Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 853
Copyright (C) HIX
2001-05-31
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Az 1-es H-Kulcs. (mind)  378 sor     (cikkei)
2 Suritett levegos auto. (mind)  38 sor     (cikkei)
3 Tamasnak willytol (mind)  11 sor     (cikkei)

+ - Az 1-es H-Kulcs. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az 1-es H-Kulcs! 
(-Ez az írás a megelőző nyolc cikk figyelembe vétele 
nélkül csak részlegesen érthető és hasznosítható.-)

A 2-es H-Kulcsot szándékosan hagyom a legvégére. Az a 
legpénzesebb Kulcs, de mivel az 1-es H-Kulcs a 
tényszerűség, a tárgyilagosság, vagy az egzaktság Kulcsa, 
ezért azt mondom, hogy a 2-es H-Kulcs szolgálja azok 
zsebét, akik a tények fonalától nem távoznak el, vagy pedig 
mindig könnyen visszatalálnak. Vagy hallgatnak az Idő 
hiányában, vagy csak a tényekre szorítkoznak, de amit nem 
tudnak, arról hallgatnak, amit tudnak, ahhoz viszont 
ragaszkodnak. 
Most jön tehát az 1-es Számú Hermész-Kulcs: Ennek az a 
lényege, hogy 

„Ami megtörtént, tényleg az(!) történt meg, és nem valami 
más.” (-Alkunak helye nincs.-)
„Ahogy megtörtént, tényleg úgy(!) történt meg, és nem 
másképp.” (-Alkunak helye nincs.-)
„Ahol megtörtént, tényleg ott(!) történt meg, és nem 
máshol.” (-Alkunak helye nincs.-)
„Amikor megtörtént, akkor(!) történt meg, és nem máskor. (-
Alkunak helye nincs.-)
Amilyen előzmények és következmények közé bezárva történt, 
azok is mind úgy, akkor és ott történtek meg, ahogy, amikor 
és ahol, nem pedig máshogy és máskor, illetve azok helyett 
sem valami más történt, hanem ők maguk történtek meg, és 
minden más nézetnek egyszer és mindenkorra KUSSSSSSSS!!!.”

Az 1-es Sz.Kulcsnak ebben a könyörtelenségben van az ereje. 
Ezért ha fennáll a veszélye, hogy valamit is 
elfelejthetünk, akkor a történteket le kell jegyezni; - 
sőt, az érintetteknek tudniuk is kell róla, hogy rendkívüli 
tömörséggel és precizitással rögzítették a részleteket. 
Ennyi az 1-es Sz. Kulcs, és nem több. Valamikor a Bibliát 
ennek a Kulcsnak a követelményei szerint írták. Az 
absztrakt ciklusok időkomponenseinek óriási az 
anyagcserénkre összpontosuló hatásuk, ezért jó, ha mindent 
tudhatunk, és mindenre korrektül emlékezhetünk. 
Aki az Igazság, a Tények nevében emelkedik szólásra, az 
ezzel a Kulccsal azt tesz, amit akar, pontosabban amit 
valóban tennie kell. Ezért mondja a régi nagy súlyú mondás, 
hogy „a Tudás hatalom”. Ma úgy használják kiforgatva ezt a 
Kulcsot, hogy miután szétlopták a tényeket a szemünk 
láttára, az lesz a „jani”, aki a legvakmerőbben és 
legkevésbé rebbenő szemmel képes hazudni. 
Az 1-es H-Kulcs kivétel nélkül mindegyik Kulcs alapja; - 
tehát minden H-Kulcs valamennyire 1-es Kulcs is. Ez 
egyúttal a “mellébeszélés”, az érzéki csalódások és az 
emlékezet-kihagyások “hessegetésének” Kulcsa is. Továbbá az 
őszinteség és a jólértesültség igényének a Kulcsa; - sőt, a 
hazugság megtörésének a Kulcsa, tehát a Karizma Kulcsa is. 
Hervay Tamás kortárs író, költő és ősmagyarság-kutató 
szerint az “Er-kölcs” szóban az “Erő Kulcs” transzcendens 
belekódoltsága nyilvánul meg. 

Gyakorlati példa gyanánt mondom, hogy e Kulcs 
könyörtelensége szerint tudósíthatlak benneteket arról, 
hogy amikor egy Nőn észrevettem, hogy a hozzám intézett 
jókívánságai napokon belül makulátlanul bekövetkeznek, 
akkor megkértem, hogy hadd kenjem föl Királynőnek. E Kulcs 
könyörtelensége szerint mondom, hogy számító alak voltam és 
maradok. Ugyanis arra akartam felhasználni a Hölgyet, hogy 
Királynőnek felkenve hátha még nagyobb horderejű 
jókívánságokat tudok kicsikarni tőle, illetve a Sorstól is 
be tudom söpörni a beteljesülésüket. A Királynő tehát 
eredetileg az önző gondolatkísérleteim része volt, mára 
azonban érdekes végkifejletté terebélyesedett az Ügy…. 
Hiába no, akinek nincs vagyona, az legalább legyen rámenős, 
nemdebár…. E Kulcs könyörtelensége szerint semmi másról nem 
tudósíthatom a tisztelt érdeklődőket, mint hogy a testén 
található alsó és felső „frizurája” közül annak a 
frizurának a környékén kentem fel ún. Cleopátra-olajjal, 
ami a történelem magasztossága előtt is megállja a helyét. 
Ugyancsak e Kulcs könyörtelensége szerint tudósítok, hogy 
nem kísérleteztem az „effektus” felerősítésével a 
Hölgy „alsó frizuráján” való felkenése által, mert azzal 
elrontottam volna a felső frizurája felkenésének hatását. 
Ugyancsak e Kulcs könyörtelensége szerint tudósítok 
mindenkit, hogy mivel ugyebár „senki sem lehet próféta a 
saját hazájában”, ezért az illető Magyar Hölgyet nem 
Magyarország Királynőjének kentem fel, hanem egy még nem is 
létező miniállam Királynőjévé. A majdani miniállam neve 
Ábrahám Védőszárnyai, illetve Ábrahám Égisze. Ugyancsak e 
Kulcs könyörtelensége szerint tudósítok, hogy az illető 
Magyar Hölgy azóta sem zizzent bele a gondolatkísérletekbe, 
a saját megzizzenésem vagy meg nem zizzenésem tekintetében 
nyilatkozzanak mások….. Jártam a Hölgy házában vendégségben 
kettő házibulin. Arról tudósíthatok, hogy a Hölgynél a 
kutyák és a macskák jó barátságban élnek egymással. Ez a 
Béke a druidák által felkenendő királyok házánál is 
követelmény volt; - különben a papok nem kenték fel a 
delikvenst. Hajdan a druidák azt nézték, hogy kinek a 
házában él békében a kutya és a macska. Az ilyen emberek 
közül választottak királyt vagy királynőt. Mivel ők 
választották és támogatták, ezért a királyok és királynők 
viszonttámogatták a druidákat. Ma nincsenek se druidák, se 
királynők, de azt senki sem mondhatja, hogy a „nincs” 
fogalma a „nem volt” és „nem lesz” fogalma közé volna 
bezárva…. Ugyanis a „most nincsenek” fogalma a „voltak” 
és „lesznek” időszaka közé szorult be, és íme itt a Válasz 
a sok-sok olyannyira marcangoló kérdésre, hogy fel sem 
mertük őket tenni. 

Ez a konkrét kutya-macska barátság ugyebár óriási szégyen 
ránk emberekre nézve, mert amíg immár az állatok is jól 
megvannak egymással egy kortárs hús-vér Királynő 
otthonában, addig nézzétek, hogy mi keresztények, zsidók és 
muszlimok mit teszünk egymással, ráadásul gyakran 
éppen „Isten Nevében”. Hát ezért hívják e Hölgy jövőbeni 
államát Ábrahám Égiszének, mert e három vallás az ún. 
Ábrahámita Világvallások. A többi vallás vagy az ún. 
Védikus Világvallások (-hinduizmus, buddhizmus, sintoizmus, 
stb.-) vagy ún. természet-vallás, mint a druidizmus. Az 
illető Magyar Hölgy nem Magyarország Királynője, mert 
nézzétek meg, hogy mit teszünk mi ún. „emberek” itt 
Magyarországon egymással, miközben a Királynő Miniállamában 
még a kutya és a macska is egy kosárban szundikálnak, és 
meghatóan nyalogatják egymást. Igen, ismétlem: egy kutyus 
és egy cicus hús-vér Magyar Királynője nem veszélyezteti a 
magyar miniszterelnökök trónját és koronáját. De egyvalami 
immár biztos. A „minta erősíti a mintát” féle 
holostrukturális effektus által egy olyan modell részei 
vagyunk, ahol köztünk magyarok között él egy hús-vér 
Királynő is. Tehát a modellünkben benne van a Királynő-
legitimizmus, mint druida varázs-kellék. (-A druidák is 
Királynő-legitimisták voltak.-) 
A mai ábrahámiták nem csak a három klasszikus Ábrahámita 
Világvallás határai mentén gyilkolják és gyalázzák egymást, 
hanem mindenki mindenkit ott nyír, ahol tud. Miközben a 
létező Királynőm nemlétező országában még a kutya és a 
macska is egy párnás fonott kosárban békésen szundikálnak 
egymás mellet. Erről is az 1-es H-Kulcs könyörtelen 
tárgyilagossága nevében tudósítok. 
Nos, ezeknek a vérszomjas kortárs embereknek találmányokat 
a kezébe…..!?! Hm! A 
Bizonyára mindenkinek megvan a saját válasza. Az enyém úgy 
hangzik, hogy MOSTANÁIG semmiképpen sem, és nagyjából 
MOSTANTÓL FOGVA mindenképpen. Ugyanis a 8-as H-Kulcs 
pusztán annyi, hogy amit a Tér-ben nem lehet megosztani, de 
mindenképpen meg kell osztani valahogy, azt az Idő-ben kell 
el-, vagy megosztani. Ez a teleportáció egyik kulcsocskája 
is, de azon a kulcs-csomón még van válogatnivaló…. A jegelt 
találmányok specifikus “biztonsági státuszán” túl például 
ilyen a férfi-dominancia és a női-dominancia felváltott 
érvényesülésének kérdése a párkapcsolat léptékétől a Földi 
Mennyország a Földi Pokol történelmi váltakozásáig, vagy a 
soros elnöki szerep az EU-bizottságban. Ez a “Soros” ’nomen 
est omen’-je : egyszer az egyik a soros, utána a másik a 
soros….. Ugyanezért írom, hogy ha én önzésből kentem fel a 
Királynőt, hogy komolyabb haszonnal kecsegtető gondolat-
kísérletekhez használjam mindkettőnk privát előnyére, akkor 
KÉSŐBB ugyanezt köteles vagyok másoknak is a rendelkezésére 
bocsátani. Akár az “én” Királynőmet, akár magát a Királynő-
legitimizmus alapelvét, hogy ha Lucókánk nem akar az Ég 
Királynője lenni, mert ugyebár helyette lesz az 
Éj “Királya”, akkor azért a Föld ne maradjon Királynő-
legitimizmus és Aranykor nélkül. Ez, mint a történelmi 
referenciákból táplálkozó irodalmi koncepció megállja a 
helyét, de mint holostrukturális kvark-viszkozitási 
tudományos koncepció magyarázatot is megtaláljuk a 
www.extra.hu/igazarany honlapon. 
Visszatérve a találmányokra, a 6-7-8-as H-Kulcsok szó 
szerint emberfeletti bölcsessége szerint mostantól 
ugyanolyan megalapozottan KUSS a “jegelőknek”, mint amilyen 
megalapozott KUSS volt mostanáig az “izzítóknak”.
Annyit mondhatok, hogy Kedves Fiúk, tartsátok nyitva a 
szemeteket. Ha láttok olyan nőket, akiknek a házában a 
kutya és a macska egy kosárban szundikál….., és ha 
szeretnétek felkenni az ilyen Hölgyet pl. Magyarország, 
vagy egy akármilyen majdani miniállam Királynőjének, ne 
tartsátok vissza magatokat. Legyen Magyarországnak is 
Királynője, ne csak Ábrahám Égiszének. Ábrahám lenéz erre a 
mocsokra az Égből, és nem tudja, hogy a könnyeit eressze 
ránk, vagy leköpje a gyermekeit. Apropó víííííz…. Értsetek 
velem egyet, hogy amíg a Szentföldön gyilkolászás van, 
addig egy csepp csapadék ne hulljon rájuk. Se eső, se 
harmat!!! Ahogy anno Illés mondta…… Ha az Özönvíz ennyi 
generáció óta nem javította meg ezt a vérszomjas bagázst, 
akkor a szárazság tán csak észhez téríti őket. Mindenesetre 
a Felkent Királynőjüknél a kutya zsidó, a macska 
keresztény, (-vagy fordítva, már nem emléxem-) de valahogy 
mégsem ugranak egymás torkának. Ja persze érthető, ők nem 
emberek, ők már a Jövő Minta-Államának polgárai. (-
Figyelem, ez volt a 4-es H-Kulcs újabb gyakorlati 
alkalmazása.-) 
Nos, vegyük most magának az 1-es H-Kulcsnak a történelmét : 
Ugyebár Egyiptomban minden a Kulcsok szerint működött. 
Aztán egyszer csak a fáraók elkezdték a kövekre íratni a 
dicsőségüket, de a balfogásokat és a rosszul kiszámított 
dolgokat sehová nem jegyezték fel. Ez egyiptológiai és 
történelemtudományi alap-evidencia. A történelem-tudomány 
már megállapította, hogy az Izraelita Kivonulás fáraója 
Nagy Ramszesz volt, akinek az életében (-sem előtte, főleg 
nem utána-) semmilyen egyiptomi feljegyzés sem született az 
ott lévő izraelitákról. A kivonulás utáni fáraótól* maradt 
egy híres kőtábla (-ún. „sztélé”-) amely arról „tudósít”, 
hogy egy hadjárat alatt „Izrael elpusztíttatott, írmagjuk 
sem maradt”. Ez a sztélé a Kairó Múzeumban van, az idézet 
szó szerinti. 

Azóta is Merneptah* fáraó “tárgyilagosságán” röhög a világ 
vakbele….. (-*Nagy Ramszesz 13.-dik fiáról van szó, akit 
Merneptah-nak hívtak, ugyanis az első 12 fia még a fáraó 
uralkodása alatt meghalt Mellesleg ugyanennyi, azaz 12 
izraelita törzs vonult ki.-) Ezen a sztélén ugyanis 
nyilvánvalóan nem másról volt szó, mint hogy az egyiptomi 
uralkodói dinasztiának még mindig fájt, hogy 
Izrael “hivatalos” engedély nélkül, de mégis büntetlenül 
távozhatott. Ezt a fájdalmát aztán Merneptah szemrebbenés 
nélküli hazugsággal “kompenzálja”: nesze neked 1-es H-
Kulcs….. Aki e Kulcs fonaláról egyszer lesodródik, azt még 
visszavezetni is irgalmatlanul nehéz, nemhogy még majd ő 
fog magától visszatalálni….. Az egész Absztrakt Immunológia 
( www.extra.hu/absztimm ) jóformán másról sem szól, mint 
hogy a biokémiai és biofizikai homeosztázis mechanizmusai 
az EMLÉKZÉS, az összehasonlítás és a következtetés 
analógiájára épülnek fel, ezáltal a ránk hatással lévő 
absztrakciók egy nanoelektromos hídon át érvényesülnek az 
egészséget fenntartó vagy módosító hatásokként. Ez a 
művészet természettudományos titka is. Ennek az alapja az 
emlékezés, az emlékezésnek pedig az 1-es H-Kulcs. Tehát 
önmaga és környezete homeosztázisát roncsolja az, aki 
elhajítja az 1-es H-Kulcsot. 

Tehát egyértelmű, hogy Egyiptomban maguk az egyiptomi 
uralkodók ásták el az 1-es Számú H-Kulcsot úgy, hogy utána 
senki nem találta meg. Mózes ezt a „Nagy” Ramszesz 
fáraót „abajgatta”, hogy pubikám, ezt így tedd, azt meg 
amúgy, különben fejedre szarik a történelem….. Tehát a 
Mózes által vezetett Izraelita Kivonulás nem csak „az 
emberáldozat helyett állatáldozat” nagy történelmi lázadása 
volt, hanem az 1-es H-Kulcsé is. Merneptah hasba-akasztó 
mentalitásából láthatjuk, hogy Mózes után ez az Alap-Kulcs 
soha többé a büdös életben nem regenerálódott Egyiptomban. 
El is süllyedt az egész kultúra. A piramisokból eleinte 
csak a felületükön lévő arany domborművekből vájták ki az 
aranyat, később kőbányának használták őket. A vallásos 
koptok a saját történelmüket csak Márk Evangélista óta 
jegyzik, de nem feltétlenül az 1-es H-Kulcs könyörtelen 
precizitása szerint. Nézzük csak a másik nagy ókori 
birodalom 1-es H-Kulcshoz való viszonyát. Ugyebár Július 
Cézár „átlátogatott” Galliába, a kis „csacsi” megpróbált 
rivalizálni a druidákkal, de végül csak-csak haza kellett 
mennie. Mivel akkoriban sem fax sem Internet nem volt, így 
otthon büntetlenül azt hazudozhatott, amihez éppen úri 
kedve szottyant. A „Gall háború” című könyvében olyanokat 
ír magáról, hogy előre küldött hírnökeinél és kémeinél is 
hamarabb érkezett az események kicsúcsosodásának 
helyszíneire, pedig úgymond „ő indult később”….. He-he-he, 
röhög a vakbelem, ez volna a teleportálás, ilyet Cézár nem 
tudhatott…, de hát messziről jött ember azt kampózik 
otthon, amit akar. Nesze neked 1-es H-Kulcs!!! Döntetlen 
csaták, béketárgyalások, stb. és Cézár otthon néhány 
hadifoglyot kinevezett „gall vezér”-nek, majd pedig az 
össznépi mulatságokon látványosan megfojttatta őket. 
Később Rómában el is égették a „hermetikus” iratokat az 
egész könyvtárral együtt, hogy Hitler hasonló megmozdulásai 
se maradjanak történelmi előzmények nélkül. Ezért kellett a 
római szónokoknak a görögökhöz hajózniuk szónoklást 
tanulni, ha már az egész történelmük egy nagy rakás szarhoz 
is csak jóindulattal volt hasonlítható. A görög-katolikus 
egyházban alighanem vannak olyan papi rendek, amelyek őrzik 
a H-Kulcsokat, de feltehetően az itt olvasható magyarázatok 
helyett csupa archaikus és atavisztikus ál-magasztosság, 
amit „őriznek”. Mindenesetre pl. Zámbó Jimmy görög-
katolikus volt, illetve az európai reneszánsz nagyrészt a 
görög-katolikusok stimuláló jelenlétének volt köszönhető. 
Ezt aztán a Vatikán önmaga dicsőségére adminisztrálta…., 
nesze neked 1-es H-Kulcs. De nézzük csak, hogy mi történt 
Izraelben, miközben Egyiptom és Róma éppen két 
szétrothadási ciklus között imitálta a menthető mentését. A 
pusztában Mózes valóban végrehajtotta az 1-es H-Kulcs 
forradalmát a léviták sorai közt, és ez később is csak 
fokozatosan veszett ki a lévita papok kezei között. Az 
Ószövetségben pl. olvashatjuk, hogy a 10 Izraelita testvér 
eladja az egyiküket (-a 11.-et-) rabszolgának Egyiptomba,…. 
Néhány fejezettel később megírja, hogy egy valóban fontos 
értékrend nevében Izraelben polgárháború dúl, aminek 
lezárásaképpen megnézik, hogy melyik gileádi falvakból nem 
küldtek harcosokat a közös ügyért, és kiirtják azon falvak 
férfilakosságát, a nőket pedig áthajtják egy másik törzsbe 
feleségnek. Csupa-csupa „ciki”, hűen lejegyezve az 1-es H-
Kulcs precíz szellemiségének mindenben megfelelően. Igenám, 
de kérdem én, mi a nagyobb ciki: Ami megtörtént, és le sem 
jegyezték (-mint ahogy Egyiptomban dívott-), vagy ami 
megtörtént, és teljesen másképp jegyezték le (-mint ahogy 
az Rómában dívott-)? Summa-summárum, Mózes valóban 
végrehajtotta az 1-es H-Kulcs (-valamennyire-) tartós 
forradalmát. Amikor évszázadokkal később kiveszett ez a 
fajta „tárgyilagossági hajlandóság”, akkor jött Róma, és 
elkobozták a tekercseket Izraeltől. Le is fordították őket, 
és ott szörnyülködtek, hogy micsoda barbár bagázs, de ebben 
nem volt igazuk. Ugyanis ők a saját barbárságukat vagy 
eleve nem is írták meg, vagy mást írtak le helyette. Így 
persze könnyű ujjal mutogatni…. És ezzel megkezdődött az 1-
es H-Kulcs nagy-nagy történelmi feszültsége, amelyben 
mindmáig őrlődünk Ebben a kommunikációs, „doktrinális 
présben” maga az 1-es H-Kulcs iránti erőteljes „légszomj”-
ban élünk, amelynek a felfutása világszerte éppen eme 
lévita prés egyfajta visszahatása nyomán mostanában 
globálisan regenerálódik. 
E Kulcs fordított alkalmazásával (-ok-kozati csikicsukik, 
memória-szünetek, stb.-) túlzás nélkül roncsolni lehet a 
populáció homeosztázisát; - ahogy ezt láthatjuk, ahogy ezt 
ma a bőrünkön érezzük. Eredetileg az Izraelt körbevevő 
világ kezdte el Izraelt roncsolni az 1-es H-Kulcs 
kiforgatott alkalmazásával, mire a lévita papok ugyanezt 
kezdték el játszani a szétszóratásban. No nem önmaguk belső 
körei felé, hanem e turpisságot megvalósító „genetikai 
jogfolytonosságok” bőrére. Ezt játsszák azóta is. A lévita 
roncsoló „kommunikációs hadműveletek” tehát ebbe 
gyökereznek; - bizony az 1-es H-Kulcs könyörtelen 
tárgyilagossága és következetessége nem másról tudósítja a 
gondolkodó embert. Ha az elmúlt évtizedekben körbenézünk, 
akkor ugyancsak azt láthatjuk eme tárgyilagosság szemüvegén 
át, hogy a léviták jegelik az igazságot, a találmányokat, a 
pénzt, és hadd ne soroljam….. A mocsok azonban gyökerezhet 
akármibe, akkor is mocsok marad…., sajnálom, nem 
sodródhatok le az 1-es H-Kulcs következetességéről. 
Legfeljebb azt mondhatom, hogy ha a lévitucok 
magatartásának és doktrínáinak megmagyarázható és 
kimenthető a „gyökere”, de a „szára” nem magyarázható ki. A 
mocsok az mocsok, és nem pedig pl. ünnepi menü a Gundelben 
vagy a Kempinski dísztermében…..; - ha már az 1-es H-
Kulcsnál tartunk. Minden nyilvánvaló Jel szerint e mocsok 
ellensúlyozására van az Ószövetség elején az a prófécia-
doktrína, amin mindenki csak lesajnáló tekintettel 
mosolyog….: nevezetesen, hogy „Ábrahám utódai által nyer 
áldást a Föld minden nemzetsége…” Viccesen mondhatnám, hogy 
Ábrahám Királynőjének kiskutyája és kismacskája által, akik 
nekünk embereknek mintát nyújtva egy kosárban alusznak, egy 
tányérból esznek….., és a tulajdonságok tekintetében 
lepipálják az Ábrahámita Világvallások homo-
sapiens „készletét”. Mózes világtörténelmi fordulóponti 
jelentőségű forradalma e mocsok tiszta gyökere, amely 
egyúttal az emberáldozat helyetti állatáldozat forradalma, 
és az 1-es H-Kulcs forradalma volt egyaránt. A mocsok az 
ókorban fordult mocsokba. Az ük-ük-ük… szüleink cseszték 
el, mert amikor éppen nem volt mivel begyújtani, akkor a H-
Kulcsok tüzén főzték meg a levest vagy az ökörhúst. 
Méghozzá a zsidók, a keresztények, illetve a Mohamed előtti 
izmaelita arabok egyaránt. Ezeknek a mocskos, vérszopó és 
görény zsidajoknak illetve mulya, tahó és bugris 
keresztényeknek a húgyagyú felmenői cseszték el, akik nemi 
életének a „termése” mi vagyunk ITT és MOST. De ha a 
mocsoknak a gyökere nem mocsok, csak a szára a mocsok, nos 
a termése ne legyen többé mocsok. A termés már a 
természetvallások felségterülete, azaz a druidizmusé. A 
termés legyen egy gyógyító absztrakt immun-
eszencia: „Lineárs hibaelkövetés, exponenciális 
hibakijavítás, azaz a sajnálatos hibaelkövetések 
akármekkora mennyiségét utólag sokszorosan ellensúlyozó 
hibakijavítás”. Ez hát a termés, Kedves Lévitucok!!!! Ez 
Illés Kulcsa, mielőtt a 2-es H-Kulcsot (-a pénzcsináló 
Kulcsot-) kiszórom az Emberek és a sertések lába elé a 2-es 
H-Kulcsot (-amit csak egyszerre tehetek-) mint a pénz-
csinálás Kulcsát.……, Hátha odamennek Ábrahám Királynőjének 
macskájához és kutyájához békésen falatozni és 
kortyolászni. Majd pedig jóllakottan e két jószág párnás 
kosarának „állatira” békés hangulatában csicsikálásra 
hajtani azt a fránya „antiszemita” vagy éppen „judeo-
pszeudo-humanista” fejüket, amely típus-csapdákból nem 
tudtunk önmagunk erejéből kimászni az elmúlt évtizedek 
alatt. Hátha tán látunk szép álmokat a bolygóközi térben 
köröző merkabákról, akiknek végül nem marad feladatuk : 
mert nem marad kevély és gonosztevő, hogy elvigyék a 
megégetett testükből kiszabaduló lelkeket. A Múlt és a 
Jelen 1-es H-Kulcsa tehát adott, és ismeretes : Íme 
kiástuk, mint a régészek a múmiákat. Legyen hát a Jövőnek 
is saját 1-es H-Kulcsa….. 

Druiducok előre! Lévitucok! Fogadás jobbróóóól és 
balróóóól, tiszteeeeelegj! 

Pfű! Ezt nem is merem aláírni az igazi nevemen….. , inkább 
kiszaladok a pusztába, hátha kint felejtettem a tüzemet….
+ - Suritett levegos auto. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! 

Állítólag a TV elkezdte nyomatni, hogy a franciák valami 
sűrített levegős kocsit találtak fel, ami 100-zal repeszt 
az autópályán, és 50 Ft-ba kerül a 100 km-re eső 
feltöltése, meg hogy 800 km-re elegendő levegővel lehet 
feltölteni. Nekem csak az a gyanús az egészben, hogy a 
sűrített levegő által leadott teljesítmény minden megtett 
kilométer után akár lineárisan, akár exponenciálisan, de 
csökken. Ezek szerint az utolsó kilómtereken egyre 
lassabban cammogna, mert hogy a nyomás csökkenésével egyre 
lejjebb menne a csúcssebessége. Természetesen minden 
kiegészítő adat, vagy ellenvélemény iránt maradok fogékony, 
sőt elkötelezett. Ugyanis pneumatika témakörében nem 
számítok csúcsszakértőnek, habár annyit kapizsgálok, hogy 
az anyag mechanikai teherbírása is lehet az akadálya a 
sűrített levegős meghajtásnak……, hacsak…., hacsak…. Hacsak 
nincs mégiscsak valahol bekapcsolva a modellbe egy olyan 
találmány IS, amilyenekre utalunk, amilyenekről itt, e 
listán szó van. Én azonban egy másik dologban vagyok 
szakértő: nevezetesen, ha néhány nap, vagy hét után 
kiderülne, hogy a sűrített levegős töltőállomásokon 
ugyanannyi éghető anyagot kell elégetni, mint amennyit a 
kocsiknak magukkal kell vinniük, akkor ez az a kóser fajta 
médiatrükk, ami nagyon erőteljesen alkalmas arra, hogy 
teljesen elfordítsa az emberek figyelmét ettől a témától, 
és letaglózó közönybe fordítsa azt. Ez esetben a fő-fő 
média-főszerkesztők előre tudják, hogy a végén hülyeség fog 
kisülni, még sajnálkoznak s, hogy „jééééé, hát még ez is 
kiderült….” 
Ha ez fog kiderülni, nem tudok mást mondani, mint hogy a 
mostanában már megtörtént spontán égések, és a bibliai 
égetéses próféciák felfutó algoritmusára 
vonatkozó „szerény” véleményemet (-azok „co-incidenciájá”t-
) megosztom a Tisztelt Hírláncokkal. Hátha tán történik 
végre valami. 

Dr(-uida-) Tom
+ - Tamasnak willytol (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Tamás.

Igen megkaptam es minden informaciot koszonok.

Dr. Willy

> Felado : [Hungary]
> Temakor: Wilinek ( 5 sor )
> Idopont: Tue May 29 12:53:11 CEST 2001 PARA #852
> Kedves Willi!
> Megkaptad-e a spirál-csomagot valamelyik fiókodba?

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS