Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1377
Copyright (C) HIX
2003-09-10
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Vegido profeciak, logikai egyenletek. (mind)  195 sor     (cikkei)
2 Vegido profeciak, logikai egyenletek./ FOLYT. KOV. (mind)  190 sor     (cikkei)

+ - Vegido profeciak, logikai egyenletek. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

VÉGIDŐ PRÓFÉCIÁK , LOGIKAI EGYENLETEK. / Mi, mikor, miért akkor? 

Kedves Lista! 

Az átfogó méltóság-mentő logikai egyenletek ígéretében dolgozom a 
háttérben, amikoris mindenki méltóságát meg kell mentenem, vagy 
különben neki se kezdjek. Legalábbis immár nagy gyakorlat, edzettség 
és erős motiváltság van ezen eltökélt szándékom mögött. A sorozat 
címe az lesz, hogy „Maradj veszteg Nibiruci I. – II. – III. – IV. – stb……” 
Azonban annak hulladékaiból is fel tudok tenni a listákra dolgokat 
menet közben. Annak a sorozatnak az első része csak akkor fog 
felkerülni, ha maga a bennük kikerekedő logikai egyenlet végre teljesen 
zárt lesz, illetve az esetleges rései meg lesznek jelölve, hogy ez kérem 
szépen itt egy pici rés……, de a többi vonatkozása teljesen zárt. 
Most a Végidők biblikus próféciáit értékelem ki a sorrendiségi és idő-
komponensekre kiélezve. 
Jézus a próféciáiban azt mondja, hogy amikor nemzet nemzet ellen 
támad, akkor még nincs közel egészen a Vég…., és az Új 
Megnyitása……. Hanem amikor Jeruzsálemet idegen seregek árasztják el 
és tapossák meg, akkor már egészen közel van a Vég…… De mellesleg 
isteni értékrendben értékelve a „közeli Vég” is jelenthet földi 
értelemben véve hosszabb időt. 
Az Újszövetséget lezáró Jelenések Könyvéből nehéz sorrendiséget 
megállapítani, de nem teljesen lehetetlen vállalkozás. Eliphas Lévi XIX 
szd.-i híres mágia-történész áradozik a Jelenések Könyvéről, hogy az 
azért szuper, mert „kabbalisztikus”…… 
A kabbalisztikus kódolás azt jelenti, hogy önkényesen kijelölünk egy 
középpontot, és onnan mintegy vonalasan tükrözve a szöveg széleiről 
teljes tartományban mondatokat és vagy fejezeteket cserélünk fel két 
oldaláról a vonalas tükrözés elvén. Ekkor a benne lévő időrendi 
következetesség és ok-okozati következetesség felborul, így az 
ún. „avatatlan szem” nem fog semmit sem érteni. Az „avatott” szem is 
izzadni fog az erőlködéstől, mert nehéz lesz kikövetkeztetnie, hogy hol 
van az a középpont, ahonnan áthajigálták a mondatokat vagy akár 
kisebb fejezeteket ama középső mondathoz viszonyított másik térfélre. 
Az Ószövetséget lezáró Malakiás Könyve is ilyen: ott megfejtettem ezt a 
középpontot, és cserébe egy magas röptű, ám mélyen szántó szöveget 
kaptam azon zagyvaság helyett, ami abban a prófétai könyvben 
manapság olvasható. A Malakiás Könyv 3 oldalas, a Jelenések Könyve 
sokkal több. Tehát nem tudom ez utóbbinak a „kabbalisztikus” 
középpontját kiszúrni, de mivel a mai közkeletű Apokalipszis-szöveg 
részleteinek „kabbalisztikus” mivolta abszolút biztos, így máris sokkal 
több tájékozódási pontom van, mint annak, aki értelmes emberként 
csak lelkesedésből bújja a Jelenéseket, és ideje is van rá. 
Én a szunnita Iszlám „Szunnáit” is felhasználom tájékozódási pontként. 
Az biztosan NEM kabbalisztikus kódolású. A Szunnák is Mohamed 
próféciáiról szólnak, de a költészeti magasztosságuk lendülete 
alacsonyabb, ám cserébe a tartalmi tekintetben részlet-gazdagabbak, 
mint a Korán. A Korán szinte énekelhető a rímek áhítata okán, a 
Szunnák csak egyszerűen olvashatók. 
A Szunnák nincsenek lefordítva magyarra, a főbb idegen nyelvekre is 
csak részleteket fordítottak le belőle. Csak araboktól érdemes 
érdeklődni, de nyilván meg kell válogatni, hogy kitől. 
A Szunnák és a Jelenések Könyve abban közös, hogy mindkettő említi, 
hogy az Istentől eredő Személyiség, és az Antikrisztus is eljön. 
Mindkettő Forrás-Mű szerint az Időben elkülönítve jönnek el, holott 
elvben eljöhetnének egyszerre is…..;-) Én ezt a lehetőséget is elemezni 
fogom….., de térjünk vissza a sorrendiségi kérdésekhez.  
A kabbalisztikus kódolást megúszó Szunnákban az Antikrisztus 
egyértelműen ELŐBB jön el, mint az Istentől jövő Személyiség: a 
Mehdi. A Jelenések Könyvében fordítva van: előbb Két Tanú lép fel az 
Isten nevében, majd őket bizonytalan idővel követi az Antikrisztus 
fellépése. A Jelenések szöveg-részleteinek sorrendje következetlen 
abban az értelemben, hogy az Antikrisztus az után jönne el, hogy az 
Isten megugrasztja a Földről a Nagy Szajhát, aki megrontja a népeket. 
(-Logikailag ez függhet össze a Nibiru funkciójával.-) 
Tehát az Antikrisztusnak a Nagy Szajha Földről való elűzetése utáni 
eljövetele értelmetlen, ez a részlet nyilván a kabbalisztikus kódolás 
miatt került ön-ellentmondásos sorrendbe. 
Ha ez a „megugrasztás” megtörténik, akkor semmiféle 
Antikrisztuskának nincs többé esélye, egyszerűen szerkezetileg nincs 
esélye, mert a most is működő Föld-Ember-Univerzum kapcsolási rajz 
nem biztosít mögéje semmit. 
Mindkét Nagy Mű paranormális képességeket tulajdonít az 
Antikrisztusnak és az Isten nevében fellépő Személyiség(-ek-)nek 
egyaránt, ám a sorrendiségükben fordított az elsőbbség kérdése: a 
Szunnákban az Antikrisztus jön előbb, a Jelenések Könyvében a Két 
Tanú lépnek fel előbb, akik közül az egyik az Ószövetségben is 
beharangozott Illés próféta: Ugyanis beavatkozhat az időjárásba, és 
egyéb nyilvánvaló Illés-attribútumokat képvisel. A Szunnák szerint az 
Istentől eredő Végidős Személyiségnek kerek lesz a feje, tehát Oszama 
bin Láden a maga paripa-arcával „szunnailag” ki van zárva. 
Az „eljövendő” Antikrisztus nem lehetett Hitler, mert nem voltak 
paranormális képességei, csak nagyon szerette volna, ha lennének…. 
Köztudott, hogy tibeti szerzeteseket szerződtetett, (-állítólag a 
korabeli berlini csatáról tudósító híradó filmeken látható a menekülésük 
a bunkerből-). Ám nem a szerzetesek paranormális képességei 
cuppantak át Hitlerre, hanem a Führer mágikus impotenciája ragadt 
vissza a szerzetesekre….. 
A Jelenések Könyve az Antikrisztusnak, és a nem teljesen tisztázott 
kísérővel kísért Illésnek egyaránt napra pontosan 3 és fél 
év „műsoridőt” ad. A Jelenések Könyvének a kabbalisztikus kódolás 
miatt elbizonytalanodott következetességi sorrendjéből azért az 
kivehető, hogy a Két Tanú szinte pont akkor jelenti be és mutatja is 
meg a paranormális képességeit, azaz lépnek fel, amikor Jeruzsálemet 
megtapossák a külföldi katonacsizmák. Ez azért érdekes, mert az 
Ószövetségben az szerepel, hogy azok ellen a külföldi seregek ellen 
maga az Úr fogja megvívni a harcot. Ez a „harc” persze állhat verbális 
érvelésből is……., és nem feltétlenül azonnal az erőszakos viszont-
csapás pusztítására kell gondolnunk. 
Ugyan semmit nem merek tuti-biztosra mondani, ám közel biztosra 
merem prognosztizálni, hogy valamelyik Oldal képviselője rövidesen 
fellép, és be is mutatja a paranormális képességeit. Rövidesen, azaz 
heteken vagy hónapokon, de semmiképpen sem éveken belül. Ez egy 
fontos tippem, amit fel merek vállalni, és biblikus, illetve logikai 
természetű indokokat is kibontakoztatok a tippem alá. 
Nem azért mondom, hogy talán a Szunnák által prognosztizált 
Antikrisztuska kapja az elsőbbséget, mert Mohamed fontosabb lenne a 
számomra, mint János apostol, a Jelenések Könyvének szerzője…., vagy 
éppen mert Mohamed később jött, mint János apostol, aki utóbbit eleve 
is dekódolni kell a kabbalisztikus kódolás miatt…... Hanem azért merem 
így gondolni, mert az Istentől megszokott előzékenységből is az 
következik, hogy Lucifer kapja ezt a lehetőséget, nevezetesen: ha 
akarja, akkor igénybe is veheti az elsőbbséget a sorrendben, de vajon 
megteszi-e”?!?” 
Ha nem veszi igénybe, akkor visszaengedi a lehetőséget Istennek, aki 
pl. Illést küldi végidős műsort csinálni. Az biztos, hogy bárki lép fel 
hatékony, egyértelmű világ-befolyásoló igénnyel, az Iszlám és a 
Keresztény világnak a Személyiség iránti megítélése eleinte zavarodott, 
és ellenkező lesz. Ezen a Jelenések Könyvének sikeres dekódolása 
valamelyest enyhíthet; - de az meg a kabbalisztikus kódolások körüli 
szokásos ködösítések miatt bonyolult kérdés. 
Éppen ezért a Világ és az Egyházak egyaránt rá lesznek szorulva, hogy 
kivárjanak, és a „műsor” minősége valamint annak érdemi gyümölcsei 
alapján ítéljék meg, hogy melyik térfélről van az a Személyiség, aki a 
sorrendben előbb lépett fel. 
Feltételezhető, hogy a Jelenések Könyvének 11. fejezetében Isten 
Kettő Tanúja közül az egyik nő lesz. Ez egy merőben új-generációs 
koncepció a bibliai lábjegyzetekhez képest, amelyek rendre Illésnek és 
Énoknak, vagy Illésnek és Mózesnek dekódolják a Két Tanút; - tehát 
kettő férfinek. Ez a Női Tanú féle koncepció egyszerre egy csodálatos 
lehetőség, és egy további összezavaró tényező, amely nem feltétlenül 
összezavaró abban az értelemben, hogy az illető Férfi- és Nő-
Személyiség működésének úgyis rövidesen nyilvánvaló „gyümölcsei” 
lesznek. Jézus azzal nyugtatta a zaklatottan faggatózó tanítványait, 
hogy „a gyümölcseiről ismerszik meg a jó és a rossz fa is”. 
Mostantól csökken a prognózisaim logikai egyenleti bázisa, és növekszik 
a sejtések részaránya, de nem teljesen hátrálnak ki mögüle a 
logikumok, tehát: Pl. nagyonis elképzelhető, hogy ugyanazt a Felkészült 
Nőt Lucifer és az Istentől eredő Személyiség egyaránt felkéri a „Két 
Tanú” klisére, 3 és fél évre; - és akkor az immár végleg konkretizálódó 
sorrendiséget az a földi nő, annak a nőnek az akkori, pillanatnyi 
választása fogja eldönteni, immár 3 és fél évre, hogy melyik oldal 
képviselője kapja meg először a műsoridőt, valamint hozzá a mágikus 
kvótát is. Ezért nem is baj, hogy ma még nem egyértelmű az a fránya 
sorrendiség….. 
Ezt a lépést az elkövetkező hetekre és hónapokra prognosztizálom, sejt
(-tet-)em, tehát hogy valamelyik Térfél megkezdi a végidős műsort: 
Vagy egy magányos Személyiségen keresztül, (-mint hajdanán-) vagy 
egy Ember-pár munkásságában, ami egy szélsőségesen érdekfeszítő 
eshetőség….. Ennek a visszafojtott várakozását szagolják a druida 
szagló-szerveim….. 

Térjünk vissza az idegen csapatok jeruzsálemi bevonulására vonatkozó 
bibliai próféciákhoz, és vegyük át az erre utaló segéd-státuszú, ma már 
nyilvánvaló logikumokat: Irakra vonatkozóan az a közelmúltbéli boszniai 
tény kíséri a logikai oldalról összehasonlító adatként a következtetésre 
hasonlító agyműködést, hogy egy angol tábornok a balkáni háborúban 
megtagadta Javiel Solana akkori NATO főtitkár tűzparancsát. Történt 
ugyanis, hogy az orosz békefenntartók messzebb vonultak be, mint 
ahogy a NATO és ENSZ egyeztetések lehetővé tették. Lőni nem lőttek, 
de sokkal tovább vonultak, mint azt előzetesen egyeztették, és egy 
fontos polgári repteret elfoglaltak. Amikor az angol tábornok ezt 
jelentette Solanának, ő azonnal tűzparancsot adott ki, pedig akkor még 
ismeretlen volt az az adat, hogy az oroszok odaengednék-e az arrafelé 
portyázó NATO szövetségeseket, vagy ellenségként kezelnék-e őket…... 
Mindenesetre kétségtelen tény, hogy a reptér hadászatilag kényes 
kérdés. 
A brit tábornok azonban kerek perec megtagadta Solana tűzparancsát 
azzal az indokkal, hogy a Harmadik Világháborúnak a kirobbanása nem 
az ő nevéhez fog fűződni, alku nincs! A tábornok politikailag érettebb 
volt, mint Solana. Utána a tábornokot is és Solaná-t is oldalirányba 
buktatták, és a békefenntartók soha nem nyitottak egymásra tüzet a 
Balkánon. A reptéren pedig legfeljebb egy-két orosz segély-szállítmány 
szállt le ENSZ egyeztetéssel, de nem jött a deszant. 
Namármost, ugyebár: a tábornokok szeretik önállósítani magukat. A II. 
V.h.-ban Vlaszov átállt a németekhez, Paulus az oroszokhoz: a háború 
után a tanácsadójuk maradt. 
Mc Arthur amerikai tábornokot nem sokkal a II. Vh. után csak óvatosan 
merték hazarendelni a koreai háborúból, hogy otthon jelentsék be neki 
a leváltását. Ha ezt nem tették volna, McArthur az elnök hatalmát 
veszélyeztethette volna a hatalmas ázsiai helyszínű amerikai 
csapatösszevonás főparancsnokaként. 
A katonák bizony nem hülye emberek. Az amcsi és amerikai tábornokok 
nagyon önálló és érett gondolkodású személyiségek. Ha hülye 
parancsok sorozatát kapják politikusoktól, akkor előbb-utóbb bejelentik 
a döntés-hozatali közreműködési kvóta-igényüket. Ha pedig ez az 
önállóság nem tetszik a politikusoknak, akkor esetleg a 
hazarendelésnek sem engedelmeskednek, mint McArthur tette; - aki 
rövid hazaruccanásnak gondolta a leváltását megelőző hivatalos 
hazalátogatási felszólítást. A mai brit és amcsi tábornokok nyilván szem 
előtt tartják McArthur hajdani példáját….. Ebből kerekedhet ki a 
Bibliában megjósolt jeruzsálemi bevonulás….. 

Folyt. Köv.
+ - Vegido profeciak, logikai egyenletek./ FOLYT. KOV. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A Folytatás.....: 

Ma Angliában és az USÁ-ban növekszik a politikai válság Irak miatt, ám 
ha a csapatok létszámát oda koncentrálják, akkor a tábornokok keze 
alá koncentrálják a hatalmat. Ha pedig elborítja a hülyeségi kvóta a 
politikusok felől jövő „parancsokat”, akkor az önállósodó tábornokoknak 
nem marad más, mint hogy Jeruzsálembe delegáltan ugyanúgy 
békefenntartó erődemonstráció mellett döntenek, ahogy a bagdadi 
jelenlétet sem fogják feladni. Ugyanis a helyi lakosok és az Arab Világ 
csak ettől fognak megenyhülni feléjük, és csak erre fogják elhinni a 
semlegességüket. Az izraeli-palesztin helyzet eleve sem csökkenti 
ennek az esélyét, ugyebár éppenséggel….. Ekkor pedig beteljesedik az 
Ó- és Újszövetség közös próféciája, hogy Szent Város (-Jeruzsálem-) 
utcáit idegen katona-lábbelik fogják taposni. Jézus erre a momentumra 
mondja, hogy ekkor már tényleg egészen közel a Vég…., és nyilván 
utána az Új Fejezet is….. 
Ennek az eshetőségnek a logikum-státusza a mostani hetek alatt 
láthatóan erősödik, de a garanciái még mindig nem látszanak olyan 
erősnek, mint amilyen erőt kölcsönöz a bibliai próféciáknak a saját 
kategorikus megfogalmazásuk. 
Mindenesetre ha Izrael és Amerika hirtelen változtatna a politikáján, új 
markáns béke-elemeket vennének fel, és az idegen csapatok 
jeruzsálemi munka-vendégeskedése egyértelműen oka-fogyottá is 
válna, nos, ez a partikuláris bibliai prófécia már ekkor sem 
szégyenülhetne porig. Ugyanis már ennek az árnyékában vagyunk….. 
Legfeljebb az emberi nem a saját értelmi képességeiben hajtana végre 
egy önkéntes ugrást, és ezért a hátralévő próféciák státusza is 
valamelyest módosulna. Ez volna a kívánatosabb! Sőt, ez a prófécia a 
blöff szintjén is beteljesíthető……, szabad gondolkozni….: Az ENSZ-
csapatok is meghívót kaphatnának Jeruzsálembe, hogy a kövek is a 
földön maradjanak, és ne igazi fegyverekkel lőjenek a kőzáporos 
palesztinokra. Az ENSZ megfigyelők persze követelőzőbbek lehetnének 
Izrael felé, mint a valamelyest elkötelezettebb parancsnokságú USA 
csapatok. Ám ebben törés állhat be, mert egy angol-ajkú tábornok az 
nem piskóta kategória….. 
Mivel a valóban nem éppen barátságos jeruzsálemi bevonulás olyan 
bonyolulttá tenné a világpolitikai helyzetet, amivel az Antikrisztus már 
úgyis teljesen képtelen volna intellektuálisan megbirkózni, ezért aztán 
arra is komoly az esély, hogy a fellépő Végidős Személyiség az Isten 
térfeléről jön; - de garancia persze nincs rá. Garancia csak arra van, 
hogy a figyelő értékelő szem néhány hét esetleg hónap tartós 
referenciái után úgyis kiszúrja, hogy honnan jött a Személyiség, vagy 
a „Két Tanú”. Továbbá arra vonatkozóan sejthető egy majdnem-
garancia, hogy Lucifer (-mint a Teremtés Női Pólusa-) előzékenyen 
megkapja a sorrendiség megválasztásának lehetőségét. Ám itt, ezen a 
ponton időhúzás, idő-veszteség lesz sejthető, amit az Isten a saját 
gondolkodásmódja szerint úgyis a közös fellépés kapacitálására fog 
felhasználni. Ugyanis gondoljunk csak bele, hogy a Lucifertől a földi 
Antikrisztuska által megnyilvánuló általános átverési esélyek az időben 
előrehaladva egyre zsugorodnak, ami növeli Lucifer kényszerét, hogy 
inkább előbb döntsön, amíg van játéktere a turpisságoknak. Később 
ugyanis már csak a megtérésének koreográfiájáról dönthetne…… 
Én tehát tisztán logikai és kevésbé biblikus alapokon azt is 
elképzelhetőnek tartom, hogy egy férfi és egy nő együtt lépnek fel, de a 
Férfi-Személyiség az Isten térfeléről, a Nő-Személyiség pedig a Lucifer 
térfeléről „állnak össze” pl. próba-időre. Ám valamiféle kiegyezéses 
formában tartanak próba-műsort, amikoris az Isten és Lucifer 
valamekkora egyetértési kvótát nyitnak egymás közt. Én ennek a 
verziónak vagyok a Nagy-Nagy Drukkere; - de hát a Fradi is állandóan 
kikap, pedig a legkomolyabb szurkoló bázissal rendelkezik……. 
Ha csak rajtam múlna, akkor már holnap fellépne ennek az egyeztetett 
verziónak az Ember-Párja, és olyan tökéletes közösségi valamint egyéni 
viszonyokat hoznának létre illetve szilárdítanának meg a Földön, 
amelyeket már teljesen lehetetlen volna visszarongálni; - így nem is 
maradna értelme az Antikrisztus fellépésének. Maradnának az 
Ószövetség próféciái az egyedül mindent megjavító Illésről, illetve az 
Isten mindenkori értékrendje számára maradna szabadon az 
ergonómiai játék-tér. A Hold felragyogásáról szóló próféciák alighanem 
ez lehet a háttere. 
Ezek a részletek nem rajtam múlnak, így tőlem sajnos csak a végidős 
próféciák nyersanyag-tárából a jelen viszonyokra alkalmazott logikai 
egyenletek felállítása, valamint az azokon való rések megmutatása telik 
ki. Ha nem is a tátongnak azok a rések a logikai egyenleteken, 
mindenesetre lám, éktelenkednek…… 
A végső összegzésként azt írnám le, hogy az elkövetkező hetekben, 
esetleg hónapokban, (-de inkább csak hetekben-) az fog eldőlni a 
kulisszák kulisszái mögött, hogy melyik térfél Személyisége(-i-) lépjen(-
ek-) fel előbb. Illetve harmadik lehetőségként az is belép, hogy a Kettő 
Térfél Tanúi, Egy Férfi és Egy Nő együtt lépjenek-e fel……. Ez a Druida 
Csúcs-Ideál: egy pap és egy papnő együtt, ahogy a régi druidáknál is 
volt. Ha a fellépésig eltelő hetekből valahogy mégis hónapok lesznek, 
akkor alighanem az imént felvázolt közös és párhuzamos fellépés ritka 
jelensége lesz várható; - legalábbis az általam futtatott logikai 
egyenletekben ennek a valószínűsége nő a visszafojtott csendben, az 
így eltelő esetleges hónapok jótékony következményeként. 
Kedves Lucifer-Testvér, fogadd ezt a levelet érdemi ajánlatnak, és a 
többi eshetőséget is úgyis minimum olyan jól tudod, mint én! Légy te 
okosabb, és használd az előzékenyen felkínált elsőbbséget! A zene 
megszólalt, a táncra való felkérés érvényes, és az ’igen’ vagy ’nem’ 
kimondását nem illik a végtelenségig elhúzni. Mi bármelyiket tudomásul 
vesszük. 
Ám a „se igen se nem”, illetve az „igen is meg nem is” válasz helyett 
biblikusan nem tudna más történni, mint hogy eljön az Igazi Illés. Ekkor 
pedig már sem az Újszövetség, sem a Szunnák próféciái nem fogják 
megzavarni, se bonyolítani azt az egyszerű ószövetségi próféciai alap-
vonulatot, hogy eljön Illés, és egyedül mindent helyreállít. Mindent, 
egyszál-egyedül! Legfeljebb a legutolsó mozzanatokhoz még 
hozzáfuthat egy vagy néhány nő… Ám azok ugyanúgy nem lehetnek 
Nagy Személyiségek, ahogy Dávid feleségei sem válhattak igazán 
naggyá; - és a neveik is sajnos csak a kétes vagy szánalmas járulékos 
fejlemények kellékeként váltak ismertté. 
Ez egy logikai matt, de mégsem lehet rá építve prognosztizálni többet, 
mint hogy heteken, esetleg hónapokon belül valamelyik Térfél megkezdi 
az „emelt szintű” végidős műsorát. 
Én a következő valószínűségi sorrendet tippelem: 
1/	Illés és egy Luciferi médium-nő együtt. 
2/	Egy Luciferi Férfi-Médium, mint Antikrisztus, és ugyanaz a Nő, 
mint az iménti első pontban. Legalábbis a hölgyeknek abból a nagyon 
szűk köréből válogatva……* 
3/	Illés Egyedül. 
4/	Két Férfi-Tanú. 
5/	Kettő Nő-Tanú. Ez utóbbit már csak az eshetőségek logikai 
teljességének kedvéért említettem meg. 
Megj.: *Ez ahhoz kell, hogy az Antikrisztus férfi-testet kaphasson, ami 
egy nő közreműködése nélkül lehetetlen. Most nem gyerek-nevelésről, 
hanem egy férfi-szellemnek az ód-energiával való feltöltéséről van szó. 
Ód-energia: protoplazma, bio-kompatíbilis víz. 

Egyébként a Két Tanú apokaliptikus fogalma két különféle státuszt-
nemet, státusz-féleséget sejttet; - azok közül is csak az egyiket, 
amelyik végső konkretizálódása csak Lucifertől függhet: 
A/	Házassági tanúk az Égi Frigyben. 
B/	Bírósági tanúk egy égi polgárjogi válóperben, vagy éppen 
Lucifer büntetőperes eljárásában. 
Ha az Isteni és Luciferi kettő Médium egyszerre és együtt kezdik meg a 
műsort, akkor még mindig két-esélyes a dolog. Ha ugyanis a Férfi-
Személyiség és a Nő-Személyiség között menet közben széthull a 
kezdeti egyetértés, akkor elemző legyen a talpán, aki megmondja, hogy 
ki van kitől. Ekkor a Jelenések Könyve vasakaratú Királyának kliséjére 
tippelek; - de az itt leírt fejlemények és eshetőségek egy bizonyos (-
nem is kicsi-) része addigra már lezárt tény lesz. 
Az Ószövetséget lezáró Malakiás Könyvben Illés az Úr Nagy és 
Félelmetes Napja előtt lát el küldetést. Ha tehát valaki tényleg „jó és 
nyilvánvaló Illés”, akkor logikailag máőr nincs messze a Beavatkozás, 
ami alighanem maga a Nibiru bolygó, amit a sumérok jósoltak meg. 
A Bibliában messze esik Illésre vonatkozóan két alap-próféciai vonulat, 
amely eljárás nyilván egy kényes kérdés konstruktív végkifejletét 
hivatott szolgálni. Az egyik szerint Illés minden helyreállít, a másik 
szerint felkonferálja a Beavatkozást. Nyilván ha nem állít semmit helyre, 
akkor logikailag és ergonómiailag már csak a Beavatkozás maradna…… 
Jeruzsálem-szindrómának hívják azt a hiperaktív egzaltált pszichiáteri 
eset-szindrómát, amikor a Szentföldre zarándokló zsidó és/vagy 
keresztény zarándokok egy bizonyos százaléka megzizzen, begolyózik, 
és „fellép”…… Ám amikor jönnek a kényszerzubbonyos bácsik a 
mentőautóval, akkor sehol semmi mágikus kvóta, amely megvédené 
őket attól a külön pszichiátriai intézménytől, amely zsúfolásig van az 
ilyen megcsúfolt emberekkel. Sajnos az a szitu, hogy ezzel a 
jelenséggel tulajdonképpen a Lucóka apránként leharcolja azt a saját 3 
és fél éves kvótáját, amelyet az Istentől anno kicsikart; - és amely egy 
önálló szerződési pontként akkor a Jelenések Könyvébe, valamint a 
Szunnákba is bekerült. 
Mellesleg a fáradási görbét kell menedzselni, és akkor nem lesz 
semmiféle szindróma, mert Lucifer csak a fáradási görbe leharcolt rész-
görbületeit, az ívek negatív mélypontjait tudja kitölteni az „illető 
nevében”…. Ha valaki tudja önmagáról, hogy nyilvánvalóan fáradt, 
akkor ne hozzon döntéseket, hanem lapítson csendben, és pihenjen, 
mint a medve a barlangban. 
Ez az a logikai pont, amikoris a földi futtatású logikai egyenletek 
összeroskadnak a Teremtő saját elbírálású felségterületének 
láthatárán. Elvégre a Lucóka semmiféle szerződést láthatóan nem tart 
be, így az Isten is alighanem annak a csábulatába kényszerül bele 
fokozatosan, hogy lazítson a saját szerződéses fegyelmén és eredeti 
ígéretein, akár magán az előzékenységi elkötelezettségén is. 
Legalábbis, hogy Ő is ugyanolyan „lazán” kezelje azokat, ahogy a Lucó 
eredetileg is tojik mindenre. Ezért aztán noha közelítőlegesen nagyonis 
nem rosszak ezek az egyenletek, (-elvégre az Isten hivatott 
munkásaitól erednek-) ám pontosítani tényleg csak a Teremtő Mindent 
Látó Szintjéről lehet őket. Ennek ellenére a tippjeim nagy százaléka 
úgyis be fog jönni: Ugyanis az az Isten, aki diktálta őket az Apostolnak 
és a Prófétának, az nem egy Piskóta-Isten volt, se nem operett-
istenség. 

A Szunnák az Észak Afrikai sivatag éden-kertszerű növénytakaróval, 
folyókkal és patakokkal való majdani beboríttatását írják, csakúgy mint 
az ószövetségi Izajás (-Károliban Ézsaiás-) próféta is; - akinek a neve 
mellesleg Jézus kedvenc ószövetségi hivatkozási alapjaként ismétlődik 
Újszövetség-szerte. Ám ez a kortárs logikai egyenletek Lucifer miatt 
most még bizonytalan korszakocskája után lesz csak lehetséges. 
Ha minden igaz, akkor a végidős események és fejlemények 
felpörgésének minden előfeltétele adott. A Nagy Zárt Könyv félig-
meddig kinyílt, és a lapok közt be lehet kandikálni….. 

Ez tehát egy néhány nyitott-kérdést hagyó, azaz néhány-ismeretlenes 
logikai egyenlet-rendszer volt. Lehetne fogadásokat kötni a részleteire. 
Számomra ez egy különösen kedves munkaként vonul be az emlékeim 
közé, és mások figyelméből se felejtődjenek ki a részletei….!!!! 

Prof. Dr. Szabó Tamás PhD, azaz
Prof. Dr. mint: PROFesszionális Druida és
PhD, mint: Poszt-hermetikus Druida.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS