Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 856
Copyright (C) HIX
2001-06-03
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Kucsarika Volandnak. (mind)  6 sor     (cikkei)
2 A H-Kulcsok osszefoglalasa. (mind)  348 sor     (cikkei)
3 Foleg Willinek. (mind)  20 sor     (cikkei)

+ - Kucsarika Volandnak. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Voland! 

Örülök, ha figyelmesen olvasol. A magas szintű humort pedig 
nagyra értékelem. :)))

Aláírás: A Lucó vőlegénye.
+ - A H-Kulcsok osszefoglalasa. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A H-Kulcsok Összefoglalása! 

Meg kívánok osztani veletek egy letisztult hipotézis-
csomagot a parajelenségek és a H-Kulcsok szoros 
összetartozására vonatkozóan. Megismételném, hogy a 
parajelenségek a H-Kulcsokat (-akár tanultan, akár 
ösztönösen-) a “Jó”-ra vagy “Rossz”-ra alkalmazó személyek 
tevékenységének intenzív időszakaiban, illetve a két nem 
közötti viszony leginkább gyalázatos vagy legmagasztosabb 
fejezetei körül manifesztálódnak; - hol protezsáló, 
hol “elijesztő” hatásként. Az értelmezésükben ezért okoz 
gondot a megismételhetőség klasszikus tudományos 
kritériuma. 
Nem kötelező osztani a nézeteimet, de én eléggé 
megállapodottnak és nyugodtnak érzem magam azon hipotézis-
csomag tekintetében:
-	Hogy vannak még a 8-as H-Kulcs felett további 
Kulcsok is.  
-	Hogy azokkal a Kulcsokkal már ismételhető és 
irányítható, ergo pl. gazdaságilag is kiaknázható 
parajelenségeket lehet kiváltani; - de ahhoz már nagyon 
edzettnek kell lenni az alapkulcsok helyes alkalmazásában. 
-	Azonban azokat a Kulcsokat sokan tarthatatlan, sőt 
önmaguk számára is kártékony ambíciók protezsálására 
igyekeznének használni. Feltehetően az ilyen igyekezetek 
nagy része azonnal visszaüt, míg kisebb részük csak később 
ütne vissza. 
-	Hogy nem látnák be, hogy ha az első ciklusban 
másokat győznének le, akkor a következő ciklusban önmaguk 
ugyanúgy megsemmisülnének. 
-	Ha létezhettek varázs-kütyük a Stafírung-Kelengye-
Ládában (-közismertebb nevén a “Frigyládában”-), vagy 
voltak ilyesmik Mózes, Illés és Jézus öltözéke alatt, vagy 
a Római Veszta-Szüzek zárt kolostorában, akkor azokat 
ugyanúgy csak a H-Kulcsok által tudatosan beedzett 
személyiségek használhatták veszélytelenül, illetve csak 
kiélezett helyzetekben. A többi ember számára vagy 
használhatatlan dísztárgyakról, vagy önveszélyes, esetleg 
mérsékelten közveszélyes “fegyverről” van szó. 
-	Minden valószínűség szerint a “kütyük” kérdésén 
felül Jézus csodatévő képessége kapcsolatos volt Mária 
Magdolnával, Illésé az özvegyasszonnyal, akinél lakott, és 
Mózes sem vetette meg a női társaságot. Itt szexre most 
inkább csak másodsorban, sőt ott sem feltétlenül gondolok. 
Ugyebár a precíz kifejezésekbe öntött koedukált egyetértés 
nem működik egyedül, illetve az egyneműek között is inkább 
csak pislákolnak az áhított ambíciók…. 
-	Ha ki is lehetne vitelezni az ilyen kütyüvel való 
gyarmatosítást és leigázást, azzal nem csak felfüggesztődne 
a tudatossági evolúció (-a “gálya” parancsnokaiban és 
rabszolgáiban egyaránt-), hanem felfutna az a kockázat is, 
hogy ráadásul visszafelé indulna el ez a fejlődés. 
Visszafelé, a Skizofrén Ősnihil felé, ami az Ősrobbanás 
előtt volt, aminek minden mai lélek valamiféleképpen a 
része volt(-unk-). És hát nyilván nem éreztük benne 
magunkat jól, ezért volt az Ősrobbanás. 

Tehát a 8-as H-Kulcs utáni újabb Kulcsok “meghódítása” az 
úgy néz ki, hogy az 1-től a 8-ig minél többen megtanulják, 
és minél biztosabban alkalmazzák is őket azokban a 
helyzetekben, amelyekre e Kulcsok “alaposan ráférnek”. Ez 
egyrészt jó azoknak, akik használják, másrészt jó az egész 
populációnak, akik affinitása “a minta erősíti önmagát” elv 
alapján regenerálódik a Kulcsok valamelyikét “szomjazó” 
esetek sokaságában. Harmadrészt fontos azok 
tehermentesítése, akik tovább fogunk menni az Új Kulcsok 
felé, mert ugyebár van olyan, aki azt mondja, hogy “nekem 
nyóc”, és vagyunk akik azt mondjuk, hogy “nekünk pedig 
bizony nem nyóc”. (-Ugyebár Jézus mondta a János Ev. 14, 12–
ben, hogy “A Mennyek Országában még nagyobb dolgokat fogtok 
cselekedni, mint amit tőlem láttatok”-) Ezért nem lehet 
egyedül “vigéckedni” a Kulcsokkal, főleg a 8-as 
fölöttiekkel. Én pl. egy többször is spontánul fellépő 
parajelenséget akartam kettő esetben irányítottá tenni az 
általam megfigyelt szempontok variálása szerint. Mind a 
kettő esetben olyan roppant teher nehezedett rám hirtelen, 
hogy jobb is ha nem is különösebben idézem fel….. Éppen 
ezért mondom, hogy pl. Stonehege-t, és egyéb csodákat csak 
egy beavatott kisebb koedukált tömeg tud csiholni. Ezért 
voltak a druidák koedukált papi rendként sokkal 
sikeresebbek a mindenkori lévitáknál. Továbbá ugyanennek 
a “koedukált törésnek” tulajdonítható, hogy a druiducok kb. 
i.sz. 400-450 környékén oly hirtelen a lévitucok 
jelentősége alá süllyedtek, végül önként felszámolták a 
nyilvánvaló befolyásukat. Pedig a léviták és a druidák 
sohasem voltak (-és nem is lesznek-) egymással “fasírtban”, 
de egymás számára mindigis értelemszerű összehasonlítási 
alapot képeztek, és fognak képezni.
Most pedig összefoglalom 1-től 8-ig a H-Kulcsokat, főleg 
azok egymással kapcsolatos jelentőségét. 

A 6-7-8-as Kulcsok a fordított értelmezések és/vagy 
műveletek Kulcsai. A dolgokat hol “rendesen”, megszokottan, 
hol pedig fordítva csinálni, gondolni vagy értelmezni 
eleinte nagyon megterhelő. De kell lennie a Földön egy 
olyan (-szó szerint “KIVÁLASZTOTT”-) populációnak, aki ezt 
gyakorolja is, és ezáltal nem hagyja cserben sem a külső 
folyamatokat, sem pedig a “minta erősíti a mintát” típusú 
ösztönös (-sőt paramentális-) belső folyamatokat. Ez a 
kiválasztott populáció a lévitucok voltak, de minden eddigi 
jel szerint kikoptak ebből a szerepből, és elbuktak. Én 
persze mindigis nagy csoda-hívő és csoda-váró pasas voltam, 
amíg az 1-es szintről feljöttem az 1,85-re. (-Ugyebár 1-es: 
Megátalkodott parahívő; 2-es: megátalkodott tárgyilagos; 3-
as: megátalkodott szkeptikus, és e kvázi skálán a tizedes 
vessző és a tizedes tört egy kvázi skála kínálkozó kifejező 
eszköze.-) Kívánom hát a lévitucoknak a kellemes 
meglepetéseket, amelyek mind kívülről, mind belülről érjék 
őket! :))
Az még nem nevezhető a kiosztó ciklus megkezdésének, ha pl. 
egynéhány jó “beköpést” megszívlelve a CEU, vagy más Soros 
intézmény a következő hét elején eggyel több pályázatot 
hagy jóvá, és ír ki. De mondjuk pl. ha egy emberre 10 
reálisan megnyerhető (-mesterségesen nem kontraszelektált 
és manipulált-) pályázat jut, és az ember ebből mondjuk 
kettőt akkor is megnyer, ha be sem nyújtotta a pályázatát, 
sőt egyet akkor is megnyer, ha ráadásul le is pocskondiázza 
a pályázat kiíróit…., nos akkor az már kezd majdnem 
hasonlítani arra, mint ha tényleg elkezdődött volna egy 
Tudás-alapú papi rend kiosztó ciklusa. Aki nem hisz ennek 
az elvnek a “fedezetében”, az olvassa el a 
www.extra.hu/absztimm honlapon az 1-8.html-eket. 
A 6-7-8 H-Kulcsokat a zárt papi rendeknek azért kell 
őrizgetniük és olvasgatniuk, hogy az irántuk való már-
már “biológiai” fogékonyság ne vesszen ki annyira az 
emberiségből, mint amennyire mostanában kiveszett. 

Az 5-ös H-Kulcs egyszerű bölcsessége ellen Tamás Gáspár 
Miklós rengeteget vétett a rendszerváltás alatt és után, 
ráadásul nyilvánosan, egy intenzív közéleti ciklus 
fókuszában. Végül valahogy hirtelen elkezdett csodálatosan 
konstruktív lenni, és többször is megtagadta az addigi 
életét. Azonban sajnos egyelőre nem tudta magával csábítani 
a társait. Nyilván valahogy megértette, hogy amit művelt, 
az rendkívül “forró” téma. TGM-ra minden cinizmus azért 
tekintek mint egy kortárs hősre, mert mindnyájunk helyett 
és mindnyájunk hasznára végzett el egy éles 
gondolatkísérletet, ahogy én is tenni szoktam. Engem anno 
borzasztóan idegesített TGM nyeglesége, de mára már azok 
idegesítenek, akik leragadtak ennél az idegességnél, és nem 
látják annak konstruktív tanulságait, ami csak így volt 
leszűrhető; - nevezetesen, hogy az történt, ami történt. 
A 4-es H-Kulccsal kapcsolatban annyi kiegészítenivalóm 
maradt, hogy nem csak a konvergens és divergens 
folytatódási eshetőségek összehasonlítása miatt kellene a 
jövőbe kivetítenünk a dolgokat. Ugyanis ha ezt nem 
gyakoroljuk, nos ez a hiány lesz az időklausztrofóbia 
szimptómája, amelyben az emberiség dagonyázik. Itt is “a 
minta erősíti önmagát” típusú folyamat ismeretének 
konstruktív kihasználása a fókuszba vonandó és tartandó 
lényeg. 
Aki a 3-as Kulcs ellen vét, az már rövid távon önmaga 
homeosztázisa ellen vét. Lehet próbálkozni a további 
kísérletekkel, de elegendő éles kísérletet láthattatok már 
a listákon. Van még egy pótlólagos kiskulcs a 3-as és 4-es 
H-Kulcsok felségterületének határán : Ez nem más, mint 
Napóleon története Julius Cézárral való összehasonlításban. 
Cézár felfogásában az volt a “nyertes” csata, ha az 
ellenfélnek legalább 5 ezer embere meghalt. Ő nem az 
eredményekben és a háborút lezáró békeszerződés pontjaiban 
látta a győzelmet, hanem a hullák mennyiségében. Ehhez 
képest Napóleon az első száműzetéséből egy néhány ezres 
sereg támogatásával vonult fel a több tízezer fős királyi 
sereg “ellen”. Amikor a két sereg látótávolságba ért, akkor 
Napóleon megparancsolta a sajátjainak, hogy maradjanak 
hátra, és egyedül elindult a királyi sereg felé. Széttárta 
a karjait, és azt mondta nekik, hogy “vagy álljatok át 
hozzám, vagy tegyétek velem, mint az egykori vezéretekkel 
azt, amit csak akartok”. A királyi sereg könnyezve és 
éljenezve állt át az ő oldalára. Tehát a 3-as kiskulcs 
modern használata úgy néz ki, hogy elmeséljük ezt 
a “napóleonos” sztorit a delikvensnek, majd így 
folytatjuk: “Nem az a nagy hadvezér, aki megöli, kerékbe 
töri, megtizedeli az ellenfelet (-mint Cézár-), hanem AZ  
AKI  A  SAJÁT  OLDALÁRA  ÁLLÍTJA  ÁT  ŐKET, (-mint Napóleon-
)”. Én csupa ilyen nagy hadvezért kívánok ellenfélként 
önmagamnak és mindenkinek az elkövetkezendő időszak nagy-
nagy “csatáiban”. 
Napóleon eldobta ezt a Kulcsot Kutuzovval szemben, így 
aztán végül egy jöttment kéjenc apránként mérgezhette meg 
arzénnal a Szent Ilona szigeti száműzetésben, csak hogy 
nehogy hirtelen haljon meg, hanem hadd szenvedjen sokáig. 
Az arzént a modern műszerek mutatták ki a hajából. Ugyanis 
Napóleon az utolsó heteiben a száműzött híveinek 
ajándékozta a levágott hajtincseit, amit tényleg sikk volt 
megőrizni, és az örökség kiemelt darabjaiként hívni fel rá 
az utódok figyelmét. Egy svéd orvos nyomozta ki és 
készített dokumentumfilmet a bizonyítékaiból. 
Salamon csak a 2-es H-Kulcsal csinálta azt a hatalmas 
reneszánszt, amelyben a híres kincstárát felhalmozta. A 
Biblia szerint ugyebár Salamon nagyon intenzív 
kommunikációban volt a női nemmel….. Mivel azonban a többi 
Kulcsot nem használta, és nem tudatosította őket hozzá az 
általa átkeresztelt és “lebutított” 2-es H-Kulcshoz, így az 
utódai rekord-gyorsasággal lezüllesztették az ókori 
Izraelt. A híres “Salamon-Kulcs” valójában a 2-es H-Kulcs 
egy leegyszerűsített változata, amelyet később a léviták 
olyan rejtélyesen kódoltak bele mindenféle “kabbalisztikus” 
fél-művészi fél-kókler jelképekbe, hogy az a Kulcs is 
tulajdonképpen “elveszett”….. Aki nekem e sorozatban leírt 
2-es H-Kulcstól eltérő, más “Salamon-Kulcsot” tudna valóban 
sikeresen “működtetni”, annak stipi-stopi elsőnek akarok 
benyalni hátulról, sőt az összes többi jelentkező adagját 
is átvállalom úgy, hogy még én fizetek a lehetőségért…..

Ha az emberek a kiélezett helyzetekben akár ösztönösen, 
akár tanultan, nem alkalmazzák a H-Kulcsokat, akkor olyan 
stressz-struktúra kicsúcsosodások, “gubancok” jönnek létre, 
amelyekben a Kulcsok alkalmazói szinte (-tulajdonképpen-
) “harcosnak” néznek ki. (-Kapcsoljuk csak be a TV-t.-) 
Éppen azért kell tömegesen a jóra alkalmazni a Kulcsokat, 
hogy ne tornyosulhasson fel többé a harc kényszere. Én ez 
iránt a szellemiség iránt éreztem alázatot, amíg írtam a 
Kulcsokat. 

Az 1-es H-Kulcs nagyon fontos. Manapság legtöbbször úgy 
használhatjuk, hogy ha valaki láthatóan nem akar emlékezni 
valamire, akkor mi kitartóan emlékeztetjük őt, de csakis 
egy konstruktív és konvergens célkitűzés keretén belül. 
Az 1-es H-Kulcs gyakorlati alkalmazásakor nem is egyszer 
megfigyelhetjük, hogy aki állít valamit e Kulcs szigorú 
tárgyilagosságának és hű következetességének mindenben 
megfelelően, az nem nagyon van rászorulva arra, hogy előre 
megszervezetten mások is támogassák őt, pl. így 
beszélve : “igen, minden így volt, ahogy ő mondja”. Az 1-es 
H-Kulcs alkalmazója ezt gyakran spontánul is megkapja, 
aminek nagy lesz a “hipnotikus” rásegítő hatása. 

Ha egy közösség az 1-es H-Kulcsot befelé sem alkalmazza, 
akkor az történik velük, mint ami az Exodus után 
hátramaradt egyiptomiakkal történt. Fokozatosan úgy 
eljelentéktelenedtek, hogy ma vannak olyan egyiptomi 
őslakos (-nem arab-) falvak, ahol a kerék számít a 
legnagyobb slussz-poénnak, koszban, agyagházakban élnek, a 
fejlődésre szinte (-vagy inkább tulajdonképpen-) 
képtelenek. 
Az 1-es H-Kulcsot befelé helyesen, de kifelé fordítva 
alkalmazó közösség (-ugyebár “full” judaista “déja vue”-) 
eleinte tehet szert némi előnyre, de ennek a stressz-
vonzata ismeretében előbb-utóbb mégiscsak azt kell mondani, 
hogy rossz bizniszről volt szó. Arról a kockázatról nem is 
beszélve, hogy a befelé edzetten alkalmazott 1-es Kulcs 
szuggesztiója becsületes személyek jóvoltából spontánul 
kitörhet a külső körök felé, és akkor minden addigi 
igyekezet hiábavaló volt, legalábbis az eredeti doktrínája 
értelmében; - továbbá nem is beszélve ezen eshetőség 
fordítottjáról, hogy ti. a külső körökben spontánul 
megerősödik az 1-es H-Kulcs mintája iránti általános igény 
(-ahogy ezt láthatjuk mindenfelé-), és akkor meg az 1-es H-
Kulcsot eredetileg csak befelé használó (-kifelé fordítva 
alkalmazó-) körök helyzete fog hirtelen ellehetetlenülni. 
Ekkor ugyanis a soraikban egyszerű hírláncokkal úgy fel 
lehet futtatni az autóimmun típusú stressz-terhet, (-ATST-) 
hogy az már a holokauszt nagyságrendjével is köszönő 
viszonyba kerülhet. Ez persze maradjon csak elvi 
eshetőség……!!! Az ATST olyankor keletkezik, amikor az 
egymást feleslegesen bántó, üldöző, molesztáló, kirekesztő, 
stb. emberek valamelyikének vagy többségének a 
homeosztázisába “beleíródik”, “rácsobban” az az 
absztrakció, hogy ő egy egymással “fasírtban lévő” 
populáció része, bárhová fordul, mindig ezzel szembesül. 
Aki valóban “hunyó” a turpisságokban, az át tudja vinni, 
vagy rá tudja csobbantani a turpisságokat (-azok analógiáit-
) vétlen emberek homeosztázisába. (-Ez a klasszikus fekete 
mágia.-) De ha elővigyázatlanul gyakorolja ezt a fajta 
turpisságot, vagy a Kulcsokat helyesen alkalmazó emberrel 
szembesül, akkor ő maga fogja “beszopni” a saját 
turpisságainak analóg homeosztatikus vonzatait; - és ott 
fog állnia hagyomásnyos körei mementójaként, hogy “ezt ne, 
ezt ne!”. Eme effektus kihasználásának igazságos módszereit 
megírtam a 3-as és 4-es H-Kulcsokban. Az igazságtalan 
módszerek esetében nem másról van szó, mint a nagy mentális 
szuggeszcióval előadott hazugság, és hamis tanúzás (-
ráadásul esetleg éppen csoportosan elkövetve-), ami ugyebár 
az 1-es H-Kulcs kiforgatott alkalmazása. 

A tudatossági evolúciónak a hierarchikus (-már-már leigázó-
) rend állandósítása nem képezheti a Végcélját. Azonban egy 
jól működő (-önmaga hierarchiáját csak átmenetinek tekintő, 
szolgálni igyekvő-) hierarchikus rend igenis szolgálhatja a 
majdani totális egyenjogúsítás fokozatos megvalósításának 
végcélját : tehát az egyenrangúság szintjére több hullámban 
beérkező tömegek hátulról való “hajtását” és az élről 
történő fogadását. Az egyenrangúság tehát csak egy majdani 
végcél, és semmiképpen sem eszköz. Nem eszköz, ahogy 
Napóleon vagy a kommunista idealisták szerették volna 
alkalmazni a megelőző mondatban rejlő modell “kvázi 
reciprokaként”. Az egyenrangúság jövőbeni ideálja tehát 
igenis táplálandó, de ennek az elsietett gyakorlati 
alkalmazása mindaddig veszélyes, amíg az tényleg meg nem 
valósult. (-Ld. A kommunizmus bukását.-) Eliphas Lévi írja, 
hogy “Mire jó az a kaszt-rendszer, amelyben nem lehet 
mozogni se lefelé se felfelé”. Ezt csak egy iciri-picirit 
gondolom tovább, amikor azt mondom, hogy legyen kaszt-
rendszer, amelyben mind lefelé, mind felfelé lehessen 
mozogni, de annak kommunikációs trendjei és gyakorlati 
doktrínái vállalják fel a veszélytelen felfelé való mozgás 
támogatását, és mindenki “befuttatását” a legfelsőbb 
szintekre. Egy ilyen struktúra alkalmas a szóban forgó 
találmányok fokozatos bevezetésére. 

Most egy eleinte szokatlannak tűnő, furcsa de szükséges, 
egyenesen “végszükséges” minta leírása következik, amely 
megmentheti a találmányokat és a bioszférát, sőt 
általánosságban a Föld lakosságának öngyilkos stressz-
struktúráját is. Ez az 1-es H-Kulccsal és a Merneptah fáraó 
féle “tárgyilagosságból” korábban már levont 
következtetésekkel kapcsolatos : A zsidóságot, és azon 
belül is sokszoros arányban a Lévita Rendet úgy kell 
nyíltan, sőt egyre vehemensebben kritizálnunk az eddig 
követett kommunikációs és cselekvési trendjeik illetve 
doktrínáik TOVÁBBI folytatódásának puszta elvi 
eshetőségéért, hogy közben ugyanezen doktrína EDDIGI 
szakaszát nem kritizáljuk, hanem azt egy sajnálatosan 
szükségszerű valamiként emeljük be az immár véglegesítendő 
közmegegyezési struktúrákba. Sőt, egy bizonyos mérsékelt 
szintig akár meg is éljenezhetjük. Ezt éppen az 1-es H-
Kulcs következetessége nevében, és épen e Kulcs “elveszett” 
időszakára vonatkozó “foltok” befoltozására, azok 
további “újratermelődésének” megelőzéseként kínálom fel. Ha 
az elméletem igaz, akkor jaj annak a nemzsidó populációnak, 
amely ezt a konstruktív gesztust megtagadni készül a 
közeljövőben, és jaj azoknak a vezető (-ergo nagy %-ban 
lévita-) zsidó köröknek, akik ezen mérsékelt megéljenzési 
hajlandóságot behódoltatásba, megtérdepeltető mágiába 
fordítván visszakényelmesedni szándékoznának a 
korábbi “égetnivaló” doktrínáikba. E doktrína gyakorolható 
úgy is, hogy a lévitákhoz intézünk kritikát arra nézve, 
ahogy az egyszerű zsidóságot és általában a zsidóságot 
kezelik, illetve úgy is, hogy az egyszerű zsidóságot 
kritizáljuk, amiért oly méla és málé módon bármit megesznek 
a léviták tenyeréből, de az általánosságban 
folytatott “zsidózás” lám lepereg a problémákról, sőt, 
helyenként még növeli is azokat. Ehhez értelemszerűen 
hozzátartozik míg “az eddigi turpisságok mérsékelt 
helyeslése, és csak az ez utániak elvi eshetőségének erős 
kritikája” a nemzsidó körök részéről. Ez utóbbiak ettől a 
mintától ugyanúgy csak önmagukat veszélyeztetve térhetnek 
el, ahogy a léviták is csak önmagukat veszélyeztetve 
folytathatják a tradicionális doktrínáikat. A csendes 
középszerűség nem választható alternatíva többé : csakis a 
megdicsőülés magaslatai, és az önlegyalázás mélységeit 
választhatjuk, mert az eddigi “arany középút” csak ebbe a 
két irányba folytatódik. 
Csak hangosan gondolkodtam a “Tiltott találmányok” és a 
Bioszféra érdekében. 

A legjobbakat mindenkinek!  Dr(-uida-) Tom
+ - Foleg Willinek. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az imént kihagytam egy "K" betűt. Azt akartam írni, 
hogy "Kulcs-karika Volandnak". 

Helló Willi! 

A "szuhasodást", szuvasodásnak írjuk, de sebaj. Ez az 
élesztő-oldat jó dolog. A szemtengely-ferdülés 
ellensúlyozását még írd meg nyíltan, de szerintem a 
precíziós golyó-gyártás közismertté tételét ne kapkodd el. 
Most tervezek egy alternatív gazdasági modellt, amely 
szerint az ilyen, gazdaságilag is “termelő” találmányok 
után kikényszeríti a jogdíjat a feltaláló felé. Ebben a 
modellben szeretnélek szerepeltetni. Ha tudnék is fizetni 
jogdíjat, akkor az nagy referencia lenne, tehát a többi 
feltaláló is behozná a találmányait ebbe a valóban fizető 
modellbe, mert híre menne. Ezért kérlek, hogy “késleltesd” 
(-egyelőre jegeld-) a precíziós golyó-gyártás leírásának 
közzétételét. 

A legjobbakat: Tom

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS