Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1079
Copyright (C) HIX
2002-03-06
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Elet az elet utan (mind)  8 sor     (cikkei)
2 'Erd. tel. - 21/XVI. (mind)  368 sor     (cikkei)

+ - Elet az elet utan (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

T. Paralista-olvasok!

A csutortoki Monika-show-ban a targybani
temat fogjak ragozni a musor vendegei.

Adas ideje: marc. 7. RTL Klub 17.35

Endre
+ - 'Erd. tel. - 21/XVI. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! 

Korábban levontam már a következtetést, hogy a férfi-nő 
egyetértésnek eseményeket és/vagy fejleményeket befolyásoló 
ereje van, egészen a teleportációig bezárólag. Hozzá 
tenném, hogy ha van az egyetértésnek némi libidó-vonzata 
is....... Tulajdonképpen a háncskéreggel védett, de 
elteleportálódott békám óta rendre történt körülöttem 
valami, így aztán vagy nem aludt el az érdeklődésem a téma 
iránt, vagy nem sok időre, mert végül mindig megint megint 
történt valami..... 1996-ban történt, hogy egy hölggyel 
egyeztettük, hogy találkozunk a havi agykontrollos 
találkozón. Igenám, de nem volt jegy, és nem is tudott 
szerezni, azonban a SEMMIBŐL MEGJELENT egy jegy az 
agykontrollos igazolványának a tasakjában. Azzal aztán 
szépen eljött a találkozóra, ahol találkoztunk is. Nem is 
tudott napirendre térni fölötte, aminek az lett a 
következménye, hogy én sem tudtam napirendre térni fölötte. 
E napirendre nem térés aztán nem mást tett az én később 
többször is és alaposan kiértékelt olvasatomban, mint 
megakadályozta a további teleportációkat, amelyeket (-
figyelem, selejt időág-) EGYÜTT KIVITELEZHETTÜNK VOLNA. 
Később felfigyeltem a férfi-nő egyetértési modellek 
statisztikailag szignifikáns siker-pont kicsúcsosodásaira, 
amelyet szigorúan tudományos káosz-elméleti statisztikai 
módszerrel kiértékelve kaptam, és mások is képesek voltak 
megismételni a módszeremet. A példabeli sikeres 
teleportálás 1996-os, de én csak 2000-ben állítottam fel 
azt a hipotézist, hogy ha egy férfi és egy nő tartósan és 
mélyen egyetértenek valamiben, akkor az be is következik; - 
akár még azon az áron is, hogy valamely részlete "spontán" 
teleportációval áll össze, mert csak úgy tud. E hipotézis 
egyetlen értelemszerű leágazása szerint úgy tudunk érdemi 
teleportációt a legsikeresebben hajkurászni, ha egy férfi-
nő egyetértési modellben "mély szinten" kezdjük ugyan az 
egyetértést, de fokozatosan növeljük annak szintjét, 
tartósságát, részletgazdagságát, tétjét, stb. Mivel azonban 
ennek tömeges gyakorlata egyelőre még csak egy jövőbeni 
virtuális időág tartalmát képezheti, így az általam 
hajkurászott érdemi teleportációk is alighanem a "férfias" 
változatok felé lesznek kénytelen elhajlani.... 
A korábban "férfiasnak" titulált teleportálás nem más, mint 
a hölgy-felünk nem hogy előzetesen, de utólagosan 
is "foganatosított" napirendre-térési képtelensége miatt 
nekünk "duplán" kell tudnunk napirendre térni. Ha a hölgy-
felünk napirendre tér fölötte, akkor már elég lesz 
csak "szimplán" napirendre térnünk fölötte. Ez ahhoz 
hasonlatos, hogy ha lezuhanunk a hölgy-felünkkel egy 
szakadékba, de ott meg tudunk kapaszkodni egy kilógó fában, 
akkor addig lógunk, amíg értünk jön a segítség. Ha azonban 
a hölgy-felünk nem tudja tartani magát, akkor kénytelenek 
leszünk egy kézzel lógni, a másik kezünkkel a hölgy-felünk 
karjába vagy ruhájába markolva magunk alatt lógatni őt 
mindaddig, amíg értünk nem jön a segítség. De a szakadék 
alján a krokodilok nem fognak lakmározni a húsunkból, hanem 
igenis kikecmergünk valahogy. Lerázzuk a port a ruhánkról, 
majd elmegyünk Tom és a Varnyú lakodalmára ementáli sajtot 
majszolni. Elfelejtettem leírni a mesében, hogy az a fa nem 
messze van egy szakadéktól, onnan várjuk a násznépet..... 
Az éhes krokók pedig ritmusra fogják csattogtatni az 
állkapcsukat, ezt fogja visszhangozni a Szakadék, és erre a 
zenére fogjuk ropni a lakodalmas tánci-táncit. Bort és 
nászajándékot ne felejtsetek el hozni. A csóró vendéget is 
megvendégeljük a mennyegzőn, de akinek van pénze (-mert tud 
teleportálni), az igenis hozzon méltó nászajándékot. 
Tulajdonképpen a 21-es ciklusban az ismeret-közlésen felül 
még annyit teszek, hogy csinálom a PR-t a napirendre térés 
ügye fölött. 
A teleportáció egyik igazi nagy-nagy DRUIDA TITKA, hogy 
igenis napirendre kell térni fölötte, méghozzá nem utólag, 
hanem még az érdemi teleportáció előtt. 
Az időág leltáros érdemi teleportációs módszernek tehát a 
következő a képlete: 
A/-	Kozmikus jelentőségű áldozathozatal, tehát donor-
prés, ergo beazonosított kozmikus jogosultság, 
beazonosított "kozmikus hiba-pont" megléte, plusz 
B/-	"ön-megerőszakolással" előre eldöntött és sikeresen 
foganatosított napirendre tért hangulat, 
kizökkenthetetlenül nyugodt lelkiállapot "hullámhossza", 
plusz
C/-	egy közéletileg és magánéletileg egyaránt 
életképes, méghozzá lehetőleg koedukált, vagy annak 
jóreményét a lehető legmagasabb maximumra feltornásztatott, 
a Földön mesterségesen megtervezett, de kozmikusan 
jóváhagyott, tehát kozmikus "új érték-pont"-tal "megjelölt" 
IDŐÁG deklarálása. 

Tehát: ÉT, mint Érdemi Teleportálás = XVII/A + XVII/B + 
XVII/C

Ez utóbbival sokat fognak foglalkozni a legutolsó részek. 

Most pedig meg kívánok emlékezni arról a tipikus 
állapotról, amelyben a férfi-nő viszony térben és időben 
kerülgeti egymást, miközben az egymástól való távolodásu(-n-
)k immár tarthatatlan. Tulajdonképpen arról az állapotról 
és kortárs körképről, annak tipikus részleteiről óhajtok 
szemléletesen megemlékezni, amelynek tucat-szereplőiért 
fohászkodtam. 

Nos, én férfi vagyok, és mi férfiak úgy szoktunk 
gondolkodni, hogy szeretnénk annyit keresni, amennyiből egy 
családot el tudunk tartani. A nők egy olyan pasiról szoktak 
álmodozni, aki mellett nyugodtan lehet szülni, akire utána 
nyugodtan lehet támaszkodni. Az én agyam tehát a 
teleportációs sikerem előtti időszakban nem úgy járt, hogy 
össze kéne állni valami gazdag tyúkkal..... 
A mai tipikus esetben tehát szegény pasik vannak annak az 
óhajtott pasi-hegynek a hűlt helyén, akikre ácsingóznak a 
potenciális hölgy-feleink. Ezek az óhajok pénz és 
gazdaságilag is likvid javak nélkül csak kerülgetik 
egymást, mint az egyik "haver" római gladiátor a másikat, 
akinek nem akaródzik se küzdeni, se nem küzdeni, miközben 
félnek Cézártól, hogy mindkettejükre 'recipe ferrum'-ot 
mutat a hüvelykujjával. 
A fohászom azért szól, hogy találkozzon össze e férfiak 
óhajai és esélyei egy családban élni óhajtó, ilyesmiről 
hozzánk, szerelmes férfiakhoz hasonló hevülettel álmodozó 
egy-egy nő óhajával és esélyével. Ennek a még össze sem 
találkozott, de az Élet jellege szerint összetalálkozásra 
ítéltetett, végső soron mindkét oldalon noha specifikus, de 
teljes (-s-)óhajnak az "éterben", ama XVII/C időágon 
olyannyira közel kell egymáshoz kerülniük Tér-ben és Idő-
ben, hogy ennek a koedukált (-yin-yang-) energiájából már 
kell tudnunk teleportálni. Én csupa ilyen pasikat kívánok a 
csajoknak, és nem gazdag tyúkok felől álmodozni kénytelen 
hajléktalan pasingereket. A nők "ápolt" férfi után vágynak, 
a hirdetéseiket így adják fel. Hát a fohászaim szerint 
legyen annyi pénzünk, amennyiből tudunk ápoltnak is lenni, 
de amennyi pénzzel talán már az ápolatlanság is jól áll... 
Tehát nem ismerem a magyar tipikus női időágakat, nincsenek 
tippjeim, hogy azokban milyen törések, és milyen feltételes 
módú igeragozási struktúrák, illetve milyen selejt ágak 
ismétlődnek, minősülnek tipikusnak. Kísérletezni a 
csajoknak is szabad, ahogy én is tettem. 
Mindenesetre az én konstruktív, kulturált libidó-szintű 
koedukált minta időágaim szolgálhatnak mintaként és siker-
orientációs precedensként olyan férfiak számára, akik 
ápoltak és egy család fenntartására képesek akartunk lenni, 
de jött a Kozmosz, és máris ott voltunk a hajléktalanság 
határához közel, annak innenső vagy éppen túlsó felén. 
Ha egy nőt elhagytak, de ő visszavárta a férjét, akkor 
szerintem jogosult ugyanilyen kozmikus kompenzációra, tehát 
ne csak kérje, követelje is! 
Ha sokáig eleve sem ment férjhez, akkor tanácstalan vagyok. 
Volt-e alkalma? Hogyan kezelte? Milyen a helyzeteinek a 
valós igeragozási struktúrája? Ez esetben a szakmai 
életében lehetne eligazodó pontokat keresni, ami az ő 
személyes ügye. Mivel a hölgyek időágainak tipikus 
trendjeit nem ismerem olyan jól, hogy az 1-es H-Kulcs 
szerint bármit is fel tudjak terjeszteni velük 
kapcsolatban, így a szíves elnézésüket kérem, de az én 
érett, és mindenben megalapozott fohászom egyelőre csak a 
férfias teleportációt indítványozhatja. A nők számára ebben 
az a poén, hogy számukra viszont olyan gazdasági nívójú 
pasikat kívánok, amilyenekről ők maguk is álmodnak. De ha 
elindulna egy enyéméhez hasonló női fohász-áradat, amely 
csak a nők teleportációs kompenzálását indítványozná, hogy 
azokon a javakon aztán "veszélyes" mértékben is 
függetleníthessék magukat a férfiaktól, nos akkor a 
fohászaink vektorai alighanem akár még farkasszemet is 
nézhetnének..... Ezt elkerülendő telefonon és személyesen 
állok a szíves rendelkezésére bármely női és/vagy koedukált 
közösségnek, hogy e dilemma feloldása felé érdemben tovább-
léphessünk. De e felelősségteljes közösségi 
polemizálásoknak az legyen a valós kiinduló pontjuk, ami a 
tényleges valóság: Nevezetesen, hogy az a néhány gazdag 
öregember, aki aktivizálja magát a hölgy-fronton, az 
devalválja a hölgy-készletet, az érintett fiatalabb 
korosztály pedig néha sorban állhat a példabeli gazdag 
öregemberek által leselejtezett ex-feleségeknél, ha nem 
akar homokossá válni. Azt mindenkinek tudnia kell, hogy 
ezek a kínok csak természet-fölötti, paranormális, isteni, 
stb. beavatkozásra képesek a helyükre zökkenni, vagy 
különben csakis a végpusztulás alternatívája maradna fenn. 
Aki ezt képtelen belátni, az hagyjon fel az értelmiségi 
foglalkozással, és zupáljon be culágernek vagy obsitosnak. 

Én is csak a viselhető minták terjedése miatt 
csináltam "közügyet" a személyes dolgaimból. Ha a példabeli 
nő jellemtelenül ugrabugrált a pasingerek közt, akkor 
szerintem semmire sem jogosult, de próbálkoznia szerintem 
nem tilos, ahogy nekem sem volt az. Legalább beszélő 
viszonyba kerül a saját életének 1-es H-Kulcsával.... 
Tehát összefoglalva: a női időágakat nem ismerem, azokat 
elkülönítve "1-es kulcsosítani" képtelen volnék, de a férfi 
időágak értelemszerű sóhaja egy vonatkozásban végülis 
egybevág a csendes női sóhajok vektoraival. Igazuk van: 
Gazdag pasik kellenek a mai viszonyok összképébe, és ez a 
pénzen ne múljon!!!
Ezek hát a tipikus női és férfi óhajok és sóhajok. Nekem 
már csak az a dolgom, hogy a trendeket az 1-es 
Kulcs "szakszerűségén" keresztül bocsátva fohásszá fokozzam 
a tipikus (-s-)óhaj-trendeket, és aki figyelmesen olvasta, 
az tanúskodni köteles, hogy ezt én meg is tettem. Annyit 
tehettem a nőkért, hogy egyelőre csak virtuálisan, de össze 
is fésültem az ő tipikus óhajaikat a férfiakéval. 

Itt kéretszkedik a képbe a korábbi közös, de sajnos csak 
ideiglenesen közös férfi-nő időágak sorsa, előélete, 
utóélete, időág-leltára. Ezeket egyéni hiba-pontnak 
javasoltam elkönyvelni. 
Aki a korábban megszakított életközössége helyreállításának 
útján kísérletezik a teleportációval, az tudjon róla, hogy 
az én sikeres precedensem nem erről szól. De mivel ez egy 
izgalmas téma, és mivel ez a példa alkalmas a közös időágak 
hatékony szemléltetésére, így foglalkozom ezzel az elméleti 
eshetőséggel is; - elvégre az időágak közötti eligazodás a 
szorosan másodlagos témánk az érdemi teleportáció mögött. 
Nos, a példabeli hajdani és majdani pár haladjon együtt 
visszafelé az időben. Feltehetően három különböző markáns 
időpontról és feltételes módú igeragozásra különösen 
alkalmas helyszínről, alkalomról fognak megemlékezni. 
Visszafelé haladva lesz egy első, (-amúgy a legutolsó-) 
egyéni hiba-pont, amikoris az egyikük megítélése szerint 
egy válóok van a közös időágon. Még tovább haladva 
visszafelé lesz egy másik helyszín és időpont, azaz egyéni 
hiba-pont, amikor a másik fél szerint volt egy sajnálatos 
kardinális esemény, ami neki volt a bögyében, amelynek 
tanulságára ő szeretné kimerevíteni mindkettőjük figyelmét. 
Végül egy harmadik esemény, az időben eredetileg a legelső, 
(-visszafelé haladva a legutolsó-) amikor még minden 
rendben volt. Ez a majdani új érték hivatkozási pontja. Az 
első kettőt mindketten beszéljék ki, a másik fél igényének 
megfelelően. A visszafelé haladva harmadikról is 
emlékezzenek meg, elvégre "ismét ide térnek vissza" mind a 
ketten. Itt nem az elméleti időágakat selejtezik le a 
felek, hanem az azóta valóban megtörtént kettő saját elvált 
időágat selejtezik le egyezményesen, és folytatják ismét 
együtt ama kvázi-ponttól, (-annak hangulatától-) amelyre 
vonatkozóan az egyetértésről megemlékeznek. Innentől kezdve 
ugyan nem felejtik el a tényleges időágakat, de azok 
megtörtént volta (-státusza-) ellenére mostantól csak 
elméleti összehasonlítási alapként tekintenek rájuk. Ekkor 
ők is egy elméleti időágról, az azóta külön utakon telt idő 
közös, de sajnos szintén virtuális elméleti ágáról kérnek 
át javakat és összegeket; - feltéve ha az egyéni hiba-
pontokat kozmikus hiba-ponttá tudják átminősíttetni. Az én 
példámban itt van az elméleti különbség a mi jachtunk, (-
Ld. 21/XII.-) rózsadombi és balatoni villánk, valamint ama 
jóval kisebb példabeli összeg között, amelynek gyér 
teleportációs csordogálását akarom felturbósítani. (-
Ugyebár min. 21 millió 450 e. Ft. + havi 1500 USD, ld. 
21/II. és 21/XII.-) 
Ha az Univerzum és az ember közötti megosztott 
felelősségben gondolkodunk, akkor a különválás miatti 
veszteségeket a következő modell szerint gondolom 
igazságosnak: a különválás össz-veszteségét ugyebár két 
felé kell külön választani, az együttélésre berendezkedett, 
de azt megszakító pár két külön gazdasági veszteségi 
fonalára. A különélési döntést meghozó félnek vagy ne 
járjon semmi, vagy csak az életközösség helyreállásakor 
valamennyicske. Az a fél, aki a maga részéről az 
együttmaradási óhajt deklarálta a különköltözés előtt és 
alatt, az a saját veszteségeinek kb. 1/3-2/3 közötti 
részére jogosult az én megítélésem szerint. Azért nem az 
egészre, hogy maradjon valamennyi az életközösség 
helyreállításának elméleti lehetőségéhez is kötve, valamint 
hogy kifejezésre juthasson az Univerzum és az ember-pár 
közös felelőssége is az életközösség felrúgásához vezető 
sajnálatos folyamatokban. Ezek teljesen egyéni feldolgozást 
igényelnek, ez csak egy nagyon felületes iránymutató volt. 
Vagy talán még az sem, csak hangosan 
gondolkodás................

Nos, rekonstruáljuk eggyel mélyebb szinten az én részleges 
teleportációs sikerem részleteit. Ugyebár elhagyott a 
feleségem, és csak elméletben lehetek rá kíváncsi, hogy ha 
visszajönne és vissza is fogadnám, akkor megkapnánk-e 
ugyanúgy a budai villára, a balatoni nyaralóra és a jachtra 
valót. Nagyon érdekes időág-elmélet, ezzel kapcsolatban 
maximum polemizálgatásokkal tudnék szolgálni, de nem 
megtörtént referenciákkal. Ez ugyanis egy kétszemélyes 
időág, de én az egyszemélyes elméleti (-leselejtezett-) 
időágamról kapom az "átutalásokat". Az én referenciáim egy 
későbbi nyugati légiutaskísérés valósan meg is kezdett 
időágáról, vagy egy itthoni pilótáskodás elméleti 
időágáról, esetleg egy nyugati pilótáskodás halmozottan 
elméleti időágáról szólnak.
Ismétlem, hogy szó nincs a gyerekszületéssel átmenetileg 
elúszott, és a 8 éve elvált feleségem hűtlenségével végleg 
leselejtezett balatoni nyaralónkról és jachtunkról; - habár 
ti magatok ezzel az analógiával is kísérletezhettek, ha a 
hajdani "másik feletek" erre partner. De nyomatékosítom, 
hogy ez egy kétszemélyes időág. Nincs szó a Németországban 
esetleg elérhető magánrepülőmről, ha mind a ketten odakint 
befutottunk volna az akkor még hűségesnek tűnő 
feleségemmel, tudniillik ha még időben disszidáltunk volna. 

Mindenkinek precízen kell ismernie a saját tényleges és 
elméleti időágait, és azokat az 1-es számú Hermész Kulcsnak 
mindenben megfelelően kell értékelnie. Ellenkező esetben 
egyszerűen feleslegesen erőlködnénk. Ha nem valós esemény-
láncot és fejleményi jogfolytonosságot akarnánk összekötni 
bármilyen elméleti időággal, vagy annak bármely 
vonatkozásával, akkor keserves kudarc lesz az 
osztályrészünk. Ugyanígy járunk, ha magánéletileg vagy a 
közösségi élet szempontjából kivitelezhetetlen vagy 
előkészítetlen a következő időág. Az ilyen emberek ezt az 
írást óperenciás baromságnak, vérlázítóan igazságtalan 
felesleges figyelem-lekötésnek és kidobott időnek fogják 
minősíteni. 

E teleportációs folyamat terjedésének bizonyára meglesz a 
saját gazdasági "penetrációs logisztikája". Én sem 
kívánhatom, hogy egyszerre minden pasi váljon milliomossá, 
ez túl "hirtelen" logisztika lenne. De ha egy finom pasi 
megérdemel egy finom nőt, és az a nő is azt a pasit, akkor 
a pénz nem képezhet többé akadályt. Mindenesetre az első 
kompenzált férfiak szerintem ne nagyon siessék el a 
végleges hölgy kiválasztását, de haladéktalanul fogjanak 
neki a keresésnek vagy a "visszaszerzésnek", nehogy vissza-
teleportálódjon a "szajré". 

Most pedig jöjjön egy sejtelmes részlet egy titkos 
írásomból, amelynek titkosítási időtartamával kapcsolatban 
még csak annyit tudtam eldönteni, hogy jelen pillanatban 
egyelőre titkos az az ominózus írásom: 

"A Szent Írások prófétái egytől egyig vészterhes 
próféciákat mondanak, amelyek rendre be is teljesednek. 
Ezeknek egy jó része még hátravan.... Ugyanakkor a férfiak 
felé mutató női jókívánságok a férfi-nő egyetértésre 
alapozó kozmikus őrszoftverek okán képesek kívánatos, 
kellemes eseményeket beteljesíteni és beteljesíttetni. A 
prófétai dörgedelmek menetrendszerű ki- és beteljesedését 
tehát a tapasztalatok szerint csakis a példátlanul tartós 
és szeretetteljes női együttműködési hajlam képes 
kiváltani, illetve mellékvágányra irányítani. De az viszont 
képes! A meggyőződésem szerint a hangsúly többé ne a férfi-
próféták próféciáin, hanem a kiérlelődött és "befutott" női 
jókívánságok élvonalán legyen.....
Én a sikeres teleportációimat e szavakban is megnyilvánuló 
női kvalitás kvázi-felségterületén hajtottam végre." 

Végezetül kettő mesét elemeznék az "éhes disznó makkal 
álmodik" filozófiájának bátor, mondhatni "gátlástalan" 
felvállalása nevében. A népmesékről és az ősi társas 
gyerekjátékokról úgyis az a hír járja, hogy hajdan az "ön-
szüneteltetésre" átmenetileg visszavonuló Tudás-alapú papi 
rendek valódi Tudást kódoltak beléjük. 
Ugyebár van egy koronás béka-mese, amikoris a fiatal lány 
mégis megcsókolja a rút békát, mire az királyfivá változik, 
és azonnal megkéri a kezét. Egy királyfinál menyasszonyi 
státuszban lenni bizonyára nem rossz női "vagylagosság".... 
A másik mesében a halász visszadobja az aranyhalat, mire az 
teljesíti három kívánságát. A halász egyezteti a 
kívánságokat a feleségével, de mire hazatér a beteljesült 
kívánságba, az asszonyság mindannyiszor leteremti, hogy 
miért nem kívánt még nagyobbat. A harmadik siker után a 
halász negyedszer is elindul a partra az aranyhalhoz, majd 
mire ismét hazatér, a felesége megint az eredeti halász-
kunyhóban várja...... Azóta is ott görnyednek hétrét a 
közös keserves sorsukban...... 
Nos, mindkettő mese látens, ámde látensen is evidens 
tartománya számomra arról szól, hogy a Teremtő gyakran 
visszavon az emberektől likvid gazdasági potenciált, (-
kozmikus hiba-pont-) ámde azokat ismét kész visszatéríteni, 
ha eme átmenetileg visszatartott javakat a két nem 
közeledésének jóreménye szerint tudja szolgálatba állítani 
az érintettek azonnali egyetértése jegyében. A korábbi 
fejezetekben már többször is megbeszéltük, hogy az éhes 
disznó inkább makkal álmodjon, semmint felrobbantott 
viaduktokat, netán tömegverekedésre való uszításokat 
dédelgessen a vízióiban......; - amely víziók aztán 
elkerülhetetlenü megmutatkoznának a tevékenységében is. 

HódolaTOM

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS