoz igazítja hozzá a 
saját pótlólagos óhaját, amelyhez ugyebár majdan használni 
akarja a Kulcsokat. (-!!!-)
Aki már túl nagynak gondolja a nihilt, az nyugodtan 
végezzen gondolatkísérleteket e kulcs ellen és mellett. De 
szerintem kezdje a mellette szóló kísérlettel, ugyanis ha 
jól működik, akkor minek ellene lenni. A legitimizmus 
egyébként a királynak a népből való kiemeléséről szól a 
royalizmussal vagy monarchizmussal szemben, amikoris az 
elaggott, elhunyt király fiú-örökösét, vagy elsőszülöttjét 
emelik a trónra, és támogatják hűen. A királynő-
legitimizmus az Aranykor Kulcsa, tehát általánosságban 
ennek a történelmi jelenségnek a légkörébe ágyazottan tudom 
demonstrálni a 2-es Sz. Hermész-Kulcsot. 
A Sacra Corona c. filmben láthatjuk a szabad ég alatt 
kibontakozó legitimizmust, amint a népből királyt emelnek 
föl. Se TV, se Internet, se parlamenti kupola, csak népi 
hírláncok. Ma, az emberek teljesen immúnisak lettek az 
elektromos és írott média hatalmi praktikáival szemben, 
csak a szórakoztató képsorokat keresi a tekintetük. Ez az 
én szememben nem kevesebbet jelent, mint hogy maga a Szabad 
Ég alatti legitimizmus ősi praktikáinak és paramentális* 
vonatkozásainak összessége most ugyanúgy immúnis és 
rezisztens a modern média ill. a Hivatalos Szervek bármely 
esetleges ellenáramlatával szemben, mint ahogy az agonizáló 
hatalmi praktikák is immár lepattannak az emberek sokat 
látott „gógyijáról”, leperegnek az „impregnált” 
megfontolásaikról. (-*Nem parlamentáris, hanem 
paramentális, tehát még az alatti, amit idáig mentálisnak 
gondoltunk.-) Most aztán ugyanúgy működtethető a konkrét 
gyakorlati királynő-legitimizmus a nép között, mint ha nem 
is volna se média, sem pedig semmiféle hivatalos közeg, 
amelyet nagy hatásúnak gondoltunk, amely elvben 
ellenállhat…... Azért királynő-legitimizmust, mert a király-
legitimizmus korszakában „patakvér” folyik, ahogy azt az 
említett filmben láthatjuk; - de pl. Mátyás vagy Artúr 
király korában sem volt más a helyzet. A király-
legitimizmust mindig elfolyó vér hektolitereiben mérik, míg 
a királynő-legitimizmus ugyan egy még összetettebb dolog, 
de ez utóbbit meg az aranykor pénz-fedezetében mérik……; - 
és ugyebár nem az elfolyt vér hektoliterében. Az aranykorok 
férfi-királyainak is inkább a feleségük csinálta az 
aranykort, míg a király férjek egy sereg szempontban csak 
asszisztáltak. Gorbacsov nem azért nem hozott aranykort a 
Szovjetunióra, mert nem lett volna alkalmas személyiség, 
hanem mert valójában Raisza Gorbacsova bizonyult 
túlságosan „könnyűnek” e megmérettetés előtt. 
De térjünk vissza az egyéni, sőt a csoportos/tömeges 
befolyásoláshoz….: 
Ma gyakorlatilag ugyanaz a helyzet és a 
mélylélektani „valós hatás-vektorok térképe”, mint volt 
akkor, amikor nem is voltak ezek a XX-XXI. szd.-i 
kellékek; - ahogy a Sacra Corona c. filmben láthatjuk. 
Ebben a tekintetben tehát visszasüllyedtünk a középkorba, 
míg a szórakoztatás témakörében már a XXI. szd. azon 
fejezeteiben szárnyalunk, amelyeket „naptárilag” még el sem 
értünk. A szegény jelen periódus pedig reszket a Hermész-
Kulcsok iránti fogékonyság talányos magányában. Most pedig 
jön egy szuggesztív (-már-már oktrojáló-) betét, de ti az 
olvasása közben arra a szabadságotokra összpontosítsatok, 
hogy ugyanezt példának vagy mintának használva saját 
deduktív ciklusokat alkossatok a kreativitásotok erejével: 
A Királynő-legitimizmus süt belőlem, 
-	amikor beszélgetek, amikor e-mail-t írok, 
-	sőt a növények közelségében vagy zenehallgatás 
közben is ugyanezen feltündöklő irányzat iránti fokozott 
fogékonyságot töltök át az adott kis *állat vagy növény** 
más példányához közel álló emberekre; 
-	vagy ugyanazt a zenét máskor és máshol hallgató 
emberekre; 
-	vagy csak egyszerűen sorban állás közben töltődik 
át rólam az emberekre 
ahogy hajdan a druidák is művelték az ilyesmit. (-Mások 
sajnos ugyanígy „mérgezik az étert”, az aggyal kommunikáló 
információs mezőket, amelyet most a királynő-
legitimizmus „édesít” a Kozmoszból.-) 
Utána már csak meg kell szólítani azt, ami úgyis bennük 
van, amiről tudom, hogy ott van, hisz én (-is-) csempésztem 
beléjük. (-*Az egyiptomiaknál ez a „közvetítő” kisállat 
volt a skarabeusz és a macska. A druidáknál **ez a növény 
volt és lesz a makk. Igazság szerint ember is használható 
erre a közvetítő szerepre, méghozzá mind fehér-, mind 
fekete mágiai célkitűzésekben.-) 
Az egész emberiség királynő-legitimista a lelke legmélyén, 
tehát én legfeljebb csak a lelkünkben zajló felszínre 
segítés folyamatának egy tudatosabb egyéne lehetek…. Nemrég 
a Magyarok Házában is látható volt egy kimondottan királynő-
legitimista képzőművészeti kiállítás; - tehát ezt az 
irányzatot, ezt a „menekülési irányt” nem csak én csinálom, 
hanem ez a Kozmoszból árad a művészek és kísérletező 
nyitott elmék felé. 
No és ezek után egyszerűen kár is volna bármi másban 
erőlködni, mint az aktuális irányzat, amely feltündöklése 
elkerülhetetlen. Ez az agyunkkal kommunikáló információs 
mezők törvényszerűségei szerint működik így; - én csak 
észreveszem, de azért egy exkluzív szűk kört illik 
tájékoztatnom. Ezek vagytok ti. 
Ilyen gondolatkísérletek vége felé járok, és természetesen 
sok örömet, sikert, de sok kudarcot és nehézséget is 
átéltem. Ez utóbbiak azonban mára már a lenullázódás 
küszöbére szorultak. 

Most jön a 2-es Kulcs, amely klasszikus mintája szerint a 
keretszempontokról és a csip-csup ügyekről egyszerre és 
felváltva emlékezünk meg. Mindezt lehetőleg koedukáltan. 
Igazság szerint egyneműek között is működik a 2-es H-Kulcs, 
és a Tudás-alapú papi rendek minden bizonnyal ennek 
köszönhetik a vagyonukat. De a 2-es Kulcs tartós 
koedukálatlan kiaknázásával a két nem borzasztóan el tud 
távolodni egymástól, ahogy pl. a katolicizmusban is 
láthatjuk. Mellesleg a 2-es Kulcs szerint szónokló szónok, 
sőt e Kulcs szerint beszélgető társaság gyógyít, ugyanis a 
betegségek nagy részében az ilyen váltakozó kommunikációs 
minta hiány is apportként tudatosítandó. 

A deduktív közlési struktúra: a nagytól a kicsi felé, az 
egésztől a részlet felé, a távoli szempontoktól a  közeliek 
felé, a magasztos szempontoktól vagy a keretszempontoktól a 
banális szempontok felé, a szenttől a profán felé tartó 
kifejtési vagy kibontakoz(-tat-)ási módszer. 
Az induktív ennek értelemszerű fordítottja. 
A deduktív-induktív összehasonlítás nem tévesztendő össze a 
4-es H-Kulcs konvergens-divergens összehasonlításával. 
A deduktív gondolkodásmód egy specifikus változata szerint 
a jövőtől a múlt felé bontakoztatjuk ki a mondanivalót. Az 
emberek értelemszerűen fordítva, azaz induktívan 
gondolkoznak, tehát „rendesen” az időben előrefelé haladva 
bontakoztatják ki a mondanivalóikat. Azonban a deduktív 
beszélgetési mintáknak (-főleg az induktív és deduktív 
minták 2-es H-Kulcs szerinti váltogatásának-) 
szabályszerűen „íze” és gyógyító hatása van. E közlési 
minta diszciplínája és tétje teljesen közömbös, a hatása 
azonban mind az egészségünkre, mind a szerencsénkre nézve 
elvitathatatlan. 
Tehát egy bármely (-valós vagy fiktív, mindegy-) 
keretszempont a kommunikációs ciklusokban és koedukált 
egyetértési modellekben deduktív szempontként használva 
jelentősen gyorsíthatjuk a saját egyszerű személyes 
óhajaink beteljesülését a Szerencse kvázi-dimenziójában. Ez 
úgy zajlik, hogy koedukált társaságban beszélgetünk azon 
soron következő óhajainkról, amelyekre ráférne némi 
szerencse, de megemlékezünk a deduktív keret-
feltételeinkről, és az afelőli mély egyetértésünkről is. Az 
előbbi az induktív ciklus, az utóbbi annak deduktív párja. 
A fizikai értelemben véve „el nem dőlő” embereknek vagy van 
kettő lábuk, vagy van mankó az egyik helyén. A varázs-erejű 
kommunikációnak is minimum kettő lábon kell állnia : az 
induktív (-profán-) és a deduktív (-magasztos-) lábon. 
Ilyen pofon egyszerű a szerencse-varázslat, és a 
referenciák rövidesen tarolni fognak. Ezért a dolog csak (-
minimum-) párban gyakorolható, tehát pl. most én, miközben 
verem a billentyűket, bizony nagyon kevés vagyok a Kulcsaim 
edzett tudásával. 
A 2-es Számú Hermész-Kulcs arról szól, hogy az ügyeinkről 
beszélgetve váltogatjuk az induktív és deduktív ciklusokat, 
a kicsi és a nagy szempontokról való megemlékezést. Pl. 
váltogatjuk a közeli és távoli támpontjaink áttekintését; - 
tehát a mondanivalónk kibontakozásának iránya lesz hol 
induktív, hol deduktív. Ez a kommunikációs modell 
félelmetesen gyorsítja az óhajaink beteljesülését. Némi 
kreativitás persze kell hozzá, de az előbb-utóbb 
fokozódik….  Próbáljátok ki, én vállalom a megmérettetést.. 
Azért írtam le a királynő-legitimizmust, mint keret-
szempontot, mert így legalább rendelkezésre áll az előre 
kidolgozott deduktív ciklus. Igazság szerint bárki 
bármilyen vonzó keretszempontot kitalálhat, és megpróbálhat 
működtetni a szükséges deduktív ciklus érdekében: fásítás, 
munkahely-teremtés, óvodai vagy kórházi szórakoztatás, stb. 
De ha az nem megy, akkor nem menekülhetünk az induktív 
irányba, mert akkor előbb-utóbb megint csak egy lábon fog 
állni a kommunikációnk. Ezért kell ilyenkor „felfelé”, egy 
még átfogóbb keret-modell felé tágítanunk. Annak csúcsán 
pedig a Teremtés kezdete óta a királynő-legitimizmus áll. 

Tehát pl. használhatjuk nyugodtan a jelenlegi 
keretszempontok éljenzését is (-pártok, parlamentarizmus, 
önkormányzatok-), de ez sajnos már egy „telített” és letűnő 
keretszempont, csak kapcsoljátok be a TV-t. Aki jóhiszeműen 
akarja provokálni a szerencséjét, és nincs egy saját működő 
keretszempontja, az ismerje fel, és használja a királynő-
legitimizmust, mint keret-szempontot a 2-es Kulcs varázs-
ciklusaiban. Összefoglalva, tehát a Kettes Számú Kulcs a 
következő komponensekből áll: 
A soron következő csip-csup ügyeinkről való beszélgetés, 
amellyel együtt vagy az aktuális keretszempont-rendszert 
éljenzik a diskuráló partnerek, vagy idejekorán felismerik 
a soron következő keretszempont-rendszert, és akkor a 
letűnőt egyre mérsékeltebben, míg a jövő felől közeledőt 
egyre jobban éljenzik. Mindezt lehetőleg hangsúlyozottan 
koedukáltan. 

Nézzük a gyakorlati példákat: Japán mindkettő vallása (-a 
Buddhizmus és a Sintoizmus-), mint ún. „védikus vallások”, 
erőteljesen deduktív túlsúlyúak. A három ábrahámita 
világvallás inkább induktív túlsúlyú, főleg a Judaizmus és 
a Kereszténység (-mint Japán II. Világháborús ellenségei-) 
nagyon induktívak. Amikor a japánok Hirosima és Nagaszaki 
után kénytelenek voltak feltétel nélküli kapituláció 
lehetőségéért könyörögni, akkor utólag kénytelenek voltak 
eltöprengeni, hogy „no akkor mi is történt ’Pearl Harbour’-
tól Nagaszakiig”. Nekiláttak az iménti ellenfeleik 
gondolkodásmódja elemzésének. Ha nem is az „induktív és 
deduktív” szót használták, de arra az analógiára 
mindenképpen rájöttek, hogy a győztesek gondolkodásmódja 
mimindenben volt az ÖVÉK  FORDÍTOTTJA. Utána elkezdték 
alkalmazni is a tanultakat, de önmagukat sem tagadhatták 
meg teljesen. Így alakult ki náluk az induktív és deduktív 
gondolkodásmód VÁLTOGATÁSA, (-mint a 2-es H-Kulcs-) 
amelynek az ízére rákaptak, és onnantól fogva jaj volt a 
gazdasági vetélytársaknak. Ekkortól aztán ugyanúgy piaci 
alapokra helyeződött a keleti gondolkodásmód nyugati 
exportja, mint a japán termékeké; - méghozzá ugyanazon 2-es 
H-Kulcs iránti szomj és fogékonyság „motorja” által hajtva. 
A rendszerváltás alatt és után is azok gazdagodtak meg, 
akik egyszerre tudtak fennakadás nélkül helyeslőleg 
nyilatkozni az érvényes keretszempontokról, és a saját csip-
csup ambícióikról. Sokan azt mondtuk rájuk, hogy 
kétszínűek, mert a Kádár-Berecz-Aczél féle rendszert és az 
MDF-SZDSZ paktumot szinte egyszerre tudták helyeselni. Ez 
valóban tényleg nem volt a leggusztusosabb se látványnak, 
se kulisszák mögötti hajtómotornak, de…, de… De az 5-ös és 
a 2-es H-Kulcs bölcsességének minden pontban makulátlanul 
megfelelt. Magát a Világkommunizmust Lenin az 5-ös H-Kulcs 
erejével alapozta meg, és később ugyanazon 5-ös H-Kulcs 
erejével bontották le; - amit Billy Graham sulykolt a 
nyugati delegációkba, mielőtt a komcsi szektorba látogattak 
volna egy kis „rendszer-kivásárlásra”. Gorbacsov felfogta 
az 5-ös Kulcsot, de otthonról nem, csak külföldről kapott 
hozzá magasztalást. Ma is az jut könnyen pénzhez, aki 
egyszerre tud fesztelen lenni a jelenleg érvényes 
keretszempontok, és a saját csip-csup ügyeinek helyeslő 
tálalásában. Ez a pénz mindenkori érzelmi hullámhossza. 
Gondoljunk csak bele, hogy ki adna pénzt a saját 
ellenségének, hogy az utána destabilizálja vele az érvényes 
és működő közmegegyezést. Ezen a kényes ponton sok 
meghódítanivaló űr tátong még az emberek absztrakt 
gondolkodása, szokásai, és gazdasági reflexei előtt. (-
Ebben kell élen járniuk a lévitáknak, nem pedig a „tűz” 
felé való robot-sodródásban, mint teszik e sorok 
születésekor.-) 
A listán Endre képviseli ezt a jogos igényt, de lám, az 
aktualizált Kulcsokat én adom át neki is ugyanúgy, mint 
bárkinek. Ha pl. az iménti ellenlábasok egy jobb világot 
hoznak el azon a pénzen ugyanazon 5-ös H-Kulcs erejével, 
mint amely Kulcs nevében tőlük mindaddig megtagadták a 
pénzt, akkor lám ott van a 6-7-8 H-Kulcsok fordulópontja. 
Ha ezt a mentalitást értik a léviták, akkor lassíthatják a 
druidizmus előli kihátrálásukat. Méghozzá azért 
lassíthatják, mert így átmenetileg egy éles közegben 
gyakorolhatják és demonstrálhatják, hogy mit nem szabad 
elbaltázniuk a jövőben. Ha viszont ezt nem érnék fel 
ésszel, akkor nagy számban égniük kell, ellenkező esetben 
egyszerűen nincs Jövő az Emberiség előtt. 
Ami pedig a ti pénzhez jut(-tat-)ásotokat illeti, nos 
tovább részletezem a „varázs-mentalitást”, az eddigieknek 
mindenben megfelelően. Ahol a jelenlegi érvényes 
keretszempontokat (-pártok, stb.-) fesztelenül tárgyalják, 
ott ti is fesztelen helyesléssel beszélgessetek a jelenlegi 
keretszempontokról és a saját csip-csup ügyeitekről 
egyaránt. Ahol viszont feszélyezve látjátok a jelenlegi 
keretszempontok helyeslésének egyre kényesebb kérdését, (-
ha javasolhatom, ezt ne ti erőltessétek, gurul ez a labda 
önmagától is-) ott a letűnő keretszempontokról (-pl., hogy 
a pártok az új Pénz-emisszió egyedüli pontjai-) ne 
ellenséges hangnemben beszéljetek, hanem csak mint a 
küldetését beteljesítve békésen kikopó, letűnő modellekről, 
amelyet egy merőben új közmegegyezési struktúrának kell 
követnie. Ugyebár a saját csip-csup ambícióitokat 
ugyanolyan fesztelenül kell helyeselni és helyeseltetni, 
ahogy a másokét is. De ezt tenni még nem számít a 2-es H-
Kulcs „varázsmodelljének”, ha ennek a tulajdonképpeni 
induktív ciklusnak nincsenek deduktív 
támpontjai, „váltótársai”. Ez ugyanis olyan lenne, mint ha 
pingpongoznánk, de a szerváinkat soha senki sem ütné 
vissza. Bizony a H-Kulcsok nem alkalmasak a pingpong és a 
pasziánsz „házasítására”. Ezért kellett terjengősen 
demonstrálnom egyik lehetséges pozitív példaként a királynő-
legitimizmust, hogy egyáltalán legyenek keretszempontok, 
álljon a szíves rendelkezésetekre legalább egy konkrét 
kiinduló pont a tulajdonképpeni varázs-beszélgetéseitek 
deduktív rész-ciklusaihoz. Maga Hermész ezt a gyakorlatias 
megfogalmazást egy nagyon-nagyon poétikus passzussal írja 
le: „Ereszkedj a mélységekbe, majd a magasságokba, majd 
megint a mélységekbe, és így tovább…. „ (-Tartalmi idézet.-
) Éppen ezért ahol a politika mentális fájdalom-forrásként 
van jelen, ott a saját csip-csup ügyeinkről való 
beszélgetés induktív ciklusait a Királynő-legitimizmusról 
való beszélgetési ciklusokkal (-mint mindenképpen 
elengedhetetlen deduktív „kellékkel”-) javaslom átkeverni. 
Ekkor a jelenlegi és a következő keretszempont-rendszer 
átmenetébe tudunk beilleszkedni az ambícióinkkal együtt, és 
vagy utóbb, vagy inkább előbb, de pénzhez jutunk.  
Nyomatékosan ismétlem, hogy lehetnek „saját-gyártmányú” 
keretszempontjaitok is. Ugyanis a szempontok (-akár a csip-
csup szempontok, akár a keret-szempontok-) csak akkor 
ütköznek, ha az emberek mesterségesen ütköztetik őket. Ha 
tehát ti nem ütköztetitek a „saját-gyártmányú” 
szempontjaitokat sem a királynő-legitimizmussal, sem a 
jelenleg érvényes keretszempont-rendszerrel, akkor annak 
működnie kell a szerencse kvázi-dimenziójának „térdre 
kényszerítésében”. 
Ha valaki nem ért valamit, akkor inkább a 06-70/310-90-25-
ös telefonon kérdezze meg, és ahol éppen vagyok, amilyen 
gyorsan csak lehet, Matáv-vonalon folytatjuk szóban. 
Ugyanis ezt a fiókomat nem biztos, hogy minden nap meg 
tudom látogatni. Arról nem is beszélve hogy egy Jávor 
Gergely nevű ügyes hacker már „rá is állt” a többi 
fiókomra…..

A lehető legeslegjobbakat kívánom mindenkinek!

Dr.* Szabó Tamás
Dr*. nem mint doktor, hanem mint DRuida. 
www.extra.hu/absztimm
www.extra.hu/igazarany
www.extra.hu/aranykor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS